Идет загрузка документа (212 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку формирования, расчета и установления цен на природный газ для субъектов хозяйствования, осуществляющих его добычу

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики
Постановление от 31.12.2013 № 1910
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

31.12.2013

м. Київ

N 1910

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2014 р. за N 92/24869

Про затвердження Змін до Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 11 грудня 2014 року N 764)

Відповідно до статті 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", пункту 140.2 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток, затвердженого постановою НКРЕ від 13 вересня 2012 року N 1177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2012 року за N 1705/22017, що додаються.

2. Управлінню цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва  

М. Ю. Бродський 

Голова Антимонопольного
комітету України 

В. П. Цушко 

Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості України 

С. М. Чех 

 

ЗМІНИ
до Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток

1. У пункті 1.3 розділу I:

1) абзац четвертий після слова "тривалістю" доповнити словом "календарний";

2) після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом п'ятим такого змісту:

"попередній період - період тривалістю рік, який передує базовому періоду;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим;

3) в абзаці шостому слова "затвердженою ціною" замінити словами "розрахунковим обґрунтуванням, що прийняте для встановлення ціни";

4) абзац сьомий викласти в такій редакції:

"розрахункове обґрунтування ціни - розрахунок на планований період економічно обґрунтованих витрат та розрахункового прибутку;".

2. У розділі II:

1) у пункті 2.15 абзац другий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"Інвестиційна програма щороку до 01 вересня затверджується суб'єктом господарювання, що здійснює видобуток природного газу, у встановленому порядку відповідно до його статутних документів та надається на розгляд і затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовому комплексі.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовому комплексі, щороку затверджує інвестиційні програми щодо діяльності з видобутку природного газу в установленому законодавством порядку.

Суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу, щороку разом із заявою та документами для встановлення чи перегляду ціни на природний газ подає на розгляд до НКРЕ затверджену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовому комплексі, інвестиційну програму щодо діяльності з видобутку природного газу на планований період.".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;

після абзацу шостого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Фінансування інвестиційної програми здійснюється за рахунок:

коштів, отриманих від діяльності з видобутку природного газу, зокрема частини розрахункового прибутку, амортизаційних відрахувань;

інших джерел, не заборонених законодавством.";

2) у пункті 2.16:

в абзаці другому знак та літеру "+ Р" виключити;

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий, десятий вважати відповідно абзацами восьмим, дев'ятим.

3. У розділі III:

1) пункт 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. Інформація про діяльність з видобутку природного газу (додаток 3), інформація щодо фактичних показників витрат на оплату праці (додаток 4) та інформація про виконання інвестиційної програми, пов'язаної з видобутком природного газу (додаток 5), надаються до НКРЕ суб'єктом господарювання, що здійснює видобуток природного газу, щокварталу не пізніше 28 числа місяця, наступного після звітного періоду, та за підсумками року - до 28 лютого.";

2) пункт 3.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу, протягом 10 календарних днів з дня отримання письмового запиту надає до НКРЕ визначені в запиті документи та інформацію для встановлення чи перегляду ціни на природний газ.";

3) пункт 3.9 викласти в такій редакції:

"3.9. Якщо Комісією при розгляді заяви та доданих до неї документів щодо встановлення ціни на природний газ суб'єкту господарювання, що здійснює його видобуток, встановлено:

нецільове або необґрунтоване спрямування коштів на витрати, не передбачені розрахунковим обґрунтуванням, що прийняте для встановлення ціни на природний газ для суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу;

та/або необґрунтованість складових витрат, зазначених у документах, що надаються відповідно до пункту 3.2 цього розділу, зокрема неподання документів, що їх підтверджують;

та/або ненадання до НКРЕ повного пакета документів у строк, встановлений пунктом 3.2 цього розділу;

та/або ненадання або надання без відповідного обґрунтування та підтвердних документів інформації, визначеної пунктом 3.3 цього розділу;

та/або ненадання на вимогу НКРЕ додаткових матеріалів відповідно до пункту 3.6 цього розділу;

та/або надання до НКРЕ недостовірної інформації,

НКРЕ з урахуванням наявних документів, матеріалів та інформації може встановити такому суб'єкту господарювання ціну на природний газ нижчу, ніж запропонований у заяві та доданих до неї документах рівень ціни.".

4. Додаток 2 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

5. Доповнити Порядок додатками 3 - 5, що додаються.

 

Начальник управління цінової
та тарифної політики
нафтогазового комплексу

В. Семенець

 

Розрахунок ціни на природний газ для суб'єкта господарювання, що здійснює його видобуток

Найменування показників

Попередній період

Базовий період

Планований період

Видобуток

 

млн куб. м

 

млн куб. м

 

млн куб. м

Товарна продукція

 

млн куб. м

 

млн куб. м

 

млн куб. м

 

усього,
тис. грн

грн за тис. куб. м

усього,
тис. грн

грн за тис. куб. м

усього,
тис. грн

грн за тис. куб. м

1. Виробнича собівартість, усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

1.1. Матеріальні витрати, усього

 

 

 

 

 

 

у т. ч.: матеріали

 

 

 

 

 

 

паливо

 

 

 

 

 

 

електроенергія

 

 

 

 

 

 

інші матеріальні витрати

 

 

 

 

 

 

1.2. Витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

1.3. Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

1.4. Амортизація

 

 

 

 

 

 

1.5. Інші виробничі витрати, усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

податки, збори та платежі, усього

 

 

 

 

 

 

у т. ч.: плата за користування надрами за обсяги природного газу, який використовується для потреб населення

 

 

 

 

 

 

плата за користування надрами за обсяги видобутого природного газу, який використовується на нормативні виробничо-технологічні витрати

 

 

 

 

 

 

плата за землю

 

 

 

 

 

 

інші податки, збори і платежі за рахунок собівартості (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

техобслуговування і ремонт основних засобів

 

 

 

 

 

 

діагностика та опосвідчення обладнання

 

 

 

 

 

 

витрати на зв'язок

 

 

 

 

 

 

послуги автотранспорту

 

 

 

 

 

 

послуги авіаційного транспорту

 

 

 

 

 

 

геофізичні роботи

 

 

 

 

 

 

витрати на обов'язкове страхування

 

 

 

 

 

 

витрати на охорону праці та техніку безпеки

 

 

 

 

 

 

послуги залізничного транспорту

 

 

 

 

 

 

витрати на відрядження

 

 

 

 

 

 

витрати на пожежну охорону

 

 

 

 

 

 

витрати на забезпечення безпеки

 

 

 

 

 

 

підготовка та компримування газу

 

 

 

 

 

 

інші витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

2. Адміністративні витрати, усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

2.1. Матеріальні витрати

 

 

 

 

 

 

2.2. Витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

2.3. Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

2.4. Амортизація

 

 

 

 

 

 

2.5. Інші витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

3. Витрати на збут (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

4. Інші операційні витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

5. Фінансові витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

6. Повна собівартість (п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5)

 

 

 

 

 

 

7. Розрахунковий прибуток

 

 

 

 

 

 

8. Податок на прибуток

 

 

 

 

 

 

9. Чистий прибуток на капіталовкладення та погашення кредитів

 

 

 

 

 

 

10. Чистий дохід від реалізації без податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

11. Податок на додану вартість

 

 

 

 

 

 

12. Валовий дохід від реалізації з податком на додану вартість

 

 

 

 

 

 

Рентабельність, %

 

 

 

 

 

 

Сума коштів, необхідних на капіталовкладення для забезпечення видобутку природного газу

 

 

 

 

 

 

Можливі джерела на фінансування необхідних капіталовкладень, усього

 

 

 

 

 

 

амортизація

 

 

 

 

 

 

прибуток, що залишається у розпорядженні суб'єкта господарювання

 

 

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

 

 

Довідково:

 

 

 

 

 

 

Собівартість 1000 куб. м видобутого природного газу, грн

 

 

 

 

 

 

Ціна за 1000 куб. м видобутого природного газу, грн

 

 

 

 

 

 

Середня фактична чисельність працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата, грн

 

 

 

 

 

 

Первісна вартість основних виробничих фондів, тис. грн

 

 

 

 

 

 

Залишкова вартість основних виробничих фондів, тис. грн

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

_____________________
(П. І. Б.)

______________
(підпис)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер

_____________________
(П. І. Б.)

______________
(підпис)

 

Організація, якій подається звіт: НКРЕ
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19
Організація-складач: _______________________
Адреса: __________________________________
Електронна адреса організації-складача: ______

Подається до НКРЕ суб'єктом господарювання, що здійснює видобуток природного газу, до 28 числа місяця, наступного після звітного періоду, та за підсумками року до 28 лютого в електронному вигляді та поштою

Інформація
про діяльність з видобутку природного газу

____________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу)

за ____________ року
(квартал)

Найменування показників

Видобуток природного газу (фактично)

з початку року

у тому числі за квартал

Видобуток

 

млн куб. м

 

млн куб. м

Товарна продукція

 

млн куб. м

 

млн куб. м

 

усього,
тис. грн

грн за тис. куб. м

усього,
тис. грн

грн за тис. куб. м

1. Виробнича собівартість продукції, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

1.1. Матеріальні витрати, усього:

 

 

 

 

у т. ч.: матеріали

 

 

 

 

паливо

 

 

 

 

електроенергія

 

 

 

 

інші матеріальні витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

1.2. Витрати на оплату праці

 

 

 

 

1.3. Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

1.4. Амортизація

 

 

 

 

1.5. Інші витрати, усього

 

 

 

 

податки, збори та платежі, усього

 

 

 

 

у т. ч.: плата за користування надрами за обсяги природного газу, який використовується для потреб населення

 

 

 

 

плата за користування надрами за обсяги видобутого природного газу, який використовується на нормативні виробничо-технологічні витрати

 

 

 

 

плата за землю

 

 

 

 

податки з власників транспортних засобів

 

 

 

 

інші податки, збори і платежі за рахунок собівартості (розшифрувати)

 

 

 

 

техобслуговування і ремонт основних засобів

 

 

 

 

діагностика та опосвідчення обладнання

 

 

 

 

витрати на зв'язок

 

 

 

 

послуги автотранспорту

 

 

 

 

послуги авіаційного транспорту

 

 

 

 

геофізичні роботи

 

 

 

 

витрати на обов'язкове страхування

 

 

 

 

витрати на охорону праці та техніку безпеки

 

 

 

 

послуги залізничного транспорту

 

 

 

 

витрати на відрядження

 

 

 

 

витрати на пожежну охорону

 

 

 

 

витрати на забезпечення безпеки

 

 

 

 

підготовка та компримування газу

 

 

 

 

інші витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

2. Адміністративні витрати, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

2.1. Матеріальні витрати

 

 

 

 

2.2. Витрати на оплату праці

 

 

 

 

2.3. Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

2.4. Амортизація

 

 

 

 

2.5. Інші витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

3. Витрати на збут (розшифрувати)

 

 

 

 

4. Інші операційні витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

5. Витрати операційної діяльності, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

5.1. Матеріальні витрати

 

 

 

 

5.2. Витрати на оплату праці

 

 

 

 

5.3. Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

5.4. Амортизація

 

 

 

 

5.5. Інші витрати

 

 

 

 

6. Фінансові витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

7. Витрати, усього

 

 

 

 

8. Фінансові результати від діяльності з видобутку природного газу

*

*

8.1. Прибуток

 

 

 

 

8.2. Податок на прибуток

 

 

 

 

8.3. Чистий прибуток

 

 

 

 

8.4. Використання прибутку:

 

 

 

 

на виробничі інвестиції

 

 

 

 

на інші цілі (розшифрувати)

 

 

 

 

нерозподілений прибуток

 

 

 

 

9. Дохід

*

*

9.1. Дохід (виручка) від реалізації, усього:

 

 

 

 

9.2. Вирахування з доходу (податок на додану вартість, акцизний збір тощо)

 

 

 

 

9.3. Чистий дохід від реалізації

 

 

 

 

Довідково:

*

*

Собівартість 1000 куб. м видобутого природного газу, грн

 

 

 

 

Ціна за 1000 куб. м видобутого природного газу, грн (без податку на додану вартість)

 

 

 

 

Рентабельність, %

 

 

 

 

Середня фактична чисельність працівників, осіб

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата, грн

 

 

 

 

Первісна вартість основних виробничих фондів, тис. грн

 

 

 

 

Залишкова вартість основних виробничих фондів, тис. грн

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

Керівник організації

_________________
(П. І. Б.)

______________
(підпис)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер

_________________
(П. І. Б.)

______________
(підпис)

 

Посадова особа, яка відповідає за складання форми
____________
(номер телефону)

_________________
(П. І. Б.)

______________
(підпис)

 

Організація, якій подається звіт: НКРЕ
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19
Організація-складач: _______________________
Адреса: __________________________________
Електронна адреса організації-складача: ______

Подається до НКРЕ суб'єктом господарювання, що здійснює видобуток природного газу, до 28 числа місяця, наступного після звітного періоду, та за підсумками року до 28 лютого в електронному вигляді та поштою

Інформація щодо фактичних показників витрат на оплату праці

за ____________ року
(квартал)

N з/п 

Найменування категорій працівників

Усього по підприємству

У тому числі видобуток природного газу

середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб)

фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн)

середньомісячна заробітна плата (грн)

середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб)

фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн)

середньомісячна заробітна плата (грн)

усього

у т. ч. основна заробітна плата

усього

у т. ч. основна заробітна плата

усього

у т. ч. основна заробітна плата

усього

у т. ч. основна заробітна плата

 1

Усього по підприємству

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

у т. ч.: керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

професіонали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

фахівці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

технічні службовці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

робітники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

________________________
(П. І. Б.)

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

____________
(підпис)

 

Організація, якій подається звіт: НКРЕ
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19
Організація-складач: _______________________
Адреса: __________________________________
Електронна адреса організації-складача: ______

Подається до НКРЕ суб'єктом господарювання, що здійснює видобуток природного газу, до 28 числа місяця, наступного після звітного періоду, та за підсумками року до 28 лютого в електронному вигляді та поштою

Інформація про виконання інвестиційної програми, пов'язаної з видобутком природного газу,

по ________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу)
за _________________ року
(квартал)

N
з/п

Напрями, проекти та об'єкти капітальних та фінансових інвестицій згідно із затвердженою інвестиційною програмою

Обсяги капітальних та фінансових інвестицій за звітний період згідно з інвестиційною програмою,
тис. грн
(без податку на додану вартість)

Роки початку і закінчення освоєння об'єкта (проекту)

Загальна кошторисна вартість,
тис. грн
(без податку на додану вартість)

Первісна балансова вартість введених у дію, прийнятих в експлуатацію основних засобів, нематеріальних активів на початок звітного періоду, тис. грн
(без податку на додану вартість)

Незавершене будівництво на початок звітного періоду, тис. грн
(без податку на додану вартість)

Обладнання на складі, що підлягає монтажу на об'єктах капітального будівництва, станом на початок звітного періоду

Фактично за I квартал

Фактично за II квартал

Фактично за III квартал

Фактично за IV квартал

Фактично з початку року

освоєння капітальних та фінансових інвестицій, тис. грн
(без податку на додану вартість)

введення в дію, прийнято в експлуатацію основних засобів та немате-
ріальних активів,
тис. грн
(без податку на додану вартість)

освоєння капітальних та фінансових інвестицій, тис. грн
(без податку на додану вартість)

введення в дію, прийнято в експлуатацію основних засобів та немате-
ріальних активів,
тис. грн
(без податку на додану вартість)

освоєння капітальних та фінансових інвестицій, тис. грн
(без податку на додану вартість)

введення в дію, прийнято в експлуатацію основних засобів та немате-
ріальних активів,
тис. грн
(без податку на додану вартість)

освоєння капітальних та фінансових інвестицій, тис. грн
(без податку на додану вартість)

введення в дію, прийнято в експлуатацію основних засобів та немате-
ріальних активів,
тис. грн
(без податку на додану вартість)

освоєння капітальних та фінансових інвестицій, тис. грн
(без податку на додану вартість)

введення в дію, прийнято в експлуатацію основних засобів та немате-
ріальних активів,
тис. грн
(без податку на додану вартість)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 I. УСЬОГО КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (А + Б + В + Г + Ґ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Капітальне будівництво разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Об'єкти виробничого призначення (за напрямами капітальних інвестицій у розрізі структурних підрозділів та родовищ газу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1

Будови виробничого призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

Облаштування родовищ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурний підрозділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облаштування родовища (назва, його місцезнаходження та найменування об'єкта (проекту))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПВР (проектно-вишукувальні роботи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМР (будівельно-монтажні роботи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Підключення свердловин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурний підрозділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Будівництво ДКС (дотискувальної компресорної станції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурний підрозділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облаштування родовища (назва, його місцезнаходження та найменування об'єкта (проекту))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

Підготовка газу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурний підрозділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облаштування родовища (назва, його місцезнаходження та найменування об'єкта (проекту))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

Інші об'єкти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурний підрозділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування об'єкта (проекту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2

Буріння експлуатаційне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурний підрозділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(родовище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3

Пошуково-розвідувальне буріння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурний підрозділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(площа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.4

ПВР майбутніх років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Об'єкти невиробничого призначення (за напрямами капітальних інвестицій у розрізі структурних підрозділів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1

Будови об'єктів соціальної сфери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

Комунальне будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурний підрозділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування об'єкта (проекту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Дольова (пайова) участь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

Придбання обладнання, що не входить до кошторису будов (вартість обладнання понад 2 тис. грн, термін корисного використання понад 1 рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Будинки та споруди (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Машини та обладнання (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Транспортні засоби (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Інструменти, прилади, інвентар (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інші основні засоби (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

Придбання (виготовлення) інших необоротних активів (вартість активів менше ніж 2 тис. грн і термін корисного використання понад 1 рік) (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г

Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ґ

Капітальний ремонт за рахунок капітальних інвестицій (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. УСЬОГО ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом (I + II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

Керівник організації

_________________
(П. І. Б.)

______________
(підпис)

М. П.

 

 

Головний інженер

_________________
(П. І. Б.)

______________
(підпис)

 

Особа, яка відповідає за складання форми
____________
(номер телефону)

_________________
(П. І. Б.)

______________
(підпис)

____________

Опрос