Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Правила ведения зарубежными дипломатическими учреждениями Украины консульского учета граждан Украины, постоянно проживающих или временно находящихся за рубежом, и детей - граждан Украины, усыновленных иностранцами или гражданами Украины, постоянно проживающими за рубежом

МИД
Приказ от 03.12.2013 № 339
действует с 21.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.12.2013

м. Київ

N 339

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2013 р. за N 2188/24720

Про внесення змін до Правил ведення закордонними дипломатичними установами України консульського обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей - громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном

Відповідно до Сімейного кодексу України, Консульського статуту України, затвердженого Указом Президента України від 02 квітня 1994 року N 127, постанови Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року N 905 "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей" та з метою вдосконалення правових засад діяльності зі здійснення нагляду за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями та проживають за межами України, а також забезпечення ефективного захисту прав і законних інтересів таких дітей,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Правил ведення закордонними дипломатичними установами України консульського обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей - громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном, затверджених наказом МЗС України від 17 листопада 2011 року N 337, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 грудня 2011 року за N 1458/20196, такі зміни:

1) у розділі IV:

пункт 4.1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4.2 - 4.8 вважати відповідно пунктами 4.1 - 4.7;

пункт 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2. Прийняття на постійний консульський облік дітей - громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном, здійснюється ЗДУ, на території консульського округу якої вони проживають, на підставі документів, зазначених у пункті 4.3 цього розділу, а в разі відсутності клопотання усиновлювачів до відповідної ЗДУ щодо прийняття усиновленої дитини на постійний консульський облік - на підставі доручення МЗС України, зазначеного в пункті 4.1 цього розділу.";

у пункті 4.4:

цифри "4.2" замінити цифрами "4.1";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо протягом місяця з моменту направлення повідомлення, зазначеного в абзаці першому цього пункту, усиновлювачі не звернулися до ЗДУ з клопотанням щодо прийняття усиновленої дитини на постійний консульський облік, ЗДУ вживає заходів з метою з'ясування обставин невиконання усиновлювачами взятих на себе зобов'язань та про результати інформує МЗС України.";

доповнити розділ після пункту 4.7 новим пунктом 4.8 такого змісту:

"4.8. У разі зміни анкетних даних (місця проживання) усиновленої іноземцем дитини - громадянина України усиновлювач у місячний строк надсилає до ЗДУ заяву згідно з додатком 1 до цих Правил.";

2) у розділі V:

доповнити пункт 5.1 після підпункту 5.1.5 новим підпунктом 5.1.6 такого змісту:

"5.1.6 у разі звернення громадянина України до ЗДУ з клопотанням про зняття з консульського обліку за власним бажанням.";

пункт 5.2 викласти в такій редакції:

"5.2. Для зняття з постійного консульського обліку у випадках, передбачених підпунктами 5.1.1, 5.1.2, 5.1.6 пункту 5.1 цього розділу, громадянин України подає до ЗДУ заяву (додаток 9) та паспортний документ або проїзний документ дитини.";

підпункт 5.8.3 пункту 5.8 викласти в такій редакції:

"5.8.3 досягнення дитиною 18-річного віку.".

2. Директору Департаменту консульської служби, керівникам закордонних дипломатичних установ України відповідно до повноважень організувати вивчення цього наказу працівниками Департаменту консульської служби, закордонних дипломатичних установ України, які здійснюють ведення консульського обліку громадян України.

3. Департаменту консульської служби забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту консульської служби.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Л. О. Кожара

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної політики України

Н. Ю. Королевська

Міністр внутрішніх справ України

В. Ю. Захарченко

Опрос