Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм заявлений, необходимых для лицензирования телерадиовещания

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания
Решение, Заявление от 18.12.2013 № 2434
действует с 04.02.2014

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

18.12.2013

м. Київ

N 2434

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 2014 р. за N 43/24820

Про затвердження форм заяв, необхідних для ліцензування телерадіомовлення

Відповідно до статей 24, 34, 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статей 17, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити форми заяв, необхідних для ліцензування телерадіомовлення, що додаються:

1) заява про видачу (продовження) ліцензії на мовлення;

2) заява про переоформлення ліцензії на мовлення;

3) заява про видачу дубліката ліцензії на мовлення.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 05 липня 2006 року N 536 "Про затвердження форм документів, пов'язаних з ліцензуванням діяльності з телерадіомовлення та провайдерів програмної послуги" (зі змінами).

3. Управлінню правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційного забезпечення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення В. Манжосова.

 

Перший заступник
голови Національної ради

О. Головатенко

 

ЗАЯВА
про видачу (продовження) ліцензії на мовлення

1. Заявник ____________________________________________________________________________
                                                     (найменування телерадіоорганізації, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
_____________________________________________________________________________________
                                                                            банківські реквізити, контактні телефони
_____________________________________________________________________________________
                                                                   та інші вихідні дані (логотип, позивні, емблема тощо))
_____________________________________________________________________________________

2. Засновник (співзасновники) ___________________________________________________________
                                                                                (юридична особа - найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
______________________________________________________________________________________
    банківські реквізити; фізична особа - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса, реєстраційний
______________________________________________________________________________________
           номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
______________________________________________________________________________________
  переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про
______________________________________________________________________________________
            це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) і відомості про розподіл часток
______________________________________________________________________________________
    статутного капіталу. Для акціонерного товариства зазначається інформація про акціонерів, які на момент подання заяви
______________________________________________________________________________________
                                                                          володіють пакетами акцій більш як по 5 відсотків)

3. Власник (співвласники) _______________________________________________________________
                                                                          (юридична особа - найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
______________________________________________________________________________________
    банківські реквізити; фізична особа - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса, реєстраційний
______________________________________________________________________________________
         номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
______________________________________________________________________________________
  переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про
______________________________________________________________________________________
            це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) і відомості про розподіл часток
______________________________________________________________________________________
   статутного капіталу. Для акціонерного товариства зазначається інформація про акціонерів, які на момент подання заяви
______________________________________________________________________________________
                                                                     володіють пакетами акцій більш як по 5 відсотків)

4. Пов'язані особи ______________________________________________________________________
                                                                (юридична особа - найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
______________________________________________________________________________________
   банківські реквізити; фізична особа - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса, реєстраційний
______________________________________________________________________________________
          номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
______________________________________________________________________________________
   переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про
______________________________________________________________________________________
            це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) і відомості про розподіл часток
______________________________________________________________________________________
   статутного капіталу. Для акціонерного товариства зазначається інформація про акціонерів, які на момент подання заяви
______________________________________________________________________________________
                                                                        володіють пакетами акцій більш як по 5 відсотків)

5. Відомості про особовий склад керівних та наглядових органів телерадіоорганізації
______________________________________________________________________________________
                                  (керівник організації, склад ради директорів, склад наглядової ради тощо (для кожної з
______________________________________________________________________________________
                                                осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса)

6. Вид мовлення _______________________________________________________________________
                                                                             (супутникове, ефірне, кабельне, проводове, багатоканальне)

7. Територія розповсюдження програм ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                  (загальнонаціональне, регіональне, місцеве, закордонне)

8. Порядок розгляду заяви ______________________________________________________________
                                                                            (за конкурсом на отримання ліцензії або на позаконкурсних засадах)

9. Характеристики каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної телемережі
______________________________________________________________________________________
                   (для наземного ефірного та мережного мовлення - частота (частоти), місцезнаходження та потужність
______________________________________________________________________________________
           передавача (передавачів), територія впевненого прийому сигналу; для супутникового мовлення - відомості про
______________________________________________________________________________________
      параметри супутникового каналу мовлення та територію охоплення; для мовлення в багатоканальних телемережах та
______________________________________________________________________________________
                                  багатоканального мовлення - оператор телекомунікацій, що здійснює обслуговування і
______________________________________________________________________________________
      експлуатацію телемережі, місцезнаходження головної станції багатоканальної мережі, максимальна кількість каналів
______________________________________________________________________________________
                          (ресурс) багатоканальної мережі, територія розташування (прийому) багатоканальної мережі)

10. Періодичність, час, обсяги мовлення ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________

11. Кількість домогосподарств на передбачуваній території розповсюдження програм
______________________________________________________________________________________

До заяви додаються: ___________________________________________________________________

Сплату ліцензійного збору гарантуємо.

"___" ____________ 20__ року

__________________
(підпис заявника)

_____________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на мовлення

Заявник ______________________________________________________________________________
                                (найменування телерадіоорганізації, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, банківські реквізити,

_____________________________________________________________________________________
                                              контактні телефони та інші вихідні дані (логотип, позивні, емблема тощо))

Прошу переоформити ліцензію ___________________________________________________________
                                                                                                                          (номер, дата видачі, строк дії)

у зв'язку з _____________________________________________________________________________
                                      (зазначити підстави відповідно до статті 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення")
______________________________________________________________________________________

До заяви додаються:

1. Ліцензія або додатки, що підлягають переоформленню.

2. Засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують підстави для переоформлення ліцензії.

Сплату ліцензійного збору гарантуємо.

"___" ____________ 20__ року

__________________
(підпис заявника)

_____________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії на мовлення

Заявник ______________________________________________________________________________
                                (найменування телерадіоорганізації, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, банківські реквізити,
                                                          контактні телефони та інші вихідні дані (логотип, позивні, емблема тощо))

Прошу видати дублікат ліцензії __________________________________________________________
                                                                                                                     (номер, дата видачі, строк дії)
у зв'язку з ____________________________________________________________________________
                                   (зазначити підстави відповідно до статті 34 Закону України "Про телебачення і радіомовлення")
_____________________________________________________________________________________

До заяви додається пошкоджена ліцензія або інший документ, що підтверджує втрату ліцензії.

Сплату ліцензійного збору гарантуємо.

"___" ____________ 20__ року

__________________
(підпис заявника)

_____________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

____________

Опрос