Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налоговой декларации по фиксированному сельскохозяйственному налогу

Министерство доходов и сборов Украины
Приказ от 30.12.2013 № 864
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2013

м. Київ

N 864

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2014 р. за N 133/24910

Про затвердження форми Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 19 червня 2015 року N 578)

Відповідно до пункту 6 розділу II Закону України від 04 липня 2013 року N 404-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи", пункту 46.5 статті 46 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 30 пункту 5 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року N 1016 "Про затвердження форми Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 року за N 27/18765.

3. Департаменту оподаткування та контролю об'єктів і операцій (Павелко Л. Г.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

оприлюднення цього наказу;

у триденний строк після реєстрації у Міністерстві юстиції України розробку алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

С. М. Тимченко

Перший заступник Міністра
аграрної політики та
продовольства України

І. Ю. Бісюк

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Міністра фінансів України

А. Мярковський

 

  

Одиниці виміру: гектари - з чотирма десятковими знаками,
гривні - з двома десятковими знаками

N з/п

Категорія земель

Площа земель-
ної ділянки

Норма-
тивна грошова оцінка одиниці площі земель-
ної ділянки

Ставка податку (% до норма-
тивної грошо-
вої оцінки земель-
ної ділянки)

Річна сума податку
(к. 3 х к. 4 х к. 5 / 100)

 

Січень
(к. 6 х 10/100/3)

Лютий
(к. 6 х 10/100/3)

Березень
(к. 6 х 10/100/3)

Квітень
(к. 6 х 10/100/3)

Травень
(к. 6 х 10/100/3)

Червень
(к. 6 х 10/100/3)

Липень
(к. 6 х 50/100/3)

Серпень
(к. 6 х 50/100/3)

Вересень
(к. 6 х 50/100/3)

Жовтень
(к. 6 х 30/100/3)

Листопад
(к. 6 х 30/100/3)

Грудень
(к. 6 х 30/100/3)

к. 6 х 10/100/3 / (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)6

к. 6 х 50/100/3 / (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)6

к. 6 х 30/100/3 / (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Землі сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя, у тому числі для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті)

1.17

рілля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.27

сіножаті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.37

пасовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.47

багаторічні насадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Землі водного фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Нараховано на 20__ рік, усього (сума р. 1 - 2 к. 7 - 18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Нараховано на 20__ рік за даними раніше поданої декларації
(р. 3 декларації, що уточнюється)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Нараховано до збільшення податкового зобов'язання на 20__ рік
(позитивне значення (р. 3 - р. 4))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Розмір заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Нараховано до зменшення податкового зобов'язання на 20__ рік
(позитивне значення (р. 4 - р. 3))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

Розмір завищення податкового зобов'язання минулих податкових періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

Сума штрафу (к. 7 - 18 р. 6 х 3 % або 5 %)

 

109

Сума пені

 

118

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності

на

 

арк.

12

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України

на

 

арк.

1310

Сума доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) та від надання супутніх послуг

із розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20__ рік

 

1410

Скоригований валовий дохід сільськогосподарського товаровиробника

із розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20____ рік

 

1510

Питома вага доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, у загальній сумі його доходу за попередній податковий (звітний) рік, %

із розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20____ рік

 

До декларації додаються:

 


додаток "Відомості про наявність земельних ділянок"


Інформація, наведена в декларації, є достовірною.

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Керівник платника податку

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу доходів і зборів

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20__ року
______________________________________________________________________________________
                                               (підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу доходів і зборів)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):

порушень (помилок) не виявлено / складено акт від "___" ____________ 20__ року N ________

"___" ____________ 20__ року ___________________________________________________________
                                                                                    (підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу доходів і зборів)

____________
1 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій).

2 Заповнюється у разі подання декларації за нові земельні ділянки (починаючи з /число/місяць/).

3 Заповнюється у разі уточнення податкових зобов'язань (з урахуванням уточнень з /число/місяць/).

4 За бажанням платника.

5 При поданні загальної, нової загальної або уточнюючої загальної декларації заповнюється код органу місцевого самоврядування за основним місцем обліку платника.

6 При зміні протягом року об'єкта оподаткування, нормативної грошової оцінки земельної ділянки, ставок податку показники у колонках 7 - 18 заповнюються (із застосуванням формул за відповідними колонками) з дня календарного місяця, у якому починають, та/або до дня календарного місяця, у якому припиняють діяти вказані зміни.

7 За потреби кількість рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 може бути збільшено або зменшено.

8 Рядки 4 - 9 та 11 заповнюються у разі уточнення податкових зобов'язань. Сума штрафу (рядок 9) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "а" або "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

9 Сума пені (рядок 10) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

10 Рядки 13, 14, 15 підлягають обов'язковому заповненню (при поданні загальної та/або звітної декларації) за даними розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20__ рік.

11 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту
оподаткування та контролю
об'єктів і операцій

Л. Г. Павелко

 

Відмітка про одержання:
вхідний N ____________
дата __________________
штамп органу доходів і зборів


 

Додаток
до Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку1

 

 

  

Відомості про наявність земельних ділянок

Одиниці виміру: гектари - з чотирма десятковими знаками,
гривні - з двома десятковими знаками

N з/п

Документи, які засвідчують/ підтверджують право власності та/або користування земельними ділянками

Кадастро-
вий номер земельної ділянки
(у разі наявності)

Серія та номер документа, дата державної реєстрації
(у разі наявності)

Дата укладання та термін дії договору оренди, а також дата та номер державної реєстрації договору оренди/права оренди

Найменування орендодавця3

Місце розташування земельної(их) ділянки(ок),
код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки

Категорія земельних ділянок
(сільсько-
господарські угіддя та/або землі водного фонду)

Площа земельної ділянки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(дата подання розрахунку)

Керівник платника податку

__________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
       М. П.

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Додаток є невід'ємною частиною загальної, нової загальної, уточнюючої загальної та/або звітної, нової звітної, уточнюючої звітної декларацій.

2 Номер зазначається послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних додатків.

3 Заповнюється у разі використання земельних ділянок на підставі договорів оренди.

4 За потреби кількість рядків 1 - 5 може бути збільшено або зменшено.

5 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті.

____________

Опрос