Идет загрузка документа (264 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия

Министерство доходов и сборов Украины
Приказ от 30.12.2013 № 872
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2013

м. Київ

N 872

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 січня 2014 р. за N 103/24880

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 20 жовтня 2015 року N 897)

Відповідно до положень пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що додається.

2. Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування (Привалова Н. Є.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

надання Департаменту розвитку IT, електронних сервісів та обліку платників затвердженої форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства в електронному вигляді та алгоритму контролю для приймання та автоматизованої обробки такої декларації у триденний строк від дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Інформаційно-комунікаційному департаменту (Семченко О. В.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України та в засобах масової інформації.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

 

Відмітка про одержання
(штамп територіального органу
Міністерства доходів і зборів
України)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
30.12.2013 N 872

1

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
з податку на прибуток підприємства

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча

  

  

4

Платник __________________________________________________________________________
        (повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))
           ___________________________________________________________________________
           ___________________________________________________________________________
           ___________________________________________________________________________
                   від ______________________ N _______________________________________

5

Код за ЄДРПОУ

 

Код виду економічної діяльності (КВЕД)5

 

 

 

 

 

 

 

6

Податкова адреса
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Поштовий індекс6

 

 

 

 

 

Телефон6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моб. тел.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факс6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail6

 

7

Повне найменування
нерезидента ____________________________
______________________________

Місцезнаходження
нерезидента _________________________
____________________________________

Назва країни, в якій зареєстрована особа7
_______________________________________
______________________________

 

Код країни7

 

 

 

8

______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(найменування територіального органу Міністерства доходів і зборів України, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємства) _____________________________________________

9

Особливі відмітки

 

Податкова декларація платника податку на прибуток, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції

 

Податкова декларація платника податку на прибуток - суб'єкта космічної діяльності

 

Податкова декларація платника податку на прибуток - суб'єкта космічної діяльності, що здійснює види діяльності інші, ніж космічна

 

Податкова декларація платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції

 

Податкова декларація платника податку на прибуток за договором управління майном

 

Податкова декларація постійного представництва нерезидента8

 

 

Податкова декларація платника податку - суб'єкта індустрії програмної продукції щодо діяльності, прибуток від якої оподатковується за ставкою 5 відсотків

(грн)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03):

01

 

Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)), з нього:

02

 

винагорода (премія) за надання послуг з управління активами інститутів спільного інвестування

02.1

 

винагорода (премія) компанії з управління активами за надання послуг з управління активами страхових компаній

02.2

 

винагорода за надання послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів

02.3

 

комісійна винагорода за операціями з фінансовими інструментами

02.4

 

Інші доходи

03 ІД

 

Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)

04

 

Витрати операційної діяльності, у тому числі:

05

 

собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

05.1

 

Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.5)

06

 

Адміністративні витрати

06.1

 

Витрати на збут

06.2

 

Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі:

06.3

 

проценти, що включаються до витрат з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

06.3.1

 

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

06.4 ІВ

 

Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від'ємне значення рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) рік)9

06.5

 

Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 - рядок 04) (+, -)

07

 

Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -)

08 ТП

 

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+, -)

09 ПЗ

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період за операціями з цінними паперами, що перебувають/не перебувають в обігу на фондовій біржі (рядок 05 таблиці 1 + рядок 05 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

10

 

Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 - рядок 08 - рядок 09 (при позитивному значенні) х ___ 10/100)

11

 

Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів

12 ТП

 

Зменшення нарахованої суми податку

13 ЗП

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 - рядок 13)

14

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період поточного року)2

15

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (рядок 14 - рядок 15) (+, -)2

16

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період

17 ПН

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період поточного року)2

18

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 18)2

19

 

Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи - платника консолідованого податку

20 АВ

 

Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період поточного року)2

21

 

Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 - рядок 21)2

22

 

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток11

Авансовий внесок ((рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства - рядок 13.1 - рядок 13.2 - рядок 13.6 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)/12), що підлягатиме сплаті щомісячно

23

 

Самостійне виправлення помилок12

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 16 - рядок 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 01 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

24

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку 02 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

25

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (повинна дорівнювати рядку 03 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

26

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 16 - рядок 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) + від'ємне значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 04 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

27

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (рядок 24 х 3 %)

28

 

Самостійне виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів12

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 05 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

29

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку 06 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

30

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (повинна дорівнювати рядку 07 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

31

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 08 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

32

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (рядок 29 х 3 %)

33

 

Самостійне виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток12

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (((рядок 23 х ___13) - (рядок 23 х ___13) Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 09 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

34

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку 10 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

35

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства повинна дорівнювати рядку 11 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

36

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (((рядок 23 х ___13) - (рядок 23 х ___13) Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 12 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

37

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (рядок 34 х 3 %)

38

 

N
з/п

Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків14

 

20___ рік

20___ рік

 

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповнення до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

N з/п

Зміст доповнення

 

 

 

 

Наявність додатків15

ІД

СБ

ЦП

ТЦ

ІВ

АМ

ВО16

ТП

ПЗ

ЗП

ПН

АВ

ВС

ВП17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки на ___ арк.

Інформація, наведена в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства та додатках до неї, є достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта)
18

 
__________________
(ініціали та прізвище)

 
______________
(підпис)

 

 

М. П.

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта
18)

 
 
___________________
(ініціали та прізвище)

 
 
_______________
(підпис)

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


 

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Для звітної (звітної нової) та консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюється за наявності додатка ВП. Для уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється.

5 Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року N 457.

6 Заповнюється за бажанням платника податку.

7 Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426.

8 Податкова декларація з податку на прибуток підприємства подається у разі, якщо постійне представництво нерезидента визначає оподаткований прибуток у загальному порядку.

9 Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року відображається без урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування, отриманого від діяльності, що підлягає патентуванню, попереднього звітного (податкового) року.

10 Зазначається основна ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена статтею 151 розділу III Податкового кодексу України.

11 Заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства за рік (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень).

12 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємства відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

13 Зазначається кількість місяців, за які станом на час подання уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства щомісячно нарахована сума авансових внесків з податку на прибуток.

14 У відповідних клітинках дванадцятимісячного періоду для сплати авансових внесків проставляється:

у рядку 1 - позначка "+" напроти місяця(ів), авансові внески по якому(их) уточнюються (виправляються помилки);

у рядку 2 - сума до та після уточнення (виправлення помилок) щомісяця.

15 У відповідних клітинках проставляється позначка "+", крім клітинки під літерами "ПН", в якій проставляється кількість поданих додатків "ПН" до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

16 Цей додаток подається виключно за підсумками звітного (податкового) року.

17 Цей додаток подається у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

18 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

Ця частина Податкової декларації з податку на прибуток підприємства заповнюється посадовими (службовими) особами територіального органу Міністерства доходів і зборів України

  

 

Директор Департаменту координації
нормотворчої та методологічної
роботи з питань оподаткування

Н. Є. Привалова

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


Додаток ІД
до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

  

Інші доходи

ПОКАЗНИКИ

Код
рядка

Сума

1

2

3

Інші доходи (сума рядків 03.1 - 03.30)

03

 

Дивіденди, отримані від нерезидентів, крім визначених підпунктом 153.3.6 пункту 153.3 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

03.1

 

Проценти, з них:

03.2

 

проценти, отримані від пов'язаних з платником осіб

03.2.1

 

Роялті

03.3

 

Доходи від володіння борговими вимогами

03.4

 

Доходи, отримані при першому відступленні права вимоги

03.5

 

Прибуток, отриманий при наступному відступленні права вимоги

03.6

 

Доходи від операцій оренди/лізингу

03.7

 

Суми штрафів (неустойки, пені)

03.8

 

Вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно отриманих у звітному (податковому) періоді

03.9

 

Сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді, у тому числі:

03.10

 

умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду

03.10.1

 

Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+, -)

03.11 СБ

 

Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді

03.12

 

Суми фактично отриманого державного мита, попередньо сплаченого позивачем

03.13

 

Суми акцизного податку, рентної плати, а також суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову енергію та природний газ

03.14

 

Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів

03.15

 

Дохід від виконання довгострокових договорів відповідно до пункту 137.3 статті 137 розділу III Податкового кодексу України

03.16

 

Дохід, визначений відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України

03.17

 

Дохід, визначений відповідно до статті 147 розділу III Податкового кодексу України щодо операцій із землею та її капітальним поліпшенням

03.18

 

Позитивне значення курсових різниць

03.19

 

Позитивне значення загального фінансового результату від операцій з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів (рядок 10 таблиці 3 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 і 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

03.20 ЦП

 

Позитивне значення загального фінансового результату від операцій РЕПО та операцій з деривативами (рядок 09 таблиці 4 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

03.21 ЦП

 

Суми страхового відшкодування

03.22

 

Сума утриманої (виплаченої) винагороди за управління майном

03.23

 

Суми доходів, отриманих (нарахованих) платником податку, що припиняється, та невключених до доходів до дати затвердження передавального акта

03.24

 

Суми безнадійної кредиторської заборгованості

03.25

 

Перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -)

03.26

 

Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+, -)

03.27

 

Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+)

03.28 ТЦ

 

Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+, -)

03.29 ТЦ

 

Інші доходи

03.30

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Керівник платника податку

______________________
(підпис)
М. П.

_________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

______________________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

  

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток СБ
до рядка 03.11 додатка ІД до рядка 03 та рядка 06.4.24 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

Код за ЄДРПОУ

 

                              Звітний (податковий) період ____ року

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості

Коригування здійснюється у зв'язку з невиконанням умов договору(ів)

Коригування здійснюється на підставі

Показники

номер договору

дата

найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, з якою укладено договір, її податковий номер4

платник податку згідно з договором є: продавцем або покупцем5

положень підпунктів 159.1.1 та 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

таких документів

коригування суми доходів
(+, -)

коригування суми витрат
(+, -)

пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

за звітний (податковий) період

за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень

за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (графа 9 - графа 10)

Код рядка

 
 
  
 9

 
 
 
10

 
 
 
11

03.11

06.4.24

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за укладеними договорами6

 

 

 

 

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 У разі укладання договору з нерезидентом, зазначається код нерезидента в країні резиденції

5 У графі 4 в обов'язковому порядку зазначається "продавець" або "покупець" залежно від того, ким є платник податку згідно з даним договором.

6 У даній графі відображається загальна сума доходів/витрат, яка відповідно заноситься до рядка 03.11 додатка ІД до рядка 03 та рядка 06.4.24 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, а також у графах у графах 9 - 11 проставляється загальна сума пені за відповідний період.

Керівник (уповноважена особа)

_______________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток ЦП
до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

Код за ЄДРПОУ

 

                Звітний (податковий) період ____ року

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

Таблиця 1. Операції з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів ((сума рядків 01.1 - 01.11) - рядок 01.12 + рядок 01.13 + рядок 01.14)

01

 

акції, з них:

01.1

 

акції корпоративних інвестиційних фондів

01.1.1

 

облігації підприємств, з них:

01.2

 

цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

01.2.1

 

облігації внутрішніх державних позик

01.3

 

облігації зовнішніх державних позик

01.4

 

облігації місцевих позик

01.5

 

облігації міжнародних фінансових організацій

01.6

 

іпотечні облігації

01.7

 

інвестиційні сертифікати

01.8

 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю

01.9

 

ощадні (депозитні) сертифікати

01.10

 

інші види цінних паперів

01.11

 

Сума нарахованих, але не отриманих процентів за борговими цінними паперами

01.12

 

Сума самостійного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+)

01.13 ТЦ

 

Сума пропорційного та/або зворотного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+, -)

01.14 ТЦ

 

Витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів ((сума рядків 02.1 - 02.11) - рядок 02.12 + рядок 02.13 + рядок 02.14)

02

 

акції, з них:

02.1

 

акції корпоративних інвестиційних фондів

02.1.1

 

облігації підприємств, з них:

02.2

 

цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

02.2.1

 

облігації внутрішніх державних позик

02.3

 

облігації зовнішніх державних позик

02.4

 

облігації місцевих позик

02.5

 

облігації міжнародних фінансових організацій

02.6

 

іпотечні облігації

02.7

 

інвестиційні сертифікати

02.8

 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю

02.9

 

ощадні (депозитні) сертифікати

02.10

 

інші види цінних паперів

02.11

 

Сума сплачених процентів продавцю нарахованих згідно з умовами випуску цінних паперів

02.12

 

Сума самостійного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (-)

02.13 ТЦ

 

Сума пропорційного та/або зворотного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+, -)

02.14 ТЦ

 

Від'ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього звітного року

03

 

Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03) (+, -)

04

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 04 (у разі позитивного значення) х 104/100)

05

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року2

06

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 05 - рядок 06) (+, -)2

07

 

Таблиця 2. Операції з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів ((сума рядків 01.1 - 01.14) - рядок 01.15 + рядок 01.16 + рядок 01.17)

01

 

акції, з них:

01.1

 

акції корпоративних інвестиційних фондів

01.1.1

 

облігації підприємств, з них:

01.2

 

цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

01.2.1

 

облігації внутрішніх державних позик

01.3

 

облігації зовнішніх державних позик

01.4

 

облігації місцевих позик

01.5

 

іпотечні облігації

01.6

 

облігації міжнародних фінансових організацій

01.7

 

інвестиційні сертифікати

01.8

 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю

01.9

 

ощадні (депозитні) сертифікати

01.10

 

казначейські зобов'язання України

01.11

 

векселі, з них:

01.12

 

фінансові векселі

01.12.1

 

заставні

01.13

 

інші види цінних паперів

01.14

 

Сума нарахованих, але не отриманих процентів за борговими цінними паперами

01.15

 

Сума самостійного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+)

01.16 ТЦ

 

Сума пропорційного та/або зворотного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+, -)

01.17 ТЦ

 

Витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів ((сума рядків 02.1 - 02.14) - рядок 02.15 + рядок 02.16 + рядок 02.17)

02

 

акції, з них:

02.1

 

акції корпоративних інвестиційних фондів

02.1.1

 

облігації підприємств, з них:

02.2

 

цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

02.2.1

 

облігації внутрішніх державних позик

02.3

 

облігації зовнішніх державних позик

02.4

 

облігації місцевих позик

02.5

 

іпотечні облігації

02.6

 

облігації міжнародних фінансових організацій

02.7

 

інвестиційні сертифікати

02.8

 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю

02.9

 

ощадні (депозитні) сертифікати

02.10

 

казначейські зобов'язання України

02.11

 

векселі, з них:

02.12

 

фінансові векселі

02.12.1

 

заставні

02.13

 

інші види цінних паперів

02.14

 

Сума сплачених процентів продавцю нарахованих згідно з умовами випуску цінних паперів

02.15

 

Сума самостійного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (-)

02.16 ТЦ

 

Сума пропорційного та/або зворотного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+, -)

02.17 ТЦ

 

Від'ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього року

03

 

Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03) (+, -)

04

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 04 (у разі позитивного значення) х 104/100)

05

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року2

06

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 05 - рядок 06) (+, -)2

07

 

Таблиця 3. Операції з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від продажу та інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі

01

 

Витрати, пов'язані з придбанням корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі

02

 

Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі (рядок 01 - рядок 02) (+, -)

03

 

Дохід від продажу та інших способів відчуження акцій приватних акціонерних товариств

04

 

Витрати, пов'язані з придбанням акцій приватних акціонерних товариств

05

 

Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження акцій приватних акціонерних товариств (рядок 04 - рядок 05) (+, -)

06

 

Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів, емітованих нерезидентами

07

 

Витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів, емітованих нерезидентами

08

 

Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів, емітованих нерезидентами (рядок 07 - рядок 08) (+, -)

09

 

Загальний фінансовий результат (рядок 03 + рядок 06 + рядок 09) (+, -)5

10

 

Таблиця 4. Операції РЕПО та операції з деривативами

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від операцій РЕПО (сума рядків 01.1 - 01.3):

01

 

за біржовими операціями РЕПО

01.1

 

за позабіржовими операціями РЕПО

01.2

 

відсотки, отримані за цінними паперами, що є предметом договору РЕПО

01.3

 

Витрати, пов'язані з операціями РЕПО (сума рядків 02.1 - 02.3):

02

 

за біржовими операціями РЕПО

02.1

 

за позабіржовими операціями РЕПО

02.2

 

відсотки, сплачені за цінними паперами, що є предметом договору РЕПО

02.3

 

Фінансовий результат від операцій РЕПО (рядок 01 - рядок 02) (+, -)

03

 

Дохід від операцій з деривативами на фондовій біржі, з них (сума рядків 04.1 - 04.4):

04

 

зі свопами

04.1

 

з опціонами

04.2

 

з форвардними контрактами

04.3

 

з ф'ючерсними контрактами

04.4

 

Дохід від операцій з деривативами поза фондовою біржею, з них (сума рядків 05.1 - 05.4):

05

 

зі свопами

05.1

 

з опціонами

05.2

 

з форвардними контрактами

05.3

 

з ф'ючерсними контрактами

05.4

 

Витрати, пов'язані з операціями з деривативами на фондовій біржі, з них (сума рядків 06.1 - 06.4):

06

 

зі свопами

06.1

 

з опціонами

06.2

 

з форвардними контрактами

06.3

 

з ф'ючерсними контрактами

06.4

 

Витрати, пов'язані з операціями з деривативами поза фондовою біржею, з них (сума рядків 07.1 - 07.4):

07

 

зі свопами

07.1

 

з опціонами

07.2

 

з форвардними контрактами

07.3

 

з ф'ючерсними контрактами

07.4

 

Фінансовий результат від операцій з деривативами ((рядок 04 + рядок 05) - (рядок 06 + рядок 07)) (+, -)

08

 

Загальний фінансовий результат (рядок 03 + рядок 08) (+, -)6

09

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Ставка податку відповідно до пункту 151.4 статті 151 розділу III Податкового кодексу України.

5 Позитивне значення рядка 10 таблиці 3 заноситься до рядка 03.20 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, негативне значення - до рядка 06.4.13 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

6 Позитивне значення рядка 09 таблиці 4 заноситься до рядка 03.21 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, негативне значення - до рядка 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)
М. П.

____________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

_____________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

  

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток ТЦ
до рядків 03.28, 03.29 додатка ІД до рядка 03, 06.4.41, 06.4.42 додатка ІВ до рядка 06.4, 01.13, 01.14, 02.13, 02.14 таблиці 1, 01.16, 01.17, 02.16, 02.17 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

  

Таблиця 1. Самостійне коригування податкових зобов'язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення3

Загальні відомості

Код найменування операції

Предмет контрольованої операції

Дата здійснення операції

Номер додатка4

Номер з/п контро-
льованої операції
5

Сума коригування

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка бере участь у контрольованій операції

код особи

контракт (договір)

опис предмета операції

код типу предмета операції

код за Державним класифіка-
тором продукції та послуг

код товару за УКТ ЗЕД

код послуги згідно з Класифіка- цією зовнішньо- економічних послуг

з

по

доходів (+)

витрат (-)

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Товари (роботи, послуги), крім цінних паперів, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за укладеними договорами6

Цінні папери, що перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за укладеними договорами7

Цінні папери, що перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по укладених договорах8

Таблиця 2. Пропорційне та/або зворотне коригування податкових зобов'язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення

Загальні відомості3

Повідомлення Міністерства доходів і зборів України про можливість проведення пропорційного коригування

Повідомлення Міністерства доходів і зборів України про проведення зворотного коригування

Сума коригування

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка бере участь у контрольованій операції

код особи

контракт (договір)

доходів (+, -)
 

витрат (+, -)
 

дата

номер

дата

номер

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по укладених договорах9

 

 

Коригування щодо цінних паперів, що перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по укладених договорах10

 

 

Коригування щодо цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по укладених договорах11

 

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Відомості граф 1 - 12 таблиці 1 та граф 1 - 4 таблиці 2 формуються згідно з Порядком складання звіту про контрольовані операції, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 11 листопада 2013 року N 669, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2190/24722.

4 Графа співпадає з номером додатка у Звіті про контрольовані операції, що подано платником податку відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України. Графа не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.

5 Зазначається номер за порядком з графи 1 розділу "Відомості про контрольовані операції" додатка до Звіту про контрольовані операції, номер якого зазначається у графі 13 таблиці 1, що подано платником податку відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України. Графа не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.

6 Сумарне значення:

графи 15 таблиці 1 відображається у рядку 03.28 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства;

графи 16 таблиці 1 відображається у рядку 06.4.41 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

7 Сумарне значення:

графи 15 таблиці 1 відображається у рядку 01.13 таблиці 1 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

графи 16 таблиці 1 відображається у рядку 02.13 таблиці 1 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

8 Сумарне значення:

графи 15 таблиці 1 відображається у рядку 01.16 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

графи 16 таблиці 1 відображається у рядку 02.16 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

9 Сумарне значення:

графи 9 таблиці 2 відображається у рядку 03.29 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства;

графи 10 таблиці 2 відображається у рядку 06.4.42 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

10 Сумарне значення:

графи 9 таблиці 2 відображається у рядку 01.14 таблиці 1 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

графи 10 таблиці 2 відображається у рядку 02.14 таблиці 1 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

11 Сумарне значення:

графи 9 таблиці 2 відображається у рядку 01.17 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства;

графи 10 таблиці 2 відображається у рядку 02.17 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

Керівник (уповноважена особа)

______
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


Додаток ІВ
до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

  

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати (сума рядків 06.4.1 - 06.4.43)

06.4

 

Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій у розмірі, що не перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

06.4.1

 

Суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", у межах 4 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України

06.4.2

 

Суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менш як 75 відсотків таких осіб, цим об'єднанням для ведення благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

06.4.3

 

Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості

06.4.4

 

Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України

06.4.5

 

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік

06.4.6

 

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік

06.4.7

 

Витрати платника податку, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення, які перебувають у його власності; витрати на самостійне зберігання, переробку, захоронення або придбання послуг із збирання, зберігання, перевезення, знешкодження, видалення і захоронення відходів від виробничої діяльності платника податку, що надаються сторонніми організаціями, з очищення стічних вод; інші витрати на збереження екологічних систем, які перебувають під негативним впливом господарської діяльності платника податку

06.4.8

 

Витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів

06.4.9

 

Витрати на плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації

06.4.10

 

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік

06.4.11

 

Від'ємне значення курсових різниць згідно з пунктом 153.1 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

06.4.12

 

Від'ємне значення загального фінансового результату від операцій з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів (рядок 10 таблиці 3 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

06.4.13 ЦП

 

Від'ємне значення загального фінансового результату від операцій РЕПО та операцій з деривативами (рядок 09 таблиці 4 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 і 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

06.4.14 ЦП

 

Суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України, а також інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами

06.4.15

 

Відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів

06.4.16

 

Плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті4

06.4.17

 

Витрати, визначені відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України

06.4.18

 

Витрати, визначені відповідно до пункту 147.4 статті 147 розділу III Податкового кодексу України з операцій із землею та її капітальним поліпшенням

06.4.19

 

Витрати за операціями з борговими вимогами та зобов'язаннями

06.4.20

 

Витрати на операції оренди/лізингу

06.4.21

 

Витрати, понесені при першому відступленні права вимоги відповідно до пункту 153.5 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

06.4.22

 

Витрати, пов'язані з довготривалим (більше 1 року) технологічним циклом виробництва відповідно до пункту 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України

06.4.23

 

Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+,-)

06.4.24 СБ

 

Витрати з винагороди управителю за договорами управління майном

06.4.25

 

Суми витрат, отриманих (нарахованих) до реорганізації платником податку, що припинений, та невключених до витрат до дати затвердження передавального акта

06.4.26

 

Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01 квітня 2011 року

06.4.27 АМ

 

Перерахунок витрат у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+,-)

06.4.28

 

Перерахунок витрат у разі визнання правочину недійсним (+,-)

06.4.29

 

Обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам

06.4.30

 

Сума внесків платника податку на довгострокове страхування життя, довірче управління, недержавне пенсійне забезпечення будь-якого виду, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі звітні (податкові) періоди

06.4.31

 

Сума страхового резерву для небанківських фінансових установ

06.4.32

 

Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, у тому числі:

06.4.33

 

витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу в обсязі, що не перевищує 5 відсотків митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом

06.4.33.1

 

Нараховані роялті, у тому числі:

06.4.34

 

роялті, нараховані на користь нерезидента в обсязі, що не перевищує 4 відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному

06.4.34.1

 

Витрати на консалтинг, у тому числі:

06.4.35

 

витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу в обсязі, що не перевищує 4 відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному

06.4.35.1

 

Сума фактично повернутої поворотної фінансової допомоги

06.4.36

 

Частина витрат із загальної суми 85 - відсоткової вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус

06.4.37 ВО

 

Суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості

06.4.38

 

Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, у тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань

06.4.39

 

Сума витрат на ремонт та поліпшення необоротних активів, що надані в оперативну оренду відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України

06.4.40

 

Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (-)

06.4.41 ТЦ

 

Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+,-)

06.4.42 ТЦ

 

Інші витрати господарської діяльності, до яких розділом III Податкового кодексу України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат

06.4.43

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Заповнюється платниками податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)
М. П.

____________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


Додаток АМ
до рядка 06.4.27 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

  

Таблиця 1. Нарахована амортизація за звітний період

Нарахована амортизація за звітний (податковий) період

У тому числі:

основних засобів та інших необоротних активів

нематеріальних активів

витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин

тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01 квітня 2011 року4

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України

Балансова вартість основних засобів на початок звітного (податкового) року

Сума ліміту витрат на поліпшення на звітний (податковий) рік
(графа 1 х 10 %)

Фактичні обсяги витрат на поліпшення на звітний (податковий) період

Сума, що враховується до складу витрат звітного (податкового) періоду (графа 3 в межах графи 2)

1

2

3

4

 

 

 

 

Таблиця 3. Витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин відповідно до пункту 148.5 статті 148 розділу III Податкового кодексу України

Об'єкти поліпшення

Первісна вартість свердловини

Сума ліміту витрат від первісної вартості окремої свердловини на звітний (податковий) рік
(графа 2 х 10 %)

Фактичні обсяги витрат на поліпшення на звітний (податковий) період

Сума, що враховується до складу витрат звітного (податкового) періоду
(графа 4 в межах графи 3)

1

2

3

4

5

Свердловина

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

n

 

 

 

 

Х

Всього

 

 

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Значення графи 5 таблиці 1 заноситься до рядка 06.4.27 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

Керівник (уповноважена особа)

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 
 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


Додаток ВО
до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

  

Розрахунок витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус

Код рядка

Реквізити договору (контракту), найменування та місцезнаходження нерезидента, що має офшорний статус

Загальна вартість придбаних товарів (робіт, послуг) у нерезидента, що має офшорний статус

Витрати платника податку на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг), які включаються до витрат покупця
(графа 3 х 0,85)

У тому числі, що включаються до

собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

інших витрат

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

06.4.37

Частина вартості товарів (робіт, послуг), що відображається у рядку 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (сума рядків
1 - n графи 6)

х

х

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)
М. П.

____________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


Додаток ТП
до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

  

Розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (А4 + Б4 + В4 + Г4) (+, -)

08

 

Сума податку на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшена на вартість торгових патентів (А + Б + В + Г)

12

 

Доходи, отримані від здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів

А1

 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку А1

А2

 

Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку А1, у тому числі:

А3

 

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду4

А3.1

 

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (А1 - А2 - А3)

А4

 

Вартість торгових патентів на здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, дія яких припадає на звітний (податковий) період

А5

 

Податок на прибуток, отриманий від здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, зменшений на вартість торгових патентів
(позитивне значення (А4 х ___5/100) - А5)

А

 

Доходи, отримані від здійснення діяльності з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України

Б1

 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Б1

Б2

 

Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Б1, у тому числі:

Б3

 

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду4

Б3.1

 

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (Б1 - Б2 - Б3)

Б4

 

Вартість торгових патентів на здійснення діяльності з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, дія яких припадає на звітний (податковий) період

Б5

 

Податок з прибутку, отриманого від здійснення діяльності з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, зменшений на вартість торгових патентів
(позитивне значення (Б4 х ___5/100) - Б5)

Б

 

Доходи, отримані від здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти

В1

 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку В1

В2

 

Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку В1, у тому числі:

В3

 

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду4

В3.1

 

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (В1 - В2 - В3)

В4

 

Вартість торгових патентів на здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, дія яких припадає на звітний (податковий) період

В5

 

Податок з прибутку, отриманого від здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, зменшений на вартість торгових патентів
(позитивне значення (В4 х___5/100) - В5)

В

 

Доходи, отримані від здійснення операцій з надання послуг у сфері розваг

Г1

 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), понесена у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Г1

Г2

 

Інші витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Г1, у тому числі:

Г3

 

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду4

Г3.1

 

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (Г1 - Г2 - Г3)

Г4

 

Вартість торгових патентів на здійснення діяльності з надання послуг у сфері розваг, дія яких припадає на звітний (податковий) період

Г5

 

Податок з прибутку, отриманого від здійснення операцій з надання послуг у сфері розваг, зменшений на вартість торгових патентів
(позитивне значення (Г4 х___5/100) - Г5)

Г

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Включається відповідно до статті 150 розділу III Податкового кодексу України.

5 Зазначається основна ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена статтею 151 розділу III Податкового кодексу України.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


Додаток ПЗ
до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

  

Таблиця 1. Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування, у тому числі4:

09

 

на підставі "А" (рядок А1 - рядок А2 - рядок А3)

09.1

 

Доходи, які не оподатковуються на підставі "А"

А1

 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), яка відноситься до діяльності "А"

А2

 

Інші витрати, які відносяться до діяльності "А"

А3

 

Таблиця 2. Підстави для застосування пільги

Підстава

Норма Податкового кодексу України

Підпункт (частина)

Пункт

Стаття

"А"4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Підставу "А" надано для прикладу, заповнюється від "А" до "Я" за наявності законодавчих підстав.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


Додаток ЗП
до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

  

Таблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку

ПОКАЗНИКИ

Код
рядка

Сума

1

2

3

Зменшення нарахованої суми податку (рядок 13.1 + рядок 13.2 + рядок 13.5.1 + рядок 13.6 + рядок 13.7)

13

 

Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб'єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду

13.1

 

Сума податку, нарахованого платником податку на прибуток (при консолідованій сплаті) за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів

13.2

 

Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді

13.3

 

Cума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у минулих періодах, не врахована у зменшення податку (рядок 13.5.2 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства попереднього звітного (податкового) року)

13.4

 

Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 13.3 + рядок 13.4), у тому числі:

13.5

 

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку юридичної особи в поточному звітному (податковому) періоді

13.5.1

 

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку юридичної особи в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 13.5 - рядок 13.5.1, переноситься до рядка 13.4 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за наступний звітний (податковий) період)

13.5.2

 

Податок на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті виробників сільськогосподарської продукції

13.6

 

Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та абзацу другого пункту 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України4

13.7

 

Таблиця 2. Розрахунок податку, що сплачується за місцезнаходженням відокремленого підрозділу

Підрозділи платника податку

Код рядка

Сума витрат

Питома вага
(графа 3 / графу 3 рядка А)

Нарахована сума податку5
(графа 5 рядка А х графу 4)

1

2

3

4

5

Платник податку за консолідованою декларацією

А

 

Х

 

Відокремлені підрозділи6 в цілому, у тому числі:

13.27

 

 

 

відокремлений підрозділ

13.2.1

 

 

 

відокремлений підрозділ

13.2.2

 

 

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Заповнюються платниками податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток.

5 У рядку А графи 5 таблиці 2 відображається сума рядків 10, 11 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, зменшена на суму рядків 13.1, 13.5.1 та 13.6 таблиці 1 цього додатка.

6 Кількість рядків може бути збільшено залежно від кількості відокремлених підрозділів.

7 Сума рядка 13.2 графи 5 таблиці 2 відображається у рядку 13.2 таблиці 1 цього додатка.

Керівник (уповноважена особа)

____________
(підпис)
М. П.

________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


Додаток ПН
до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

  

Повне найменування нерезидента
__________________________________________
__________________________________________

Місцезнаходження нерезидента
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Код нерезидента в країні резиденції

Назва країни, в якій зареєстрована
особа4__________________________________
_______________________________________

  
  
  
  

Код країни4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про наявність офшорного статусу5

 

Таблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України6

Види доходів

Код рядка

Сума доходів

Ставка податку (%) згідно з Податковим кодексом України

Ставка податку (%) згідно з міжнародним договором7

Сума податку (графа 3 х графу 4 / 100 або графа 5 / 100)8

1

2

3

4

5

6

Проценти, дисконтні доходи

1

 

15

 

 

Дивіденди

2

 

15

 

 

Роялті

3

 

15

 

 

Фрахт

4

 

6

 

 

Доходи від інжинірингу

5

 

15

 

 

Лізингова/орендна плата

6

 

15

 

 

Доходи від продажу нерухомого майна

7

 

15

 

 

Прибуток від здійснення операцій із торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами

8

 

15

 

 

Доходи, отримані від спільної діяльності

9

 

15

 

 

Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні або страхування резидентів від ризиків за межами України

10

 

15

 

 

Винагорода за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності

11

 

15

 

 

Брокерська, комісійна, агентська винагорода

12

 

15

 

 

Доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення державної грошової лотереї)

13

 

15

 

 

Доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів

14

 

15

 

 

Інші доходи

15

 

15

 

 

Прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями9

16

 

___10

 

 

Проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України

17

 

Х

Х

Х

Проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями

18

 

Х

Х

Х

Доходи за виробництво та/або розповсюдження реклами

19

 

20

 

 

Всього

20

 

Х

Х

 

Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (рядок 16 таблиці 1)

N з/п

Дата придбання цінних паперів

Ціна придбання цінних паперів

Номінальна вартість цінних паперів

Сума прибутку
(графа 4 - графа 3)

Сума податку
(графа 5 х ___10 / 100)

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

16

Х

Х

Х

 

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426.

5 Згідно з переліком офшорних зон, встановленим Кабінетом Міністрів України.

6 Додаток заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

7 У разі застосування міжнародного договору вказати його назву та норму, за якою застосовується передбаченим договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до статті 103 глави 10 розділу II Податкового кодексу України) __________________________________________________________________________________________________.

8 Значення графи 6 рядка 20 таблиці 1 переноситься до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

9 Значення рядка 16 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 16 графи 5 таблиці 2. Значення рядка 16 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 16 графи 6 таблиці 2.

10 Зазначається основна ставка податку на прибуток, встановлена пунктом 151.1 статті 151 розділу III Податкового кодексу України.

Керівник (уповноважена особа)

____________
(підпис)
М. П.

________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток АВ
до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

  

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів)4

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів), у тому числі:

1

 

сума дивідендів, виплачена фізичним особам

1.1

 

сума дивідендів, виплачена у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що така виплата жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента

1.2

 

сума дивідендів, виплачена інститутом спільного інвестування

1.3

 

сума дивідендів, виплачена управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті платежів власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю

1.4

 

сума дивідендів, виплачена платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень Податкового кодексу України, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди

1.5

 

Сума дивідендів, що отримана материнською компанією

2

 

Сума перевищення виплачених над отриманими материнською компанією дивідендами у попередньому звітному (податковому) році (рядок 4 цього додатка за попередній звітний (податковий) рік)

3

 

Сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді (рядок 1 - рядок 1.1 - рядок 1.2 - рядок 1.3 - рядок 1.4 - рядок 1.5 - рядок 2 - рядок 3)

4

 

Сума авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді (рядок 4 х ___5 / 100), у тому числі:

5

 

сума авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи - платника консолідованого податку (переноситься в рядок 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

5.1

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Рядки 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 цього додатка заповнюються материнською компанією з наростаючим підсумком, починаючи з 01 квітня 2011 року.

5 Зазначається основна ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена статтею 151 розділу III Податкового кодексу України.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

  

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток ВС
до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

 

 

                Звітний (податковий) період ____ року

Код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

Інформація щодо нарахованих та перерахованих страховикам сум страхових платежів у розрізі страховиків

номер з/п

найменування страховика

код ЄДРПОУ страховика

сума нарахованих страхових платежів, грн

сума перерахованих страхових платежів, грн

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

n

 

 

 

 

Всього

х

х

 

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Керівник платника податку

_______________________
(підпис)
М. П.

____________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

  

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована


Додаток ВП
до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

  

Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)4

Таблиця 1. Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, наступному за періодом, за який виявлено помилку

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03):

01

 

Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)), з нього:

02

 

винагорода (премія) за надання послуг з управління активами інститутів спільного інвестування

02.1

 

винагорода (премія) компанії з управління активами за надання послуг з управління активами страхових компаній

02.2

 

винагорода за надання послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів

02.3

 

комісійна винагорода за операціями з фінансовими інструментами

02.4

 

Інші доходи

03 ІД

 

Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)

04

 

Витрати операційної діяльності, у тому числі:

05

 

собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

05.1

 

інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.5)

06

 

адміністративні витрати

06.1

 

витрати на збут

06.2

 

Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі:

06.3

 

проценти, що включаються до витрат з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

06.3.1

 

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

06.4 ІВ

 

Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від'ємне значення рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) рік)5

06.5

 

Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 - рядок 04) (+, -)

07

 

Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -)

08 ТП

 

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+, -)

09 ПЗ

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період за операціями з цінними паперами, що перебувають / не перебувають в обігу на фондовій біржі (рядок 05 таблиці 1 + рядок 05 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

10

 

Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 - рядок 08 - рядок 09 (при позитивному значенні) х ___6 / 100)

11

 

Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів

12 ТП

 

Зменшення нарахованої суми податку

13 ЗП

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 - рядок 13)

14

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період поточного року)2

15

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (рядок 14 - рядок 15) (+, -)2

16

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період

17 ПН

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період поточного року)2

18

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 18)2

19

 

Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи - платника консолідованого податку

20 АВ

 

Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період)2

21

 

Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 - рядок 21)2

22

 

Авансовий внесок (рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства - рядок 13.1 - рядок 13.2 - рядок 13.6 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства) / 12), що підлягатиме сплаті щомісячно

23

 

Таблиця 2. Результати самостійного виправлення помилок(ки)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 16 - рядок 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) (переноситься до рядка 24 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої)))

01

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 01 х 5 %) (переноситься до рядка 25 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої))

02

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 11 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 26 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої))

03

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється ((від'ємне значення (рядок 16 - рядок 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) + від'ємне значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) (переноситься до рядка 27 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої)))

04

 

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) (переноситься до рядка 29 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої)))

05

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 05 х 5 %) (переноситься до рядка 30 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої))

06

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 31 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої))

07

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) (переноситься до рядка 32 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої)))

08

 

 

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення ((рядок 23 х ___7 - рядок 23 х ___7 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) (переноситься до рядка 34 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої)))

09

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 09 х 5 %) (переноситься до рядка 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої))

10

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилок(ки) переноситься до рядка 36 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої))

11

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 23 х ___7 - рядок 23 х ___7 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) (переноситься до рядка 37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої)))

12

 

N з/п

Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків8

 

20___ рік

20___ рік

 

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємства відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

5 Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року відображається без урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування, отриманого від діяльності, що підлягає патентуванню, попереднього звітного (податкового) року.

6 Зазначається основна ставка податку на прибуток, встановлена статтею 151 розділу III Податкового кодексу України.

7 Зазначається кількість місяців, за які станом на час подання уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства щомісячно нараховано суму авансових внесків з податку на прибуток.

8 У відповідних клітинках дванадцятимісячного періоду для сплати авансових внесків проставляються:

у рядку 1 - позначка "+" напроти місяця(ів), авансові внески по якому(их) уточнюються (виправляються помилки);

у рядку 2 - сума до та після уточнення (виправлення помилок) щомісячно.

Керівник (уповноважена особа)

_________________
(підпис)

М. П.

_______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос