Идет загрузка документа (149 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о прохождении службы в Государственной службе специальной связи и защиты информации лицами рядового и начальствующего состава

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Приказ, Инструкция от 19.12.2013 № 673
Утратил силу

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2013

м. Київ

N 673

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 січня 2014 р. за N 59/24836

Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 24 березня 2016 року N 227)

Відповідно до частини другої статті 17 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", з метою подальшого удосконалення роботи щодо організації виконання Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1828,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок застосування Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 15 квітня 2008 року N 58 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 червня 2008 року за N 547/15238;

наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 28 лютого 2011 року N 43 "Про внесення зміни до наказу Адміністрації Держспецзв'язку від 15.04.2008 N 58", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 березня 2011 року за N 349/19087.

3. Директору Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

Г. А. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Всеукраїнської
професійної спілки працівників
спеціального зв'язку

Н. І. Волк

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок застосування Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" та визначає механізм реалізації вимог Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1828 (далі - Положення).

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

зарахування осіб рядового чи начальницького складу у розпорядження відповідних начальників - визначення тимчасового службового стану цих осіб, коли вони проходять службу в підпорядкуванні відповідних начальників, але без призначення на конкретні посади;

обхідний лист - документ, що підтверджує відсутність будь-яких заборгованостей у особи рядового чи начальницького складу, яка звільняє посаду, перед структурними підрозділами Адміністрації Держспецзв'язку чи регіональними органами, територіальними підрозділами, закладами та установами Держспецзв'язку. Обхідний лист дозволяє систематизувати всі можливі заборгованості особи рядового чи начальницького складу.

1.3. Рішення щодо прийняття на службу (звільнення зі служби), переведення, призначення на посади оформляються наказами про особовий склад.

Рішення щодо надання відпустки або відкликання з відпустки оформляються наказами про відпустки.

Проекти цих наказів готують: Департамент кадрового забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - ДКЗ) і підрозділи кадрового забезпечення (посадові особи, які здійснюють кадрове забезпечення) регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - підрозділ кадрового забезпечення).

Накази про особовий склад, про відпустки підписуються: в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Адміністрація Держспецзв'язку) - Головою Держспецзв'язку або особою, яка його заміщує, у регіональних органах, територіальних підрозділах, закладах та установах Держспецзв'язку (далі - підпорядковані органи) - начальниками цих органів або особами, які їх заміщують.

1.4. Критерії професійної придатності, фахової підготовленості, інші вимоги для призначення на посади осіб рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку визначаються відповідно до чинного законодавства.

II. Права та обов'язки осіб рядового та начальницького складу

2.1. Особа рядового чи начальницького складу зобов'язана звертатись зі службових питань до свого безпосереднього начальника і з його дозволу - до наступного за ієрархією старшого начальника, з особистих питань - до свого безпосереднього начальника, а у разі його нездатності їх вирішити - до наступного за ієрархією старшого начальника.

Звернення може бути усне або письмове. Письмове звернення складається у формі рапорту, який є службовим документом і складається власноруч.

У тексті рапорту вживаються вирази, наприклад: повідомляю, прошу, подаю тощо. Суть питання викладається стисло з посиланням на відповідні факти, джерела та норми чинного законодавства. До рапорту (у разі необхідності) можуть додаватися документи, які обґрунтовують (підтверджують) інформацію, викладену в рапорті.

Якщо вирішення питання, зазначеного у рапорті, належить до компетенції Голови Держспецзв'язку (начальника підпорядкованого органу), рапорт подається на його ім'я через безпосереднього та прямих начальників, яким особа рядового чи начальницького складу підпорядкована за службовим становищем.

Мотивовані рапорти щодо вступу (без відриву від служби) до спеціалізованих навчальних закладів та інших вищих навчальних закладів подаються в Адміністрації Держспецзв'язку на ім'я Голови Держспецзв'язку або особи, яка його заміщує, в підпорядкованому органі - на ім'я начальника цього органу або особи, яка його заміщує.

2.2. Рапорти (щодо призначення на посади, переміщення по службі, звільнення зі служби, зарахування у розпорядження, присвоєння спеціальних звань) доповідаються Голові Держспецзв'язку, його заступникам (начальнику підпорядкованого органу, його заступникам) через підрозділи кадрового забезпечення.

2.3. Загальний строк розгляду рапортів осіб рядового чи начальницького складу усіма посадовими особами становить до 30 діб (з дати отримання).

Рапорт вважається вирішеним, якщо розглянуто всі порушені в ньому клопотання і з приводу їх вжито необхідних заходів або надано вичерпні відповіді.

2.4. Рішення (у вигляді резолюції на рапорті) щодо викладених у рапорті клопотань доводиться до відома особи рядового чи начальницького складу, яка його подала.

III. Прийняття на службу, укладення контракту

3.1. Не пізніше ніж за три місяці до закінчення дії контракту про проходження служби безпосередній начальник особи рядового чи начальницького складу, в якої він завершується, проводить з цією особою індивідуальну бесіду. За результатами індивідуальної бесіди особа рядового чи начальницького складу подає у порядку підпорядкування рапорт на ім'я начальника, який має право підписання контракту відповідно до пункту 37 Положення, з проханням про укладання нового контракту або рапорт про звільнення зі служби.

3.2. У разі позитивного рішення за рапортом щодо продовження служби за новим контрактом підрозділ кадрового забезпечення вживає заходів щодо укладення з особою рядового чи начальницького складу нового контракту відповідно до пункту 36 Положення.

3.3. У разі відсутності позитивного рішення за результатами розгляду рапорту щодо продовження служби за новим контрактом безпосередній начальник проводить з особою рядового чи начальницького складу, яка подала рапорт, індивідуальну бесіду відповідно до абзацу шостого пункту 91 Положення, а підрозділ кадрового забезпечення вживає заходів щодо звільнення особи зі служби за пунктом 92 Положення.

IV. Спеціальні звання

4.1. Спеціальні звання Держспецзв'язку присвоюються особам рядового чи начальницького складу у послідовному порядку з урахуванням вимог пунктів 42 - 64 Положення.

4.2. Подання до присвоєння чергового спеціального звання (додаток 1) особі рядового чи начальницького складу готується її безпосереднім начальником за погодженням з посадовою особою підрозділу кадрового забезпечення, яка на підставі матеріалів особової справи особи рядового чи начальницького складу проводить перевірку відповідності внесених у подання даних.

Заповнення подання до присвоєння чергового спеціального звання (пониження й поновлення у спеціальному званні) особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку наведено у додатку 2 до цієї Інструкції.

4.3. Подання до присвоєння чергового спеціального звання достроково, вищого на один ступінь від звання, передбаченого за займаною посадою, "полковник Держспецзв'язку", першого спеціального звання осіб середнього начальницького складу Держспецзв'язку, пониження у спеціальному званні або поновлення у спеціальному званні (додаток 3) підписується безпосереднім начальником і начальником структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку чи підпорядкованого органу та надсилається до ДКЗ для доповіді Голові Держспецзв'язку або особі, яка його заміщує, та його заступникам відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Заповнення подання до присвоєння чергового спеціального звання достроково, вищого на один ступінь від звання, передбаченого за займаною посадою, "полковник Держспецзв'язку", першого спеціального звання осіб середнього начальницького складу Держспецзв'язку, пониження у спеціальному званні або поновлення у спеціальному званні наведено у додатку 4 до цієї Інструкції.

4.4. Подання до присвоєння чергового спеціального звання у порядку заохочення достроково та вищого на один ступінь від звання, передбаченого за займаною посадою, розглядається колегією Адміністрації Держспецзв'язку. Підставою для проведення колегії є рапорт, який готується начальником структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку чи підпорядкованого органу, погоджується заступником Голови Держспецзв'язку відповідно до розподілу функціональних обов'язків і доповідається Голові Держспецзв'язку або особі, яка його заміщує.

4.5. Накази про присвоєння спеціальних звань особам середнього і старшого начальницького складу підписуються Головою Держспецзв'язку двічі на місяць.

Подання до присвоєння спеціального звання особі начальницького складу повинні надходити до ДКЗ для опрацювання не пізніше ніж за місяць до закінчення встановленого строку перебування особи середнього чи старшого начальницького складу у спеціальному званні, встановленого у пункті 58 Положення.

ДКЗ у проекті наказу зазначає день, з якого особі середнього чи старшого начальницького складу присвоюється чергове спеціальне звання, з дотриманням строків вислуги у спеціальному званні, визначених пунктом 58 Положення.

4.6. Накази про присвоєння спеціальних звань (поновлення у попередньому спеціальному званні) доводяться до відома осіб рядового чи начальницького складу на шикуваннях особового складу, урочистих заходах.

4.7. Для розрахунку дати присвоєння чергового спеціального звання особам середнього та старшого начальницького складу Держспецзв'язку, які певний час до їх зарахування на службу до Держспецзв'язку перебували у військовому званні в запасі, необхідно керуватися розрахунком дати присвоєння чергового спеціального звання особам середнього та старшого начальницького складу Держспецзв'язку, які певний час до їх зарахування на службу до Держспецзв'язку перебували у військовому званні в запасі, наведеним в додатку 5 до цієї Інструкції. Цей розрахунок не поширюється на осіб, які були звільнені із Держспецзв'язку у запас Збройних Сил України та яких згодом прийнято на службу до Держспецзв'язку.

V. Призначення на посади та переміщення по службі, зарахування у розпорядження начальників

5.1. Особи рядового чи начальницького складу призначаються на посади, що передбачені штатним розписом Адміністрації Держспецзв'язку, підпорядкованого органу, наказом про особовий склад на підставі подання до призначення (додаток 6), яке готується безпосереднім начальником за погодженням з посадовою особою підрозділу кадрового забезпечення, яка на підставі матеріалів особової справи особи рядового чи начальницького складу проводить перевірку відповідності внесених у подання даних.

Заповнення подання до призначення на посаду особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку наведено у додатку 7 до цієї Інструкції.

При розгляді питання щодо призначення на посаду оцінюються компетентність особи рядового та начальницького складу, продуктивність виконання службових завдань, рівень знань і навичок, ділові якості, відповідність кваліфікаційним вимогам, передбаченим за посадою.

Подання до призначення осіб начальницького складу на вищі посади в Адміністрації Держспецзв'язку, на посади в підпорядкованих органах, за якими штатним розписом передбачені спеціальні звання "полковник Держспецзв'язку", на посади заступників начальників територіальних підрозділів Держспецзв'язку доповідаються Голові Держспецзв'язку, або особі, яка його заміщує, або його заступникам відповідно до розподілу функціональних обов'язків через ДКЗ.

5.2. У разі виявлення особою рядового чи начальницького складу бажання щодо призначення її до іншого структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку або підпорядкованого органу вона звертається з відповідним рапортом на ім'я Голови Держспецзв'язку або особи, яка його заміщує, у порядку, визначеному абзацом четвертим пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції. Рапорт обов'язково погоджується з начальником структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку чи підпорядкованого органу, до якого ця особа планується бути призначеною.

У разі позитивного рішення Голови Держспецзв'язку або особи, яка його заміщує, за результатами розгляду рапорту особі рядового чи начальницького складу видається обхідний лист (додаток 8), а рапорт і подання до призначення, підготовлене підрозділом, до якого особа планується бути призначеною, надсилається до ДКЗ для видання відповідного наказу.

Заповнення обхідного листа наведено у додатку 9 до цієї Інструкції.

5.3. Найбільш професійно підготовлені особи, які проходять службу за контрактом на посадах рядового або молодшого начальницького складу і мають вищу освіту (навчаються у вищих навчальних закладах), можуть з урахуванням ділових і моральних якостей призначатися на посади середнього начальницького складу Держспецзв'язку з одночасним присвоєнням спеціального звання молодшого лейтенанта Держспецзв'язку або лейтенанта Держспецзв'язку відповідно до вимог пунктів 49 і 50 Положення. У разі прийняття позитивного рішення стосовно такого призначення на особу рядового або молодшого начальницького складу оформляється подання до призначення, в якому обов'язково зазначається інформація щодо присвоєння першого спеціального звання середнього начальницького складу.

5.4. З урахуванням освітнього рівня та професійної підготовки особи начальницького складу можуть призначатися на нижчі посади начальницького складу з використанням вакантних за штатним розписом вищих посад.

Призначення на нижчі посади за рахунок вищих відбувається з обов'язковим дотриманням ієрархії статусів при збереженні функціонального призначення посади особи начальницького складу Держспецзв'язку. Наприклад: на посаду спеціаліста - за рахунок посади провідного або головного спеціаліста; на посаду провідного спеціаліста - за рахунок посади головного спеціаліста; на посаду інженера II категорії - за рахунок посади інженера I категорії або старшого інженера; на посаду інженера I категорії - за рахунок посади старшого інженера.

5.5. Переміщення осіб рядового чи начальницького складу без їх згоди на рівнозначні посади в іншу місцевість для більш доцільного використання в інтересах служби за фахом чи досвідом роботи здійснюється за рішенням Голови Держспецзв'язку або особи, яка його заміщує.

У разі необхідності такого переміщення начальник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку чи підпорядкованого органу, до якого особа рядового чи начальницького складу планується бути призначеною, подає на ім'я Голови Держспецзв'язку або особи, яка його заміщує, мотивований рапорт, погоджений начальником структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку чи підпорядкованого органу, в якому проходить службу ця особа, і заступником Голови Держспецзв'язку відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

У разі необхідності переміщення начальника структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку чи підпорядкованого органу без його згоди на рівнозначну посаду в іншу місцевість для більш доцільного використання в інтересах служби за фахом чи досвідом роботи рапорт на ім'я Голови Держспецзв'язку подає заступник Голови Держспецзв'язку відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Позитивне рішення Голови Держспецзв'язку або особи, яка його заміщує, за результатами розгляду рапорту доводиться до відома особи рядового чи начальницького складу її безпосереднім начальником.

У разі відсутності в особи рядового чи начальницького складу обмежень щодо переміщення по службі в іншу місцевість або ненадання нею відповідних підтверджувальних документів про наявність таких обмежень вона переміщується по службі відповідно до вимог абзацу другого пункту 5.2 цього розділу.

5.6. Дозвіл щодо призначення особи начальницького складу на посаду, пов'язану з педагогічною та науковою діяльністю, за службовим сумісництвом у неробочий час надає в Адміністрації Держспецзв'язку Голова Держспецзв'язку або особа, яка його заміщує, в підпорядкованому органі - начальник цього органу або особа, яка його заміщує.

Особа начальницького складу, яка виявила бажання щодо призначення на посаду, пов'язану з педагогічною та науковою діяльністю, за службовим сумісництвом подає в порядку, визначеному абзацом четвертим пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, мотивований рапорт.

У рапорті зазначаються передбачувані посада, місце, час виконання обов'язків та функції за профілем службової діяльності за службовим сумісництвом. До рапорту додається клопотання керівника навчального закладу чи наукової установи, де передбачається призначення особи начальницького складу за службовим сумісництвом.

5.7. Зарахування осіб рядового чи начальницького складу у розпорядження відповідних начальників за штатною посадою, яку вони обіймали, проводиться наказами про особовий склад з обов'язковим визначенням дати початку строку розпорядження і доводиться до їх відома безпосередніми начальниками.

Начальники, у розпорядженні яких перебувають особи рядового чи начальницького складу, зобов'язані організовувати їх службову діяльність та здійснювати контроль за виконанням покладених на них завдань. Контроль за дотриманням строків перебування осіб рядового чи начальницького складу в розпорядженні відповідних начальників покладається на підрозділи кадрового забезпечення.

5.8. У разі призначення особи рядового або начальницького складу на нижчу посаду в порядку накладення дисциплінарного стягнення начальник, який наклав таке стягнення, або за його дорученням інша особа в присутності представника кадрового підрозділу зміст наказу доводить до її відома з врученням витягу з цього наказу, що вона засвідчує своїм підписом.

У разі відмови особи рядового або начальницького складу ознайомитися з наказом і засвідчити це особистим підписом, а також отримати витяг з наказу складається відповідний акт.

VI. Атестація

6.1. Для визначення рівня професійної підготовки, ділових і моральних якостей, відповідності осіб рядового і начальницького складу займаним посадам проводиться їх атестація, що має сприяти вихованню в них високого почуття відповідальності за доручену справу, подальшому підвищенню рівня професійної підготовки та зміцненню службової дисципліни.

6.2. Строки атестації осіб рядового і начальницького складу визначені пунктами 74 і 75 Положення.

6.3. На осіб рядового чи начальницького складу, які підлягають атестації, складаються атестаційні листи (додаток 10). Атестаційні листи готуються безпосередніми начальниками осіб рядового чи начальницького складу за погодженням з посадовими особами підрозділів кадрового забезпечення, які на підставі матеріалів особової справи особи рядового чи начальницького складу проводять перевірку відповідності внесених у атестаційні листи даних.

Заповнення атестаційного листа наведено у додатку 11 до цієї Інструкції.

6.4. Начальники, які складають атестаційні листи, зобов'язані всебічно вивчити й оцінити ділові та моральні якості особи рядового чи начальницького складу, яка атестується.

При цьому необхідно:

проаналізувати і оцінити виконання посадових обов'язків, рівень професійної та спеціальної підготовки, а також конкретні показники роботи особи рядового чи начальницького складу, яка атестується, стан справ у підрозділі, яким вона керує, або на ділянці роботи, за яку відповідає;

на основі всебічного вивчення особи рядового чи начальницького складу, яка атестується, особисто скласти текст атестації та підписати його;

подати атестаційний лист до атестаційної комісії для отримання висновків і рекомендацій.

6.5. Атестаційна комісія Адміністрації Держспецзв'язку проводить атестацію начальників структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, їх заступників, начальників підпорядкованих органів Держспецзв'язку і їх заступників, а також за рішенням Голови Держспецзв'язку або особи, яка його заміщує, - інших осіб рядового і начальницького складу.

Атестаційні комісії структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, підпорядкованих органів проводять атестацію осіб рядового і начальницького складу цих підрозділів, за винятком осіб, зазначених у абзаці першому цього пункту.

6.6. Атестаційні комісії зобов'язані ретельно опрацювати атестаційні листи, встановити наявність зазначених у них ділових і моральних якостей осіб рядового і начальницького складу, які атестуються, надати висновки і рекомендації по них.

За рішенням атестаційної комісії на засідання для надання довідок і пояснень можуть запрошуватися як особи рядового чи начальницького складу, які атестуються, так і їхні начальники, які склали атестаційні листи.

6.7. Атестаційний лист особи рядового чи начальницького складу, який містить інформацію щодо невідповідності займаній посаді чи суттєвих недоліків у службовій діяльності, розглядається на засіданні атестаційної комісії за обов'язкової присутності атестованої особи.

6.8. За результатами роботи атестаційної комісії складаються висновки і рекомендації, які вносяться до протоколу, підписуються головою, членами і секретарем атестаційної комісії. З протоколу висновки і рекомендації за результатами атестації особи рядового чи начальницького складу переносяться до її атестаційного листа із зазначенням номера і дати протоколу, який підписується головою атестаційної комісії.

6.9. Атестаційні листи на осіб рядового чи начальницького складу, які атестовані атестаційною комісією Адміністрації Держспецзв'язку, затверджує Голова Держспецзв'язку або особа, яка його заміщує; які атестовані атестаційною комісією структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку - начальник цього підрозділу; які атестовані атестаційною комісією підпорядкованого органу - начальник цього органу або особа, яка його заміщує.

6.10. Ознайомлення атестованих осіб з результатами атестації проводиться відповідно до вимог абзацу другого пункту 76 Положення.

Осіб, які перебувають у відрядженні, відпустці або на лікуванні, ознайомлюють з висновками і рекомендаціями, занесеними до атестаційного листа, одразу ж після повернення у структурний підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, підпорядкований орган.

6.11. Оголошення особам рядового і молодшого начальницького складу перед закінченням ними вищих навчальних закладів Держспецзв'язку висновків і рекомендацій, занесених до атестаційних листів, проводиться після отримання наказу про присвоєння їм першого спеціального звання особи середнього начальницького складу Держспецзв'язку.

VII. Відпустки

7.1. Надання відпусток особам рядового і начальницького складу проводиться відповідно до пунктів 77 - 90 Положення та чинного законодавства України.

7.2. У структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв'язку і підпорядкованих органах щороку до 01 грудня складаються й затверджуються графіки щорічних чергових відпусток осіб рядового і начальницького складу на наступний рік.

Графік щорічних чергових відпусток для:

заступників Голови Держспецзв'язку, керівників структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, керівників підпорядкованих органів складається ДКЗ і затверджується Головою Держспецзв'язку або особою, яка його заміщує;

осіб рядового і начальницького складу структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку складається заступником начальника цього підрозділу (у разі його відсутності - особою, визначеною начальником підрозділу) і затверджується його начальником;

осіб рядового і начальницького складу підпорядкованого органу складається заступником начальника цього органу і затверджується його начальником.

Після затвердження графіки щорічних відпусток протягом 15 днів оголошуються особам рядового чи начальницького складу, що вони засвідчують особистими підписами.

7.3. У разі прийняття (переведення) на службу до підрозділу нової особи рядового чи начальницького складу до графіка щорічних відпусток вносяться відповідні зміни.

7.4. Щорічні чергові відпустки особам рядового чи начальницького складу надаються рівномірно протягом усього календарного року з дотриманням вимог щодо забезпечення надійного функціонування підрозділу, підтримання його мобілізаційної готовності.

Не допускається одночасне перебування у відпустці більше ніж 30 відсотків наявної чисельності особового складу структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку чи підпорядкованого органу, а також одночасне перебування у відпустці начальника підрозділу і його заступника.

7.5. Підрозділи кадрового забезпечення повинні здійснювати контроль за наданням особам рядового чи начальницького складу щорічних відпусток згідно із затвердженими графіками та повідомляти про це відповідних начальників.

7.6. У разі службової необхідності або у зв'язку із сімейними обставинами, що виникли в особи рядового чи начальницького складу, допускається перенесення щорічної відпустки, передбаченої графіком (або невикористаної її частини), на інший період протягом календарного року з дозволу начальника, який затвердив графік відпусток, або, як виняток, на I квартал наступного року з дозволу Голови Держспецзв'язку або особи, яка його заміщує. За необхідності такого перенесення особа рядового чи начальницького складу подає обґрунтований рапорт на ім'я відповідного начальника та за потреби необхідні документи.

7.7. Надання щорічних відпусток оформляється підрозділом кадрового забезпечення шляхом видання наказу про відпустки на підставі рапорту (додаток 12) особи рядового чи начальницького складу, погодженого з начальником, який затвердив графік відпусток. Зазначені рапорти передаються до підрозділу кадрового забезпечення не пізніше ніж за місяць до початку відпустки.

У рапорті зазначаються дата початку відпустки, її тривалість (кількість календарних днів, враховування або невраховування часу для проїзду до місця проведення відпустки і назад), коли передбачена відпустка за графіком, місце проведення відпустки, вказуються члени сім'ї, які їдуть разом з особою рядового чи начальницького складу. У випадку поділу відпустки на дві частини вказується, яку частину надати.

7.8. Відкликання осіб рядового і начальницького складу зі щорічної чергової відпустки дозволяється лише у разі крайньої службової потреби та оформляється наказом про відпустки, який готується на підставі рапорту безпосереднього начальника, в якому зазначаються підстава відкликання особи рядового чи начальницького складу з відпустки, місце проведення нею відпустки на момент відкликання і тривалість невикористаної частини відпустки у календарних днях.

Доведення до відома особи рядового і начальницького складу наказу про відкликання з відпустки покладається на її безпосереднього начальника. Безпосередній начальник зобов'язаний довести наказ про відкликання з відпустки протягом доби з дня видання наказу.

7.9. Особам рядового чи начальницького складу, які несуть чергування у підземних спорудах Держспецзв'язку, проводять спеціальні дослідження та профілактику технічного обладнання в цих приміщеннях, надаються додаткові відпустки за роботу в шкідливих і важких умовах служби (роботи) максимальною тривалістю 7 календарних днів.

Ця додаткова відпустка використовується один раз на рік з урахуванням бажання особи рядового чи начальницького складу, інтересів служби та може бути використана разом з черговою.

7.10. Особа рядового чи начальницького складу, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (з виплатою допомоги по державному соціальному страхуванню) або у відпустці по догляду за дитиною без збереження грошового та матеріального забезпечення тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, а в разі коли дитина хвора на цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежна) - не більше ніж до досягнення нею шістнадцятирічного віку, має право розпочати виконання службових обов'язків до закінчення строку відпустки. Про достроковий вихід на службу з відпустки по догляду за дитиною ця особа повинна за 15 діб повідомити начальника, до повноважень якого належить прийняття на службу або призначення на посаду, відповідним рапортом.

7.11. Надання особам рядового чи начальницького складу соціальних, творчих відпусток і відпусток для навчання у закладах післядипломної освіти та аспірантурі без відриву від служби здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7.12. Додаткові відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад, надаються особам рядового чи начальницького складу:

1) до 10 календарних днів:

у разі народження дитини;

у разі одруження;

у разі смерті рідних по крові чи по шлюбу: дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) особи рядового чи начальницького складу, батька (матері), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) подружжя або особи, на вихованні якої перебувала особа рядового чи начальницького складу;

у разі тяжкого стану здоров'я рідних по крові чи по шлюбу: дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) особи рядового чи начальницького складу, батька (матері), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) подружжя або особи, на вихованні якої перебувала особа рядового чи начальницького складу;

у разі пожежі або іншого стихійного лиха, що спіткало сім'ю особи рядового чи начальницького складу або рідних по крові чи по шлюбу: батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) особи рядового чи начальницького складу, батька (матері), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) подружжя або особи, на вихованні якої перебувала особа рядового чи начальницького складу;

2) до 7 календарних днів - з інших поважних причин за рішенням Голови Держспецзв'язку або особи, яка його заміщує.

Для отримання додаткової відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин особа рядового чи начальницького складу через свого безпосереднього начальника подає рапорт з відповідним обґрунтуванням причини надання та кількості календарних днів відпустки, а також часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад. До рапорту додаються документи, які підтверджують необхідність надання такої відпустки.

Рапорт подається в Адміністрації Держспецзв'язку - на ім'я Голови Держспецзв'язку або особи, яка його заміщує, в підпорядкованому органі - на ім'я начальника цього органу або особи, яка його заміщує.

Начальники підпорядкованих органів подають рапорт на ім'я Голови Держспецзв'язку або особи, яка його заміщує.

Надання відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин оформляється підрозділом кадрового забезпечення шляхом видання наказу про відпустку на підставі позитивного рішення за рапортом особи рядового чи начальницького складу.

7.13. Курсантам (слухачам) спеціалізованого навчального закладу, які навчаються за денною формою навчання, у разі наявності академічної заборгованості відпустка надається після ліквідації заборгованості у межах строків, визначених навчальним планом. При цьому тривалість літньої навчальної відпустки не може бути меншою ніж 15 діб.

VIII. Звільнення зі служби

8.1. Звільнення осіб рядового чи начальницького складу зі служби проводиться відповідно до вимог пунктів 91 - 94 Положення.

Особи рядового чи начальницького складу, які виявили бажання звільнитися зі служби відповідно до вимог підпунктів 1 - 3, 5, 7 пункту 92 Положення, подають рапорт про звільнення на ім'я начальника, визначеного абзацом п'ятнадцятим пункту 92 Положення.

У рапорті зазначаються підстава звільнення та бажання щодо проходження медичного огляду. У разі невикористання особою рядового чи начальницького складу щорічної основної або додаткової відпустки в рапорті також зазначається її бажання щодо виплати грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі особам рядового чи начальницького складу, які мають дітей.

Безпосередній начальник, отримавши рапорт від особи, яка звільняється зі служби, проводить з нею індивідуальну бесіду відповідно до вимог пункту 91 Положення, про що складається відповідний аркуш бесіди.

Погоджений безпосереднім начальником рапорт про звільнення особи рядового чи начальницького складу передається до підрозділу кадрового забезпечення для підготовки подання до звільнення зі служби (додаток 13).

Заповнення подання до звільнення зі служби особи рядового чи начальницького складу наведено у додатку 14 до цієї Інструкції.

Після отримання підрозділом кадрового забезпечення рапорту про звільнення в особи рядового чи начальницького складу вилучається службове посвідчення і видаються тимчасова перепустка та обхідний лист.

З метою з'ясування стану здоров'я та придатності для подальшого проходження служби особа рядового чи начальницького складу направляється для проходження військово-лікарської комісії.

8.2. Щорічно до 20 листопада структурні підрозділи Адміністрації Держспецзв'язку подають до ДКЗ персональні списки осіб рядового і начальницького складу для внесення до Плану звільнення осіб рядового і начальницького складу Адміністрації Держспецзв'язку, які досягають граничного віку перебування на службі у наступному році та підлягають звільненню зі служби, а також які мають право та виявили бажання звільнитися зі служби у наступному році (додаток 15) (далі - План звільнення), а підпорядковані органи - затверджені їх начальниками Плани звільнення.

Складання Плану звільнення наведено у додатку 16 до цієї Інструкції.

Начальники підпорядкованих органів включаються до Плану звільнення осіб рядового і начальницького складу Адміністрації Держспецзв'язку.

8.3. У разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів особа рядового чи начальницького складу, посада якої скорочується, не пізніше ніж за два місяці до скорочення штатів або проведення організаційних заходів попереджається начальником структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку чи підпорядкованого органу про можливе звільнення, про що складається відповідний лист бесіди. Особі, яка проходить службу в Адміністрації Держспецзв'язку, може бути запропоновано вакантну посаду в іншому структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв'язку, а яка проходить службу у підпорядкованому органі, - в іншому підрозділі цього органу з урахуванням освітнього рівня та професійної підготовки.

У разі відмови від призначення на запропоновану посаду чи неможливості задіяння на службі у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів особа рядового чи начальницького складу підлягає звільненню зі служби з дотриманням вимог Положення.

8.4. Особа рядового чи начальницького складу, яка виявила бажання звільнитися за підпунктом 5 пункту 92 Положення, разом з рапортом про звільнення обов'язково надає документи, які є підставою для звільнення.

8.5. Особа рядового чи начальницького складу, яка звільняється у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на службі, виключається зі списків особового складу в день досягнення граничного віку, за винятком випадків, передбачених абзацом четвертим пункту 95 Положення.

8.6. Виключення зі списків особового складу особи рядового чи начальницького складу здійснюється наказом начальника, до повноважень якого належить прийняття цієї особи на службу, за умови здачі особою посади та підписання обхідного листа.

8.7. У разі звільнення зі служби особи рядового чи начальницького складу в порядку накладення дисциплінарного стягнення начальником, який наклав таке стягнення, або за його дорученням іншою особою в присутності представника кадрового підрозділу і безпосереднього начальника зміст наказу доводиться до її відома з врученням витягу з цього наказу, що вона засвідчує особистим підписом.

У разі відмови особи рядового або начальницького складу ознайомитися з наказом і засвідчити це особистим підписом, а також отримати витяг з наказу ними складається відповідний акт.

8.8. Прохання про залишення на службі понад граничний вік порушується безпосередньо особою рядового чи начальницького складу шляхом подання до 01 жовтня року, що передує року досягнення особою граничного віку перебування на службі, у порядку підпорядкування рапорту на ім'я начальника, визначеного абзацом п'ятнадцятим пункту 92 Положення.

Далі рапорт з відповідним клопотанням начальника структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку, підрозділу підпорядкованого органу подається до підрозділу кадрового забезпечення, який видає особі рядового чи начальницького складу направлення для проходження військово-лікарської комісії з метою з'ясування стану здоров'я щодо можливості подальшого проходження служби.

Висновки (постанови) військово-лікарської комісії надаються до підрозділу кадрового забезпечення не пізніше 20 листопада року, що передує року досягнення особою рядового чи начальницького складу граничного віку перебування на службі.

Підрозділ кадрового забезпечення доповідає рапорти з проханнями про залишення на службі понад граничний вік начальнику, визначеному абзацом п'ятнадцятим пункту 92 Положення, тільки стосовно тих осіб, які за результатами висновку (постанови) військово-лікарської комісії визнані придатними за станом здоров'я для проходження служби.

З особами, стосовно яких прийнято позитивне рішення щодо залишення на службі понад граничний вік, не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення строку чинного контракту укладається новий контракт про проходження служби.

Особам рядового і начальницького складу, стосовно яких не прийнято позитивного рішення про залишення на службі або які за результатами висновку (постанови) військово-лікарської комісії визнані непридатними або обмежено придатними до служби, безпосереднім начальником оголошується рішення про їх звільнення зі служби відповідно до вимог Положення.

IX. Порядок передачі справ і посади

9.1. Особа рядового чи начальницького складу передає (приймає) справи і посаду на підставі рішення начальника, який має право приймати на службу (звільняти зі служби).

Особа рядового чи начальницького складу, яка здає посаду, повинна передати відповідним посадовим особам усі отримані для виконання своїх службових обов'язків матеріальні цінності, документи, особисту номерну металеву печатку, зброю, підписати обхідний лист і передати його до підрозділу кадрового забезпечення.

Особа рядового чи начальницького складу, яка приймає посаду, повинна прийняти від особи, яка здає посаду, чи від відповідних посадових осіб необхідні для виконання своїх службових обов'язків матеріальні цінності, документи, печатку, зброю та доповісти про це рапортом безпосередньому начальнику.

9.2. Згідно з рішенням Голови Держспецзв'язку або особи, яка його заміщує, передача справ і посади начальниками структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку проводиться за рапортами про прийняття (здачу) справ та посади без призначення комісії.

9.3. Для передачі справ і посади начальника підпорядкованого органу наказом Адміністрації Держспецзв'язку призначається комісія, за результатами роботи якої складають акти про:

прийняття і здавання посади;

прийняття і здавання військового майна;

прийняття і здавання господарського, технічного та фінансового господарства.

До актів додаються інвентаризаційні відомості.

В акті про прийняття і здавання посади зазначаються дані про штатну та фактичну чисельність підрозділу, стан готовності до виконання завдань за призначенням та мобілізаційної готовності, бойової підготовки (у територіальних підрозділах Держспецзв'язку) і навчально-матеріальної бази, а також про стан охорони державної таємниці.

В акті про прийняття і здавання військового майна зазначаються його кількість за обліковими документами і фактична наявність, якісний і технічний стан, умови утримання та зберігання.

В акті прийняття і здавання господарського, технічного та фінансового господарства зазначаються відомості про житлово-побутові умови, наявність і стан будівель, споруд, інвентарю та обладнання, наявність і стан зберігання пального, продовольства, речового і технічного майна, інших матеріальних засобів як поточного забезпечення, так і непорушного запасу, побутові умови осіб рядового і начальницького складу, а також облік і використання грошових коштів.

Зазначені акти підписуються особою, яка здає посаду, і особою, яка приймає посаду, а також членами комісії та разом з інвентаризаційними відомостями подаються у двох примірниках до Департаменту контролю та організації службової діяльності Адміністрації Держспецзв'язку (далі - ДК СД).

Для прийняття Головою Держспецзв'язку рішень ДК СД організовує опрацювання зазначених актів структурними підрозділами Адміністрації Держспецзв'язку в межах компетенції та після опрацювання подає їх Голові Держспецзв'язку для затвердження.

9.4. Для передачі справ і посади начальника підрозділу технічного, господарського та матеріально-технічного забезпечення підпорядкованого органу (або особи, на яку покладено обов'язки, пов'язані зі зберіганням (використанням) військового майна, або обов'язки, пов'язані з господарським, матеріально-технічним забезпеченням підпорядкованого органу) наказом начальника підпорядкованого органу призначається внутрішня перевірочна комісія для проведення інвентаризації майна і техніки.

За результатами проведеної інвентаризації складаються інвентаризаційні відомості, акт про прийняття і здавання посади, які подаються на затвердження начальнику підпорядкованого органу.

9.5. Передача справ і посади начальників фінансового (бухгалтерського), режимно-секретного підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку чи підпорядкованого органу (особи, яка виконує обов'язки щодо забезпечення режиму секретності в підпорядкованому органі) здійснюється з урахуванням вимог чинного законодавства.

9.6. Для передачі справ і посади встановлюються такі строки:

начальнику підпорядкованого органу, начальникам підрозділів технічного, господарського та матеріально-технічного забезпечення підпорядкованих органів (або особам, на яких покладено обов'язки, пов'язані зі зберіганням (використанням) військового майна, або обов'язки, пов'язані з господарським, матеріально-технічним забезпеченням підпорядкованого органу) - до 20 діб;

начальникам фінансового (бухгалтерського), режимно-секретного підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку чи підпорядкованого органу (або особі, яка виконує обов'язки щодо забезпечення режиму секретності в підпорядкованому органі) - до 15 діб;

іншим посадовим особам - до 10 діб.

9.7. Передача справ і посади повинна проводитися без порушення функціонування та розпорядку дня структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку чи підпорядкованого органу.

 

Директор Департаменту кадрового
забезпечення Адміністрації
Держспецзв'язку

Ю. В. Печенюк

 

ПОДАННЯ
до присвоєння чергового спеціального звання

_____________________________________________________________________________________
                (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків,
_____________________________________________________________________________________
                                   займана посада та з якого часу займає (число, місяць, рік), граничне спеціальне звання)
_____________________________________________________________________________________

Подається до присвоєння чергового спеціального звання ____________________________________
                                                                                                                                              (найменування спеціального звання)
______________________________________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________________
                                                                                                               (число, місяць, рік)

Спеціальне (військове) звання присвоєно _________________________________________________
                                                                                                                                      (коли, яким наказом)

Освіта: а) спеціальна (військова) _________________________________________________________
             б) інша ________________________________________________________________________

Служба у Збройних Силах, органах безпеки, військових формуваннях, правоохоронних, інших органах державної влади та Держспецзв'язку ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
               (записуються послідовно всі періоди служби із зазначенням числа, місяця й року їх початку та закінчення)
______________________________________________________________________________________
                                          (безпосередній начальник, посада, спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВОК ПРЯМОГО НАЧАЛЬНИКА

_____________________________________________________________________________________
        (начальник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку, начальник підпорядкованого органу, посада,
                                                                         спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

РІШЕННЯ ЗА ПОДАННЯМ

Спеціальне звання ____________________________________________________ присвоєно наказом
______________________________________________________ від "___" ____________ 20__ р. N ___

З особовою справою звірено. Обставин, які перешкоджають присвоєнню чергового спеціального звання, не виявлено.

_____________________________________________________________________________________
                                     (підпис, ініціали та прізвище особи, відповідальної за кадрове забезпечення підрозділу)

 

Заповнення подання до присвоєння чергового спеціального звання (пониження й поновлення у спеціальному званні) особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку

У поданні зазначаються:

спеціальне звання, яке має особа рядового чи начальницького складу, а також спеціальне звання, до присвоєння якого вона подається;

посада, яку особа рядового чи начальницького складу займає, з якого часу (число, місяць та рік), повне найменування цієї посади відповідно до штатного розпису, граничне спеціальне звання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків особи рядового чи начальницького складу або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

дата і номер наказу про присвоєння попереднього спеціального (військового) звання;

освіта (у формулюваннях із відповідного розділу послужного списку);

служба у Збройних Силах, органах безпеки, військових формуваннях, правоохоронних, інших органах державної влади та Держспецзв'язку - послідовно всі періоди служби із зазначенням числа, місяця й року їх початку та закінчення.

Подання до присвоєння чергового спеціального звання підписує безпосередній начальник, а в розділі "Висновок прямого начальника" дає згоду начальник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку чи підпорядкованого органу.

Прямі начальники особи рядового чи начальницького складу, які не зазначені у розділі "Висновок прямого начальника", візують подання особистим підписом у нижній частині аркуша під розділом "Рішення за поданням".

У розділі "Рішення за поданням" підрозділом кадрового забезпечення вноситься запис щодо рішення за поданням (присвоєне спеціальне звання, дата та номер наказу).

 

ПОДАННЯ

                                до _____________________________________ спеціального(му) звання(і)
                                                (присвоєння чергового, пониження у, поновлення у)

_____________________________________________________________________________________
                    (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків,
______________________________________________________________________________________
                                     займана посада та з якого часу займає (число, місяць, рік), граничне спеціальне звання)
______________________________________________________________________________________

Подається до присвоєння спеціального звання _____________________________________________
                                                                                                                                 (найменування спеціального звання)
 ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                             (достроково, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною посадою)

Дата народження ______________________________________________________________________
                                                                                                              (число, місяць, рік)

Спеціальне (військове) звання присвоєно _________________________________________________
                                                                                                                                         (коли, яким наказом)

Освіта: а) спеціальна (військова) _________________________________________________________
            б) інша _________________________________________________________________________

Служба у Збройних Силах, органах безпеки, військових формуваннях, правоохоронних, інших органах державної влади та Держспецзв'язку ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                (записуються послідовно всі періоди служби із зазначенням числа, місяця й року їх початку та закінчення)

ПІДСТАВИ ДО ПОДАННЯ

Зворотний бік

 
 
 

_____________________________________________________________________________________
                                   (безпосередній начальник, посада, спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВКИ ПРЯМИХ НАЧАЛЬНИКІВ

 
 
 

_____________________________________________________________________________________
            (начальник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку, начальник підпорядкованого органу, посада,
                                                                           спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (посада, спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)

"____" ____________ 20___ року

РІШЕННЯ ЗА ПОДАННЯМ

Спеціальне звання ____________________________________________________ присвоєно наказом
_____________________________________________________ від "___" ____________ 20__ р. N ___

Подання з особовою справою звірено. Обставин, які перешкоджають присвоєнню чергового (пониженню у, поновленню у) спеціального(му) звання(і) не виявлено.

_____________________________________________________________________________________
                              (підпис, ініціали та прізвище особи, відповідальної за кадрове забезпечення підрозділу)

 

Заповнення подання до присвоєння чергового спеціального звання (пониження й поновлення у спеціальному званні) особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку

У поданні зазначаються:

спеціальне звання, яке має особа рядового чи начальницького складу, а також спеціальне звання, до присвоєння якого вона подається;

посада, яку особа рядового чи начальницького складу займає, з якого часу (число, місяць та рік), повне найменування цієї посади відповідно до штатного розпису, граничне спеціальне звання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків особи рядового чи начальницького складу або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

дата і номер наказу про присвоєння попереднього спеціального (військового) звання;

освіта (у формулюваннях із відповідного розділу послужного списку);

служба у Збройних Силах, органах безпеки, військових формуваннях, правоохоронних, інших органах державної влади та Держспецзв'язку - послідовно всі періоди служби із зазначенням числа, місяця й року їх початку та закінчення.

Розділ "Підстави до подання" заповнюється на особу, яка подається до присвоєння спеціального звання достроково, вище на один ступінь від звання, передбаченого за займаною посадою, "полковник Держспецзв'язку" або першого спеціального звання осіб середнього начальницького складу Держспецзв'язку ("молодший лейтенант Держспецзв'язку" або "лейтенант Держспецзв'язку"), пониження й поновлення у спеціальному званні. У цьому розділі зазначається стисла характеристика виконання особою службових обов'язків, а також вказуються досягнуті результати, її ділові та моральні якості.

Разом з поданням до присвоєння першого спеціального звання особи середнього начальницького складу Держспецзв'язку подається копія диплома про здобуття вищої освіти.

У разі подання особи начальницького складу до пониження у спеціальному званні на один ступінь поряд з характеристикою її службових та особистих якостей зазначається, за що саме вона подається до пониження у спеціальному званні.

Подання до присвоєння чергового спеціального звання підписує безпосередній начальник, а в розділі "Висновки прямих начальників" дає згоду начальник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку чи підпорядкованого органу.

Прямі начальники особи рядового чи начальницького складу, які не зазначені у розділі "Висновки прямих начальників", візують подання особистим підписом у нижній частині аркуша під розділом "Рішення за поданням".

У розділі "Рішення за поданням" підрозділом кадрового забезпечення вноситься запис щодо рішення за поданням (присвоєне спеціальне звання, дата та номер наказу).

 

Розрахунок дати присвоєння чергового спеціального звання особам середнього та старшого начальницького складу Держспецзв'язку, які певний час до їх зарахування на службу до Держспецзв'язку перебували у військовому званні в запасі

Розрахунок дати присвоєння чергового спеціального звання особам середнього та старшого начальницького складу Держспецзв'язку, які певний час до їх зарахування на службу до Держспецзв'язку перебували в запасі, проводити за такими формулами:

C = Z - M,

 

F =

A

х C,

 

K = R - F - D,

 

H = Z + K,

B

де C - час перебування особи начальницького складу Держспецзв'язку в запасі у відповідному військовому званні у днях;

Z - дата (число, місяць, рік) присвоєння спеціального звання в порядку переатестації в Держспецзв'язку;

M - дата (число, місяць, рік) звільнення особи начальницького складу з військової служби - для прикладу 1; дата присвоєння військового звання в запасі - для прикладу 2;

F - співвідношення строку вислуги у спеціальному званні в Держспецзв'язку до строку вислуги у військовому званні в запасі у днях;

A - установлений строк вислуги у відповідному спеціальному званні на службі в Держспецзв'язку у роках відповідно до пункту 58 Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1828 (далі - Положення);

B - установлений строк вислуги у відповідному військовому званні в запасі у роках;

K - строк (роки, місяці, дні), який необхідно прослужити в Держспецзв'язку до присвоєння чергового спеціального звання;

R - установлений строк вислуги у відповідному спеціальному званні на службі в Держспецзв'язку у днях відповідно до пункту 58 Положення;

D - строк вислуги у відповідному військовому званні у днях у Збройних Силах України та військових формуваннях (враховується у разі проходження особою начальницького складу служби в цих органах);

H - дата присвоєння чергового спеціального звання з урахуванням строку перебування особи начальницького складу в запасі.

Приклад розрахунку 1.

26.03.2010 на службу до Держспецзв'язку прибув із запасу Збройних Сил України старший лейтенант Михайленко В. В., якому 26.03.2010 наказом Голови Держспецзв'язку було присвоєно спеціальне звання "старший лейтенант Держспецзв'язку" у порядку переатестації, 18.06.2009 наказом Міністра оборони України було присвоєно чергове військове звання "старший лейтенант" та який 19.10.2009 був звільнений у запас. Для визначення дати присвоєння йому чергового спеціального звання необхідно:

1. Встановити час перебування старшого лейтенанта Держспецзв'язку Михайленка В. В. у запасі у відповідному військовому званні у днях (C), для чого:

від дати присвоєння спеціального звання в порядку переатестації старшому лейтенанту Держспецзв'язку Михайленку В. В. (Z) відняти дату звільнення з військової служби Михайленка В. В. (M), що дорівнює часу перебування Михайленка В. В. у запасі:

C = Z - M =

-

2010.03.26

 

2009.10.19_

.

05.07

 

Старший лейтенант Держспецзв'язку Михайленко В. В. перебував у запасі 5 місяців і 7 днів, або 159 днів.

2. З'ясувати співвідношення строку вислуги у спеціальному званні "старший лейтенант Держспецзв'язку" до строку вислуги у військовому званні "старший лейтенант" у запасі у днях (F), для чого:

строк вислуги у спеціальному званні "старший лейтенант Держспецзв'язку" в роках (A) розділити на строк вислуги у військовому званні "старший лейтенант" у запасі в роках (B) і помножити на час перебування старшого лейтенанта Держспецзв'язку Михайленка В. В. у запасі у відповідному військовому званні у днях (C):

F =

A

х

C =

3 роки

х 159 днів = 0,6 х 159 днів = 95 днів.

B

5 років

3. Встановити кількість днів, які необхідно прослужити у Держспецзв'язку до присвоєння Михайленку В. В. чергового спеціального звання (K), для чого:

а) розрахувати строк перебування Михайленка В. В. у військовому званні "старший лейтенант" на службі у Збройних Силах України у днях (D), для чого від дати звільнення з військової служби відняти дату присвоєння Михайленку В. В. військового звання "старший лейтенант":

D =

-

2009.10.19

 

2009.06.18_

.

  04.01

 

Старший лейтенант Держспецзв'язку Михайленко В. В. перебував у військовому званні "старший лейтенант" на службі у Збройних Силах України 4 місяці і 1 день, або 124 дні;

б) визначити строк (роки, місяці, дні), який необхідно прослужити в Держспецзв'язку старшому лейтенанту Держспецзв'язку Михайленку В. В. до присвоєння йому чергового спеціального звання (K), для чого:

від установленого строку вислуги у спеціальному званні "старший лейтенант Держспецзв'язку" у днях (R) відняти результат співвідношення строку вислуги у спеціальному званні "старший лейтенант Держспецзв'язку" до строку вислуги у військовому званні "старший лейтенант" в запасі у днях (F) і відняти отриманий строк перебування Михайленка В. В. у військовому званні "старший лейтенант" на службі у Збройних Силах України у днях (D) (відповідно до абзацу четвертого пункту 58 Положення строк вислуги у спеціальному званні "старший лейтенант Держспецзв'язку" встановлено 3 роки, або 1095 днів):

K = R - F - D = 1095 днів - 95 днів - 124 дні = 876 днів.

Старшому лейтенанту Держспецзв'язку Михайленку В. В. потрібно прослужити до присвоєння йому чергового спеціального звання 876 днів, або 2 роки 4 місяці 26 днів.

4. Розрахувати дату присвоєння старшому лейтенанту Держспецзв'язку Михайленку В. В. чергового спеціального звання (H), для чого:

до дати присвоєння спеціального звання в порядку переатестації старшому лейтенанту Держспецзв'язку Михайленку В .В. (Z) додати строк, який необхідно прослужити в Держспецзв'язку старшому лейтенанту Держспецзв'язку Михайленку В. В. до присвоєння йому чергового спеціального звання (K):

H = Z + K =

+

2010            03            26
2 роки     04 місяці    26 днів
2012          08              21

.

Одержана дата (21 серпня 2012 року) є датою присвоєння старшому лейтенанту Держспецзв'язку Михайленку В. В. чергового спеціального звання з урахуванням строку перебування в запасі.

Приклад розрахунку 2.

26.03.2011 на службу до Держспецзв'язку прибув із запасу Збройних Сил України лейтенант Іванов І. І., якому 26.03.2011 наказом Голови Держспецзв'язку було присвоєно спеціальне звання "лейтенант Держспецзв'язку" в порядку переатестації, 18.06.2010 наказом Міністра оборони України було присвоєно чергове військове звання "лейтенант" у запасі. Для визначення дати присвоєння йому чергового спеціального звання необхідно:

1) встановити час перебування лейтенанта Держспецзв'язку Іванова І. І. в запасі у відповідному військовому званні у днях (C), для чого:

від дати присвоєння спеціального звання в порядку переатестації лейтенанту Держспецзв'язку Іванову І. І. (Z) відняти дату присвоєння військового звання "лейтенант" у запасі (M), що дорівнює часу перебування Іванова І. І. у військовому званні "лейтенант" у запасі:

C = Z - M =

-

2011.03.26

 

2010.06.18

.

     09.08

 

Лейтенант Держспецзв'язку Іванов І. І. перебував у військовому званні "лейтенант" у запасі 9 місяців 8 днів, або 282 дні;

2) розрахувати співвідношення строку вислуги у спеціальному званні "лейтенант Держспецзв'язку" до строку вислуги у військовому званні "лейтенант" у запасі у днях (F), для чого:

строк вислуги у спеціальному званні "лейтенант Держспецзв'язку" в роках (A) розділити на строк вислуги у військовому званні "лейтенант" у запасі в роках (B) і помножити на час перебування лейтенанта Держспецзв'язку Іванова І. І. в запасі у відповідному військовому званні у днях (C):

F =

A
B

х

C =

2 роки
4 роки

х 282 дні = 0,5 х 282 дні = 141 день;

3) встановити кількість днів, які необхідно прослужити в Держспецзв'язку до присвоєння Іванову І. І. чергового спеціального звання (K), для чого:

визначити строк (роки, місяці, дні), який необхідно прослужити у Держспецзв'язку лейтенанту Держспецзв'язку Іванову І. І. до присвоєння йому чергового спеціального звання (K), а саме від установленого строку вислуги у спеціальному званні "лейтенант Держспецзв'язку" у днях (R) відняти результат співвідношення строку вислуги у спеціальному званні "лейтенант Держспецзв'язку" до строку вислуги у військовому званні "лейтенант" у запасі у днях (F) і відняти строк вислуги у відповідному військовому званні у днях у Збройних Силах України та військових формуваннях (D), який у цьому випадку дорівнює 0 (відповідно до абзацу третього пункту 58 Положення строк вислуги у спеціальному званні "лейтенант Держспецзв'язку" встановлено 2 роки, або 730 днів):

K = R - F - D = 730 днів - 141 день - 0 днів = 589 днів.

Лейтенанту Держспецзв'язку Іванову І. І. потрібно прослужити до присвоєння йому чергового спеціального звання 589 днів, або 1 рік 7 місяців 14 днів;

4) розрахувати дату присвоєння лейтенанту Держспецзв'язку Іванову І. І. чергового спеціального звання (H), для чого:

до дати присвоєння спеціального звання в порядку переатестації лейтенанту Держспецзв'язку Іванову І. І. (Z) додати строк, який необхідно прослужити у Держспецзв'язку лейтенанту Держспецзв'язку Іванову І. І. до присвоєння йому чергового спеціального звання (K):

H = Z + K =

+

2011             03                26
1 рік      07 місяців      14 днів
2012             11                 09

.

Одержана дата (09 листопада 2012 року) є датою присвоєння лейтенанту Держспецзв'язку Іванову І. І. чергового спеціального звання з урахуванням строку перебування в запасі.

 

ПОДАННЯ
до призначення

_____________________________________________________________________________________
                (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків,
_____________________________________________________________________________________
                               займана посада та з якого часу займає (число, місяць, рік), граничне спеціальне звання)
_____________________________________________________________________________________

Подається до призначення на посаду _____________________________________________________
                                                                                                          (найменування посади, граничне спеціальне звання)
_____________________________________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________________
                                                                                                          (число, місяць, рік)

Спеціальне (військове) звання присвоєно _________________________________________________
                                                                                                                                     (коли, яким наказом)

Освіта: а) спеціальна (військова) _________________________________________________________
             б) інша ________________________________________________________________________

Служба у Збройних Силах, органах безпеки, військових формуваннях, правоохоронних, інших органах державної влади і Держспецзв'язку ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
              (записуються послідовно всі періоди служби із зазначенням числа, місяця й року їх початку та закінчення)

ПІДСТАВИ ДО ПОДАННЯ

Зворотний бік

 
 
 

_____________________________________________________________________________________
                                         (безпосередній начальник, посада, спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВКИ ПРЯМИХ НАЧАЛЬНИКІВ

 
 
 

_____________________________________________________________________________________
         (начальник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку, начальник підпорядкованого органу, посада,
                                                                         спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 
 
 

_____________________________________________________________________________________
                                                                 (посада, спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

РІШЕННЯ ЗА ПОДАННЯМ

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Подання з особовою справою звірено. Обставин, які перешкоджають призначенню на посаду, не виявлено.

_____________________________________________________________________________________
                                 (підпис, ініціали та прізвище особи, відповідальної за кадрове забезпечення підрозділу)

 

Заповнення подання до призначення на посаду особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку

У поданні зазначаються:

спеціальне звання, яке має особа рядового чи начальницького складу;

прізвище, ім'я та по батькові особи рядового чи начальницького складу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків особи рядового чи начальницького складу або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

повне найменування посади, яку особа рядового чи начальницького складу займає, з якого часу (число, місяць, рік), передбачене за посадою граничне спеціальне звання (відповідний тарифний розряд);

повне найменування посади, на яку особа рядового чи начальницького складу подається, та передбачене за посадою граничне спеціальне звання (відповідний тарифний розряд);

дата народження особи рядового чи начальницького складу (число, місяць, рік);

освіта (у формулюваннях із відповідного розділу послужного списку);

служба у Збройних Силах, органах безпеки, військових формуваннях, правоохоронних, інших органах державної влади і Держспецзв'язку (послідовно всі періоди служби із зазначенням числа, місяця й року їх початку та закінчення).

У розділі "Підстави до подання" зазначаються:

в якому порядку подається до призначення: на вищу посаду - у порядку просування по службі, на рівнозначну або нижчу посаду - із зазначенням відповідної підстави;

як характеризується особа рядового та начальницького складу за весь період своєї служби (якщо з недоліками, то зазначаються найбільш характерні з них); характеристика ділових і моральних якостей особи рядового чи начальницького складу, її професійна підготовка, стан ділянки роботи, за яку відповідає;

чи перебуває особа начальницького складу у резерві осіб начальницького складу для призначення на вищі посади;

збереження або встановлення у разі необхідності посадового окладу та додаткових видів грошового забезпечення;

наявність заохочень і стягнень.

У розділі "Висновки прямих начальників" зазначається про згоду з поданням або викладається рішення про затримання подання.

Прямі начальники особи рядового чи начальницького складу, які не зазначені у розділі "Висновки прямих начальників", візують подання особистими підписами в нижній частині аркуша під розділом "Рішення за поданням".

У розділі "Рішення за поданням" кадровий підрозділ вносить запис щодо рішення за поданням (дата та номер наказу).

 

ОБХІДНИЙ ЛИСТ

на ___________________________________________________________________________________
                                                                       (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                                    посада, яку займає, орган, підрозділ, заклад, установа)

ЗВІЛЬНЕНИЙ (ПЕРЕВЕДЕНИЙ) НАКАЗОМ

_____________________________________________________________________ Держспецзв'язку
від "__" ____________ 20__ р. N ___

Виключений зі списків особового складу з "___" ____________ 20__ р.

 

Підрозділ кадрового забезпечення _______________________________________________________

Режимно-секретний підрозділ ___________________________________________________________

Підрозділ матеріально-технічного забезпечення ____________________________________________

Підрозділ документального забезпечення _________________________________________________

Секретар ЖПК ________________________________________________________________________

Мобілізаційний підрозділ _______________________________________________________________

Медичний підрозділ ___________________________________________________________________

Фінансовий підрозділ __________________________________________________________________

Безпосередній начальник _______________________________________________________________

Начальник підрозділу __________________________________________________________________

Начальник підрозділу
кадрового забезпечення
(або посадова особа, яка
здійснює кадрове забезпечення)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Заповнення обхідного листа

Обхідний лист має містити:

підставу для заповнення обхідного листа (наприклад, наказ про звільнення);

найменування підрозділів, у яких особа рядового чи начальницького складу повинна отримати відповідні відмітки;

місце для приміток посадових осіб, де вони можуть зазначити, що не мають претензій до особи рядового чи начальницького складу, або вказати, які саме претензії до неї вони мають;

місце для дати і підпису посадових осіб.

Кількість підрозділів, їх найменування в обхідному листі може змінюватись залежно від наявних в Адміністрації Держспецзв'язку чи підпорядкованому органі найменувань структурних підрозділів.

Обхідний лист, як правило, підписується у зазначених підрозділах у послідовному порядку.

Порядок підпису обхідного листа в зазначених у ньому підрозділах визначається керівниками цих підрозділів.

Підписаний всіма визначеними посадовими особами обхідний лист означає, що особа рядового чи начальницького складу передала (здала) посаду, усі матеріальні цінності, які рахувались за нею, відзвітувала зі всіх фінансових питань (наприклад, здала банківську картку), здала перепустку тощо.

Обхідний лист після заповнення здається до підрозділу кадрового забезпечення і долучається до особової справи.

 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

на ___________________________________________________________________________________
                                                                     (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові,
______________________________________________________________________________________
                                 займана посада та з якого часу займає (число, місяць, рік), граничне спеціальне звання)
_____________________________________________________________________________________

 Дата народження ______________________________________________________________________

Спеціальне (військове) звання присвоєно _________________________________________________
                                                                                                                                          (коли, яким наказом)

Освіта: а) спеціальна (військова) _________________________________________________________
             б) інша ________________________________________________________________________

Служба у Збройних Силах, органах безпеки, військових формуваннях, правоохоронних, інших органах державної влади та Держспецзв'язку _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
              (записуються послідовно всі періоди служби із зазначенням числа, місяця й року їх початку та закінчення)

Атестація за період з ____________ 20__ року до ____________ 20__ року

Висновок за останньою атестацією _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

I. ТЕКСТ АТЕСТАЦІЇ

Зворотний бік

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
                            (посада, спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище начальника, який склав атестацію)

"___" ____________ 20__ року

II. ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
                                            (голова атестаційної комісії, спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 
 
 

З атестацією ознайомлений _________________________________________________________
                                                      (підпис особи, яку атестовано)

"___" ____________ 20__ року

Зворотний бік

III. РІШЕННЯ ПРЯМОГО НАЧАЛЬНИКА

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
                                                                     (посада, спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Заповнення атестаційного листа

В атестаційному листі зазначаються:

спеціальне звання, яке має особа рядового чи начальницького складу;

прізвище, ім'я та по батькові особи рядового чи начальницького складу;

повне найменування посади, яку особа рядового чи начальницького складу займає, з якого часу (число, місяць, рік), передбачене за посадою граничне спеціальне звання (відповідний тарифний розряд);

дата народження особи рядового чи начальницького складу (число, місяць, рік);

освіта (у формулюваннях з відповідного розділу послужного списку);

служба у Збройних Силах, органах безпеки, військових формуваннях, правоохоронних, інших органах державної влади і Держспецзв'язку (послідовно всі періоди служби із зазначенням числа, місяця й року їх початку та закінчення).

У тексті атестації, що викладається в довільній формі, зазначаються такі дані, що характеризують особу рядового чи начальницького складу:

відданість українському народові;

наполегливість у виконанні службових обов'язків, особиста дисциплінованість, вимогливість до себе та підлеглих;

організованість і вміння визначити головний напрям у роботі, здатність якісно виконувати поставлені завдання, виявляти ініціативу, швидко орієнтуватися й уміло діяти у складних обставинах;

якість управління підлеглими, вміння навчати та виховувати їх;

організаторські здібності;

оцінка стану справ у підрозділі, яким керує особа начальницького складу, яка атестується (дисципліна, виконання службових завдань, стан професійної підготовки), або на ділянці роботи, за яку вона відповідає;

рівень професійної підготовки, удосконалення спеціальних знань;

знання нормативно-правових актів Адміністрації Держспецзв'язку, якими вона повинна керуватися в роботі, своїх обов'язків за посадою;

наявність наукового ступеня і вченого звання, знання іноземних мов, уміння застосовувати отримані знання на практиці тощо;

здатність критично оцінювати свою діяльність, творчо ставитися до справи, наполегливість при виконанні службових обов'язків;

авторитет у колективі;

вміння зберігати державну таємницю.

При цьому можуть надаватися такі рекомендації:

призначення на вищу посаду;

направлення до спеціалізованого навчального закладу, іншого навчального закладу, курси підвищення кваліфікації;

призначення на нижчу посаду;

залишення на службі понад граничний вік.

У висновках атестаційної комісії поряд із визначенням відповідності особи рядового та начальницького складу посаді, яку вона займає, та викладенням рекомендацій щодо її подальшого найбільш доцільного службового використання зазначається, які недоліки по службі їй необхідно усунути. Висновки і рекомендації мають випливати з тексту атестації.

На осіб рядового і начальницького складу, які закінчили за очною формою навчання спеціалізовані навчальні заклади Держспецзв'язку, аспірантуру, ад'юнктуру або докторантуру цих закладів, атестаційні листи складаються відповідно до вказаних вимог. Зазначається також їхня успішність за основними дисциплінами навчального плану (оцінки, отримані на державних іспитах, тема дипломної роботи та оцінка), надається рекомендація про присвоєння випускникам спеціалізованих навчальних закладів першого спеціального звання особи середнього начальницького складу та зазначається, на які посади доцільно їх призначити.

 

РАПОРТ

Прошу надати мені чергову (частину чергової відпустки) відпустку за 20__ календарний рік з "___" ____________ 20__ року строком на ___ календарних днів з наданням (чи без надання) часу на дорогу до місця проведення відпустки і назад.

За графіком відпустка передбачена у ____________ місяці.

Відпустку буду проводити ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
    (посада, спеціальне звання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для
         фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
                                                    картки платника податків), підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

"___" ____________ 20__ року

Безпосередній
начальник

Погоджуюсь надати відпустку з "___" ____________ по "___" ____________ 20__ року згідно з графіком відпусток за 20__ календарний рік з урахуванням: _________ "___" ____________ 20__ року _____________________________________________
                                                                                                (спеціальне звання, підпис, П. І. Б.)

Підрозділ кадрового забезпечення

Відпустка надана з "___" ____________ по "___" ____________ 20__ року згідно з графіком відпусток за 20__ календарний рік з урахуванням: ___________________

Наказ від "___" ____________ 20__ року N ___

Співробітник підрозділу кадрового забезпечення ______________________________
_______________________________________________________________________
                                                                  (спеціальне звання, підпис, П. І. Б.)
"___" ____________ 20__ року

 

ПОДАННЯ
до звільнення зі служби

_____________________________________________________________________________________
              (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків,
______________________________________________________________________________________
                                займана посада та з якого часу займає (число, місяць, рік), граничне спеціальне звання)
______________________________________________________________________________________

Подається до звільнення зі служби _______________________________________________________
                                                                                                        (у запас Збройних Сил України, у відставку)
за підпунктом ___ пункту 92 Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу _________________________
                                                                                                                                                                                            (підстава)

Дата народження ______________________________________________________________________

Спеціальне (військове) звання присвоєно _________________________________________________
                                                                                                                                             (коли, яким наказом)

Освіта: а) спеціальна (військова) _________________________________________________________
            б) інша _________________________________________________________________________

Служба у Збройних Силах, органах безпеки, військових формуваннях, правоохоронних, інших органах державної влади і Держспецзв'язку ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                  (записуються послідовно всі періоди служби із зазначенням числа, місяця й року їх початку та закінчення)

Вислуга років станом на "___" ____________ 20__ рік: календарна ____________, у пільговому обчисленні ____________, навчання у ВНЗ ____________, перебування на посадах, час роботи на яких зараховується у вислугу років для призначення пенсії ____________, загальна ____________, трудовий стаж _______________, загальний трудовий стаж __________________________________

Ступінь придатності до служби __________________________________________________________
                                                                                                                        (висновок (постанова) ВЛК)
______________________________________________________________________________________

Місце реєстрації ______________________________________________________________________

Підлягає направленню на військовий облік ________________________________________________
                                                                                                          (найменування районного (міського) військового комісаріату)
_____________________________________________________________________________________

Зворотний бік

ПІДСТАВИ ДО ПОДАННЯ

Коли і ким проведено бесіду про звільнення, мотиви та підстави звільнення; чи ознайомлена особа рядового чи начальницького складу з розрахунком вислуги років; її ставлення до звільнення за зазначеною підставою; клопотання про надання права носіння форменого одягу; пропозиції про визнання ветераном Держспецзв'язку.

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
(безпосередній начальник, посада, спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВКИ ПРЯМИХ НАЧАЛЬНИКІВ

 

 

_____________________________________________________________________________________
                                                                      (посада, спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

_____________________________________________________________________________________
                                                                      (посада, спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

З поданням до звільнення і розрахунком вислуги років ознайомлений. Зобов'язуюсь до 01 квітня 20__ року подати до Держспецзв'язку декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік.

_____________________________________________________________________________________
                                                                         (посада, спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

РІШЕННЯ ЗА ПОДАННЯМ

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Подання з особовою справою звірено.

_____________________________________________________________________________________
                                 (підпис, ініціали та прізвище особи, відповідальної за кадрове забезпечення підрозділу)

 

Заповнення подання до звільнення зі служби особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку

У поданні зазначаються:

спеціальне звання, яке має особа рядового чи начальницького складу;

прізвище, ім'я та по батькові особи рядового чи начальницького складу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків особи рядового чи начальницького складу або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

повне найменування посади, яку особа рядового чи начальницького складу займає, з якого часу (число, місяць, рік), передбачене за посадою граничне спеціальне звання (відповідний тарифний розряд);

підпункт і пункт Положення, за якими особа рядового та начальницького складу подається до звільнення;

дата народження особи рядового чи начальницького складу (число, місяць, рік);

освіта (у формулюваннях з відповідного розділу послужного списку);

служба у Збройних Силах, органах безпеки, військових формуваннях, правоохоронних, інших органах державної влади і Держспецзв'язку (послідовно всі періоди служби із зазначенням числа, місяця й року їх початку та закінчення);

вислуга років на останній день місяця, що передує звільненню (кількість років, місяців і днів у календарному та окремо у пільговому обчисленні за послужним списком). Стосовно осіб рядового чи начальницького складу, які мають право на пенсію з урахуванням трудового стажу, зазначається також кількість років, місяців і днів трудового стажу. У разі відсутності в особи рядового чи начальницького складу вислуги років (трудового стажу), яка дає право на пенсію, зазначається кількість років, місяців і днів у календарному обчисленні;

ступінь придатності до служби - точне формулювання про ступінь придатності до служби із висновку (постанови) ВЛК, якою військово-лікарською комісією проведено медичний огляд. Якщо особа рядового та начальницького складу не направлялася на медичний огляд, зазначається причина цього;

місце реєстрації;

направлення на військовий облік - найменування районного (міського) військового комісаріату міста, який має районний поділ, області чи Автономної Республіки Крим.

У розділі "Підстави до подання" зазначаються:

мотиви та підстави звільнення особи рядового і начальницького складу;

коли й ким проведено бесіду про звільнення, чи ознайомлена особа рядового чи начальницького складу з розрахунком вислуги років, її ставлення до звільнення за зазначеною підставою;

клопотання про надання права носіння форменого одягу (з урахуванням вимог пункту 98 Положення проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу);

про визнання особи рядового та начальницького складу ветераном військової служби відповідно до Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист".

У розділі "Висновки прямих начальників" зазначається про згоду з поданням або викладається рішення про затримання подання.

У розділі "Рішення за поданням" кадровим підрозділом вноситься запис щодо рішення за поданням (дата та номер наказу).

 

ПЛАН
звільнення осіб рядового і начальницького складу

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                            (найменування підрозділу)
які досягають граничного віку перебування на службі у 20__ році та підлягають звільненню зі служби, а також які мають право та виявили бажання звільнитися зі служби у 20__ році.

N
з/п

Спеціальне звання, прізвище, ім'я
та по батькові, посада, яку займає

Дата народження

Вислуга років станом
на 01.01.20__: календарна, пільгова, навчання у вищому навчальному закладі, трудовий стаж, загальна

Місяць звільнення

Позначка про звільнення
(чий наказ, його номер
і дата)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Начальник підрозділу
кадрового забезпечення
(або посадова особа, яка здійснює
кадрове забезпечення підрозділу)

 

_____________________________________________________________________________________
                                                                             (спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Складання Плану звільнення осіб рядового і начальницького складу, які досягають граничного віку перебування на службі у 20__ році та підлягають звільненню зі служби, а також які мають право та виявили бажання звільнитися зі служби у 20__ році

У Плані звільнення прізвища осіб начальницького складу розміщуються за місяцями, спеціальними званнями, починаючи з вищого, і за алфавітом.

Плани звільнення підписуються начальником підрозділу кадрового забезпечення або посадовою особою, яка здійснює кадрове забезпечення підрозділу, і затверджуються начальником, до повноважень якого належить прийняття на службу або призначення на посаду.

Обчислення вислуги років (графа 4) здійснюється підрозділом кадрового забезпечення.

Приклад заповнення:

N
з/п

Спеціальне звання, прізвище, ім'я
та по батькові, посада, яку займає

Дата народження

Вислуга років станом
на 01.01.20__: календарна, пільгова, навчання у вищому навчальному закладі, трудовий стаж, загальна

Місяць звільнення

Позначка про звільнення
(чий наказ, його номер
і дата)

1

2

3

4

5

6

1

полковник Держспецзв'язку БОЙКО Сергій Іванович, заступник начальника факультету N 2

29.08.1947

календарна: 18 р. 03 м. 14 д.;
пільгова: 00 р. 07 м. 05 д.;
навчання: 02 р. 06 м. 00 д.;
загальна: 21 р. 04 м. 19 д.

січень

 

____________

Опрос