Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок использования средств государственного бюджета на осуществление концертно-художественных и культурологических общегосударственных мероприятий, мероприятий по почтению памяти, мероприятий по выявлению и поддержке творчески одаренных детей и молодежи, мероприятий, связанных с обеспечением свободы совести и религии, государственную поддержку региональных культурных инициатив и самодеятельного искусства, пополнение экспозиций музеев и репертуаров театров, концертных и цирковых организаций, обеспечение развития и применения украинского языка

Министерство культуры Украины (2)
Приказ от 17.01.2014 № 16
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.01.2014

м. Київ

N 16

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2014 р. за N 128/24905

Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету на здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державну підтримку регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства культури і туризму України
від 12 лютого 2007 року N 4
згідно з наказом Міністерства культури України
 від 27 червня 2018 року N 602)

Відповідно до Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 388, та з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку використання коштів державного бюджету на здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державну підтримку регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 12 лютого 2007 року N 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 березня 2007 року за N 206/13473 (у редакції наказу Міністерства культури України від 11 квітня 2012 року N 332), такі зміни:

1) у розділі II:

у пункті 2.1 абзац восьмий замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"За спеціальним фондом за такими напрямами:

забезпечення розвитку та застосування української мови;

здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва, які віднесені до сфери управління Мінкультури України.".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим;

пункт 2.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"придбання меблів, сучасного музейного устаткування та створення інтерактивних експозицій у Національному музеї Тараса Шевченка";

пункт 2.9 викласти в такій редакції:

"2.9. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на придбання основних засобів (за винятком придбання костюмів (одягу), декорацій, реквізиту, товарів, робіт і послуг, зазначених в абзацах одинадцятому - п'ятнадцятому пункту 2.3 цього розділу): меблів, оргтехніки, комп'ютерів, транспортних засобів, а також на витрати для утримання установ, організацій, у тому числі громадських організацій, об'єднань.";

2) у розділі III:

пункт 3.5 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Міністерство культури у разі делегування частини своїх функцій щодо розміщення державних замовлень та укладання державних контрактів:

визначає підприємства, установи та організації, яким делегується право здійснювати ці функції;

укладає з відповідними підприємствами, установами та організаціями договори, в яких чітко визначено компетенцію, зобов'язання та відповідальність сторін;

контролює виконання відповідними підприємствами, установами та організаціями делегованих їм функцій і несе відповідальність перед державою за виконання державного замовлення";

в абзаці другому пункту 3.6 слова "громадськими організаціями та творчими спілками" замінити словами "інститутами громадянського суспільства".

2. Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення (Жук В. В.) забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Заступник Міністра культури -
керівник апарату

Б. С. Стичинський

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України

С. О. Рибак 

Опрос