Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке принятия Государственной миграционной службой Украины и ее территориальными органами решений о запрещении въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства

МВД
Приказ, Инструкция от 17.12.2013 № 1235
редакция действует с 24.02.2017

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2013

м. Київ

N 1235

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 січня 2014 р. за N 25/24802

Про затвердження Інструкції про порядок прийняття Державною міграційною службою України та її територіальними органами рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства внутрішніх справ України
 від 9 вересня 2015 року N 1091
,
 від 16 січня 2017 року N 15

Відповідно до статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року N 280 "Про затвердження Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", з метою упорядкування роботи з прийняття Державною міграційною службою України та її територіальними органами рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок прийняття Державною міграційною службою України та її територіальними органами рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства, що додається.

2. Управлінню взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління МВС України (Маркін Е. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державної міграційної
служби України

М. М. Ковальчук

Міністр охорони здоров'я України

Р. Богатирьова

Т. в. о. Голови Державної прикордонної
служби України

П. А. Шишолін

Т. в. о. Міністра
закордонних справ України

Р. М. Демченко

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок прийняття Державною міграційною службою України та її територіальними органами рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства

(У тексті Інструкції слова "ДМС України" замінено абревіатурою "ДМС" згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 9 вересня 2015 року N 1091)

1. Ця Інструкція визначає порядок прийняття Державною міграційною службою України та її територіальними органами рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства (далі - особи), перебування яких на території України не дозволяється.

2. Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року N 280.

3. Рішення про заборону в'їзду в Україну особам приймається ДМС та її територіальними органами за наявності підстав, зазначених в абзацах другому, третьому та сьомому частини першої статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

Дія цієї Інструкції не поширюється на рішення про заборону подальшого в'їзду в Україну особам, яке приймається територіальними органами та територіальними підрозділами ДМС, органами охорони державного кордону, органами Служби безпеки України згідно зі статтею 26 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

4. Рішення про заборону в'їзду в Україну особам приймається ДМС та її територіальними органами за ініціативою:

а) підрозділів Робочого апарату Укрбюро Інтерполу - у разі встановлення підстав для заборони в'їзду в Україну особам у процесі співробітництва з правоохоронними органами інших держав та міжнародних правоохоронних організацій;

б) підрозділів кримінальної поліції - у разі встановлення підстав для заборони в'їзду в Україну особам під час здійснення оперативно-розшукової діяльності;

(підпункт "б" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 16.01.2017 р. N 15)

в) органів досудового розслідування поліції - у разі встановлення підстав для заборони в'їзду в Україну особам під час здійснення кримінального провадження;

(підпункт "в" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 16.01.2017 р. N 15)

г) підрозділів патрульної поліції - у разі встановлення підстав для заборони в'їзду в Україну особам під час провадження в справах про адміністративні правопорушення, підготовки або здійснення заходів із забезпечення громадського порядку;

(підпункт "г" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 16.01.2017 р. N 15)

ґ) органів охорони здоров'я - у разі встановлення підстав для заборони в'їзду в Україну якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні;

д) за власною ініціативою або за поданням державного, приватного виконавця - у разі якщо під час попереднього перебування на території України особа не виконала рішення суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або має інші невиконані майнові зобов'язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи пов'язані з попереднім видворенням, у тому числі після закінчення терміну заборони подальшого в'їзду в Україну.

(підпункт "д" пункту 4 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 09.09.2015 р. N 1091
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 16.01.2017 р. N 15)

5. Після отримання даних, які обґрунтовують необхідність заборони в'їзду в Україну особі, органи та підрозділи, визначені у пункті 4 цієї Інструкції, надсилають до ДМС або її територіальних органів обґрунтоване звернення (довідку, рапорт), в якому зазначають такі відомості про особу:

а) громадянство (підданство);

б) прізвище, ім'я (імена) та по батькові (за наявності) особи в називному відмінку (для громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь - російською мовою з дублюванням латиницею, для інших іноземців та осіб без громадянства - латиницею);

в) дата народження (день, місяць, рік);

г) стать;

ґ) місце проживання;

д) серія та номер паспортного документа, коли і ким виданий;

е) відомості, які згідно з абзацами другим, третім та сьомим частини першої статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" дають підстави для прийняття рішення про заборону особі в'їзду в Україну;

є) запропонований строк заборони в'їзду та відомості, які обґрунтовують його тривалість (обставини і характер вчинення іноземцем або особою без громадянства суспільно небезпечного діяння; результати перевірки особи за обліками МВС України, обліками правоохоронних органів іноземних держав та міжнародних правоохоронних організацій; наявність в особи не виконаних майнових зобов'язань перед юридичними або фізичними особами в Україні).

6. Рішення про заборону в'їзду в Україну особі приймається на підставі обґрунтованого звернення (довідки, рапорту), зазначеного у пункті 5 цієї Інструкції, шляхом винесення рішення про заборону в'їзду в Україну, за формою, наведеною у додатку до цієї Інструкції.

7. Рішення про заборону в'їзду в Україну особі підписується керівником структурного підрозділу апарату ДМС, начальником управління (відділу) міграційної роботи ГУДМС, УДМС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і затверджується:

в апараті ДМС - Головою, першим заступником або заступником;

у головних управліннях, управліннях ДМС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - начальником відповідного ГУДМС, УДМС, його першим заступником або заступником.

8. ДМС або її територіальний орган, який готував рішення про заборону в'їзду в Україну особі, у триденний строк надсилає засвідчену копію такого рішення разом з дорученням щодо заборони в'їзду в Україну особі до Головного центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України, розташованого: вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601, оформленого відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року N 280 "Про затвердження Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

9. ДМС та її територіальні органи повідомляють ініціаторів звернення, визначених у пункті 4 цієї Інструкції, про прийняте рішення щодо заборони в'їзду в Україну особі.

10. Перед наданням Головному центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України доручень щодо заборони в'їзду в Україну посадових осіб органів влади іноземних держав, акредитованих в Україні працівників дипломатичних представництв та консульських установ і членів їх сімей, представників іноземних засобів масової інформації таке рішення погоджується з МЗС України.

11. ДМС та її територіальні органи інформують МЗС України про прийняте рішення щодо заборони в'їзду в Україну іноземців, які є засновниками, власниками або керівниками юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в Україні, представника іноземної релігійної або громадської організації.

12. Строк заборони в'їзду в Україну особі обчислюється з дати затвердження рішення про заборону в'їзду в Україну особі.

13. Матеріали щодо прийнятого рішення про заборону в'їзду в Україну особі зберігаються в структурному підрозділі ДМС або територіальному органі, який готував рішення про заборону в'їзду в Україну особі, протягом 1 року після закінчення строку заборони їй в'їзду в Україну.

 

Т. в. о. начальника Управління
взаємодії з центральними органами
виконавчої влади та органами
військового управління МВС України

Е. В. Маркін

 

 

Додаток
до Інструкції про порядок прийняття Державною міграційною службою України та її територіальними органами рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства
(пункт 6)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова (перший заступник, заступник Голови) Державної міграційної служби України
начальник (перший заступник, заступник начальника) ГУДМС, УДМС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

_______ (підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)

___ ____________ 20__ року

РІШЕННЯ
про заборону в'їзду в Україну

___ ____________ 20__ року

__________________________
(назва населеного пункту)

Керівник структурного підрозділу апарату ДМС, начальник Управління (відділу) міграційної роботи ГУДМС, УДМС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
______________________________________________________________________________________
                     (назва структурного підрозділу апарату ДМС, територіального органу ДМС, П. І. Б.)
______________________________________________________________________________________,
розглянувши матеріали стосовно
______________________________________________________________________________________
                        (громадянство (підданство), прізвище, ім'я (імена) та по батькові (за наявності) особи в називному
                                                                                   відмінку, дублювання латиницею)
______________________________________________________________________________________
                                                                          (дата народження (день, місяць, рік), стать)
______________________________________________________________________________________
                                                                                             (місце проживання)
______________________________________________________________________________________
                                                       (серія та номер паспортного документа, коли і ким виданий)
______________________________________________________________________________________,

ВСТАНОВИВ:

______________________________________________________________________________________
                 (суть відомостей, які згідно з абзацами другим, третім та сьомим частини першої статті 13 Закону України
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                      "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" дають підстави для прийняття рішення про
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
             заборону в'їзду в Україну іноземцю або особі без громадянства, без розкриття джерел отримання інформації
                                                                                            та проведених заходів)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Ураховуючи, що перебування ____________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище, ім'я (імена), по батькові (за наявності) особи)
на території України може суперечити _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(інтересам охорони громадського порядку; якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні; якщо під час попереднього перебування на території України іноземець або особа без громадянства не виконали постанови про накладення адміністративного стягнення за адміністративні правопорушення, розгляд справ за якими належить до компетенції ДМС)

керуючись абзацом ____________________ частини першої статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства",

ВИРІШИВ:

1. Заборонити громадянину ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(громадянство (підданство), прізвище, ім'я (імена), по батькові (за наявності) особи в називному відмінку, дата народження (день, місяць, рік), місце проживання)

в'їзд в Україну строком на ____ місяців (років).

2. Про прийняте рішення повідомити ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                  (ініціатор заборони в'їзду в Україну)

Керівник структурного підрозділу апарату ДМС,
начальник Управління (відділу) міграційної роботи
ГУДМС, УДМС України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі                                        (підпис)                                                            П. І. Б.

___ ____________ 20__ року

Виконавець

____________

Опрос