Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка личного приема граждан в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Порядок, Приказ от 16.12.2013 № 587
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.12.2013

м. Київ

N 587

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2013 р. за  N 2235/24767

Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Державній архітектурно-будівельній інспекції України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 14 грудня 2018 року N 343)

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян" та з метою належної організації особистого прийому громадян у Державній архітектурно-будівельній інспекції України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян у Державній архітектурно-будівельній інспекції України, що додається.

2. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Непомнящий О. М.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Ішутко С. Ю.) та Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Рибак О. В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д. В.

 

Міністр

Г. П. Темник

 

Порядок
особистого прийому громадян у Державній архітектурно-будівельній інспекції України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Державній архітектурно-будівельній інспекції України (далі - Держархбудінспекція України) з питань, що належать до компетенції Держархбудінспекції України.

2. Особистий прийом громадян здійснюється з метою забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення та сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до Держархбудінспекції України. Керівництво Держархбудінспекції України та керівники самостійних структурних підрозділів, які здійснюють особистий прийом громадян, керуються Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Положенням про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженим Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 439, та цим Порядком.

3. Особистий прийом громадян Головою Держархбудінспекції України, першим заступником Голови та заступником Голови (далі - керівництво Держархбудінспекції України) здійснюється відповідно до розподілу функціональних повноважень.

4. У разі відсутності керівництва Держархбудінспекції України особистий прийом громадян здійснюють уповноважені ними посадові особи.

Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", здійснюється керівництвом Держархбудінспекції України у першочерговому порядку.

5. Особистий прийом громадян проводиться в спеціально виділеній кімнаті або у службовому кабінеті в установлені графіком дні та години. Вхід громадян до зазначених приміщень Держархбудінспекції України здійснюється після попереднього запису та пред'явлення документів, що посвідчують особу.

6. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом Держархбудінспекції України публікується у Віснику Держархбудінспекції, розміщується на веб-сайті Держархбудінспекції України та в фойє будівлі Держархбудінспекції України в доступному для вільного огляду місці.

7. Попередній запис на особистий прийом до керівництва Держархбудінспекції України проводиться за її офіційною адресою за телефоном 044-291-69-04 не пізніше ніж за день до прийому.

8. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом до керівництва Держархбудінспекції України з'ясовуються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається структурний підрозділ Держархбудінспекції України, до компетенції якого належить питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянами для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень).

Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не належить до функціональних повноважень першого заступника Голови чи заступника Голови, громадянин має право повторно звернутися на особистий прийом до керівництва Держархбудінспекції України відповідно до розподілу функціональних повноважень.

9. У записі на особистий прийом відмовляється у разі повторного звернення одного і того самого громадянина з питання, з яким він раніше звертався до Держархбудінспекції України для розгляду та опрацювання, якщо воно було вирішено по суті.

10. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз'яснення.

11. Особистий прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюється на загальних підставах, у разі потреби - за участю перекладача.

12. Список громадян на особистий прийом до керівництва Держархбудінспекції України із зазначенням прізвища, імені, по батькові, змісту порушуваних питань подається відповідно Голові, першому заступнику, заступнику Голови.

13. Під час проведення особистого прийому громадян разом з ними можуть бути присутні їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.

14. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції Держархбудінспекції України, посадові особи Держархбудінспекції України, які проводять особистий прийом, пояснюють йому, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації треба звернутися для його вирішення, і за можливості надають в цьому допомогу (дають адресу, номер телефону).

15. В разі коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви.

Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

16. З урахуванням рішення, прийнятого під час особистого прийому, відповідними структурними підрозділами Держархбудінспекції України опрацьовуються проекти доручень і подаються на розгляд відповідно Голові, першому заступнику, заступнику Голови.

17. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348.

18. Під час особистого прийому громадян керівництвом Держархбудінспекції України на кожного заявника заводиться Картка особистого прийому заявника, форма якої наведена у додатку до цього Порядку.

19. Контроль та підготовка інформації про розгляд звернень громадян, прийнятих на особистих прийомах керівництвом Держархбудінспекції України, покладаються на структурний підрозділ, до повноважень якого віднесено функції з організації та ведення діловодства в Держархбудінспекції України.

Структурний підрозділ здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, щомісяця інформує про це керівництво Держархбудінспекції України.

 

Директор Департаменту
державних програм та розвитку
житлового будівництва

О. М. Непомнящий

 

  

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

КАРТКА
особистого прийому заявника

______________________________________
(дата проведення)

за участю ____________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування посади, ініціали, прізвище)

Дані заявника:

Прізвище, ім'я та по батькові
_____________________________________________________________________________________

Місце проживання / місце реєстрації, телефон:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Зміст звернення:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відповідальний структурний підрозділ:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Термін виконання: ____________________________________________

Результати розгляду звернення:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________________________
(найменування посади)

_______________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос