Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения соответствия плательщика налога критериям, дающим право на получение автоматического бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость

Министерство доходов и сборов Украины
Порядок, Приказ от 10.12.2013 № 781
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.12.2013

м. Київ

N 781

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2013 р. за N 2208/24740

Про затвердження Порядку визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 14 листопада 2014 року N 1128)

На виконання пунктів 200.18 - 200.21 статті 200 розділу V Податкового кодексу України та відповідно до підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість, що додається.

2. Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування (Привалова Н. Є.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пунктів 200.18 - 200.21 статті 200 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість (далі - ПДВ) платник податку повинен відповідати одночасно критеріям, визначеним пунктом 200.19 статті 200 розділу V Кодексу.

Критерії оцінки платника, відповідність яким надає такому платнику податку право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування сум ПДВ, побудовані на аналізі даних його звітних показників та наявної податкової інформації.

3. Дані, на підставі яких формуються критерії, та порядок їх обрахунку:

1) платники податку, які не перебувають у судових процедурах банкрутства відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Для формування зазначеного критерію використовують відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, відомості, внесені до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, сформовані на підставі судових рішень та оголошень про банкрутство;

2) платники податку, включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, стосовно яких у реєстрі відсутні записи про:

відсутність підтвердження відомостей;

відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);

прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи;

припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Для формування зазначеного критерію використовують відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

3) платники податку, які здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40 відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних звітних податкових періодів)).

Для формування зазначеного критерію використовують дані податкових декларацій з ПДВ платника (як декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, так і декларації з ПДВ підприємств, що застосовують спеціальні режими оподаткування) за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) / попередні 4 послідовних звітних податкових періоди (квартали) та уточнюючих розрахунків з ПДВ (як до декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, так і до декларації з ПДВ підприємств, що застосовують спеціальні режими оподаткування) у зв'язку із самостійним виправленням помилок таких звітних періодів.

Порядок розрахунку:

коефіцієнт обсягу поставок (Коп) визначається як співвідношення обсягу поставок (без ПДВ) за операціями, що оподатковуються за нульовою ставкою, за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) / попередні 4 послідовних звітних податкових періоди (квартали) до загального обсягу оподатковуваних поставок (без ПДВ) за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) / попередні 4 послідовних звітних податкових періоди (квартали) за формулою

Коп =

ОП 0 %
-----------------
ОП 0 % + ОП

х 100,

де ОП 0 % - сума обсягу поставок (без ПДВ) за операціями, що оподатковуються за нульовою ставкою, за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) / попередні 4 послідовних звітних податкових періоди (квартали);

ОП - сума обсягу поставок (без ПДВ) за операціями, що оподатковуються за основною ставкою, за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) / попередні 4 послідовних звітних податкових періоди (квартали).

Показник (Коп) не повинен бути меншим за 40 відсотків;

4) загальна сума розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платником податку за придбаними товарами/послугами, та податковими зобов'язаннями його контрагентів, в частині постачання таких товарів/послуг, що виникла протягом попередніх трьох послідовних календарних місяців, не перевищує 10 відсотків заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування.

Для формування зазначеного критерію використовуються дані, відображені платником податку в додатках до податкової звітності з ПДВ (декларацій та/або уточнюючих розрахунків): Розшифровці податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, Розрахунку коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ.

Порядок розрахунку:

коефіцієнт розбіжностей (Кр) визначається як співвідношення загальної суми розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платником податку за придбаними товарами/послугами, та податковими зобов'язаннями його контрагентів в частині постачання таких товарів/послуг до суми ПДВ, задекларованої платником до відшкодування у поточному звітному періоді, за формулою

Кр =

СзсР
---------------
Сбв

х 100,

де СзсР - розбіжність між податковим кредитом, сформованим платником податку за придбаними товарами/послугами, та податковими зобов'язаннями контрагентів у частині постачання таких товарів/послуг на перше число місяця, наступного за звітним періодом, що виникла протягом попередніх трьох послідовних календарних місяців;

Сбв - сума ПДВ, задекларована платником до відшкодування у поточному звітному періоді.

Показник (Кр) не повинен бути більшим ніж 10 відсотків суми податку, задекларованої платником до відшкодування;

5) платники податку, у яких середня заробітна плата працівників не менше ніж у два з половиною рази перевищує мінімальний встановлений законодавством рівень у кожному з останніх 4-х звітних податкових періодів (кварталів).

Для формування зазначеного критерію використовуються дані податкового розрахунку платника податків форми 1ДФ "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку" окремо за кожним з останніх 4-х послідовних звітних податкових періодів (кварталів), за якими минув граничний термін подання податкової звітності.

Порядок розрахунку для кожного з таких звітних податкових періодів (кварталів):

для розрахунку коефіцієнта співвідношення розміру середньої заробітної плати працівника до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України (Кзп), використовуються відомості форми 1ДФ "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку" щодо загальної суми виплаченого за відповідний період доходу працівникам у вигляді заробітної плати та кількості працівників, які отримували такі доходи;

визначається середній розмір заробітної плати працівника (СЗ) по кожному окремому звітному податковому періоду (кварталу) за формулою

СЗ =

ЗД
---------
КП

/ 3,

де ЗД - загальна сума виплаченого протягом відповідного звітного періоду (кварталу) доходу працівникам у вигляді заробітної плати;

КП - кількість працівників, яким виплачувались протягом відповідного звітного періоду (кварталу) доходи у вигляді заробітної плати;

3 - кількість місяців у звітному податковому періоді (кварталі);

визначається коефіцієнт співвідношення розміру середньої заробітної плати працівника до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України (Кзп), окремо по кожному з останніх 4-х послідовних звітних податкових періодів (кварталів), щодо яких минув граничний термін подання податкової звітності, за формулою

Кзп =

СЗ
---------
МЗ

,

де МЗ - розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом про Державний бюджет України для останнього місяця відповідного звітного періоду (кварталу).

Зазначений коефіцієнт по кожному з останніх 4-х послідовних звітних податкових періодів (кварталів) повинен бути не меншим ніж 2,5;

6) платники податку мають один з таких критеріїв:

або чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку (ЧПк), перевищує 20 осіб у кожному з останніх 4-х звітних податкових періодів (кварталів).

Для формування цього критерію використовуються відомості податкового розрахунку платника податків форми 1ДФ "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку" щодо кількості працівників, які отримували доходи у вигляді заробітної плати (за винятком осіб, які були прийняті/звільнені у звітному періоді (кварталі)), окремо по кожному з останніх 4-х послідовних звітних податкових періодів (кварталів), за якими пройшов граничний термін подання податкової звітності;

або платник податку має основні фонди (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року - основні засоби) для ведення задекларованої діяльності, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує суму податку, заявлену до відшкодування за попередні 12 послідовних календарних місяців.

Для формування цього критерію використовуються дані податкової звітності з податку на прибуток підприємств за останній звітний податковий період, щодо якого минув граничний термін подання, а саме: сукупна балансова вартість основних фондів (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року - основних засобів) на початок розрахункового періоду.

Сукупна балансова вартість основних фондів (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року - основних засобів) повинна бути більшою, ніж загальна сума ПДВ, задекларована платником до відшкодування за попередні 12 послідовних календарних місяців;

або рівень визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (співвідношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі за підсумками останнього звітного (податкового) року.

Для формування цього критерію використовуються дані податкової звітності з податку на прибуток підприємств; розрахунок проводиться за підсумками останнього звітного (податкового) року, щодо якого минув граничний термін подання податкової звітності.

Середньогалузевий рівень визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток до сплати до бюджету визначається щокварталу та оприлюднюється на офіційному порталі Міністерства доходів і зборів України (minrd.gov.ua) на кожне перше число місяця, що настає за граничним терміном подання податкової звітності.

Порядок розрахунку:

коефіцієнт податку на прибуток (Кпп) визначається як співвідношення нарахованої суми податку на прибуток до скоригованого доходу платника (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року - доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування), що декларує до відшкодування, та розраховується за формулою

Кпп =

СнПП
---------
СДпл

,

де СнПП - нарахована сума податку на прибуток платника, що декларує до відшкодування;

СДпл - скоригований дохід платника (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року - доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування), що декларує до відшкодування;

коефіцієнт податку на прибуток галузевий (Кпп г) визначається як співвідношення сумарного нарахованого податку на прибуток підприємств відповідної галузі до їх сумарного скоригованого доходу (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року - доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування) та розраховується за формулою

Кпп г =

СнПП г
---------
СДпл г

,

де СнПП г - сума сумарного нарахованого податку на прибуток по платниках відповідної галузі;

СДпл г - сумарний скоригований дохід платників (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року - доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування) відповідної галузі.

Групування за галузями проводиться за чотирма знаками виду діяльності за КВЕД.

Показник (Кпп) має бути вищим за показник (Кпп г);

7) платники, які не мають податкового боргу.

Для формування цього критерію (ПБ) використовуються зведені показники загальної суми податкового боргу платників податків до бюджетів усіх рівнів (із врахуванням суми боргу за основним платежем, пені, за штрафними (фінансовими) санкціями) на перше число місяця, другого за звітним періодом;

8) великий платник податків не декларував від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками останнього звітного (податкового) року.

Для формування цього критерію платник оцінюється на відповідність вимогам підпункту 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, згідно з яким великий платник податків - юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує п'ятсот мільйонів гривень або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період перевищує дванадцять мільйонів гривень.

У разі відповідності зазначеним вимогам аналізуються дані податкової звітності з податку на прибуток за останній звітний (податковий) період, щодо якого минув граничний термін подання, а саме: від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року.

4. Визначення відповідності платника податку зазначеним критеріям проводиться в автоматизованому режимі протягом 15 календарних днів після граничного терміну подачі звітності.

5. За результатами проведення автоматизованої звірки відповідності даних платника критеріям на автоматичне відшкодування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику не пізніше 15-го календарного дня після граничного терміну подачі звітності, формує два переліки платників податку:

перелік платників податку, що відповідають критеріям, визначеним у Кодексі, та мають право на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ;

перелік платників податку, які не відповідають критеріям, визначеним у Кодексі, та не мають права на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ.

6. Зазначені переліки не пізніше 15-го календарного дня після граничного терміну подачі звітності доводяться до відома та використання в роботі територіальних органів доходів і зборів.

7. Територіальний орган доходів і зборів протягом 17 календарних днів після граничного терміну подачі звітності повідомляє платника податку шляхом надсилання/вручення письмового повідомлення про невідповідність критеріям, визначеним у Кодексі, які дають право на автоматичне бюджетне відшкодування, з наданням детального пояснення і розрахунків за критеріями, значення яких не дотримано (за формою згідно з додатком до цього Порядку, яка формується на підставі даних переліку платників податку, які не відповідають критеріям, визначеним у Кодексі, та не мають права на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ).

 

Директор Департаменту координації
нормотворчої та методологічної
роботи з питань оподаткування

Н. Є. Привалова

 

Корінець повідомлення про
невідповідність платника податку
критеріям на автоматичне бюджетне
відшкодування, визначеним
пунктом
200.19 статті 200 розділу V Податкового
кодексу України

N __________
від "    " __________ 20__ року

Виставлене:

___________________________________
(найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної діяльності, договору про управління майном - найменування, дата та номер договору)

__________________________________
(податковий номер або серія та номер паспорта*)

__________________________________
(місцезнаходження / місце проживання платника податків)

Керівник (заступник керівника)

___________________________

_______
(підпис)

_______________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення отримав:

_______________________________
(посада)

_______________________________
(прізвище, ініціали)

_______________________________
(підпис)

"____" _________________20__ року

У разі надіслання повідомлення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, зазначена поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Додаток
до Порядку визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість
(пункт 7)


Повідомлення

від "     " ________ 20__ року N __________

_________________________________________________________
(найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)

повідомляє ________________________________________________
(найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної діяльності, договору про управління майном - найменування, дата та номер договору)

_________________________________________
(податковий номер або серія та номер паспорта*)

__________________________________________________________,
(місцезнаходження / місце проживання платника податків)

що вказаний платник податку не має права на автоматичне бюджетне відшкодування податку на додану вартість відповідно до пункту 200.18 статті 200 розділу V Податкового кодексу України, оскільки не відповідає критеріям на автоматичне бюджетне відшкодування, визначеним пунктом 200.19 цієї статті, а саме:

відомості з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців, відомості, внесені
до Єдиного банку даних про платників
податків - юридичних осіб, сформовані
на підставі судових рішень та оголошень
про банкрутство

________________;

відсоток обсягу поставок, що
оподатковуються за нульовою ставкою
(без ПДВ), до загального обсягу поставок
(без ПДВ) (Коп
і 40 %)

________________;

відсоток загальної суми розбіжностей до
суми ПДВ, задекларованої платником до
відшкодування (Кр
Ј 10 %)

________________;

рівень співвідношення розміру середньої
заробітної плати працівника до розміру
мінімальної заробітної плати у кожному
з останніх 4-х послідовних звітних
податкових періодів (кварталів) (Кзп
і 2,5)

 
 
 
 
n-3_______________
n-2_______________
n-1_______________
n   ______________;

чисельність працівників у кожному з
останніх 4-х послідовних звітних
податкових періодів (кварталів)
(ЧПк > 20 осіб)

 
 
 
n-3_______________
n-2_______________
n-1_______________
n    ______________;

перевищення сукупної балансової вартості
основних фондів (починаючи зі звітності
за II квартал 2011 року - основних засобів)
над сумою податку, заявленою до
відшкодування за попередні 12 послідовних
календарних місяців (Пс > 0)

________________;

коефіцієнт по галузі за підсумками
останнього звітного (податкового) року (Кпп г) ________________;

перевищення коефіцієнта співвідношення
нарахованої суми податку на прибуток до
скоригованого доходу платника, що декларує
до відшкодування, над середнім коефіцієнтом
по галузі (співвідношення сумарного
нарахованого податку на прибуток до
сумарного скоригованого доходу всіх
підприємств цієї галузі) за підсумками
останнього звітного (податкового) року
((Кпп) - (Кпп г) > 0)

________________;

сума податкового боргу (грн.) (ПБ = 0)

________________;

від'ємне значення об'єкта оподаткування
податком на прибуток за підсумками
останнього звітного (податкового) року
(великий платник податків)

________________,


де n - номер останнього звітного податкового періоду, за яким закінчився граничний термін подання податкової звітності.

Це повідомлення може бути оскаржене у порядку і терміни, визначені законодавством.

Керівник (заступник керівника)

_____________________________
(найменування контролюючого органу)

_________
(підпис)

______________
(прізвище, ініціали)


                                                 М. П.

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

____________

Опрос