Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм документов о ребенке, покинутом в роддоме, другом заведении здравоохранения или которого отказались забрать родители или другие родственники, о подброшенном или найденном ребенке и Инструкций о порядке их заполнения

МВД, Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 17.12.2013 № 1095/1239
действует с 04.02.2014

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2013

м. Київ

N 1095/1239

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2014 р. за N 73/24850

Про затвердження форм документів про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину та Інструкцій про порядок їх заповнення

На виконання підпункту 1 пункту 10 Плану заходів з реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року N 419-р, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити:

1) форму акта закладу охорони здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я, що додається;

2) Інструкцію щодо заповнення форми акта закладу охорони здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я, що додається;

3) форму акта органу внутрішніх справ України та закладу охорони здоров'я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку, що додається;

4) Інструкцію щодо заповнення форми акта органу внутрішніх справ України та закладу охорони здоров'я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку, що додається;

5) форму заяви батьків (матері або батька), інших родичів або законного представника про відмову забрати дитину з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я, що додається;

6) Інструкцію щодо заповнення форми заяви батьків (матері або батька), інших родичів або законного представника про відмову забрати дитину з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я, що додається;

7) форму акта закладу охорони здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законний представник відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я, що додається;

8) Інструкцію щодо заповнення форми акта закладу охорони здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законний представник відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я, що додається.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, начальникам головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті забезпечити виконання цього наказу.

3. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України (М. Хобзей) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 17 березня 2004 року N 142/275 "Про затвердження форми акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину та Інструкції про порядок його заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 березня 2004 року за N 401/9000.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов'язків.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр охорони
здоров'я України

Р. Богатирьова

Міністр внутрішніх
справ України

В. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

Н. Королевська

 

Акт
закладу охорони здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я

"___" ____________ 20__ р.

Місто, район _______________________

______________________________________________________________________________________
                                                                           (найменування закладу охорони здоров'я)
______________________________________________________________________________________
                                                                        (місцезнаходження закладу охорони здоров'я)

Працівники закладу охорони здоров'я: _____________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові працівника закладу охорони здоров'я)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (посада працівника закладу охорони здоров'я)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові працівника закладу охорони здоров'я)
__________
_____________________________________________________________________________
                                                                                                   (посада працівника закладу охорони здоров'я)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові працівника закладу охорони здоров'я)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (посада працівника закладу охорони здоров'я)
_____________________________________________________________________________________
у присутності працівника органу внутрішніх справ України
_____________________________________________________________________________________
                            (найменування органу внутрішніх справ за місцезнаходженням закладу охорони здоров'я)
_____________________________________________________________________________________
                                   (посада, звання та прізвище, ім'я, по батькові працівника органу внутрішніх справ)
та представника служби у справах дітей
_____________________________________________________________________________________
                               (найменування служби у справах дітей за місцезнаходженням закладу охорони здоров'я)
_____________________________________________________________________________________
                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові представника служби у справах дітей)
_____________________________________________________________________________________
склали цей акт про те, що _______________________________________________________________
                                                                                              (число, місяць, рік, час)
в ____________________________________________________________________________________
                                                                             (найменування закладу охорони здоров'я)
виявлена покинута дитина чоловічої (жіночої) статі _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                               (число, місяць, рік народження, ім'я та прізвище дитини)

Відомості про матір (батька), інших родичів дитини або її законних представників:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                          (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (адреса місця проживання (перебування))
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (місце роботи, безробітна (безробітний))

Дитина поступила до закладу охорони здоров'я ____________________________________________
                                                                                                                      (дата госпіталізації і назва закладу охорони здоров'я)

При госпіталізації до закладу охорони здоров'я матір'ю (батьком), або іншими родичами дитини, або іншими особами (якщо дитина була доставлена іншими особами до закладу охорони здоров'я) пред'явлений (не пред'явлений) документ, що посвідчує особу
_____________________________________________________________________________________
                                    (серія, номер, дата видачі, найменування державного органу, що видав документ)

Інші відомості про матір (батька) дитини: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відомості про інших родичів дитини: _____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Строк перебування дитини в закладі охорони здоров'я ______________________________________

Стан здоров'я дитини __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Працівники закладу охорони здоров'я:

________________
(підпис)

____________________________
(П. І. Б.)

 

________________
(підпис)

____________________________
(П. І. Б.)

 

________________
(підпис)

____________________________
(П. І. Б.)

_____________________________________
       (посада керівника закладу охорони здоров'я)

_______________
(підпис)

____________________________
(П. І. Б.)

М. П.
"___" ____________ 20__ р.

 

 

Представник служби у справах дітей

_____________
(підпис)

____________________________
(П. І. Б.)

Працівник органу внутрішніх справ України

_____________
(підпис)

____________________________
(П. І. Б.)

_____________________________________
        (посада керівника органу внутрішніх справ)

_____________
(підпис)

____________________________
(П. І. Б.)

М. П.
"___" ____________ 20__ р.

 

 

 

Інструкція
щодо заповнення форми акта закладу охорони здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми акта закладу охорони здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я (далі - Акт).

2. Акт складається працівниками закладу охорони здоров'я, у якому виявлена дитина, покинута матір'ю (батьком), іншими родичами або її законним представником, у присутності працівника органу внутрішніх справ та представника служби у справах дітей за місцезнаходженням закладу охорони здоров'я.

Про виявлення дитини, яку покинуто в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я матір'ю (батьком), іншими родичами або її законним представником, керівник цього закладу негайно повідомляє територіальний орган внутрішніх справ та територіальну службу у справах дітей.

Працівник територіального органу внутрішніх справ України та представник територіальної служби у справах дітей на вимогу керівника закладу охорони здоров'я, у якому виявлена покинута дитина, прибувають до закладу охорони здоров'я для участі у складанні Акта.

3. Акт складається у трьох примірниках.

Перший примірник Акта залишається в закладі охорони здоров'я, у якому виявлена дитина, покинута матір'ю (батьком), іншими родичами або її законним представником.

Другий примірник Акта передається до районної державної адміністрації або до виконавчого органу відповідної місцевої ради за місцезнаходженням закладу охорони здоров'я.

Третій примірник Акта долучається до особової справи дитини, яка передається за місцем подальшого її виховання.

4. В Акті зазначаються дата (число, місяць, рік) виявлення покинутої дитини, найменування закладу охорони здоров'я, у якому її виявлено.

5. В Акті вказуються дата народження дитини, її прізвище, ім'я, по батькові (на підставі медичної карти стаціонарного хворого (форма N 003/о, затверджена наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974) або карти розвитку новонародженого (форма N 097/о, затверджена наказом МОЗ України від 26 липня 1999 року N 184)).

У разі відсутності прізвища, імені, по батькові дитини в Акті зазначається: "Прізвище, ім'я, по батькові дитини не визначено".

Обов'язково вказуються обставини, за яких дитину було покинуто (мати відмовилася годувати, спілкуватися з дитиною, відмовлялася брати участь у лікуванні дитини тощо, самовільно покинула заклад).

У разі якщо дитина покинута не в пологовому будинку (відділенні), а іншому закладі охорони здоров'я, в Акті вказується дата госпіталізації дитини, діагноз захворювання, з ким із батьків (чи інших осіб) дитина поступила до закладу охорони здоров'я, ким доставлена чи звернулася за медичною допомогою самостійно.

Обов'язково зазначається факт невідвідування дитини батьками чи іншими особами, вказується термін їх відсутності та (якщо відомо) причини.

6. В Акті вказуються відомості про матір (батька) дитини: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та інші відомості.

7. В Акті зазначаються відомості про інших родичів дитини: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та інші відомості.

8. В Акті вказується документ, що посвідчує особу матері (батька) або законного представника покинутої дитини (номер, серія, ким та коли виданий), якщо при госпіталізації до закладу охорони здоров'я матір (батько) або законний представник дитини його пред'явили.

У разі якщо документ, що посвідчує особу матері (батька) чи інших родичів покинутої дитини або її законного представника, не пред'явлений, про це робиться відмітка "Документ, що посвідчує особу, матір'ю (батьком) або законним представником дитини не пред'явлений" та зазначається, на підставі чого записані відомості про матір (батька) чи інших родичів дитини або її законного представника.

9. В Акті вказуються дані про стан здоров'я дитини (на підставі медичної карти стаціонарного хворого (форма N 003/о, затверджена наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974) або карти розвитку новонародженого (форма N 097/о, затверджена наказом МОЗ України від 26 липня 1999 року N 184)).

10. Акт підписується працівниками закладу охорони здоров'я, якими складено Акт, працівниками органу внутрішніх справ та служби у справах дітей, у присутності яких Акт складено (вказуються посада (звання), прізвище, ім'я, по батькові кожного та ставляться підписи).

11. Акт засвідчується печаткою закладу охорони здоров'я, у якому Акт складено, та органу внутрішніх справ (за місцезнаходженням закладу охорони здоров'я), працівник якого брав участь у складанні Акта.

12. Подальше влаштування дитини здійснюється відповідно до законодавства органом опіки та піклування за місцезнаходженням закладу охорони здоров'я, у якому дитину покинуто, про що приймається відповідне рішення, тому в Акті зазначається лише установа, де дитина тимчасово перебуватиме до прийняття такого рішення.

13. Для своєчасного встановлення відповідного статусу дитині та вирішення питання щодо її подальшого влаштування копія Акта після його підписання невідкладно направляється до районної державної адміністрації або до виконавчого органу відповідної місцевої ради.

14. Інформація, що міститься в Акті, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

Начальник Управління кримінальної
міліції у справах дітей МВС України

О. Лазаренко

Опрос