Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку зачисления в счет будущих платежей единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование или возвращения излишне и/или ошибочно уплаченных средств

Министерство доходов и сборов Украины
Приказ от 14.01.2014 № 12
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2014

м. Київ

N 12

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 січня 2014 р. за N 186/24963

Про затвердження Змін до Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 16 січня 2016 року N 6)

Відповідно до статей 9, 11, 26 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141, з метою удосконалення та приведення власного нормативно-правового акта у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09 вересня 2013 року N 450, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2013 року за N 1601/24133, що додаються.

2. Департаменту фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку (Видиборець А. П.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Державної казначейської
служби України

О. С. Даневич

Директор Державного
центру зайнятості

Л. Сідельникова

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Голови правління
Пенсійного фонду України

В. О. Кравчук

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

В. Акопян

В. о. директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

В. В. Ткаченко

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

Президент Спілки орендарів
і підприємців України

В. Хмільовський

Заступник Міністра
соціальної політики України

Л. Дроздова

Заступник Міністра
фінансів України

В. Коцюба

 

Зміни
до Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів

1. У тексті Порядку слово "належний" замінити словом "відповідний", слово "неналежний" замінити словом "невідповідний".

2. У пункті 5:

в абзаці першому слова ", в якому він перебуває на обліку як платник єдиного внеску" виключити;

в абзаці другому слова "реквізити рахунка одержувача коштів" замінити словами "напрям перерахування коштів із зазначенням реквізитів рахунка одержувача коштів".

3. В абзаці першому пункту 8 слово "два" замінити словом "три".

4. У пункті 9:

слова "наступного робочого дня" замінити словами "двох робочих днів";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на рахунок органу доходів і зборів, в якому платник не перебуває на обліку, такі кошти перераховуються шляхом оформлення підрозділом фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку органу доходів і зборів розрахункового документа про перерахування коштів на відповідний рахунок органу доходів і зборів, у якому платник перебуває на обліку, за заявою платника не пізніше двох робочих днів з дня надходження висновку, зазначеного у пункті 7 цього Порядку."

5. У пункті 10:

у підпункті 10.1:

в абзаці другому слово "платежу" замінити словом "надходжень";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"Звернення та рішення реєструються в Журналі реєстрації звернень/рішень про повернення надміру або помилково сплачених коштів єдиного внеску (далі - Журнал реєстрації) за формою, наведеною у додатку 6 до цього Порядку, підрозділами фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку.";

у підпункті 10.3:

в абзаці другому слова "з дня направлення розрахункових документів Міндоходів України до Казначейства України" замінити словами "з дати прийняття та реєстрації рішення Міндоходів України у Журналі реєстрації";

абзац третій після слів і цифри "наведеною у додатку 2" доповнити словами "копія рішення Міндоходів України".

6. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Кошти, помилково сплачені платником єдиного внеску на рахунок територіального органу Пенсійного фонду України, відкритий в органі Казначейства, підлягають поверненню з урахуванням вимог пункту 5 цього Порядку та згідно з реєстрами сум неповернутих коштів, отриманих від територіальних органів Пенсійного фонду України органами доходів і зборів відповідно до пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 04 липня 2013 року N 406-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи", або зараховуються у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску за згодою платника."

7. У додатку 4 рядок "вид платежу" виключити.

8. Доповнити Порядок новим додатком 6, що додається.

 

Директор Департаменту
фінансово-економічної роботи
та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

А. П. Видиборець

 

Журнал реєстрації звернень/рішень про повернення надміру або помилково сплачених коштів єдиного внеску

_______________________________________________________________
(найменування органу доходів і зборів)

 

N з/п

N та дата звернення

N та дата рішення

Найменування органу доходів і зборів

Символ рахунка

Сума підкріплення згідно зі зверненням (грн)

N та дата платіжного доручення

Сума (грн) платіжного доручення

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос