Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министра обороны Украины от 28 января 1998 года N 20

Минобороны
Приказ от 18.12.2013 № 872
действует с 04.02.2014

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.12.2013

м. Київ

N 872

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 2014 р. за N 42/24819

Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 28 січня 1998 року N 20

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України у відповідність з чинним законодавством

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністра оборони України від 28 січня 1998 року N 20 "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці у військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 1998 року за N 145/2585, таку зміну:

у пункті 4 слова "заступника Міністра оборони України (згідно з розподілом обов'язків)" замінити словами "заступника Міністра оборони України - керівника апарату".

2. Затвердити Зміни до Положення про організацію роботи з охорони праці у військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 28 січня 1998 року N 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 1998 року за N 145/2585 (із змінами), що додаються.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

П. В. Лебедєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України

В. А. Шайтан

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

Е. Ставицький

Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки
працівників Збройних Cил України

Д. Т. Мірошниченко

 

ЗМІНИ
до Положення про організацію роботи з охорони праці у військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України

1. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

підпункт 2.1.8 після слова "дозвіл" доповнити словами "або висновок";

у підпункті 2.1.13 цифри "171" замінити цифрами "170";

підпункт 2.1.15 викласти в такій редакції:

"2.1.15. Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, випадок смерті або зникнення працівника під час виконання трудових (посадових) обов'язків інформувати протягом однієї години з використанням засобів зв'язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, за місцезнаходженням військової частини, відповідному органу Міністерства оборони України, який організовує охорону праці, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за місцезнаходженням військової частини, профспілковій організації своєї військової частини, прокуратурі за місцем настання нещасного випадку, вищому командиру.

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок зі смертельним або тяжким наслідком або випадок смерті, що стались із військовослужбовцями, негайно доповідати усно (по телефону) безпосередньому командиру (начальнику), у прокуратуру за місцем настання нещасного випадку, інформувати відповідні органи державного нагляду Міністерства оборони України, які організовують охорону праці, здійснюють нагляд за дотриманням санітарних та протиепідемічних заходів, пожежної та техногенної безпеки, та Військову службу правопорядку";

2) абзац п'ятий підпункту 2.2.2 пункту 2.2 після слова "дозволів" доповнити словами "або висновків";

3) у пункті 2.7:

в абзаці першому слово "працівника" замінити словом "осіб";

у підпункті 2.7.2 слово "працівників" замінити словом "осіб".

 

Начальник Відділу
державного нагляду за охороною
праці Міністерства оборони України
полковник

В. І. Литвинчук

Опрос