Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Положению о главных управлениях Пенсионного фонда Украины в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе

Пенсионный фонд
Постановление от 16.12.2013 № 26-2
Утратил силу

Зміни
до Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Зміни втратили чинність
(у зв'язку з втратою чинності
постановою правління Пенсійного фонду України
 від 30 квітня 2002 року N 11-2
згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України
 від 22 грудня 2014 року N 28-2)

1. У розділі II:

у пункті 2.1:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) забезпечення у відповідному регіоні надходжень від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, ведення обліку цих надходжень, інших коштів відповідно до законодавства;";

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) забезпечення функціонування реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб), інформаційних систем та телекомунікаційних мереж Фонду.";

у пункті 2.2:

абзаци другий - п'ятий підпункту 3 викласти в такій редакції:

"повного і своєчасного обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

забезпечення збору та ведення обліку надходжень від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі - страхові внески), фінансових санкцій, інших коштів, що надходять до бюджету Фонду відповідно до законодавства;

стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно не нарахованих та/або не сплачених сум страхових внесків та інших платежів;

проведення перевірок достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб або для призначення (перерахунку) пенсій, правильності нарахування та сплати страхових внесків та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;";

підпункт 5 після слів "здійснює призначення (перерахунок)" доповнити словами "та виплату";

у підпункті 10 слова "Державного реєстру" замінити словами "реєстру застрахованих осіб";

у пункті 2.4:

у підпунктах 1, 12 слова "єдиного внеску," виключити;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) проводити у порядку і випадках, встановлених законом, планові та позапланові перевірки у страхувальників бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів, пов'язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, перевірки достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб або для призначення (перерахунку) пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, та отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема письмові) з питань, що виникають під час таких перевірок;";

у підпункті 5:

в абзаці першому слова "про збір та ведення обліку єдиного внеску," виключити;

в абзаці другому слова "на які нараховується єдиний внесок," замінити словами "на які нараховуються";

у підпункті 7 слова "платників єдиного внеску" замінити словами "у випадках та порядку, передбачених законом";

у підпункті 10 слова "про збір та облік єдиного внеску," виключити;

підпункт 11 виключити.

2. У розділі III:

абзац перший пункту 3.1 доповнити словами "в установленому законодавством порядку";

в абзаці дев'ятому пункту 3.2 слова "єдиного внеску," виключити;

у пункті 3.3:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) вносить пропозиції щодо пріоритетів роботи Управління і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження Голові правління Фонду плани роботи Управління, штатний розпис Управління і кошторис видатків на його утримання;";

підпункт 7 викласти в такій редакції:

"7) за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації та Фондом призначає та звільняє в установленому законодавством порядку з посади начальників підвідомчих органів та їх заступників;".

 

Начальник
юридичного управління

Т. Рябцева

Опрос