Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым приказам Министерства юстиции Украины по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния

Минюст
Приказ от 27.12.2013 № 2784/5
действует с 14.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2013

м. Київ

N 2784/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2013 р. за N 2232/24764

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до статті 6 Закону України "Про адміністративні послуги", Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року N 2503-XII (у редакції Постанови Верховної Ради України від 02 вересня 1993 року N 3423-XII), Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 23 лютого 2007 року N 719-V, Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 квітня 2012 року N 320, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 липня 2012 року за N 1089/21401, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Анохін О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби Ворону Д. М. та директора Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України Анохіна О. В.

 

Міністр

О. Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Державної реєстраційної
служби України

І. І. Завальна

 

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану

1. У Правилах державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5):

1) у розділі III:

абзац четвертий пункту 6 глави 2 викласти в такій редакції:

"Якщо реєструється повторний шлюб, документ про те, що особа не перебуває у шлюбі, повинен бути пред'явлений за період після припинення попереднього шлюбу.";

у пункті 14 глави 5:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Список паспортів громадян України, зданих у зв'язку з державною реєстрацією смерті (додаток 20), до якого додаються зазначені документи, передається щомісяця, але не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за останнім місцем проживання померлих.";

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

"Список пільгових посвідчень та військово-облікових документів, зданих у зв'язку з державною реєстрацією смерті, до якого додаються зазначені документи, передається в семиденний строк після її проведення до військових комісаріатів за останнім місцем проживання померлих за формою, наведеною у додатку 20 до цих Правил.".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Непередача зазначених документів не є перешкодою для державної реєстрації смерті. Орган державної реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний повідомити про непередачу документів не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, територіальні підрозділи Державної міграційної служби України та в семиденний строк військові комісаріати за останнім місцем проживання померлих, про що робиться відмітка у графі "Для відміток" актового запису про смерть.";

2) в абзаці сьомому пункту 2 розділу IV слова "на підставі нотаріально посвідченої довіреності" замінити словами "представнику особи, яка має право на повторне отримання свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану, у разі документального підтвердження його повноважень.";

3) додаток 20 викласти в новій редакції, що додається.

2. Пункт 3.1 розділу III Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року N 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382 (зі змінами), доповнити новим абзацом такого змісту:

"У випадку, визначеному в абзаці першому пункту 2.1.11 глави 2.1 розділу II цієї Інструкції, витяги для отримання допомоги у зв'язку з народженням та для отримання допомоги на поховання видаються на підставі відповідних актових записів, складених без використання Реєстру.".

3. У наказі Міністерства юстиції України від 11 квітня 2011 року N 1076/5 "Про підвищення ефективності роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2011 року за N 474/19212 (із змінами):

1) у пункті 1:

слова "начальникам Центрального відділу державної реєстрації шлюбу міста Києва з державним Центром розвитку сім'ї та Лівобережного відділу державної реєстрації шлюбу міста Києва з державним Центром розвитку сім'ї" виключити;

у підпункті 1.1:

після абзацу третього доповнити підпункт новим абзацом четвертим такого змісту:

"кількість годин прийому громадян має становити не менше 40 годин на тиждень;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"обов'язкове здійснення державної реєстрації смерті в неробочі, святкові та вихідні дні, крім неділі, шляхом встановлення гнучкого режиму роботи.";

абзац перший підпункту 1.2 виключити.

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом першим;

після підпункту 1.5 доповнити пункт новими підпунктами 1.6, 1.7 такого змісту:

"1.6. Забезпечити надання працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану фізичним та юридичним особам, які звернулися за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв'язку), інформації про порядок надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

1.7. З метою забезпечення доступності адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та зручності для фізичних та юридичних осіб:

облаштувати у приміщеннях відділів державної реєстрації актів цивільного стану: інформаційні стенди зі зразками документів та інформацією, необхідними для отримання адміністративних послуг, в обсязі, достатньому для отримання послуги без сторонньої допомоги; скриньки для висловлених фізичними та юридичними особами зауважень та пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг;

розмістити на веб-сайтах Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції та веб-сайтах реєстраційних служб інформацію: про місцезнаходження відділів державної реєстрації актів цивільного стану (поштова адреса, номер телефону, електронна пошта); графіки їх роботи та прийому; про порядок надання адміністративних послуг;

реєстраційним службам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі здійснювати щорічний аналіз зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг у відділах державної реєстрації актів цивільного стану та за результатами вживати відповідних заходів.".

У зв'язку з цим підпункт 1.6 вважати підпунктом 1.8;

2) підпункт 2.2 пункту 2 виключити.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Анохін

 

СПИСОК
документів, зданих у зв'язку з державною реєстрацією смерті

за період з ___ ____________ до ___ ____________ ___

N
з/п

Серія документа

Номер документа

Найменування органу, що видав документ

Прізвище, власне ім'я, по батькові, рік народження померлого

Останнє місце проживання померлого

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

____________

Опрос