Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 28 января 2002 года N 57

Минфин
Приказ от 06.12.2013 № 1037
действует с 24.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.12.2013

м. Київ

N 1037

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 грудня 2013 р. за N 2195/24727

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57

Відповідно до статті 44 Бюджетного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446, з метою приведення у відповідність із чинним законодавством

НАКАЗУЮ:

1. Унести до пункту 2 наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (із змінами), такі зміни:

після слів "плану використання бюджетних коштів," доповнити словами "помісячного плану використання бюджетних коштів, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану надання кредитів із загального фонду бюджету, зведеного плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану використання бюджетних коштів, зведеного помісячного плану використання бюджетних коштів,".

2. Затвердити Зміни до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2004 року N 386), що додаються.

3. Департаменту державного бюджету (Лозицький В. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

 

Міністр

Ю. Колобов

 

Зміни до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

1. У главі 2:

1) в абзаці третьому пункту 2.5 слова "закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" (далі - заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу)" замінити словами "закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, а також закладів охорони здоров'я, що відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (далі - заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, а також заклади охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах)";

2) пункт 2.8 доповнити словами ", та заклади охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах".

2. У главі 3:

1) доповнити пункт 3.1 після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

"прийняття рішення Кабінету Міністрів України щодо здійснення програм та заходів за іншими надходженнями спеціального фонду бюджету;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

2) пункт 3.4 після слів "за рахунок зменшення інших видатків" доповнити словами "(окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету)";

3) абзаци перший, другий пункту 3.8 після слів "що надають первинну медичну допомогу" доповнити словами ", та заклади охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах,";

4) у пункті 3.9:

сьоме речення абзацу другого після слів "що надають первинну медичну допомогу" доповнити словами ", та заклади охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах,";

в абзаці третьому слова "крім коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України" замінити словами "крім надходжень від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій".

3. Абзац другий пункту 5.4 глави 5 після слів "що надають первинну медичну допомогу" доповнити словами "та заклади охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах,".

4. Назву додатка 8 до цієї Інструкції після слова "РЕЄСТР" доповнити знаками "N ___".

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

Опрос