Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы лицензии на вещание

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания
Решение от 18.12.2013 № 2433
редакция действует с 06.06.2017

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

18.12.2013

м. Київ

N 2433

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 2014 р. за N 41/24818

Про затвердження форми ліцензії на мовлення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
 від 21 травня 2015 року N 711
,
 від 5 жовтня 2016 року N 2140
,
 від 13 квітня 2017 року N 562

Відповідно до статті 27 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статей 17, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити форму ліцензії на мовлення та додатки до неї, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 11 травня 2006 року N 376 "Про затвердження бланка ліцензії на мовлення та бланка ліцензії провайдера програмної послуги відповідно до чинного законодавства", від 11 жовтня 2006 року N 791 "Про зміст бланка ліцензії на мовлення та бланка ліцензії провайдера програмної послуги" (зі змінами), від 16 липня 2008 року N 1342 "Про внесення змін до бланка програмної концепції мовлення в частині "інше" загальнонаціональних, місцевих та регіональних телерадіокомпаній".

3. Управлінню правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційного забезпечення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення В. Манжосова.

 

Перший заступник
голови Національної ради

О. Головатенко

 

  

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

ЛІЦЕНЗІЯ
на мовлення

Серія НР N ______

Видана ______________________________________________________________________________
                         (найменування телерадіоорганізації, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, реквізити
_____________________________________________________________________________________
                                                        та інші вихідні дані (логотип, позивні, емблема тощо))

Вид мовлення ________________________________________________________________________
                                                                         (супутникове, ефірне, кабельне, проводове, багатоканальне)

Територія розповсюдження програм _____________________________________________________
                                                                                                     (загальнонаціональне, регіональне, місцеве, закордонне)

Загальні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної телемережі (для багатоканальних телемереж зазначається оператор телекомунікацій) __________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Періодичність, час, обсяги мовлення ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Дата набрання ліцензією чинності: "___" ___________ ______ р.

Строк дії ліцензії: з "__" _________ _____ р.
                             до "__" _________ _____ р.

М. П.

Дата видачі бланка ліцензії:

Рішення N _____ від _______

 

Голова Національної ради

 

Відповідальний секретар
Національної ради

 

(форма ліцензії із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної ради
 України з питань телебачення і радіомовлення від 21.05.2015 р. N 711)

 

ДОДАТОК 1 ДО ЛІЦЕНЗІЇ НА МОВЛЕННЯ

Серія НР N ___________

від "___" ____________ ________ р.

Відомості про засновника (співзасновників),
власника (співвласників), кінцевого бенефіціарного власника (контролера) телерадіоорганізації-ліцензіата та пов'язаних осіб

Засновник (співзасновники) _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Власник (співвласники) _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Пов'язані особи ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

М. П.

Дата видачі додатка:

Рішення N ____ від ______

 

Голова Національної ради

 

Відповідальний секретар
Національної ради

 

(додаток 1 у редакції рішення Національної ради України з
 питань телебачення і радіомовлення від 13.04.2017 р. N 562)

 

ДОДАТОК 2 ДО ЛІЦЕНЗІЇ НА МОВЛЕННЯ

Серія НР N ______

від "__" ________ _____ р.

Відомості про склад управлінських та/або наглядових органів телерадіоорганізації-ліцензіата

Керівник організації __________________________________________________________________

Склад ради директорів ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Склад наглядової ради тощо ____________________________________________________________
                                                                          (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження,
____________________________________________________________________________________
          громадянство, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
____________________________________________________________________________________
          (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
____________________________________________________________________________________
      облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають
____________________________________________________________________________________
                                                                                              відмітку в паспорті))

М. П.

Дата видачі додатка:

Рішення N _____ від _______

 

Голова Національної ради

 

Відповідальний секретар
Національної ради

 

 

ДОДАТОК 3 ДО ЛІЦЕНЗІЇ НА МОВЛЕННЯ

Серія НР N ______

від "__" ________ _____ р.

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної телемережі

Для наземного ефірного та мережного мовлення __________________________________________
                                                                                                                                                   (частота (частоти),
____________________________________________________________________________________
                     місцезнаходження та потужність передавача (передавачів), територія розповсюдження програм)

Для супутникового мовлення ___________________________________________________________
                                                                                      (відомості про параметри супутникового каналу мовлення
____________________________________________________________________________________
                                                                                           та територію охоплення)

Для мовлення в багатоканальних телемережах та для багатоканального мовлення ____________________________________________________________________________________
              (оператор телекомунікацій, що здійснює обслуговування і експлуатацію телемережі, місцезнаходження
____________________________________________________________________________________
            головної станції багатоканальної мережі, максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної мережі,
____________________________________________________________________________________
                                             територія розташування (прийому) багатоканальної мережі)

М. П.

Дата видачі додатка:

Рішення N _____ від _______

 

Голова Національної ради

 

Відповідальний секретар
Національної ради

 

 

ДОДАТОК 4 ДО ЛІЦЕНЗІЇ НА МОВЛЕННЯ

Серія НР N ___________

від "___" ___________ ________ р.

Програмна концепція мовлення

Загальний обсяг мовлення _______________________________________________________________

Частка програм (передач) власного виробництва ____________________________________________
                                                                                                                    (мінімальна частка в годинах та хвилинах на добу, _____________________________________________________________________________________
відсоток від загального обсягу мовлення)

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва)
______________________________________________________________________________________
                                                         (години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення)

Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)

____________
* Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.

Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва ______________________________________________________________________________________
                                                 (години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення)

Максимальні обсяги ретрансляції _________________________________________________________
                                                                                            (години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення

______________________________________________________________________________________
із зазначенням мовника)

Формат _______________________________________________________________________________
               (за тематичним спрямуванням програм або/та за цільовою аудиторією)

Розподіл програмного наповнення - не менше 65 % від загального обсягу мовлення

____________
* Заповнюється в частині обсягу культурно-мистецьких, науково-просвітницьких та/або дитячих передач у разі наявності достатнього обсягу цих передач для збереження застосованого раніше зменшення ліцензійного збору.

** Заповнюється в частині обсягу дитячих та/або освітніх передач у разі наявності підстав для зменшення ліцензійного збору (обсяг не менш як 3 години на добу або не менш як 15 % загального обсягу мовлення, якщо останній становить менше 24 годин на добу).

М. П.

Дата видачі додатка:

Рішення N ____ від ______

 

Голова Національної ради

 

Відповідальний секретар
Національної ради

 

(додаток 4 у редакції рішень Національної ради України з
 питань телебачення і радіомовлення від 21.05.2015 р. N 711
,
 від 05.10.2016 р. N 2140
,
 від 13.04.2017 р. N 562)

 

ДОДАТОК 5 ДО ЛІЦЕНЗІЇ НА МОВЛЕННЯ

Серія НР N ______

від "__" ________ _____ р.

Організаційно-технічні, фінансові, інвестиційні зобов'язання

Організаційно-технічні зобов'язання _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Фінансово-інвестиційні зобов'язання ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

М. П.

Дата видачі додатка:

Рішення N _____ від _______

 

Голова Національної ради

 

Відповідальний секретар
Національної ради

 

Опрос