Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию о порядке передачи в аренду грузовых вагонов

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 18.11.2013 № 931
действует с 24.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.11.2013

м. Київ

N 931

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 січня 2014 р. за N 2/24779

Про внесення змін до Інструкції про порядок передачі в оренду вантажних вагонів

Відповідно до підпункту 5 пункту 5 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, та статті 5 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року N 457,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Інструкції про порядок передачі в оренду вантажних вагонів, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 28 квітня 1997 року N 151, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 18 червня 1997 року за N 223/2027, виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Корнієнка В. В.

 

Міністр

В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Інструкція
про порядок передачі в оренду вантажних вагонів

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року N 906 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна".

1.2. Ця Інструкція визначає порядок укладення договору оренди вантажних вагонів (далі - договір оренди) та експлуатації орендованих вантажних вагонів.

1.3. Орендодавцями є: залізниці та підприємства залізничного транспорту загального користування за погодженням з Державною адміністрацією залізничного транспорту України (далі - Укрзалізниця).

1.4. Орендарями можуть бути: господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

1.5. Передача вагонів в оренду здійснюється для перевезень у межах України. Вихід орендованих вагонів за межі України дозволяється за згодою відповідних залізничних адміністрацій зарубіжних країн.

II. Порядок укладення договору оренди і оформлення передачі вагонів в оренду

2.1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди державного майна, направляють заяву до орендодавця, у якій вказують:

кількість вагонів, їх рід і спеціалізацію;

мету оренди та її строк;

найменування вантажу, який підлягає перевезенню;

станції та залізниці відправлення, призначення та передачі вагонів в оренду;

наявність та місткість власних або орендованих колій для роботи з орендованими вагонами.

2.2. Заяви протягом десяти робочих днів направляються орендодавцями до Укрзалізниці та розглядаються на засіданні Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України (далі - Тарифна комісія Укрзалізниці).

Рішення Тарифної комісії Укрзалізниці щодо проведення конкурсу на право оренди державного майна (далі - Конкурс) оформлюється протоколом. Виписки із протоколу направляються у 3-денний строк залізницям або підприємствам залізничного транспорту загального користування (далі - підприємство), де зазначаються істотні умови проведення Конкурсу (кількість вагонів, розмір орендної плати, строк оренди, регіон курсування вагонів тощо).

У разі відсутності або повного задіяння у процесі перевезення зазначеного у заяві рухомого складу рішення щодо неможливості передачі вантажних вагонів в оренду протягом 10 робочих днів направляється орендодавцем потенційним орендарям.

2.3. На підставі рішення Тарифної комісії Укрзалізниці та її пропозицій щодо істотних умов Конкурсу залізниця (підприємство) організовує його проведення.

За результатами проведення Конкурсу та затвердження протоколу засідання конкурсної комісії залізниця (підприємство) відповідно до законодавства укладає з переможцем Конкурсу договір оренди.

Договори оренди укладаються відповідно до чинного законодавства. Для укладення договору оренди орендар подає орендодавцю документи згідно з Переліком документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 15 лютого 2013 року N 201, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 березня 2013 року за N 346/22878.

2.4. Вилучення вагонів із робочого парку для передачі в оренду і повернення їх до робочого парку оформляються актами приймання-передавання вагонів в оренду (далі - акти).

Акти підписуються керівниками станції, вагонного депо, орендарем і завіряються печатками станції і орендаря. Акти складаються у чотирьох примірниках (по одному для орендаря, станції, вагонного депо, управління залізниці).

Начальник станції протягом доби після підписання забезпечує відправлення одного примірника акта до управління залізниці.

У разі передачі в оренду вагонів підприємствами акти підписуються керівником підприємства і орендарем. Акти складаються у двох примірниках (по одному для підприємства і орендаря) і завіряються печатками підприємства і орендаря.

2.5. На переданих в оренду вагонах орендар наносить з двох сторін трафарети:

"Орендований. Орендар …" (зазначається найменування підприємства-орендаря);

"Термінове повернення на станцію … залізниці" (зазначаються назви станції та залізниці приписки орендованого вагона);

"Строк закінчення оренди …" (вказується дата закінчення оренди згідно з договором).

На орендованих вагонах для перевезення хімічних, небезпечних та продовольчих вантажів мають бути нанесені трафарети і проведене пофарбування згідно з Правилами перевезень вантажів, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року N 644, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за N 861/5082 (далі - правила перевезень вантажів). За правильність нанесення написів і трафаретів відповідають особи, які підписують акт. До нанесення вказаних написів та трафаретів акти не підписуються.

2.6. Контроль за виконанням орендарем умов договору здійснюється керівниками залізниць та підприємств.

III. Плата за договором оренди, порядок використання орендованих вагонів та порядок відшкодування збитків

3.1. Орендна плата за користування вагонами встановлюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року N 786.

Орендна плата сплачується у строки та розмірі, визначені в договорі оренди.

3.2. У разі несвоєчасного внесення орендної плати орендар сплачує залізниці або підприємству пеню в розмірі, що встановлюється у договорі оренди.

3.3. Орендарю забороняється змінювати конструкцію вагонів, знімати борти, двері, незнімне обладнання вагонів та інші частини та деталі, свердлити (пробивати, пропалювати) у деталях вагонів отвори для закріплення вантажів, а також прикріплювати до вагонів вантажі за допомогою зварювання, про що зазначається у договорі оренди. У виняткових випадках змінювати конструкцію вагона дозволяється за згодою орендодавця у встановленому законодавством порядку.

Капітальний та деповський ремонти орендованих вагонів провадяться орендодавцем. Поточний ремонт вагонів проводиться за рахунок орендаря за погодженням з орендодавцем, якщо інше не встановлено договором.

3.4. При використанні орендованих вагонів для перевезення та зберігання вантажів орендар повинен мати на під'їзних коліях відповідні власні (орендовані) окремі фронти навантаження (вивантаження) достатньої місткості, про що зазначається у договорі оренди. При відсутності або недостатності таких фронтів на під'їзних коліях можуть використовуватись відповідно до окремого договору фронти на місцях загального користування, якщо залізнична станція, за якою будуть зараховані орендовані вагони, відкрита для проведення відповідних операцій.

3.5. При використанні орендованих вагонів не за призначенням орендар компенсує орендодавцю завдані у зв'язку з цим збитки, про що зазначається у договорі оренди. Порядок відшкодування збитків визначається чинним законодавством.

IV. Умови експлуатації орендованих вагонів

4.1. Орендар зобов'язаний забезпечити здійснення вантажних операцій з орендованими вагонами у строки, передбачені у договорах про експлуатацію під'їзних колій, про подачу та забирання вагонів і правилах перевезення вантажів.

4.2. У разі супроводження орендованих вагонів провідниками орендаря останні повинні мати при собі завірену в установленому законодавством порядку копію договору оренди і посвідчення провідника вантажу форми ГУ-18, видане згідно з Правилами перевезення вантажів у супроводі провідників відправників (одержувачів), затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року N 644, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за N 868/5089.

4.3. Перевезення вантажів у орендованих вагонах та повернення орендованих вагонів у порожньому стані здійснюються за перевізними документами із стягненням провізної плати та інших платежів за послуги, пов'язані із перевезенням, згідно зі встановленими тарифами.

4.4. При перевезенні орендованих вагонів у порожньому стані в межах України залізниця за згодою орендаря може використовувати їх для перевезення вантажів у попутному напрямку.

При оренді вагона на одне перевезення залізниця може за наявності вантажу завантажити цей вагон на станції призначення або сусідніх станціях. Про це начальник станції навантаження повідомляє станцію приписки орендованого вагона, і строк оренди закінчується з часу подання цього повідомлення. Про припинення дії договору оренди начальник станції приписки повідомляє залізницю.

V. Заміна втрачених вагонів

5.1. Орендар має право вважати вагон втраченим, якщо вагон не було видано одержувачу протягом 30 діб з дати закінчення строку доставки. Залізниця (підприємство) на вимогу орендаря зобов'язана(е) надати йому замість втраченого вагона інший вагон.

Пред'явлення та розгляд претензій, що виникають у разі втрати вагона, здійснюються на загальних підставах у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.2. У разі втрати чи пошкодження орендованих вагонів та їх частин за межами залізниць України питання щодо повернення або заміни вагонів, їх ремонту, відшкодування пов'язаних з цим збитків вирішується згідно з міжнародними договорами.

VI. Розірвання договору оренди та повернення вагонів

6.1. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін.

На вимогу однієї зі сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду, у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших причин, передбачених законодавством України або договором оренди.

6.2. Після закінчення строку дії договору оренди орендар повинен здати вагони на станцію приписки або за згодою орендодавця на іншу станцію, визначену орендодавцем, згідно з актом.

6.3. Перед поверненням вагонів з оренди орендар повинен їх ретельно очистити та у разі потреби вилучити або зафарбувати написи та трафарети про оренду.

Якщо вагони використовувались для перевезення радіоактивних, їдких та отруйних вантажів, то орендар надає підприємству довідку органів державної санітарно-епідеміологічної служби України про відповідне очищення вагонів.

6.4. Факт втрати чи пошкодження орендарем орендованого вагона та його частин оформляється у встановленому законодавством порядку.

 

Директор Департаменту
державної політики в галузі
залізничного транспорту

С. Сєроштан

Опрос