Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы акта органа внутренних дел Украины и заведения здравоохранения о подброшенном или найденном ребенке и его доставке

МВД, Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 17.12.2013 № 1095/1239
действует с 04.02.2014

Акт
органу внутрішніх справ України та закладу охорони здоров'я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку

"___" ____________ 20__ р.

Місто, район ________________________

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                       (посада, звання та прізвище, ім'я, по батькові співробітника органу внутрішніх справ)
у присутності особи, яка знайшла дитину, _________________________________________________,
                                                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                             (адреса місця проживання (перебування), місце роботи, інші відомості)
_____________________________________________________________________________________,
понятих:
1. ___________________________________________________________________________________,
                    (прізвище, ім'я, по батькові, адреса місця проживання (перебування), місце роботи, інші відомості)
2. ___________________________________________________________________________________,
                    (прізвище, ім'я, по батькові, адреса місця проживання (перебування), місце роботи, інші відомості)
працівника закладу охорони здоров'я
_____________________________________________________________________________________,
        (посада, прізвище, ім'я, по батькові співробітника закладу охорони здоров'я, у присутності якого складено цей акт)
представника служби у справах дітей
_____________________________________________________________________________________
          (посада, прізвище, ім'я, по батькові представника служби у справах дітей, у присутності якого складено цей акт)
склав цей акт про те, що "___" ____________ 20__ р. о _______ год. _____ хв.
була виявлена дитина _____________________________________________________________ статі,
                                                                                                                       (чоловічої, жіночої)
знайдена _____________________________________________________________________________
                                                                    (місце, час та обставини, за яких дитину знайдено)

Прикмети дитини _____________________________________________________________________
                                                                    (зовнішній вигляд, одяг, приблизний вік, зріст, колір волосся, очей,
                                                                    особливі прикмети, здатність надати інформацію про себе тощо)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (документи, що посвідчують особу дитини, тощо)

Стан здоров'я дитини під час її виявлення _________________________________________________
                                                                                                     (зовнішньо здорова, хвора, свідомість, колір шкірних
                                                                                                     покривів, слизових оболонок, наявність тілесних
                                                                                                     ушкоджень, де, які, дихання (число дихальних рухів),
                                                                                                     число серцевих скорочень, реакція на зовнішні
                                                                                                     подразники тощо)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Вдалось установити ___________________________________________________________________
                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові, вік)
_____________________________________________________________________________________
                 (місце проживання дитини, її батьків, або інших родичів, або законного представника дитини, місце їх
                                                                                          роботи, інші обставини)
_____________________________________________________________________________________

Зі слів дитини вдалося
встановити ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підписи:

1. ___________________________________________________________________________________,
                (посада, звання та прізвище, ім'я, по батькові співробітника органу внутрішніх справ, який склав цей акт)

2. ___________________________________________________________________________________,
                                                           (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка знайшла дитину)

3. ___________________________________________________________________________________,
                                                                  (підпис понятого, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                  (підпис понятого, прізвище, ім'я, по батькові)

4. ___________________________________________________________________________________,
           (посада, прізвище, ім'я, по батькові співробітника закладу охорони здоров'я, у присутності якого складено цей акт)
5. ___________________________________________________________________________________.
              (посада, прізвище, ім'я, по батькові представника служби у справах дітей, у присутності якого складено цей акт)

Дитина доставлена ____________________________________________________________________
                                                                   (найменування, місцезнаходження закладу охорони здоров'я або закладу
                                                                                   соціального захисту дітей, до якого дитину доставлено)

Дитину прийняв _______________________________________________________________________
                                                              (прізвище, ім'я, по батькові, посада працівника закладу охорони здоров'я або
                                                                             закладу соціального захисту дітей, куди прийнято дитину)

_________________   _________________________
               (підпис)                           (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П. (закладу охорони здоров'я або закладу соціального захисту дітей, куди доставлено підкинуту чи знайдену дитину)

Дитину передав _______________________________________________________________________
                                                     (посада, звання та прізвище, ім'я, по батькові співробітника органу внутрішніх справ)

_________________   _________________________
         (підпис)

М. П. (печатка органу внутрішніх справ)

о _____ год. _____ хв. "___" ___________ 20__ р.

 

Інструкція
щодо заповнення форми акта органу внутрішніх справ України та закладу охорони здоров'я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми акта органу внутрішніх справ України та закладу охорони здоров'я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку (далі - Акт).

2. У разі виявлення дитини, яку підкинуто чи знайдено поза закладом охорони здоров'я (на вулиці, у транспорті або в інших громадських місцях), Акт складається службовою особою органу внутрішніх справ за місцем виявлення дитини в присутності медичного працівника закладу охорони здоров'я, який викликається на вимогу службової особи органу внутрішніх справ.

Акт складається в присутності особи, яка знайшла (виявила) підкинуту чи знайдену дитину, та понятих.

Службова особа органу внутрішніх справ негайно повідомляє про виявлення такої дитини службу у справах дітей за місцем виявлення дитини.

3. У разі виявлення дитини, яку підкинуто чи знайдено в закладі охорони здоров'я, керівник цього закладу негайно повідомляє територіальний орган внутрішніх справ, службу у справах дітей за місцезнаходженням закладу охорони здоров'я, де виявлена підкинута або знайдена дитина, про виявлення такої дитини та викликає службову особу органу внутрішніх справ для складання Акта.

Акт складається в цьому закладі службовою особою органу внутрішніх справ у присутності медичних працівників закладу охорони здоров'я та понятих.

4. Акт складається в день виявлення підкинутої чи знайденої дитини, у ньому зазначається дата (число, місяць, рік) його складання та вказується місце, де складено Акт (найменування населеного пункту, район тощо).

5. В Акті зазначаються посада, прізвище, ім'я, по батькові службової особи органу внутрішніх справ, якою складається Акт.

В Акті чітко зазначаються анкетні дані осіб, у присутності яких складається Акт, а саме: посада, прізвище, ім'я та по батькові, адреса місця проживання, місце роботи, документ, що посвідчує особу (за наявності), інші відомості.

6. В Акті зазначається стать підкинутої чи знайденої дитини, вказується конкретне місце її виявлення та обставини, анкетні дані особи, яка її знайшла, час доби та інші обставини, які мають суттєве значення.

7. В Акті зазначаються прикмети дитини, а саме: приблизний вік, вага, зріст, чітко - колір очей, волосся, шкіри, етнічні особливості, особливі прикмети (плями, шрами, родимки).

Окремо вказується одяг, у який була вдягнута дитина, які речі при собі мала, у тому числі документи.

З урахуванням віку та розвитку дитини з'ясовується у неї місце проживання батьків, інших родичів, їхні анкетні дані, інші обставини, що мають значення для встановлення особи дитини.

За відсутності цих даних в Акті обов'язково робиться відмітка.

8. В Акті вказується стан здоров'я дитини: зовнішньо здорова, хвора, свідомість, колір шкірних покривів, слизових оболонок, наявність тілесних ушкоджень, де, які, описуються дані об'єктивних методів обстеження (аускультація, пальпація) дитини за органами та системами (число дихальних рухів, число серцевих скорочень, реакція на зовнішні подразники тощо).

9. В Акті зазначається найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров'я або закладу соціального захисту дітей, куди знайдена чи підкинута дитина доставлена.

10. Акт підписується службовою особою, якою складено Акт, особою, що знайшла (виявила) дитину, працівником закладу охорони здоров'я, представником служби у справах дітей (вказуються посада (звання), прізвище, ім'я, по батькові та ставиться підпис) та понятими.

11. Акт засвідчується печаткою органу, де працює особа, якою складено Акт.

12. В Акті зазначаються посада, прізвище, ім'я, по батькові службової особи закладу охорони здоров'я або закладу соціального захисту дітей, яка прийняла доставлену дитину, ставиться її підпис.

Підпис засвідчується печаткою закладу охорони здоров'я або закладу соціального захисту дітей, куди доставлена підкинута чи знайдена дитина.

13. Подальше влаштування дитини здійснюється відповідно до вимог законодавства органом опіки та піклування за місцем виявлення дитини, про що приймається відповідне рішення, тому в Акті зазначається лише установа, де дитина тимчасово перебуватиме до прийняття такого рішення.

14. В Акті вказуються посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові службової особи органу внутрішніх справ, якою доставлена знайдена чи підкинута дитина, ставиться її підпис.

15. В Акті зазначаються дата (число, місяць, рік) та час (години, хвилини) доставляння дитини.

16. Акт складається у трьох примірниках.

Перший примірник Акта залишається в закладі охорони здоров'я, в якому виявлена дитина, або в закладі соціального захисту дітей, до якого доставлена знайдена чи підкинута дитина.

Другий примірник Акта передається до районної державної адміністрації або до виконавчого органу відповідної місцевої ради.

Третій примірник Акта долучається до особової справи дитини, яка передається за місцем подальшого її виховання.

17. Для своєчасного встановлення відповідного статусу дитині та вирішення питання щодо її подальшого влаштування копія Акта після його підписання особами, зазначеними в пункті 10 цієї Інструкції, невідкладно направляється до відповідного органу опіки та піклування.

18. Інформація, що міститься в Акті, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню.

 

Директор Департаменту реформ та
розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

Начальник Управління кримінальної
міліції у справах дітей МВС України

О. Лазаренко

Опрос