Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о государственном инспекторе по авиационному надзору в Государственной авиационной службе Украины

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 18.12.2013 № 1021
действует с 28.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.12.2013

м. Київ

N 1021

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 січня 2014 р. за N 14/24791

Про затвердження Змін до Положення про державного інспектора з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі України

Відповідно до Повітряного кодексу України, підпункту 4.10.45 підпункту 4.10 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, та підпункту 58 пункту 4 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 398,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про державного інспектора з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 09 лютого 2010 року N 68, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2010 року за N 307/17602, що додаються.

2. Державній авіаційній службі України забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

Міністр

В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
авіаційної служби України

А. А. Колісник

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Зміни
до Положення про державного інспектора з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі України

1. Пункт 1.3 розділу I викласти в такій редакції:

"1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

державний інспектор - працівник уповноваженого органу з питань цивільної авіації, якому надані повноваження з перевірки діяльності суб'єкта та стану об'єкта авіаційної діяльності і який має посвідчення встановленого зразка;

льотна придатність - характеристика зразка авіаційної техніки, що забезпечується реалізацією норм льотної придатності в його конструкції та характеристиках;

спеціальне завдання на проведення перевірки - наказ Державіаслужби України на проведення перевірки.

Інші терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України.".

2. Розділ II викласти в такій редакції:

"II. Класифікація посад державних інспекторів

2.1. За напрямом діяльності встановлюються такі посади державних інспекторів:

державний інспектор з авіаційного нагляду за безпекою авіації (далі - державний інспектор з безпеки авіації);

державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною придатністю повітряних суден (далі - державний інспектор з льотної придатності);

державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією (далі - державний інспектор з льотної експлуатації).

2.2. Посади державних інспекторів з безпеки авіації можуть бути за такими напрямами:

авіаційна безпека;

авіаційна медицина;

аеронавігація;

аеропорти, аеродроми та злітно-посадкові майданчики;

наземне обслуговування та повітряні перевезення;

перевезення небезпечних вантажів;

пошукове та аварійно-рятувальне забезпечення.

2.3. Посади державних інспекторів з льотної придатності можуть бути за такими напрямами:

з льотної придатності типу авіаційної техніки;

схвалення організацій з технічного обслуговування;

схвалення виробництва авіаційної техніки;

схвалення розробників авіаційної техніки;

схвалення організацій з управління підтримання льотної придатності;

видача та перегляд сертифікатів льотної придатності, моніторинг підтримання льотної придатності та програми технічного обслуговування;

видача свідоцтв персоналу та схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування.

Державний інспектор з льотної придатності проводить інспектування у сфері льотної придатності, а за умови проходження відповідної підготовки - за напрямами державного інспектора з безпеки авіації, крім авіаційної безпеки.

2.4. Посади державних інспекторів з льотної експлуатації можуть бути за такими напрямами:

повітряні перевезення;

авіаційні роботи;

авіація загального призначення.

Державний інспектор з льотної експлуатації проводить інспектування у сфері льотної експлуатації, а за умови проходження відповідної підготовки - за напрямами державного інспектора з безпеки авіації, крім авіаційної безпеки.".

3. У розділі III:

1) у пункті 3.1:

в абзаці третьому слова та цифри "у сферах, зазначених у пункті 2.2 цього Положення," замінити словами та цифрами "у сферах, зазначених у пунктах 2.2 - 2.4 цього Положення,";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"посвідчення державного інспектора з авіаційного нагляду встановленого зразка;";

2) доповнити пункт 3.2 новим абзацом такого змісту:

"екзаменаторський рейтинг.";

3) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"3.6. Державний інспектор з льотної експлуатації, що має свідоцтво відповідно до пункту 3.2 цього розділу, повинен здійснювати підтримання власного професійного рівня льотної кваліфікації шляхом виконання польотів у виробничих умовах та проходження тренажерної підготовки за встановленими програмами.".

4. Розділ IV викласти в такій редакції:

"IV. Підготовка та перепідготовка державних інспекторів

4.1. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних інспекторів за напрямами діяльності повинні здійснюватися сертифікованими в Україні навчальними закладами ЦА, міжнародними організаціями. Навчальні програми підготовки затверджуються Державіаслужбою України.

4.2. Державні інспектори з льотної експлуатації, що виконують польоти як члени екіпажу, проходять усі необхідні види тренування та підготовки на конкретних типах ПС відповідно до схвалених Державіаслужбою України програм у повному обсязі.".

5. Пункт 5.4 розділу V викласти в такій редакції:

"5.4. Державний інспектор документує всі результати своїх дій у встановленій формі та надає звіти в установлений строк керівнику свого структурного підрозділу або керівнику тимчасової робочої групи/комісії.".

6. У розділі VI:

1) у пункті 6.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"6.1. Державний інспектор на підставі службового посвідчення та спеціального завдання на проведення перевірки має право безперешкодно перевіряти роботу суб'єктів та об'єктів авіаційної діяльності, у тому числі іноземних, на території України, виконання польотів з метою нагляду за забезпеченням безпеки авіації та додержанням авіаційних правил.";

перше речення абзацу другого після слів "Державний інспектор" доповнити словами "на підставі службового посвідчення та спеціального завдання на проведення перевірки";

2) пункт 6.2 після слів "Державний інспектор" доповнити словами "на підставі службового посвідчення та спеціального завдання на проведення перевірки";

3) пункт 6.7 викласти в такій редакції:

"6.7. Державний інспектор на підставі службового посвідчення та спеціального завдання на проведення перевірки має право складати протоколи та розглядати справи щодо суб'єктів авіаційної діяльності у разі здійснення ними правопорушення у галузі цивільної авіації та фізичних осіб у разі здійснення ними адміністративного правопорушення, пов'язаного з порушенням правил безпеки польотів, правил поведінки на повітряному судні, правил міжнародних польотів, правил пожежної безпеки на повітряному транспорті, і накладати на них адміністративне стягнення відповідно до Повітряного кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.";

4) друге речення абзацу першого пункту 6.9 викласти в такій редакції: "При цьому державний інспектор зобов'язаний в оперативному порядку письмово повідомити про своє рішення керівника суб'єкта авіаційної діяльності або уповноваженого представника та керівника свого структурного підрозділу з викладенням підстав для призупинення.";

5) в абзаці другому пункту 6.12 слова "безпосередньому керівнику державного інспектора" замінити словами "керівнику свого структурного підрозділу".

7. В абзаці дев'ятому додатка до Положення прийменник "в" виключити.

 

Перший заступник Міністра
інфраструктури України

К. О. Єфименко

Опрос