Идет загрузка документа (91 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности)

Министерство доходов и сборов Украины
Приказ от 30.12.2013 № 865
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2013

м. Київ

N 865

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2014 р. за N 130/24907

Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 16 червня 2015 року N 560)

Відповідно до пункту 6 розділу II Закону України від 04 липня 2013 року N 404-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи", пункту 46.5 статті 46 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 30 пункту 5 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року N 1015 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 січня 2011 року за N 42/18780.

3. Департаменту оподаткування та контролю об'єктів і операцій (Павелко Л. Г.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

оприлюднення цього наказу;

у триденний строк після реєстрації у Міністерстві юстиції України розробку алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки Податкової декларації з плати за землю.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

С. М. Тимченко

Міністр аграрної політики
та продовольства України

М. В. Присяжнюк

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Відмітка про одержання
(штамп органу доходів і зборів)


 

  

Одиниці виміру:

гектари - з чотирма десятковими знаками;
м2 - з двома десятковими знаками;
гривні - з двома десятковими знаками

N з/п

Категорія земель

Площа земельної ділянки

Норма-
тивна грошова оцінка одиниці площі
земельної ділянки або одиниці площі ріллі по Автоном-
ній Респуб-
ліці Крим або по області з ураху-
ванням коефі-
цієнта індекса-
ції

Ставка податку (грн за 1 кв. м або % від норма-
тивної грошо-
вої оцінки земель-
ної ділянки; % від одиниці площі ріллі по Автоном-
ній Респуб-
ліці Крим або по області)

Коефі-
цієнт до збіль-
шення

Відсоток від суми земельного податку

Річна сума земель-
ного
податку, яка підля-
гає сплаті за даними плат-
ника

Річна сума оренд-
ної плати, яка підля-
гає сплаті за даними плат-
ника

Сі-
чень
6

Лю-
тий
6

Бере-
зень
6

Кві-
тень
6

Тра-
вень
6

Чер-
вень
6

Ли-
пень
6

Сер-
пень
6

Вере-
сень
6

Жов-
тень
6

Листо-
пад
6

Гру-
день
6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення (як у межах населених пунктів, так і за їх межами)

1.1

у тому числі сільськогосподарські угіддя

1.1.17

рілля

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.27

сіножаті

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.37

пасовища

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.47

багаторічні насадження

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

у тому числі несільськогосподарські угіддя

1.2.17

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.27

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (як у межах населених пунктів, так і за їх межами)

2.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Земельні ділянки у межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

3.17

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.27

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

4.17

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.27

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Нараховано земельного податку на 20__ рік, усього (сума
значень к. 10 - 21 р. 1.1.1 - 4.2)

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Нараховано земельного податку на 20__ рік за даними раніше поданої декларації (р. 5 декларації, що уточнюється)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Нараховано до збільшення податкового зобов'язання по земельному податку на 20__ рік (позитивне значення (р. 5 - р. 6))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

Розмір заниження (недоплата) податкового зобов'язання по земельному податку минулих податкових періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

Нараховано до зменшення податкового зобов'язання по земельному податку на 20__ рік (позитивне значення (р. 6 - р. 5))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

Розмір завищення (переплата) податкового зобов'язання по земельному податку минулих податкових періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

Сума штрафу ((к. 10 - 21 р. 8) х 3 % або 5 %)

 

129

Сума пені

 

13

Нараховано орендної плати за землі державної або комунальної власності на 20__ рік, усього

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148

Нараховано орендної плати за землі державної або комунальної власності на 20__ рік за даними раніше поданої декларації
(р. 13 декларації, що уточнюється)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158

Нараховано до збільшення податкового зобов'язання по орендній платі за землі державної або комунальної власності на 20__ рік
(позитивне значення (р. 13 - р. 14))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168

Розмір заниження (недоплата) податкового зобов'язання по орендній платі за землі державної або комунальної власності минулих податкових періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178

Нараховано до зменшення податкового зобов'язання по орендній платі за землі державної або комунальної власності на 20__ рік
(позитивне значення (р. 14 - р. 13))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188

Розмір завищення (переплата) податкового зобов'язання по орендній платі за землі державної або комунальної власності минулих податкових періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198

Сума штрафу ((к. 10 - 21 р. 16) х 3 % або 5 %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209

Сума пені

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218

Розкриття окремих результатів діяльності (пояснення)

на

 

арк.

До декларації додаються:

 


 

Додаток 1 "Відомості про наявні земельні ділянки"


 


 

Додаток 2 "Відомості про пільги на земельний податок з наявних площ земельних ділянок"


 


 

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)


Інформація, наведена в декларації, є достовірною.

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Керівник платника податку

________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

або серія та номер паспорта10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер

________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

або серія та номер паспорта10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу доходів і зборів

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20__ року
______________________________________________________________________________________
                              (підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу доходів і зборів)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено / складено акт від "___" ____________ 20__ року N ___

"___" ____________ 20__ року ___________________________________________________________
                                                                                (підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу доходів і зборів)

____________
1 Зазначається номер з послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій.

2 Заповнюється у разі подання декларації за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами (починаючи з (число/місяць)).

3 Заповнюється у разі уточнення податкових зобов'язань (з урахуванням уточнень з (число/місяць)). Порядковий номер податкового (звітного) місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється "0").

4 Зазначається місяць у разі подання декларації відповідно до пункту 286.3 статті 286 розділу XIII Податкового кодексу України.

5 За бажанням платника.

6 При зміні протягом року об'єкта оподаткування, нормативної грошової оцінки земельної ділянки, ставок податку, розміру орендної плати за землі державної або комунальної власності показники у колонках 10 - 21 заповнюються з дня календарного місяця, в якому починають, та/або до дня календарного місяця, в якому припиняють діяти зазначені зміни.

7 За потреби кількість рядків 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.2.1; 1.2.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2 може бути збільшено або зменшено.

8 Рядки 6 - 11, 14 - 19 та 21 заповнюються в разі уточнення податкових зобов'язань. Сума штрафу (р. 11 та/або р. 19) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "а" або "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

9 Сума пені (р. 12 або р. 20) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

10 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті.

 

Директор Департаменту
оподаткування та контролю
об'єктів і операцій

Л. Г. Павелко

 

Відмітка про одержання:
вхідний N ____________
дата __________________
штамп органу доходів і зборів


 

Додаток 1
до Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)1

 

 

 
N

Порядковий номер, що
відповідає р. 1.1.Т

 

Земельний податок

 

Орендна плата


 

Додаток N2

 

 

 
 
 


до

 
 

 
 

 
 


Звітної

 

 

 

Нової звітної

 

 

 

Уточнюючої

Відомості про наявні земельні ділянки

Одиниці виміру:

гектари - з чотирма десятковими знаками;
м2 - з двома десятковими знаками;
гривні - з двома десятковими знаками

N
з/п

Документи, які посвідчують/
підтверджують право власності та/або користування земельними ділянками

Серія та номер документа, дата державної реєстрації
(у разі наявності)

Дата укладання та термін дії договору оренди, розмір орендної плати, а також дата та номер державної реєстрації права оренди

Найменування орендодавця

Кадастровий номер земельної ділянки
(у разі наявності)

Категорія земель, на яких розташована земельна ділянка, та її цільове призначення

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки з коефіцієнтом індексації

Площа земельної ділянки

Місце-
знаходження земельної(их) ділянки(ок), код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

(дата подання декларації)

 

 

Керівник платника податку

________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

або серія та номер паспорта4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

або серія та номер паспорта4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Додаток є невід'ємною частиною звітної, нової звітної, уточнюючої декларації.

2 Платником зазначається номер (з послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних додатків).

3 За потреби кількість рядків 1 - 3 може бути збільшено або зменшено.

4 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті.

 

Відмітка про одержання:
вхідний N ____________
дата __________________
штамп органу доходів і зборів


 

Додаток 2
до Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)1

 

 

N

Порядковий номер, що
відповідає р. 1.1.Т

 

Земельний податок


 

Додаток N2

 

 

 

 


до

 
 

 
 

 
 


Звітної

 

 

 

Нової звітної

 

 

 

Уточнюючої

Відомості про пільги на земельний податок з наявних площ земельних ділянок

Одиниці виміру:

гектари - з чотирма десятковими знаками;
м2 - з двома десятковими знаками;
гривні - з двома десятковими знаками

N
з/п

Назва документів, що посвідчують право на пільгу

Місце-
знаходження земельної(их) ділянки(ок), код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ

Дата прийняття та номер документа, на підставі якого надано пільгу, строк, на який надано пільгу

Категорія земель, на яких розташована земельна ділянка, на яку надана пільга, та її цільове призначення

Када-
стровий номер земе-
льної ділянки
(у разі наяв-
ності)

Розмір пільги у % до загальної суми податку

Площа (м2 або га)

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки або одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області з урахуванням коефіцієнта індексації

Ставка податку (грн за 1 кв. м або % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки; % від одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області)

Сума пільги

загальна, що перебуває у власності або корис-
туванні

що здана в оренду

на яку надано пільгу

що підлягає оподат-
куванню

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

У межах населених пунктів

1.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

За межами населених пунктів

2.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

х

х

 

 

 

 

х

х

 

 


 

 

(дата подання декларації)

 

 

Керівник платника податку

________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

або серія та номер паспорта4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

або серія та номер паспорта4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Додаток подається разом із звітною, новою звітною, уточнюючою декларацією власниками землі та землекористувачами, які мають пільги щодо сплати земельного податку.

2 Платником земельного податку зазначається номер (з послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних додатків).

3 За потреби кількість рядків 1.1 - 1.3 та 2.1 - 2.3 може бути збільшено або зменшено.

4 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті.

____________

Опрос