Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка казначейского обслуживания операций, связанных с использованием средств Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины

Минфин, Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Порядок, Постановление, Приказ от 18.12.2013 № 1110, 14
действует с 04.02.2014

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.12.2013

м. Київ

N 1110

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 січня 2014 р. за N 49/24826

Про затвердження Порядку казначейського обслуговування операцій, пов'язаних з використанням коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Відповідно до підпункту 2 пункту 14 розділу VI Бюджетного кодексу України, статті 46 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування операцій, пов'язаних з використанням коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, що додається.

2. Департаменту фінансів соціальної сфери Міністерства фінансів України (Шнипко О. С.) та Державній казначейській службі України (Харченко С. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) Міністерства фінансів України (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Рибака С. О., Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І. та Голову правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Райкова Б. С.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
казначейської служби України

С. І. Харченко

 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

18.12.2013

м. Київ

N 14

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 січня 2014 р. за N 49/24826

Про затвердження Порядку казначейського обслуговування операцій, пов'язаних з використанням коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Відповідно до підпункту 2 пункту 14 розділу VI Бюджетного кодексу України, абзацу четвертого пункту 7 частини сьомої статті 17 та статті 46 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та з метою визначення порядку обслуговування операцій, пов'язаних з використанням коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування операцій, пов'язаних з використанням коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, що додається.

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подати цю постанову до Міністерства фінансів України для подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова правління

Б. Райков

 

ПОРЯДОК
казначейського обслуговування операцій, пов'язаних з використанням коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

1. Цим Порядком регламентується казначейське обслуговування коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд), а саме виконавчої дирекції Фонду, управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Управління), відділень виконавчої дирекції Фонду в районах і містах обласного значення (далі - Відділення).

2. При обслуговуванні коштів Фонду застосовуються поняття та економічні категорії, які визначені Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні відносини в Україні.

3. Обслуговування коштів Фонду здійснюється органами Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) відповідно до законодавства.

4. У процесі казначейського обслуговування операцій, пов'язаних з використанням коштів Фонду, може застосовуватися система дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" з використанням засобів криптографічного захисту інформації Державної казначейської служби України (далі - Казначейство України).

5. Виконавчій дирекції Фонду та її робочим органам в органах Казначейства відкриваються небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів" (далі - рахунок 3717).

Відкриття та закриття небюджетних рахунків здійснюються виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами у порядку, встановленому законодавством.

У головних управліннях Казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства) відкриваються рахунки робочих органів виконавчої дирекції Фонду, а в Казначействі України - виконавчої дирекції Фонду.

6. Розрахунково-касове обслуговування виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів здійснюється органами Казначейства відповідно до умов укладених між ними договорів.

7. Для зарахування коштів Фонду в Казначействі України відкриваються відповідні рахунки.

Після здійснення Казначейством України з використанням засобів програмного забезпечення розподілу коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до пропорцій, визначених законодавством, частина коштів зазначеного внеску, яка належить до коштів Фонду, автоматично зараховується на рахунок 3717, відкритий для обслуговування коштів Фонду.

Перерахування коштів Фонду здійснюється на підставі договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених між органами Казначейства та виконавчою дирекцією Фонду, її робочими органами.

8. Органи Казначейства з використанням засобів програмного забезпечення формують за попередній операційний день виписки з рахунків 3717 та надають виконавчій дирекції Фонду, її робочим органам в електронному форматі.

9. Виконавча дирекція Фонду подає до Казначейства України платіжні доручення для перерахування коштів з рахунку, відкритого для обслуговування коштів Фонду, на рахунки Управлінь. Зазначені кошти зараховуються органами Казначейства на відповідні рахунки. Наступного операційного дня після їх зарахування органи Казначейства надають виконавчій дирекції Фонду, Управлінням виписки з відповідних рахунків, на яких проставляється штамп органу Казначейства.

10. Управління подають до органів Казначейства платіжні доручення для перерахування коштів Фонду на рахунки Відділень. Органи Казначейства наступного дня після проведення операцій з перерахування коштів Фонду надають Управлінням та Відділенням виписки з рахунків, на яких проставляється штамп органу Казначейства.

11. Для здійснення витрат виконавча дирекція Фонду та її робочі органи подають до органів Казначейства платіжні доручення у паперовій та електронній формах в кількості примірників, необхідній для всіх учасників безготівкових розрахунків, і реєстри платіжних доручень за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

У першочерговому порядку здійснюються платежі за видами страхових виплат та страхових витрат на медичну та соціальну допомогу потерпілим та особам, які мають на це право, визначених статтею 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", на оплату праці, нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, комісійну винагороду банкам за здійснення страхових виплат, страхових витрат на медичну та соціальну допомогу та витрат з оплати праці.

З метою здійснення зазначених платежів виконавча дирекція Фонду та її робочі органи подають до органів Казначейства реєстри платіжних доручень, в яких зазначається: "Підлягає виконанню в першочерговому порядку", окремо:

за видами страхових виплат та страхових витрат на медичну та соціальну допомогу потерпілим та особам, які мають на це право, визначених статтею 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", на комісійну винагороду банкам за здійснення страхових виплат та страхових витрат на медичну та соціальну допомогу;

на оплату праці, нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, комісійну винагороду банкам за здійснення виплат з оплати праці.

Форма, обов'язкові реквізити, строк дії платіжних доручень та вимоги щодо їх заповнення визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.

Платіжні доручення, подані виконавчою дирекцією Фонду, її робочими органами, перевіряються органами Казначейства щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і наявності печаток виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів. Правильність оформлення та достовірність інформації, зазначеної у платіжних дорученнях, забезпечують виконавча дирекція Фонду, її робочі органи. У разі невідповідності дати подання платіжного доручення даті, зазначеній у дорученні, у полі "Одержано банком" на всіх примірниках такого доручення обов'язково проставляються дата його подання та підпис відповідного працівника органу Казначейства.

Після здійснення платежу на платіжному дорученні ставиться відмітка "Оплачено".

12. Безспірне списання коштів з рахунків виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів органи Казначейства здійснюють у порядку, встановленому законодавством.

13. У разі здійснення державних закупівель відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" виконавча дирекція Фонду, її робочі органи разом з платіжними дорученнями подають до органів Казначейства оригінали або засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують здійснення державних закупівель, відповідно до законодавства.

Органи Казначейства відповідно до законодавства у сфері державних закупівель перевіряють наявність документів залежно від обраної процедури таких закупівель.

14. Виконавча дирекція Фонду, її робочі органи забезпечують правильність оформлення та заповнення реквізитів платіжних доручень, заявок на видачу готівки та грошових чеків, цільове спрямування та використання коштів Фонду.

15. У разі застосування системи безготівкової виплати заробітної плати кошти перераховуються на вкладні рахунки відповідно до платіжних доручень.

16. Платіжне доручення не приймається органом Казначейства та повертається не пізніше наступного робочого дня виконавчій дирекції Фонду, її робочому органу без виконання у разі:

відсутності або недостатності залишку коштів на відповідному рахунку;

неправильного заповнення реквізитів чи незаповнення хоча б одного з реквізитів та/або недотримання вимог щодо оформлення платіжного доручення;

неподання або подання неповного переліку документів щодо здійснення процедури державних закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства;

коли платіжне доручення, подане до органу Казначейства, не може бути виконано відповідно до законодавства.

На зворотному боці платіжного доручення зазначаються дата та причини його повернення без виконання за підписами працівника, який повертає платіжне доручення, та керівника (заступника керівника) відповідного структурного підрозділу органу Казначейства.

17. Кошти, що помилково зараховані на рахунки виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів, повертаються ними у строки, встановлені законодавством України. Повернення коштів здійснюється органами Казначейства на підставі платіжних доручень виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів, у призначенні яких обов'язково зазначаються номер та дата документа, згідно з яким зараховані такі кошти.

18. Органи Казначейства під час розрахунково-касового обслуговування виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів шляхом здійснення платежів з їх рахунків надають їм виписки з відповідних рахунків за результатами попереднього операційного дня, на яких проставляється штамп органу Казначейства.

19. Для оформлення документів на отримання коштів для здійснення виплати заробітної плати, допомоги, витрат на службове відрядження та інших витрат, які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, виконавча дирекція Фонду, її робочі органи подають до органів Казначейства заявки на видачу готівки у двох примірниках за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Після видачі готівки один примірник зазначеної заявки повертається виконавчій дирекції Фонду, її робочим органам з відміткою "Оплачено", другий примірник зберігається в органі Казначейства. Заявки на видачу готівки виписуються виконавчою дирекцією Фонду, її робочими органами на осіб, з якими в них укладені договори про повну матеріальну відповідальність та які мають право отримувати і видавати готівку.

20. Виконавча дирекція Фонду, її робочі органи разом із заявкою на видачу готівки під час отримання заробітної плати і прирівняних до неї виплат повинні подавати платіжні доручення на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати та нарахованих на фонд оплати праці, податків до бюджету і єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

21. Уповноважені особи виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів на підставі належно оформлених чеків отримують готівку з поточних рахунків, відкритих в установах банків органам Казначейства за балансовими рахунками групи 257 плану рахунків бухгалтерського обліку банків, затвердженого Національним банком України.

22. Кошти на виплату готівки перераховуються органами Казначейства на рахунки групи 257, відкриті в банках, на підставі заявок на видачу готівки, наданих виконавчою дирекцією Фонду, її робочими органами. Для отримання готівки з рахунків групи 257 органів Казначейства виконавчій дирекції Фонду та її робочим органам видаються грошові чекові книжки.

Для отримання грошової чекової книжки виконавча дирекція Фонду, її робочі органи із своїх рахунків здійснюють оплату її вартості відповідному банку. Після підтвердження факту оплати (копія платіжного доручення) орган Казначейства в установленому порядку отримує в банку грошові чекові книжки та реєструє їх у журналі реєстрації отриманих та виданих грошових чекових книжок.

Передача грошової чекової книжки виконавчій дирекції Фонду, її робочому органу здійснюється на підставі довіреності установленої форми шляхом оформлення акта приймання-передачі грошової чекової книжки у двох примірниках. Один примірник акта залишається в органі Казначейства, другий примірник разом із грошовою чековою книжкою передається виконавчій дирекції Фонду, її робочому органу. У журналі реєстрації отриманих та виданих грошових чекових книжок у графі "Передано" зазначаються найменування виконавчої дирекції Фонду, її робочого органу, номер і дата довіреності, номер і дата акта приймання-передачі грошової чекової книжки.

Виконавча дирекція Фонду, її робочі органи списують грошові чекові книжки в установленому порядку.

23. Для здійснення операцій в іноземній валюті виконавча дирекція Фонду, її робочі органи відкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України.

Після відкриття в установі банку рахунку для обліку операцій в іноземній валюті виконавча дирекція Фонду, її робочі органи подають до відповідних органів Казначейства довідку банку про відкриття рахунку на його ім'я.

 

Директор Департаменту
фінансів соціальної сфери
Міністерства фінансів України

О. С. Шнипко

Головний бухгалтер -
начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та методології
виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Т. І. Григоренко

 

РЕЄСТР
платіжних доручень

_____________________________________________________________________________________
(виконавча дирекція Фонду, її робочі органи)
за ___ ____________ 20__ року

Порядковий номер

Номер та дата платіжного доручення

Найменування отримувачів платежу

Сума,
гривень

 

 

 

 

  
Усього

 

 

 

Керівник виконавчої дирекції Фонду (її робочого органу)

___________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу Казначейства)

ЗАЯВКА
на видачу готівки

___ ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
                                                             (найменування виконавчої дирекції Фонду, її робочого органу)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (номер небюджетного рахунку)
просить погодити видачу готівки та видати чек на суму
_____________________________________
                                       (словами)
на ім'я
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                                зразок підпису, серія та номер паспорта, ким і коли виданий)

(гривень)

Порядковий номер

Назва видатків

Сума готівки до виплати

Сума до перерахування на вкладні рахунки

 

 

 

 

  
Усього

 

 

 

Керівник органу

___________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

____________

Опрос