Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок оформления прихода из рейсу и выхода в рейс судов флота рыбной промышленности капитанами морских рыбных портов Украины

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ от 16.01.2014 № 16
действует с 11.03.2014

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.01.2014

м. Київ

N 16

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 січня 2014 р. за N 179/24956

Про внесення змін до Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України

Відповідно до абзацу двадцять першого статті 8 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500, та з метою приведення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до вимог чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 21 січня 2006 року N 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2006 року за N 130/12004, що додаються.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
рибного господарства України

В. С. Дроник

Міністр інфраструктури України

В. Козак

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Зміни
до Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України

1. У главі 1:

1) у пункті 1.2:

підпункт 1.2.3 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.2.4 - 1.2.6 вважати відповідно підпунктами 1.2.3 - 1.2.5;

підпункт 1.2.4 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 1.2.5 вважати підпунктом 1.2.4;

підпункт 1.2.4 викласти у такій редакції:

"1.2.4. Державне агентство рибного господарства України.";

2) у пункті 1.3:

абзац двадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - тридцять перший вважати відповідно абзацами двадцятим - тридцятим;

абзаци двадцять другий, двадцять третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - тридцятий вважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять восьмим;

абзац двадцять четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим - двадцять сьомим;

абзаци двадцять шостий, двадцять сьомий виключити.

2. У главі 2:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"капітан порту - капітан морського рибного порту та його служба;";

абзаци сьомий, восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять сьомий вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять п'ятим;

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять п'ятий вважати відповідно абзацами восьмим - двадцять четвертим;

в абзацах сімнадцятому та двадцять третьому слова "водних живих ресурсів" замінити словами "водних біоресурсів".

3. У пункті 3.1 глави 3:

1) у підпункті 3.1.1 слова "й адміністрації порту" виключити;

2) підпункти 3.1.16, 3.1.17 виключити.

4. У главі 4:

1) у пункті 4.1:

у підпункті 4.1.1 слова "капітаном морського рибного порту, черговим капітаном ІДПН, посадовими особами Укрдержрибгоспу та Держрибфлотінспекції" замінити словами "капітаном порту";

в абзаці шостому підпункту 4.1.3 слово "свідоцтво" замінити словом "повідомлення";

в абзаці третьому підпункту 4.1.6 слова та цифри ", що видані у відповідності до Положення про сертифікацію персоналу суден флоту рибної промисловості (наказ Міністерства аграрної політики України від 12.01.2005 N 7, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.01.2005 за N 101/10381) (для риболовних суден)" виключити;

у підпункті 4.1.10 слова "Укрдержрибгоспу, Держрибфлотінспекції" замінити словами "Державному агентству рибного господарства України";

підпункти 4.1.13, 4.1.14 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 4.1.15 - 4.1.19 вважати відповідно підпунктами 4.1.13 - 4.1.17;

2) у пункті 4.2:

підпункт 4.2.1 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 4.2.2 - 4.2.14 вважати відповідно підпунктами 4.2.1 - 4.2.13;

підпункт 4.2.1 викласти в такій редакції:

"4.2.1. Судно, що в установленому порядку оформило вихід з морського рибного порту, має право на багаторазовий вихід на промисел і прихід до морського рибного порту для вивантаження улову, придбання суднових запасів і проведення ремонтних робіт без оформлення приходу/виходу судна за умови відсутності змін у судновій ролі та отримання дозволу капітана порту засобами радіозв'язку під час кожного виходу/приходу.";

в абзаці четвертому підпункту 4.2.2 слова та цифри ", що видані у відповідності з Положенням про сертифікацію персоналу суден флоту рибної промисловості (наказ Міністерства аграрної політики України від 12.01.2005 N 7, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.01.2005 за N 101/10381)" виключити;

у підпункті 4.2.4 слова та цифри "у відповідності з вимогами Положення про сертифікацію персоналу суден флоту рибної промисловості (наказ Міністерства аграрної політики України від 12.01.2005 N 7, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.01.2005 за N 101/10381)" виключити.

5. В абзацах десятому та одинадцятому підпункту 5.1.1 пункту 5.1 глави 5 слова та цифри "(для риболовних суден, згідно з вимогами Положення про сертифікацію персоналу суден флоту рибної промисловості /наказ Міністерства аграрної політики України від 12.01.2005 N 7, зареєстрований в Міністерстві юстиції 26.01.2005 за N 101/10381/)" виключити.

6. У додатку 8:

1) пункт 34 викласти в такій редакції:

"34. Повідомлення про включення судна в систему дистанційного контролю.";

2) пункт 48 виключити.

7. У тексті Порядку слова "черговий капітан ІДПН", "ІДПН", "в ІДПН" "ІДПН порту", "в ІДПН порту", "черговий капітан ІДПН морського рибного порту", "ІДПН морського рибного порту", "Інспекція державного портового нагляду" та "адміністрація морського рибного порту" у всіх відмінках замінити словами "капітан порту" у відповідних відмінках.

8. У тексті Порядку слова "Державний департамент рибного господарства" у всіх відмінках замінити словами "Державне агентство рибного господарства України" у відповідних відмінках.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

Опрос