Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Расчета суммы сбора за первую регистрацию транспортных средств

Министерство доходов и сборов Украины
Приказ от 05.12.2013 № 767
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.12.2013

м. Київ

N 767

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2014 р. за N 139/24916

Про затвердження форми Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 5 травня 2016 року N 472)

З метою реалізації положень пункту 239.2 статті 239 розділу VII Податкового кодексу України та підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів (далі - Розрахунок), що додається.

2. Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб (Бусарєв В. В.):

1) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу;

2) у триденний строк від дня реєстрації наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити надання Департаменту розвитку IT, електронних сервісів та обліку платників алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки Розрахунку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра фінансів України

А. Мярковський

Міністр внутрішніх справ України

В. Ю. Захарченко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Відмітка про одержання
(штамп органу доходів і зборів)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
05.12.2013 N 767

  

2

Платник:
_____________________________________________________________________________________________
                                        (повне найменування платника збору згідно з реєстраційними документами)
_____________________________________________________________________________________________
 

 

3

Код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

 

 

 

 

 

 

4

Код організаційно-правової форми господарювання

 

 

 

 

Код за КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Місцезнаходження платника:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Міжміський код

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

E-mail

 

Факс

 

 

 

 

 

 

 

6

Найменування органу доходів і зборів, до якого подається Розрахунок2, за місцем реєстрації транспортних засобів
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
 

Найменування органу доходів і зборів, до якого подається Розрахунок, до відома2
____________________________________________________________________________________________
 

(одиниці виміру: грн, коп.)

7

Відомості про об'єкт оподаткування та суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу

N з/п

Тип транс-
портного засобу
3

Марка та модель транс-
порт-
ного засобу

Номерний знак тран-
спортного засобу

Дата першої реєстрації транс-
портного засобу в Україні

1. Об'єм циліндрів двигуна (см3)
2. Потужність двигуна (кВт)
3. Довжина корпусу (см)
4. Максимальна злітна маса (кг)

    Ставка
    збору в
   гривнях
    на рік:
1) за 100 см
3
2) за 1 кВт
3) за 100 см
4) за 1 кг

Сума збору
(гр. 6 х гр. 7 / 100
* х коефі-
цієнт
4)

Сума пільги щодо збору

Код пільги

Сума збору, що підлягає сплаті
(гр. 8 - гр. 9)

1

2

3

4

5

6**

7

8***

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

 

8

Нараховано збору згідно з Розрахунком (колонка 11, рядок 7 Розрахунку)

 

9

Нараховано збору за даними раніше поданого Розрахунку, що уточнюється5 (рядок 8 Розрахунку, що уточнюється)

 

10

Сума збору за першу реєстрацію транспортних засобів (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки5 (рядок 8 - рядок 9), якщо рядок 8 > рядка 9

 

11

Сума збору за першу реєстрацію транспортних засобів (переплата), яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки5 (рядок 9 - рядок 8), якщо рядок 9 > рядка 8

 

12

Сума штрафу6 (нараховується платником самостійно) (рядок 10 х 3 %)

 

13

Сума пені (нарахована платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України)

 

14

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності

на

 

аркуші(ах)

15

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

на

 

аркуші(ах)

Відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України повідомляємо:

N
з/п

Зміст доповнення

1

 

____________
1 Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів подається окремо щодо колісних транспортних засобів, суден та літаків і вертольотів.

2 Подається до органу доходів і зборів за місцезнаходженням платника та місцем реєстрації транспортного засобу.

3 Зазначається тип транспортного засобу, щодо якого встановлено ставки збору згідно зі статтею 234 розділу VII Податкового кодексу України.

4 Коефіцієнт 1 - для нових транспортних засобів;

коефіцієнт 2 - для транспортних засобів (крім транспортних засобів, зазначених у підпунктах 234.1.3 і 234.1.5 пункту 234.1 статті 234 розділу VII Податкового кодексу України), які використовувалися до 8 років;

коефіцієнт 3 - для транспортних засобів, зазначених у пунктах 234.2 і 234.3 статті 234 розділу VII Податкового кодексу України, які використовувалися понад 8 років;

коефіцієнт 40 - для транспортних засобів, зазначених у пункті 234.1 статті 234 розділу VII Податкового кодексу України (крім транспортних засобів, зазначених у підпунктах 234.1.3 і 234.1.5 пункту 234.1 статті 234 розділу VII Податкового кодексу України), які використовувалися понад 8 років.

5 Рядки 9 - 14 заповнюються у разі уточнення податкових зобов'язань.

6 Сума штрафу (рядок 12) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "а" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

Інформація, наведена у Розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення Розрахунку (дд.мм.рррр) ____________________________________

Керівник
(уповноважена особа)
платника податків

__________________________
                             (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта****)

______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Головний бухгалтер
(уповноважена
особа з ведення бухгалтерського обліку)

_________________________
                              (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта****)

______________________
(ініціали та прізвище)

Ця частина Розрахунку заповнюється посадовими особами органу доходів і зборів

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" _______ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
(посадова особа органу доходів і зборів (підпис, прізвище, ініціали))

За результатами камеральної перевірки Розрахунку (потрібне позначити):

порушень (помилок) не виявлено     складено акт від "___" ___________ 20__ року N ________
"___" ____________ 20__ року            ____________________________________________________
                                                                                             (посадова особа органу доходів і зборів (підпис, прізвище, ініціали))

____________
* Для транспортних засобів, зазначених у підпунктах 234.1.1, 234.1.2, 234.1.4 - 234.1.9 пункту 234.1, підпункті 234.2.2 пункту 234.2 статті 234 розділу VII Податкового кодексу України.

** У першому полі графи 6 зазначається номер, що відповідає одиниці виміру об'єкта оподаткування.

*** У першому полі графи 8 зазначається коефіцієнт (1, 2, 3 та 40), визначений відповідно до пункту 234.4 статті 234 розділу VII Податкового кодексу України.

**** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту
доходів і зборів з фізичних осіб

В. В. Бусарєв

Опрос