Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка рассмотрения жалоб совместной комиссией Министерства образования и науки Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства юстиции Украины и представителей студенческого самоуправления по рассмотрению обращений студентов относительно осуществления на них давления за участие в акциях протеста

Министерство образования и науки Украины (2)
Порядок, Приказ от 27.12.2013 № 1849
действует с 07.02.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2013

м. Київ

N 1849

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2014 р. за N 127/24904

Про затвердження Порядку розгляду скарг спільною комісією Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України та представників студентського самоврядування з розгляду звернень студентів стосовно здійснення на них тиску за участь в акціях протесту

На виконання доручення Першого віце-прем'єр-міністра України від 09 грудня 2013 року N 48278/0/1-13, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2013 року N 1767 "Про утворення комісії" та з метою забезпечення своєчасного та об'єктивного розгляду звернень студентів стосовно здійснення на них тиску за участь в акціях протесту, а також відповідних повідомлень на "гарячі лінії" при центральних органах виконавчої влади

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розгляду скарг спільною комісією Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України та представників студентського самоврядування з розгляду звернень студентів стосовно здійснення на них тиску за участь в акціях протесту, що додається.

2. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Д. В. Табачник

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра внутрішніх
справ України - керівник апарату

С. І. Лекарь 

 

ПОРЯДОК
розгляду скарг спільною комісією Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України та представників студентського самоврядування з розгляду звернень студентів стосовно здійснення на них тиску за участь в акціях протесту

1. Спільна комісія Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України та представників студентського самоврядування з розгляду звернень студентів стосовно здійснення на них тиску за участь в акціях протесту (далі - Комісія) утворена наказом Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2013 року N 1767 "Про утворення комісії" на виконання доручення Першого віце-прем'єр-міністра України від 09 грудня 2013 року N 48278/0/1-13.

2. Завданнями Комісії є розгляд звернень, скарг та повідомлень, у тому числі на "гарячі" телефонні лінії при центральних органах виконавчої влади, щодо здійснення тиску на студентів за участь в акціях протесту та у випадку виявлення таких фактів з боку керівництва та/або викладачів вищих навчальних закладів до студентів та/або необ'єктивного оцінювання їх знань вживання заходів щодо їх усунення відповідно до чинного законодавства.

3. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому порядку від вищих навчальних закладів, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інформацію, документи й матеріали, потрібні для її роботи;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівництва вищих навчальних закладів та посадових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань розгляду звернень, скарг та повідомлень щодо здійснення тиску на студентів за участь в акціях протесту;

залучати до участі в роботі Комісії в установленому порядку державних службовців (за погодженням з їх керівниками), науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, а також представників органів студентського самоврядування, студентських громадських організацій, їх об'єднань та громадськості (за згодою);

звертатись до центральних органів виконавчої влади з метою отримання інформації, необхідної для розгляду скарг щодо здійснення тиску на студентів за участь в акціях протесту та необ'єктивного оцінювання їх знань.

4. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Міністерство освіти і науки України.

5. Під терміном "скарга" в цілях цього Порядку необхідно розуміти письмове або усне звернення, в тому числі на "гарячі" телефонні лінії при центральних органах виконавчої влади, в якому міститься інформація щодо здійснення тиску на студентів з боку керівництва та/або викладачів вищих навчальних закладів та/або необ'єктивного оцінювання їх знань за участь в акціях протесту.

6. Скарга до цієї Комісії подається в установленому Законом України "Про звернення громадян" порядку.

7. До скарги можуть додаватись документальні докази інформації, викладеної у скарзі (оригінали або копії).

8. Звернення, скарга та повідомлення, у тому числі на "гарячу" телефонну лінію при центральному органі виконавчої влади, щодо здійснення тиску на студентів за участь в акціях протесту розглядаються в установленому Законом України "Про звернення громадян" порядку.

9. Протягом трьох робочих днів з дати надходження скарги Комісія надсилає повідомлення членам Комісії та суб'єктам звернення про дату засідання, але не пізніше п'яти робочих днів до дати засідання, на якому буде розглядатися скарга, та забезпечує їх ознайомлення з матеріалами скарги.

10. Комісія за результатами розгляду скарги ухвалює мотивоване рішення, у якому у випадку виявлення фактів тиску з боку керівництва та/або викладачів вищих навчальних закладів на студентів та/або необ'єктивного оцінювання їх знань визначає заходи щодо їх усунення відповідно до законодавства.

Одночасно в разі такої потреби, для перевірки викладених у скарзі фактів та реагування відповідно до законів України Комісія звертається до відповідних органів державної влади.

11. З метою попередження виникнення ситуацій щодо здійснення тиску на студентів за участь в акціях протесту Комісія за своїм рішенням може звертатись до Державної інспекції навчальних закладів України для перевірки ситуації, що склалася у вищому навчальному закладі.

12. Якщо у скарзі викладено два або більше випадків щодо здійснення тиску на студентів з боку керівництва та викладачів вищих навчальних закладів та/або необ'єктивного оцінювання їх знань, Комісія повинна вжити заходи щодо їх усунення відповідно до законодавства та рекомендувати Державній інспекції навчальних закладів України здійснити їх перевірку.

13. Скликання і проведення засідань Комісій здійснюються у міру надходження скарг.

14. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

15. Головує на засіданнях Комісії її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

16. Рішення Комісії ухвалюється простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним.

17. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписує голова Комісії або особа, що його заміщує.

18. Копія протоколу протягом одного робочого дня після засідання Комісії надсилається до вищого навчального закладу, Державної інспекції навчальних закладів України та інших заінтересованих органів виконавчої влади, а також органів студентського самоврядування, студентських громадських організацій.

19. На засідання Комісії з розгляду скарги обов'язково запрошуються суб'єкт звернення зі скаргою, суб'єкт оскарження та інші заінтересовані особи. Неприбуття на засідання суб'єкта розгляду скарги осіб, які були належним чином повідомлені про його проведення, не перешкоджає розгляду скарги.

Інші особи можуть бути присутніми на засіданні Комісії тільки з дозволу або на запрошення Комісії, про що приймається рішення на засіданні Комісії.

20. Комісія за 5 робочих днів до її засідання повідомляє суб'єкта звернення, суб'єкта оскарження та інших заінтересованих осіб про час і місце розгляду скарги рекомендованими листами з повідомленням про вручення.

21. Копії скарги та доданих до неї документів надаються суб'єкту оскарження та заінтересованим особам до початку розгляду скарги. Суб'єкт оскарження має право подати письмові пояснення по суті скарги, які беруться до розгляду Комісією.

22. Копія рішення Комісії надсилається суб'єкту звернення, суб'єкту оскарження та іншим заінтересованим особам протягом одного робочого дня з дати його ухвалення.

 

Заступник голови комісії,
директор департаменту
вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

Опрос