Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Формы отчетности относительно определения детей в дошкольные учебные заведения и Инструкции по ее заполнению

Министерство образования и науки Украины (2)
Форма, Приказ, Инструкция от 12.12.2013 № 1751
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2013

м. Київ

N 1751

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 грудня 2013 р. за N 2200/24732

Про затвердження Форми звітності щодо влаштування дітей в дошкільні навчальні заклади та Інструкції щодо її заповнення

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 31 серпня 2017 року N 1239)

Відповідно до статті 18 Закону України "Про інформацію", підпунктів 9 та 15 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року N 240,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Форму звітності N 1-черга "Звіт про кількість дітей, які перебувають на обліку для влаштування в дошкільні навчальні заклади";

2) Інструкцію щодо заповнення Форми звітності N 1-черга "Звіт про кількість дітей, які перебувають на обліку для влаштування в дошкільні навчальні заклади".

2. Поширити Форму та Інструкцію, зазначені в пункті 1 цього наказу, на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад.

3. Установити, що забезпечення бланками Форми та примірниками Інструкції, зазначених у пункті 1 цього наказу, покладається на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щорічно забезпечувати в установлені терміни збір, контроль, обробку звітності та подання зведеної інформації Міністерству освіти і науки України, Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та управлінню статистики в місті Севастополі.

5. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) щорічно забезпечувати подання в установлені терміни Державній службі статистики України зведеного звіту в цілому по Україні та в розрізі регіонів.

6. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки - керівника апарату Дніпрова О. С.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Д. В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
статистики України

О. Г. Осауленко

 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про кількість дітей, які перебувають на обліку для влаштування в дошкільні навчальні заклади

(на кінець 20__ року)

Подають

Термін подання

Відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій та виконавчих органів міських рад - Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

 
Не пізніше 10 січня

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - Міністерству освіти і науки України, Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, м. Києві та управлінню статистики в м. Севастополі;

 
Не пізніше 20 січня

Міністерство освіти і науки України - Державній службі статистики України

Не пізніше 30 січня


Форма N 1-черга
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
12 грудня 2013 року N 1751
за погодженням з Державною службою статистики України

Респондент:

Найменування: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
               (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь, район, населений пункт,
                                                                вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу)
____________________________________________________________________________________
 

Назва показника

N рядка

Усього

У тому числі в сільській місцевості

З графи 1 - у віці 3 роки і старше

У тому числі в сільській місцевості

А

Б

1

2

3

4

Кількість дітей, які перебувають на обліку для влаштування в наступному році в дошкільні навчальні заклади, осіб

01

 

 

 

 

Кількість дітей, які були прийняті до дошкільних навчальних закладів протягом звітного року, осіб

02

 

 

 

 

__________________________________
(місце підпису керівника та/або осіб,
відповідальних за заповнення форми звітності)

______________________________________________
(П. І. Б.)

_________________________________

______________________________________________

Телефон: ___________________ Факс: _____________ Електронна пошта: _______________________

 

Директор департаменту
економіки та фінансування

С. В. Даниленко

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення Форми звітності N 1-черга "Звіт про кількість дітей, які перебувають на обліку для влаштування в дошкільні навчальні заклади"

I. Загальні положення

1. Форма звітності N 1-черга "Звіт про кількість дітей, які перебувають на обліку для влаштування в дошкільні навчальні заклади" (далі - звіт) поширюється на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій та виконавчих органів міських рад.

2. У текстовій частині звіту заповнюються всі реквізити. Звіт підписується керівником відповідного органу управління освітою або його заступником.

3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни, то необхідно терміново повідомити про це адресатів.

II. Порядок та строки подання звіту

1. Звіт щороку складається станом на 31 грудня відділами (управліннями) освіти районних державних адміністрацій та виконавчих органів міських рад і подається Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше 10 січня.

2. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зведений звіт по регіону подають Міністерству освіти і науки України та Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та управлінню статистики в м. Севастополі не пізніше 20 січня.

3. Міністерство освіти і науки України подає зведений звіт у цілому по Україні та в розрізі регіонів Державній службі статистики України не пізніше 30 січня.

III. Порядок складання звіту

1. В адресній частині звіту зазначаються повне найменування органу, який подає звіт, та його місцезнаходження.

2. Дані про дітей, які перебувають на обліку для влаштування в дошкільні навчальні заклади в наступному році, заповнюють на основі даних, отриманих від дошкільних навчальних закладів згідно з обліком заяв батьків про зарахування дітей в дошкільні начальні заклади.

Дані про дітей, які були прийняті до дошкільних навчальних закладів протягом звітного року, враховують направлення, видані відповідним органом управління освітою, психолого-медико-педагогічними консультаціями (для дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу), а також відповідно до записів у Журналі прибуття (вибуття) дітей у закладі.

Відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій та виконавчих органів міських рад можуть використовувати дані електронної бази даних реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів.

IV. Заповнення звіту

1. У рядку 01 наводяться дані про кількість дітей, які перебувають на обліку для влаштування в наступному році в дошкільні навчальні заклади станом на кінець звітного року.

2. У рядку 02 наводяться дані про загальну кількість дітей, які були прийняті до дошкільних навчальних закладів протягом звітного року.

3. У графах 2 і 4 за рядками 01 та 02 з графи 1 наводяться дані лише стосовно сільської місцевості. Слід мати на увазі, що до міських населених пунктів належать міста республіканського, обласного, районного підпорядкування і селища міського типу, до сільських - села і селища незалежно від їх адміністративної підпорядкованості.

 

Директор департаменту
економіки та фінансування

С. В. Даниленко

Опрос