Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Требований к квалификации работника субъекта первичного финансового мониторинга, ответственного за проведение финансового мониторинга

Минфин
Приказ от 24.12.2013 № 1118
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2013

м. Київ

N 1118

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 січня 2014 р. за N 108/24885

Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 11 листопада 2015 року N 1003)

Відповідно до підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446, та абзацу тринадцятого підпункту 9 пункту 4 Положення про Державну службу фінансового моніторингу, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 466, з метою забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 12 травня 2003 року N 46 "Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 року за N 379/7700;

наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 17 серпня 2005 року N 160 "Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2005 року за N 962/11242;

наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 15 жовтня 2009 року N 147 "Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2009 року за N 1238/17254;

наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 30 липня 2010 року N 125 "Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2010 року за N 698/17993.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України (Романов В. В.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
СПО сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

Президент Спілки орендарів
і підприємців України

В. М. Хмільовський

Перший заступник
Міністра економічного розвитку
і торгівлі України

А. А. Максюта

Голова Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку

Д. Тевелєв

Член Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

В. Берлін

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

Міністр інфраструктури України

В. В. Козак

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Вимоги
до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу

1. Ці Вимоги встановлюють кваліфікаційні вимоги до працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (крім банків), відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та поширюються на відповідального працівника та керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу під час призначення та організації навчання відповідальних працівників.

2. У цих Вимогах термін "посада на рівні керівництва суб'єкта первинного фінансового моніторингу (керівна посада)" вживається в такому значенні:

посада на рівні керівництва суб'єкта первинного фінансового моніторингу (керівна посада) - посада, що передбачає здійснення функцій управління суб'єктом первинного фінансового моніторингу в цілому та всіма його підрозділами або управління окремими (окремим) підрозділами (підрозділом) суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

3. Відповідальний працівник повинен відповідати таким вимогам:

мати бездоганну ділову репутацію;

вільно володіти державною мовою;

мати вищу освіту; мати досвід роботи не менше одного року у відповідній сфері діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу або не менше одного року досвіду роботи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Якщо особа була керівником, членом керівного органу або головним бухгалтером юридичної особи - учасника ринку фінансових послуг та під час перебування цієї особи на вказаній посаді юридичну особу було визнано банкрутом чи до неї застосовано захід впливу (санкцію) органу, який здійснює регулювання відповідного ринку фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління юридичною особою - учасника ринку фінансових послуг, анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності і від цього моменту минуло менше десяти років, таку особу може бути призначено відповідальним працівником тільки за погодженням з відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу.

4. Відповідальний працівник повинен знати законодавство України та міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та володіти навичками щодо застосовування в практичній діяльності:

правил проведення фінансового моніторингу та програм його здійснення;

порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов'язані, стосуються або призначаються для фінансування тероризму;

порядку ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції, та отримання і зберігання документів, що стосуються ідентифікації осіб, та документації про здійснення фінансової операції;

порядку реєстрації суб'єктом первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

порядку зупинення фінансових операцій;

порядку подання Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, щодо яких є мотивовані підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або якщо вони пов'язані, стосуються чи призначені для фінансування тероризму;

порядку підготовки персоналу суб'єкта первинного фінансового моніторингу з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

критеріїв оцінки ризику проведення операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

порядку повідомлення правоохоронних органів про фінансові операції, щодо яких є підозри, що вони пов'язані, стосуються чи призначені для фінансування тероризму;

вимог щодо запобігання розголошенню інформації, яка надається Держфінмоніторингу України, іншої інформації з питань фінансового моніторингу, у тому числі про факт її подання;

інших вимог, що покладаються на суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

5. Відповідальним працівником призначається особа за посадою на рівні керівництва суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

6. Особа, вперше призначена на посаду відповідального працівника, повинна пройти курс довгострокового підвищення кваліфікації протягом двох місяців з дня призначення на посаду.

Тривалість довгострокового підвищення кваліфікації (не менше 72 годин) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму встановлюється згідно з вимогами суб'єкта державного фінансового моніторингу та відповідно до обсягу типової програми підвищення кваліфікації.

7. Відповідальні працівники повинні підвищувати свою кваліфікацію у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму шляхом періодичного проходження короткострокового навчання згідно із відповідним обсягом типової програми підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки.

Тривалість короткострокового навчання (не більше 72 годин) встановлюється згідно з вимогами суб'єкта державного фінансового моніторингу та залежно від мети та змісту навчання відповідними навчальними програмами.

8. Спеціальні вимоги до кваліфікації відповідальних працівників залежно від специфіки діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу можуть встановлюватися суб'єктами державного фінансового моніторингу.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Опрос