Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм налоговых деклараций сбора за места для парковки транспортных средств и туристического сбора

Министерство доходов и сборов Украины
Приказ от 30.12.2013 № 866
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2013

м. Київ

N 866

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2014 р. за N 141/24918

Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 9 липня 2015 року N 636)

Відповідно до пункту 6 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 04 липня 2013 року N 404-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи", пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 30 пункту 5 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів, що додається.

2. Затвердити форму Податкової декларації туристичного збору, що додається.

3. Департаменту оподаткування та контролю об'єктів і операцій (Павелко Л. Г.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

оприлюднення цього наказу;

у триденний строк після реєстрації у Міністерстві юстиції України розробку алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Міністра фінансів України

А. Мярковський

 

Відмітка про одержання (штамп органу доходів і зборів)


  

N з/п

Показники

Площа відведеної земельної ділянки,
кв. м (затверджена рішенням сільської, селищної або міської ради)

Мінімальна заробітна плата
(установлена законом на 1 січня податкового (звітного) року)

Кількість днів провадження діяльності
із паркування транспортних засобів

Ставка збору, відсотки

Усього нараховано збору5, грн. коп.,
к. 3 х к. 4 x к. 5 х к. 6

1

2

3

4

5

6

7

1

Нарахована сума збору з початку року, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3),
у тому числі в розрізі об'єктів оподаткування6:

 

1.1

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

2

Нарахована сума збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, три квартали)

 

3

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (р. 1 - р. 2)

 

4

Нарахована сума збору за даними раніше поданої податкової декларації, що уточнюється7, усього (р. 3 декларації, що уточнюється)

 

5

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього8 (р. 3 - р. 4), якщо р. 3 > р. 4, або (р. 5 додатка або сума р. 5 додатків)

 

6

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього8 (р. 4 - р. 3), якщо р. 4 > р. 3, або (р. 6 додатка або сума р. 6 додатків)

 

7

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати7 (р. 5 х 3 %) (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

 

8

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати9 (р. 5 х 5 %) (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

 

9

Сума пені8 (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України)

 

10

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності8

на

 
на

 

арк.

11

Додаток(и) щодо уточнення податкового зобов'язання за минулий(і) період(и)9

 

арк.

12

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

на

 

арк.

____________
1 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій).

2 Заповнюється у разі уточнення показників раніше поданої декларації у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий (звітний) період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником збору.

3 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті.

4 За бажанням платника.

5 Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

6 У разі потреби кількість рядків може бути збільшено.

7 Заповнюєтся у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники.

8 Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники, або у разі уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником.

9 Заповнюється у разі уточнення показників раніше поданої декларації у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий (звітний) період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником збору.

Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


 

Керівник або фізична особа -
підприємець

 
_____________
(підпис)

 
________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника

 

 

або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника

 

 

податків або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу доходів і зборів

Відмітка про внесення даних до електронної бази
податкової звітності                                                     "___" ____________ 20__ року

___________________________________________________________________________
(посадова особа органу доходів і зборів /підпис, ініціали, прізвище/)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено

"___" ____________ 20__ року

складено акт від "___" ____________ 20__ року N ___

____________________________________________________
(посадова особа органу доходів і зборів /підпис, ініціали, прізвище/)


 

 

Директор Департаменту оподаткування
та контролю об'єктів і операцій

Л. Г. Павелко

  

Відмітка про одержання
(штамп органу доходів і зборів)

 

Додаток
до Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів

                                                                                           

I квартал

 

півріччя

 

три квартали

 

рік

 

2

0

 

 

року

Перерахунок
податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
1

I квартал

 

півріччя

 

три квартали

 

рік

 

2

0

 

 

року

N з/п

Показник

Площа відведеної земельної ділянки,
кв. м (затверджена рішенням сільської, селищної або міської ради)

Мінімальна заробітна плата
(установлена законом на 1 січня податкового (звітного) року)

Кількість днів провадження діяльності із паркування транспортних засобів

Ставка збору,
відсотки

Усього нараховано збору2, грн. коп.,
к. 3 х к. 4 х к. 5 х к. 6

1

2

3

4

5

6

7

1

Нарахована сума збору з початку року, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3), у тому числі об'єктів оподаткування4:

 

1.1

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

2

Нарахована сума збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, три квартали), усього

 

3

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (р. 1 - р. 2)

 

4

Нарахована сума збору за даними раніше поданої податкової декларації, що уточнюється, усього (р. 3 декларації, що уточнюється)

 

5

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 3 - р. 4), якщо р. 3 > р. 4

 

6

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 4 - р. 3), якщо р. 4 > р. 3

 

____________
1 Складається у разі уточнення податкових зобов'язань за минулий податковий (звітний) період у складі звітної або звітної нової декларації і подається разом з такою декларацією.

2 Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

3 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті.

4 У разі потреби кількість рядків може бути збільшена.

Наведена інформація є достовірною.

 

 

Дата заповнення додатка (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


 

Керівник або фізична особа - підприємець

_____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника

 

 

податків або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

М. П.

 

 

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника

 

 

податків або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Відмітка про одержання (штамп органу доходів і зборів)


  

N з/п

Показники

Вартість проживання (ночівлі), за вирахуванням ПДВ5,
грн. коп.

Ставка збору,
відсотки

Усього нараховано збору5, грн. коп.,
к. 3 х к. 4

1

2

3

4

5

1

Нарахована сума збору з початку року, усього (р. 1.1 + р. 1.2.+ р. 1.3), у тому числі в розрізі об'єктів оподаткування6:

 

1.1

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

2
 

Нарахована сума збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, три квартали)

 

3

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (р. 1 - р. 2)

 

4

Нарахована сума збору за даними раніше поданої податкової декларації, що уточнюється7, усього (р. 3 декларації, що уточнюється)

 

5

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього8 (р. 3 - р. 4), якщо р. 3 > р. 4, або (р. 5 додатка або сума р. 5 додатків)

 

6

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього8 (р. 4 - р. 3), якщо р. 4 > р. 3, або (р. 6 додатка або сума р. 6 додатків)

 

7

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (р. 5 х 3 %)7 (нарахована платником самостійно відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

 

8

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (р. 5 х 5 %)9 (нарахована платником самостійно відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

 

9

Сума пені8 (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України)

 

10

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності8

на

 

арк.

11

Додаток(и) щодо уточнення податкового зобов'язання за минулий(і) період(и)9

на

 

арк.

12

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

на

 

арк.

____________
1 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій).

2 Заповнюються у разі уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий (звітний) період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником.

3 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті.

4 За бажанням платника.

5 Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

6 У разі потреби кількість рядків може бути збільшено.

7 Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники.

8 Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники, або у разі уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником.

9 Заповнюються у разі уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий (звітний) період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником збору.

Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


 

Керівник або фізична особа - підприємець

_____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника

 

 

податків або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника

 

 

податків або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу доходів і зборів

Відмітка про внесення даних до електронної бази
податкової звітності                                                         "___" ____________ 20__ року

_______________________________________________________________________________
(посадова особа органу доходів і зборів /підпис, ініціали, прізвище/)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено

"___" ____________ 20__ року

складено акт від "___" ____________ 20__ року 

____________________________________________________
(посадова особа органу доходів і зборів /підпис, ініціали, прізвище/)


 

 

Директор Департаменту оподаткування
та контролю об'єктів і операцій

Л. Г. Павелко

 

Відмітка про одержання
(штамп органу доходів і зборів)

 

Додаток
до Податкової декларації туристичного збору

                                                                                       

I квартал

 

півріччя

 

три квартали

 

рік

 

2

0

 

 

року

Перерахунок
податкового зобов'язання із туристичного збору
1

I квартал

 

півріччя

 

три квартали

 

рік

 

2

0

 

 

року

N з/п

Показники

Вартість проживання (ночівлі), за вирахуванням ПДВ2,
грн. коп.

Ставка збору,
відсотки

Усього нараховано збору2, грн коп.,
к. 3 х к. 4

1

2

3

4

5

1

Нарахована сума збору, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3),
у тому числі в розрізі об'єктів оподаткування4

 

1.1

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

2

Нарахована сума збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, три квартали), усього

 

3

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (р. 1 - р. 2)

 

4

Нарахована сума збору за даними раніше поданої податкової декларації, що уточнюється, усього (р. 3 декларації, що уточнюється)

 

5

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 3 - р. 4), якщо р. 3 > р. 4

 

6

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 4 - р. 3), якщо р. 4 > р. 3

 

____________
1 Складається у разі уточнення податкових зобов'язань за минулий податковий (звітний) період у складі звітної або нової звітної декларації і подається разом з такою декларацією.

2 Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

3 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті.

4 У разі потреби кількість рядків може бути збільшено.

Наведена інформація є достовірною.

 

 

Дата заповнення додатка (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


 

Керівник або фізична особа - підприємець

_____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника

 

 

податків або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

М. П.

 

 

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника

 

 

податків або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________

Опрос