Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Государственной службы Украины по надзору за обеспечением безопасности авиации и Министерства инфраструктуры Украины

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 18.12.2013 № 1018
действует с 28.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.12.2013

м. Київ

N 1018

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 січня 2014 р. за N 18/24795

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації та Міністерства інфраструктури України

Відповідно до Повітряного кодексу України, Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" та Регламенту Європейської Комісії N 2042/2003 від 20 листопада 2003 року щодо підтримання льотної придатності повітряних суден і авіаційних виробів, частин і приладів та про схвалення організацій і персоналу, які виконують ці завдання, та з метою приведення нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у сфері цивільної авіації, у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації та Міністерства інфраструктури України, що додаються.

2. Державній авіаційній службі України забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Сертифікати організацій з технічного обслуговування, що видані до набрання чинності цим наказом, відповідно до Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 29 травня 1998 року N 205, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 вересня 1998 року за N 547/2987, залишаються чинними протягом встановленого в них терміну дії.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 29 травня 1998 року N 205 "Про затвердження Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 вересня 1998 року за N 547/2987.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

Міністр

В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. В. Мірошниченко

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу репрезентативних
всеукраїнських об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Голова Державної авіаційної
служби України

А. А. Колісник

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А. А. Максюта

 

Зміни
до деяких нормативно-правових актів Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації та Міністерства інфраструктури України

1. Пункт 6.3 глави 6 Правил сертифікації експлуатантів, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 20 вересня 2005 року N 684, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2005 року за N 1545/11825, доповнити новим підпунктом такого змісту:

"6.3.6. У разі отримання експлуатантом сертифіката схвалення організації з управління підтриманням льотної придатності відповідно до Підчастини G Розділу A Правил з підтримання льотної придатності (Part-M), затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 лютого 2012 року N 85, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за N 333/20646, вимоги цього пункту не застосовуються.".

2. У Правилах з підтримання льотної придатності (Part-М), затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 лютого 2012 року N 85, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за N 333/20646:

1) у розділі I:

у пункті 1.3:

доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами п'ятим, шостим такого змісту:

"комерційна експлуатація - експлуатація повітряного судна з метою надання послуг за плату, які доступні для громадськості, або якщо ці послуги не є доступними для громадськості, але виконуються за договором між експлуатантом та замовником, який не має контролю над експлуатантом;

комерційні повітряні перевезення - будь-яка експлуатація повітряного судна для перевезення пасажирів, вантажу чи пошти за плату або наймом;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять третій вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять п'ятим;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"літак з максимальною злітною масою 1200 кг або менше та який не підпадає під класифікацію складного повітряного судна, що використовує тягу двигуна;";

доповнити пункт після абзацу сімнадцятого новим абзацом вісімнадцятим такого змісту:

"планер або мотопланер з максимальною злітною масою 1200 кг або менше;".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять п'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять шостим;

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

"дирижабль, розрахований не більше ніж на чотирьох пасажирів та з максимальним розрахунковим об'ємом газу або гарячого повітря не більше ніж 3400 м3 для теплових дирижаблів та 1000 м3 для газових дирижаблів;";

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"1.8. У цій редакції Технічних вимог враховані такі ревізії Регламентів Європейської Комісії (далі - Регламент (ЄК)):

Регламент (ЄК) N 2042/2003 від 20 листопада 2003 року;

Регламент (ЄК) N 707/2006 від 08 травня 2006 року;

Регламент (ЄК) N 376/2007 від 30 березня 2007 року;

Регламент (ЄК) N 1056/2008 від 27 жовтня 2008 року;

Регламент (ЄК) N 127/2010 від 05 лютого 2010 року;

Регламент (ЄК) N 962/2010 від 26 жовтня 2010 року;

Регламент (ЄК) N 1149/2011 від 21 жовтня 2011 року;

Регламент (ЄК) N 593/2012 від 05 липня 2012 року.";

2) у Розділі A:

параграф (g) статті M.A.201 Підчастини B викласти в такій редакції:

"(g) ТО великого ПС та ТО ПС, що використовується у комерційних повітряних перевезеннях, а також його компонентів мають здійснюватися організацією з ТО, схваленою відповідно до вимог Part-145.";

у Підчастині C:

параграф (d) статті M.A.302 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"внесених до експлуатаційних специфікацій, які зазначені у статті 21A.90B або 21A.431B Part-21, якщо застосовно,".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

статтю M.A.304 викласти в такій редакції:

"1.3.4. (M.A.304) Дані для модифікацій та ремонтів

Пошкодження має бути оцінено та модифікації і ремонти виконані з використанням даних залежно від обставин:

(a) схвалених компетентним органом; або

(b) схвалених організацією - розробником, схваленою відповідно до вимог Part-21; або

(c) внесених до сертифікаційних специфікацій, які зазначені в статті 21A.90B або 21A.431B Part-21.";

у статті M.A.502 Підчастини E:

параграф (a) викласти в такій редакції:

"(a) Крім компонентів, зазначених у статті 21A.307(c) Part-21, ТО компонентів має виконуватися організаціями з ТО, схваленими належним чином відповідно до вимог Підчастини F Розділу A цих Правил або Part-145.";

доповнити статтю новим параграфом (e) такого змісту:

"(e) ТО компонентів, зазначених у статті 21A.307(c) Part-21, має виконуватися організацією з ТО з рейтингом A, схваленою відповідно до Підчастини F Розділу A цих Правил або Part-145, сертифікованим персоналом відповідно до статті M.A.801(b)2 або пілотом-власником відповідно до статті M.A.801(b)3, коли такий компонент встановлено на ПС або тимчасово знято для забезпечення доступу. ТО компонента, що виконується відповідно до цього параграфа, не надає права видачі EASA Form 1 та має бути віднесено до вимог передачі ПС до експлуатації, що визначені в статті M.A.801.";

у Підчастині F:

параграф (a) статті M.A.613 викласти в такій редакції:

"(a) Після завершення всього необхідного ТО компонента відповідно до вимог цієї Підчастини має бути виданий сертифікат передачі до експлуатації компонента відповідно до статті M.A.802. EASA Form 1 має бути видана, окрім тих компонентів, обслуговування яких виконано відповідно до статей M.A.502(b), M.A.502(d) або M.A.502(e), а також тих компонентів, що виготовлені відповідно до вимог статті M.A.603(c).";

у параграфі (b) статті M.A.614 слово "затверджені" виключити;

пункт 6 параграфа (a) статті M.A.710 Підчастини G викласти в такій редакції:

"6. усі застосовні модифікації та ремонти, виконані на ПС, було зареєстровано та вони відповідають вимогам Part-21,";

параграф (b) статті M.A.802 Підчастини H викласти в такій редакції:

"(b) Сертифікат дозволеної передачі, який визначається як EASA Form 1 та містить сертифікат передачі до експлуатації компонента, за винятком, коли ТО компонентів ПС проведено відповідно до статей M.A.502(b), M.A.502(d) або статті M.A.502(e), - тоді ТО підпадає під дію процедур передачі ПС до експлуатації відповідно до вимог статті M.A.801.";

пункт 5 параграфа (b) статті M.A.902 Підчастини I викласти в такій редакції:

"5. модифікація або ремонт виконані не у відповідності до вимог Part-21.";

3) пункт 8 параграфа (b) додатка 8 викласти в такій редакції:

"8. перелічено у додатку 7 до цих Правил або є завданням з ТО компонента відповідно до статті M.A.502(a), (b), (c) або (d).".

 

Перший заступник Міністра

К. О. Єфименко

Опрос