Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Украины, Национальной академии медицинских наук Украины от 16 августа 2013 года N 728/71

Министерство здравоохранения, Национальная академия медицинских наук Украины
Приказ от 13.12.2013 № 1088/105
действует с 24.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.12.2013

м. Київ

N 1088/105

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 грудня 2013 р. за N 2202/24734

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України, Національної академії медичних наук України від 16 серпня 2013 року N 728/71

Відповідно до статті 56 Основ законодавства України про охорону здоров'я, Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року N 1301, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 08 жовтня 2007 року N 623 "Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2007 року за N 1197/14464, та з метою поліпшення надання медичної допомоги інвалідам та дітям-інвалідам із важкими ураженнями слуху

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров'я України, Національної академії медичних наук України від 16 серпня 2013 року N 728/71 "Про удосконалення організації відбору інвалідів та дітей-інвалідів для проведення операції з імплантаційного слухопротезування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2013 року за N 1538/24070, доповнивши його підпунктом 1.4 такого змісту:

"1.4. Порядок заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування інвалідам і дітям-інвалідам, що додається.".

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, державній установі "Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України" (Д. Заболотний) забезпечити виконання цього наказу.

3. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України О. Толстанова та віце-президента Національної академії медичних наук України В. Запорожана.

 

Міністр охорони здоров'я України

Р. Богатирьова

Президент Національної академії
медичних наук України

А. Сердюк

 

Порядок заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування інвалідам і дітям-інвалідам

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування інвалідам і дітям-інвалідам, що здійснюється державними та комунальними закладами охорони здоров'я.

2. Для визначення можливості заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування інвалід або законний представник інваліда, дитини-інваліда звертається до лікаря-сурдолога Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем проживання.

3. Лікар-сурдолог Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем проживання інваліда, дітини-інваліда надає направлення до закладу охорони здоров'я, в якому проводиться імплантаційне слухопротезування, де оцінюється функція слухосприймання зовнішньою частиною системи імплантаційного слухопротезування, та у разі виявлення порушень функції слухосприймання направляється до сервісного центру фірми-виробника для здійснення експертної оцінки технічного стану зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування, який надає висновок щодо її працездатності, або можливості ремонту, або необхідності заміни.

4. У разі отримання висновку щодо необхідності заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування лікар-сурдолог Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем проживання інваліда, дитини-інваліда надає направлення для інвалідів на медико-соціальну експертну комісію (далі - МСЕК) та для дітей-інвалідів - на лікувально-консультативну комісію (далі - ЛКК) для прийняття рішення про необхідність заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування.

5. МСЕК (ЛКК) відповідно до прийнятого рішення вносить відмітку про необхідність заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування до Форми індивідуальної програми реабілітації інваліда, що видається медико-соціальними експертними комісіями, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 жовтня 2007 року N 623, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2007 року за N 1197/14464.

6. Інвалід або законний представник інваліда, дитини-інваліда на підставі рішення МСЕК (ЛКК) звертається до закладу охорони здоров'я, що здійснює заміну зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування та активує її.

7. Після заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування заклад охорони здоров'я, у якому було здійснено цю заміну, надає інваліду або законному представнику інваліда, дитини-інваліда форму первинної облікової документації N 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого", затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, з відміткою про проведення заміни та відповідні рекомендації.

8. Лікар-сурдолог Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем проживання інваліда, дитини-інваліда у письмовій формі інформує МСЕК (ЛКК) щодо проведення заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування інваліду, дитині-інваліду, якому (якій) проведено заміну зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування.

9. МСЕК (ЛКК) за місцем проживання інваліда, дитини-інваліда заповнює форму первинної облікової документації N 169/о "Картка забезпечення технічними та іншими засобами", затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 лютого 2013 року N 109, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 квітня 2013 року за N 642/23174, відповідно до Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року N 1301.

Дані про забезпечення інваліда, дитини-інваліда технічним засобом вносяться до Централізованого банку даних з проблем інвалідності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року N 121 "Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності".

10. Забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів зовнішньою частиною системи імплантаційного слухопротезування здійснюється за рахунок та в межах коштів державного та місцевих бюджетів, але не частіше ніж один раз на 5 років.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

Начальник лікувально-організаційного
управління НАМН України

В. Лазоришинець

Опрос