Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом в Украине

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 05.12.2013 № 983
действует с 14.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.12.2013

м. Київ

N 983

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 грудня 2013 р. за N 2197/24729

Про затвердження Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні

Відповідно до Закону України від 05 липня 2011 року N 3565-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень", підпункту 4.8.24 підпункту 4.8 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року N 363, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 року за N 128/2568, що додаються.

2. Департаменту автомобільного транспорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

Міністр

В. В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті

Є. А. Пронченко

Міністр внутрішніх справ України

В. Ю. Захарченко

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Зміни
до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні

1. У главі 1:

1) абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами восьмим - двадцять сьомим;

2) в абзаці восьмому слова "експедитор з перевезення вантажів" замінити словами "експедитор транспортний";

3) в абзаці шістнадцятому слова "укрупнену вантажну одиницю" замінити словами "укрупнене вантажне місце";

4) абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"Перевізник - фізична або юридична особа - суб'єкт господарювання, що надає послуги з перевезень вантажів чи здійснює за власний кошт перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами.";

5) абзац вісімнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять сьомий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять шостим;

6) абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Причіп - транспортний засіб без власного джерела енергії, пристосований для буксирування автомобілем.";

7) доповнити главу новими термінами такого змісту, розмістивши їх в алфавітному порядку:

"Засіб пакетування - засіб для формування і скріплення вантажів в укрупнене вантажне місце, за винятком пакетоформувальної і пакетоскріплювальної техніки, в результаті застосування якого забезпечується пакетування.";

"Піддон - засіб пакетування, що має настил і, за необхідності, надбудову для розміщення і кріплення вантажу.".

2. В абзаці другому пункту 2.7 глави 2 слово "безпечних" виключити.

3. У главі 3:

1) у пункті 3.1 слово "місцевому" замінити словом "міському";

2) в абзаці другому пункту 3.8 слова "телефонограмою, телетайпом, телеграфом, телексом, іншим фіксованим шляхом" замінити словами "електронними чи іншими засобами зв'язку".

4. У підпункті "г" пункту 7.1 глави 7 слова "вантажної одиниці" замінити словами "вантажного місця".

5. Пункти 8.15, 8.25 глави 8 викласти в такій редакції:

"8.15. Вантаж повинен бути належним чином закріплений засобами кріплення (ременями, ланцями, розтяжками, тросами, розпірними перекладинами, якірними рейками (балками), сітками тощо) відповідно до національних стандартів щодо правил безпечного закріплення вантажів і засобів кріплення. Кількість засобів кріплення вантажу повинна бути достатньою для здійснення його безпечного перевезення.";

"8.25. Час прибуття автомобіля для завантаження встановлюється у пункті вантаження з моменту проставляння в товарно-транспортній накладній відмітки про фактичний час прибуття автомобіля для завантаження, а час прибуття автомобіля для розвантаження - з моменту пред'явлення водієм товарно-транспортної накладної в пункті розвантаження.".

6. У главі 11:

1) абзац перший пункту 11.1 викласти в такій редакції:

"11.1. Основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, форму якої наведено в додатку 7 до цих Правил.";

2) пункт 11.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 11.4 - 11.10 вважати відповідно пунктами 11.3 - 11.9.

7. Абзац другий пункту 14.4 глави 14 викласти в такій редакції:

"Рахунок за виконані перевезення виписується на підставі належним чином оформлених товарно-транспортних накладних.".

8. У главі 24:

1) підпункт 24.1.1 пункту 24.1 викласти в такій редакції:

"24.1.1. Перевезення продукції хімічної промисловості, що належить до небезпечних вантажів у частині, не передбаченій цією главою, здійснюється відповідно до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів" та Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 липня 2004 року N 822, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за N 1040/9639 (далі - Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів).";

2) у підпункті 24.2.11 пункту 24.2 слова "Правил перевезень небезпечних вантажів автомобільним транспортом в Україні" замінити словами "Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів" та Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів".

9. Абзац другий пункту 27.1 глави 27 викласти в такій редакції:

"Перевезення цієї категорії вантажів автомобільними транспортними засобами здійснюється з особливостями, встановленими Правилами проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 року N 30.".

10. Пункт 28.3 глави 28 виключити.

У зв'язку з цим пункти 28.4 - 28.6 вважати відповідно пунктами 28.3 - 28.5.

11. У тексті Правил слово "вага" у всіх відмінках замінити словом "маса" у відповідних відмінках.

12. У додатку 1 до Правил:

1) слово "місцевому" замінити словом "міському";

2) у главі 2:

в абзаці четвертому пункту 2.1 слова "телефонограмою або по міжмашинних зв'язках "ЕОМ - ЕОМ" замінити словами "електронними чи іншими засобами зв'язку";

у підпункті 2.3.4 пункту 2.3 слова "транспортних документів і дорожніх листів" замінити словами "товарно-транспортних документів";

у пункті 2.5 слова "оформлений дорожній лист, завірений Перевізником" замінити словами "оформлена товарно-транспортна накладна";

3) у пункті 5.2 глави 5 слова "телекс", "телетайп" замінити словом "e-mail".

13. У додатку 2 до Правил слова "телекс", "телетайп" замінити словом "e-mail".

14. У додатку 4 до Правил слова "серія" та "чи подорожнього листа" виключити.

15. Після додатка 6 доповнити Правила новим додатком 7, що додається.

У зв'язку з цим додатки 7 - 21 вважати відповідно додатками 8 - 22.

У тексті Правил посилання на додатки 7 - 21 замінити посиланнями відповідно на додатки 8 - 22.

16. У додатку 20 до Правил:

1) слово "серії" виключити;

2) слова "дорожній лист" у всіх відмінках замінити словами "товарно-транспортна накладна" у відповідних відмінках;

3) слово та цифри "додатка 18" замінити словом та цифрами "додатка 19".

17. У тексті додатків до Правил цифри та літеру "19__ р." замінити цифрами та літерою "20__ р.".

 

Директор Департаменту
автомобільного транспорту

Д. В. Петухов

 

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА

N _________ "___" _____________ 20__ р.

Автомобіль __________________________ Причіп/напівпричіп __________________________ Вид перевезень __________________________
                       (марка, модель, тип, реєстраційний номер)                                      (марка, модель, тип, реєстраційний номер)

Автомобільний перевізник _____________________________________________________ Водій ______________________________________
                                                                                                                   (найменування / П. І. Б.)                                                                                (П. І. Б., номер посвідчення водія)

Замовник ________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                     (найменування / П. І. Б.)

Вантажовідправник ________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                    (повне найменування, місцезнаходження / П. І. Б., місце проживання)

Вантажоодержувач ________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                (повне найменування, місцезнаходження / П. І.Б., місце проживання)

Пункт навантаження _________________________________________ Пункт розвантаження _________________________________________
                                                                                     (місцезнаходження)                                                                                                                            (місцезнаходження)

Переадресування вантажу __________________________________________________________________________________________________,
                                                              (найменування, місцезнаходження / П. І. Б., місце проживання нового вантажоодержувача; П. І. Б., посада та підпис відповідальної особи)
відпуск за довіреністю вантажоодержувача: серія _______ N _________ від "___" ____________ 20__ р., виданою ________________________

Вантаж наданий для перевезення у стані, що ________ правилам перевезень відповідних вантажів, номер пломби (за наявності) ___________,
                                                                                         (відповідає / не відповідає)
кількість місць ______________, масою брутто, т ____________________, отримав водій/експедитор ___________________________________
                                            (словами)                                                                     (словами)                                                                                                         (П. І. Б., посада, підпис)

Бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника) _______________________________ Відпуск дозволив ____________________________
                                                                                                                                             (П. І. Б., посада, підпис)                                                                      (П. І. Б., посада, підпис, печатка)

Усього відпущено на загальну суму ________________________________________________________, у т. ч. ПДВ ________________________
                                                                                                                              (словами, з урахуванням ПДВ)

Супровідні документи на вантаж _____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Транспортні послуги, які надаються автомобільним перевізником: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Зворотний бік

ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ

N з/п

Найменування вантажу (номер контейнера), у разі перевезення небезпечних вантажів: клас небезпечних речовин, до якого віднесено вантаж

Одиниця виміру

Кількість місць

Ціна без ПДВ за одиницю, грн

Загальна сума з ПДВ, грн

Вид пакування

Документи з вантажем

Маса брутто, т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

Здав (відповідальна особа
вантажовідправника)

__________________________
(П. І. Б., посада, підпис, печатка)

Прийняв водій/експедитор

 
______________________
(П. І. Б., посада, підпис)

Здав водій/експедитор

 
__________________________
(П. І. Б., посада, підпис)

Прийняв (відповідальна особа
вантажоодержувача)

___________________________
(П. І. Б., посада, підпис, печатка)

ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ

Операція

Маса брутто, т

Час (год., хв.)

Підпис відповідальної особи

прибуття

вибуття

простою

10

11

12

13

14

15

Навантаження

 

 

 

 

 

Розвантаження

 

 

 

 

 

____________

Опрос