Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку передачи единых имущественных комплексов государственных предприятий, учреждений, организаций, их структурных подразделений в сферу управления государственных органов приватизации в связи с принятием решения об их приватизации

Фонд государственного имущества
Приказ от 17.10.2013 № 3125
Утратил силу

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.10.2013

м. Київ

N 3125

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 січня 2014 р. за N 123/24900

Про затвердження Змін до Порядку передачі єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Фонду державного майна України
 від 31 березня 2000 року N 667
згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 10 квітня 2018 року N 499)

Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України "Про приватизацію державного майна", з метою удосконалення процедури передачі функцій управління майном державних підприємств державним органам приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію цього майна та з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність із вимогами чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку передачі єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 березня 2000 року N 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2000 року за N 224/4445 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 06 липня 2012 року N 3082), що додаються.

2. Управлінню з питань реформування власності Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду державного майна України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Зміни
до Порядку передачі єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію

1. У цьому Порядку:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Уповноважений орган управління в особі його керівника здійснює контроль за наявністю оформленої у повному обсязі та упорядкованої технічної документації, оформленої в установленому законодавством порядку державної реєстрації речових прав щодо об'єктів передачі, права на які підлягають такій реєстрації, та оформленої в установленому законодавством порядку документації про державну реєстрацію права власності на земельну(і) ділянку (ділянки).

Уповноважений орган управління у тижневий строк з дня отримання повідомлення про прийняття рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу підприємства приймає рішення про передачу єдиного майнового комплексу підприємства (крім майна, що не підлягає приватизації, у тому числі матеріальних носіїв секретної інформації) до сфери управління державного органу приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію та подає кандидатуру до складу Комісії з питань передачі об'єкта (далі - Комісія).

Контроль за дотриманням строків прийняття рішення про передачу єдиного майнового комплексу, встановлених абзацом другим цього пункту, або за наданням необґрунтованої відмови щодо прийняття такого рішення здійснює керівник уповноваженого органу управління.";

2) у пункті 5:

в абзаці третьому слова "витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за формою, встановленою спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації" виключити;

після абзацу п'ятого доповнити пункт новими абзацами шостим - десятим такого змісту:

"засвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів і звіту про дебіторську та кредиторську заборгованість за останній календарний рік та на останню звітну дату;

нотаріально засвідчені копії свідоцтв про право власності на державне нерухоме майно. У разі відсутності свідоцтв про право власності на державне нерухоме майно уповноважений орган управління забезпечує їх оформлення в установленому законодавством порядку та передачу державному органу приватизації у строк, визначений Комісією;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

засвідчену в установленому порядку копію договору оренди державного нерухомого майна, що перебуває на балансі підприємства;

засвідчені в установленому порядку копії документів про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, права користування (сервітут) земельною ділянкою, права постійного користування, права оренди (суборенда) земельної ділянки, права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), права забудови земельної ділянки (суперфіцій)".

У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами одинадцятим, дванадцятим.

2. У додатку до цього Порядку:

1) слова "витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за встановленою законодавством формою" виключити;

2) після слів "контракт з керівником підприємства" доповнити абзацами такого змісту:

"засвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів і звіту про дебіторську та кредиторську заборгованість за останній календарний рік та на останню звітну дату;

нотаріально засвідчені копії свідоцтв про право власності на державне нерухоме майно*;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

засвідчену в установленому порядку копію договору оренди державного нерухомого майна, що перебуває на балансі підприємства;

засвідчені в установленому порядку копії документів про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, права користування (сервітут) земельною ділянкою, права постійного користування, права оренди (суборенда) земельної ділянки, права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), права забудови земельної ділянки (суперфіцій)";

3) після слів "інші документи за визначенням Комісії" доповнити абзацом такого змісту:

"* Уповноваженому органу управління забезпечити оформлення в установленому законодавством порядку свідоцтв про право власності на державне нерухоме майно та передати державному органу приватизації у __________ строк (рішення приймається Комісією у разі відсутності свідоцтв про право власності на державне нерухоме майно).".

 

Директор Департаменту
планування процесів приватизації
та реформування власності

А. Мангул

Опрос