Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Всеукраинском конкурсе "Intel-Еко Україна"

Министерство образования и науки Украины (2)
Положение, Приказ от 13.12.2013 № 1763
действует с 24.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.12.2013

м. Київ

N 1763

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2013 р. за N 2237/24769

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс "Intel-Еко Україна"

Відповідно до статей 4 і 6 Закону України "Про позашкільну освіту" та підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року N 240, з метою виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до науково-дослідницької діяльності, долучення до вирішення екологічних проблем

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс "Intel-Еко Україна", що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

Положення
про Всеукраїнський конкурс "Intel-Еко Україна"

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу "Intel-Еко Україна" (далі - Конкурс).

Конкурс є одним із національних турів Міжнародного конкурсу Intel International Science and Engineering Fair (ISEF) - Всесвітнього огляду-конкурсу науково-технічних досягнень учнівської молоді. Конкурс є відбірковим туром для міжнародних конкурсів, а саме для I-SWEEEP (Міжнародна Олімпіада Проектів на тему "Стабільний Світ"), міжнародного конкурсу екологічних проектів INESPO, міжнародного конкурсу наукових та мистецьких робіт учнів "Genius", міжнародного фестивалю молодих науковців E(x)plory, міжнародної олімпіади екологічних проектів INEPO EURASIA, в яких бере участь Національний еколого-натуралістичний центр Міністерства освіти і науки України (далі - НЕНЦ).

2. Конкурс проводиться щороку на добровільних засадах і є відкритим для учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів, учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, вихованців (учнів, слухачів) позашкільних навчальних закладів віком від 15 до 19 років включно.

3. Конкурс проводиться з метою виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, інтеграції України в міжнародний освітній простір.

4. Завданнями Конкурсу є:

долучення учнівської молоді до вирішення екологічних проблем;

розвиток інженерної думки серед учнівської молоді;

популяризація серед молоді науки як професії;

популяризація наукових досліджень молодих українських учених.

5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює НЕНЦ.

6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) та НЕНЦ, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

II. Учасники Конкурсу

1. Участь у Конкурсі беруть учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів, учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів віком від 15 до 19 років включно (далі - учасники).

2. Учасники Конкурсу зобов'язані дотримуватись вимог цього Положення, програми Конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання й приладів.

III. Порядок і строки проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться у таких номінаціях:

біологія (ботаніка, зоологія, біоінженерія);

хімія, біохімія та хімічна інженерія;

науки про людину (анатомія, фізіологія, охорона здоров'я, психологія і поведінка людини);

науки про Землю (географія, геологія);

екологія (менеджмент екосистем, стан навколишнього середовища, земельні ресурси та лісове господарство, переробка відходів та їх обіг, екологічна інженерія та інші).

2. Конкурс проводиться у два етапи:

I етап - заочний (жовтень - січень);

II етап - очний (лютий).

3. Для участі в I етапі Конкурсу необхідно зареєструватися в режимі он-лайн на офіційному веб-сайті НЕНЦ.

У процесі реєстрації до бланка заявки вносяться особисті дані учасника, дані про наукового керівника та тези науково-дослідницького проекту (далі - проект).

Вимоги до тез розміщуються на офіційному веб-сайті НЕНЦ.

4. Журі Конкурсу розглядає подані учасниками I етапу заявки і тези та визначає учасників II етапу. Тези, які не відповідають вимогам до їх оформлення, журі не розглядає.

Список учасників II етапу Конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті НЕНЦ не пізніше ніж за один місяць до початку II етапу Конкурсу.

5. Строки та місце проведення II етапу Конкурсу визначаються наказом МОН України та повідомляються листом органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевим органам управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі не пізніше ніж за один місяць до початку II етапу Конкурсу.

6. Для участі в II етапі Конкурсу необхідно подати організаційному комітету такі документи:

завірену копію наказу органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевого органу управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі щодо участі в II етапі Конкурсу;

медичну довідку про результати медичного огляду, пройденого у встановленому законодавством порядку;

учнівський квиток.

7. Програма II етапу Конкурсу включає стендовий (постерний) захист учасниками проектів у кожній номінації окремо.

Проекти мають відповідати віковим інтересам і пізнавальним можливостям учасників, свідчити про їх обізнаність щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ними методики проведення експерименту.

Учасники мають право захищати лише один проект.

Учасники не можуть захищати проекти, які були представлені в попередні роки.

8. Підсумки Конкурсу оприлюднюються на офіційних веб-сайтах НЕНЦ і МОН України не пізніше ніж через 10 робочих днів після його завершення.

IV. Організаційний комітет Конкурсу

1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет. Склад організаційного комітету затверджується наказом НЕНЦ.

2. До складу організаційного комітету входять представники НЕНЦ, педагогічні та науково-педагогічні працівники загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів (за згодою).

3. Очолює організаційний комітет голова, який визначає та розподіляє повноваження членів організаційного комітету, керує роботою з організації й проведення Конкурсу.

4. Члени організаційного комітету здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу та забезпечують порядок його проведення.

5. Секретар Організаційного комітету:

оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків Конкурсу;

сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації;

відповідає за зберігання документів та матеріалів щодо проведення Конкурсу.

V. Журі Конкурсу

1. Журі формується з метою забезпечення об'єктивності оцінювання захистів проектів учасниками Конкурсу та визначення його переможців і призерів.

2. Журі формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників навчальних закладів, наукових установ та організацій (за згодою).

Склад журі Конкурсу затверджується наказом НЕНЦ.

3. Кількість членів журі в кожній номінації не повинна перевищувати третини від кількості учасників Конкурсу.

До складу журі в кожній номінації входять: голова журі, члени та секретар журі.

До складу журі не можуть входити близькі особи учасників Конкурсу.

4. Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу, підписує оціночні протоколи II етапу Конкурсу.

5. Члени журі:

забезпечують об'єктивність оцінювання захистів проектів учасниками;

заповнюють оціночні протоколи II етапу Конкурсу;

визначають переможців та призерів Конкурсу.

6. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів Конкурсу.

VI. Вимоги до оформлення постерів і тез.
Критерії оцінювання захистів проектів учасниками

1. Під час захисту проектів у кожній номінації окремо учасники мають користуватися стендами (постерами).

Максимальні розміри постера: висота - до 120 сантиметрів, ширина - до 120 сантиметрів.

2. У постері має бути розкрита така інформація:

тема проекту;

актуальність завдання дослідження;

мета проекту;

гіпотеза дослідження;

матеріали дослідження;

методи дослідження;

результати експериментів;

висновки;

можливе практичне застосування результатів дослідження;

подальші плани щодо розвитку дослідження;

використані джерела.

3. Захисти проектів учасниками оцінюються журі за такими критеріями:

науковий апарат дослідження - до 10 балів;

доцільність і коректність використаних методів дослідження - до 15 балів;

володіння методами збирання даних, їх аналізу та інтерпретації, виготовлення та випробування приладу - до 20 балів;

творчий підхід до вирішення проблеми - до 25 балів;

вміння вести науковий діалог - до 20 балів;

вміння вести наукову дискусію, доступність та оригінальність подання інформації - до 10 балів.

Загальна сума балів, яку може отримати учасник за захист проекту, - 100 балів.

VII. Визначення та нагородження переможців і призерів Конкурсу

1. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі в кожній номінації окремо за кількістю набраних ними балів.

2. Переможцем Конкурсу в кожній номінації є учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів посіли друге та третє місця.

3. Переможці Конкурсу отримують право представляти Україну на Міжнародному конкурсі Intel ISEF (не більше трьох осіб) та інших міжнародних конкурсах, в яких бере участь НЕНЦ, а саме для I-SWEEEP (Міжнародна Олімпіада Проектів на тему "Стабільний Світ"), міжнародного конкурсу екологічних проектів INESPO, міжнародного конкурсу наукових та мистецьких робіт учнів "Genius", міжнародного фестивалю молодих науковців E(x)plory, міжнародної олімпіади екологічних проектів INEPO EURASIA.

4. Переможці та призери Конкурсу нагороджуються дипломами НЕНЦ відповідних ступенів.

5. Проекти переможців публікуються на офіційному веб-сайті НЕНЦ (за згодою авторів).

VIII. Фінансові умови

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

 

Директор департаменту
професійно-технічної освіти

В. В. Супрун

Опрос