Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию по организации принудительного исполнения решений, утвержденную приказом Министерства юстиции Украины от 02 апреля 2012 года N 512/5

Минюст
Приказ от 20.01.2014 № 113/5
действует с 24.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.01.2014

м. Київ

N 113/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 січня 2014 р. за N 110/24887

Про внесення змін до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року N 512/5

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян", з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року N 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за N 489/20802 (із змінами), такі зміни:

1) у розділі II:

у пункті 2.2 слова "рішень у разі виникнення загрози життю та здоров'ю державного виконавця, а також" замінити словами та цифрами "виконавчих документів, виданих за результатами розгляду адміністративної справи в порядку статті 182 Кодексу адміністративного судочинства України, рішень щодо усунення перешкод у здійсненні права користування державним, комунальним майном чи майном громадських об'єднань в рамках виконавчого провадження, відкритого за заявою прокурора, а також у разі виникнення загрози життю та здоров'ю державного виконавця та";

підпункт 2.7.2 пункту 2.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі виконання виконавчих документів, виданих за результатами розгляду адміністративної справи в порядку статті 182 Кодексу адміністративного судочинства України, та рішень щодо усунення перешкод у здійсненні права користування державним, комунальним майном чи майном громадських об'єднань в рамках виконавчого провадження, відкритого за заявою прокурора, постанова надсилається (вручається) негайно після винесення постанови про відкриття виконавчого провадження.";

2) у пункті 3.3 розділу III:

підпункт "г" після слів "паспорті особи" доповнити словами ", а також у випадку ухвалення постанови про накладення на особу адміністративного стягнення за неповагу до суду";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У виконавчому документі, виданому за результатами розгляду адміністративної справи в порядку статті 182 Кодексу адміністративного судочинства України, в якості боржника зазначаються лише ті особи, які можуть бути ідентифіковані. Під час виконання такого виконавчого документа державний виконавець вживає заходи щодо доведення змісту судового рішення та його виконання боржником, а також іншими особами, що мають намір реалізувати право на мирні зібрання.";

3) пункт 8.8 розділу VIII доповнити новим абзацом такого змісту:

"При виконанні виконавчого документа, виданого за результатами розгляду адміністративної справи в порядку статті 182 Кодексу адміністративного судочинства України, та рішення щодо усунення перешкод у здійсненні права користування державним, комунальним майном чи майном громадських об'єднань в рамках виконавчого провадження, відкритого за заявою прокурора, державний виконавець в день надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження та постанову про залучення працівників органів внутрішніх справ у порядку, встановленому Інструкцією про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб), затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 25.06.2002 N 607/56/5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.06.2002 за N 541/6829.".

2. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Анохін О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян", але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України Анохіна О. В.

 

Міністр

О. Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
виконавчої служби України

В. О. Дудінов

Опрос