Идет загрузка документа (1267 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 03.12.2013 № 2826
редакция действует с 24.04.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

03.12.2013

м. Київ

N 2826

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2013 р. за N 2180/24712

Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23 вересня 2014 року N 1250
,
 від 16 грудня 2014 року N 1713
,
 від 1 вересня 2015 року N 1348
,
 від 12 квітня 2016 року N 410
,
 від 14 вересня 2016 року N 923
,
 від 24 листопада 2016 року N 1154
,
від 10 серпня 2017 року N 603
,
від 7 листопада 2017 року N 786
,
від 28 листопада 2017 року N 850
,
 від 19 квітня 2018 року N 243
,
від 4 грудня 2018 року N 854
,
від 2 квітня 2019 року N 194
,
від 24 грудня 2019 року N 781

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1591 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2007 року за N 97/13364 (зі змінами).

3. Регулярна квартальна інформація за I - IV квартали 2013 року, особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітентами цінних паперів, яка виникла до дати набрання чинності цим рішенням, крім регулярної річної інформації за звітний 2013 рік, розкривається на фондовому ринку та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі, порядку і у строки відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2007 року за N 97/13364 (зі змінами), або Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, та Порядку заповнення форм розкриття інформації та змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 червня 2010 року N 981, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 серпня 2010 року за N 707/18002 (зі змінами).

4. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства.

6. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.

 

Т. в. о. Голови Комісії

А. Амелін

 

 

Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(У тексті положення посилання на додаток 45 замінено посиланням на додаток 46 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 грудня 2014 року N 1713)

(У тексті Положення слова "Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" в усіх відмінках замінено словами "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" у відповідних відмінках згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 вересня 2016 року N 923)

(У тексті Положення слова "на сторінці в мережі Інтернет" замінено словами "на власному веб-сайті" згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 серпня 2017 року N 603)

(У тексті Положення посилання на додатки 44 - 46 замінено відповідно посиланнями на додатки 43 - 45 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 квітня 2018 року N 243)

(У тексті Положення та додатках до нього слова "код за ЄДРПОУ" в усіх відмінках замінено словами "ідентифікаційний код юридичної особи" у відповідних відмінках згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 грудня 2018 року N 854)

I. Загальні положення

1. Це Положення регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регульованої інформації (далі - Інформація), до якої належать:

регулярна (проміжна, річна) інформація;

особлива інформація;

інсайдерська інформація;

інформація про власників голосуючих акцій понад порогові значення пакетів акцій;

інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю;

інформація в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів емітентами цінних паперів;

інформація, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск іпотечних сертифікатів (далі - інформація про випуск)) цінних паперів та звіті про результати розміщення (звіті про підсумки випуску іпотечних сертифікатів (далі - підсумки випуску)) цінних паперів емітентами цінних паперів;

інформація, передбачена статтями 65 - 652 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах";

відомості про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства;

інформація щодо розкриття емітентом цінних паперів календарного плану;

інформація щодо розкриття приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належить одній особі, своєї структури власності.

Це Положення також регулює питання розміщення акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

(абзац тринадцятий пункту 1 розділу I із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати іншу інформацію та повідомлення відповідно до законодавства.

2. Дія цього Положення поширюється на емітентів цінних паперів та на іноземних емітентів - нерезидентів, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України.

Дія цього Положення не поширюється на емітентів:

державних облігацій;

казначейських зобов'язань;

облігацій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

облігацій місцевих позик;

інвестиційних сертифікатів;

акцій корпоративних інвестиційних фондів, які уклали договори про управління активами таких корпоративних інвестиційних фондів з компаніями з управління активами.

3. Інформація на фондовому ринку розкривається шляхами, передбаченими статтею 39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", крім випадку розміщення приватним акціонерним товариством повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

(абзац перший пункту 3 розділу I у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.12.2019 р. N 781)

Під час розкриття Інформації емітент цінних паперів може не включати копії документів до її складу у разі, якщо такі документи є у публічному доступі у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст Інформації людиною; у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст Інформації людиною і відтворювати Інформацію на папері для необмеженого завантаження та копіювання; у формі, що дає змогу сприймати зміст Інформації у машиночитальному форматі на веб-сайті емітента та/або у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії чи в інших базах осіб, що надають інформаційні послуги на фондовому ринку. У такому разі емітент подає реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження копій цих документів з мережі Інтернет, що мають містити повну адресу файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (далі - URL-адреса), ім'я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату), точний розмір файлу та контрольну суму для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту.

(абзац другий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

4. Інформація, що підлягає розкриттю відповідно до цього Положення, розкривається державною мовою з урахуванням вимог статті 391 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

5. У разі розкриття Інформації емітентом, цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, емітент після розміщення такої Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, зобов'язаний повідомити фондову біржу, на якій цінні папери допущені до торгів в частині включення до біржового реєстру, про розміщення такої Інформації у порядку, погодженому з цією фондовою біржею.

6. Порядок взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати Інформацію відповідно до цього Положення, та особи, уповноваженої на розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, доступ до загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії регулюються нормативно-правовими актами Комісії.

Вимоги до діяльності з оприлюднення Інформації від імені учасників фондового ринку встановлюються законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Комісії.

7. Інформація для розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, має надаватися у формі електронного документа із накладеними на нього кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи емітента та/або кваліфікованою електронною печаткою емітента.

(абзац перший пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

За результатами надання та оприлюднення Інформації емітент отримує довідку про оприлюднення інформації у формі електронного документа із накладеними на нього кваліфікованим електронним підписом та/або кваліфікованою електронною печаткою особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, із застосуванням кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої позначки часу (щодо часу створення цієї довідки), з такими реквізитами:

(абзац другий пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

ідентифікаційний код юридичної особи - особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

створений особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, унікальний реєстраційний номер (ідентифікатор) отриманої від емітента Інформації;

ідентифікаційний код юридичної особи емітента;

надана емітентом у складі Інформації дата реєстрації ним електронного документа, що містить Інформацію;

наданий емітентом у складі Інформації вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить Інформацію;

дата та час (з точністю до секунд) отримання особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, Інформації від емітента;

дата та час (з точністю до секунд) оприлюднення особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, отриманої від емітента Інформації.

У разі встановлення особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, невідповідності Інформації емітента встановленим Комісією вимогам або у разі встановлення особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, інших причин, що унеможливлюють оприлюднення отриманої Інформації, емітент отримує довідку про неможливість оприлюднення інформації у формі електронного документа із накладеними на нього кваліфікованим електронним підписом та/або кваліфікованою електронною печаткою особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, із застосуванням кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої позначки часу (щодо часу створення цієї довідки), з такими реквізитами:

(абзац десятий пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

ідентифікаційний код юридичної особи - особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

створений особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, унікальний реєстраційний номер (ідентифікатор) отриманої від емітента Інформації;

ідентифікаційний код юридичної особи емітента;

надана емітентом у складі Інформації дата реєстрації ним електронного документа, що містить Інформацію;

наданий емітентом у складі Інформації вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить Інформацію;

дата та час (з точністю до секунд) отримання особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, Інформації від емітента;

відомості про встановлену особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, невідповідність Інформації емітента встановленим Комісією вимогам або про інші встановлені особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, причини, що унеможливлюють оприлюднити отриману Інформацію.

Отримана від емітента Інформація підлягає оприлюдненню у таких формах:

у формі отриманого від емітента оригінального електронного документа, що містить Інформацію, придатного для необмеженого завантаження та копіювання (включаючи накладені на електронний документ, що містить Інформацію, кваліфіковані електронні підписи та/або кваліфіковані електронні печатки);

(абзац дев'ятнадцятий пункту 7 розділу I із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та
 фондового ринку від 24.12.2019 р. N 781)

у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст Інформації людиною, у складі інформаційного наповнення веб-сайту;

у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст Інформації людиною і відтворювати Інформацію на папері, для необмеженого завантаження та копіювання;

у формі, що дає змогу сприймати зміст Інформації у машиночитальному форматі.

(пункт 7 розділу I доповнено новим абзацом двадцять другим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та
 фондового ринку від 24.12.2019 р. N 781
,
у зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять четвертий
 вважати відповідно абзацами двадцять третім - двадцять п'ятим
)

Інформація підлягає одночасному оприлюдненню у всіх зазначених формах. До оприлюднення Інформації у зазначених формах її оприлюднення або поширення особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, в інших формах не допускається.

Разом з оприлюдненням Інформації особа, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, оприлюднює та надає для необмеженого завантаження довідку про оприлюднення інформації разом із накладеною на неї кваліфікованим електронним підписом та/або кваліфікованою електронною печаткою.

(абзац двадцять четвертий пункту 7 розділу I із змінами,
 внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 24.12.2019 р. N 781)

Подання Інформації до Комісії особою, яка надає інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії, регулюється нормативно-правовими актами Комісії.

8. Емітенти зобов'язані мати власний веб-сайт.

Емітент під час оприлюднення Інформації на власному веб-сайті забезпечує вільний доступ до такої Інформації, а також повідомляє за вимогою заінтересованих осіб адреси сторінок у мережі Інтернет, на яких здійснюється оприлюднення Інформації.

Інформація підлягає оприлюдненню емітентом на власному веб-сайті у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту Інформації людиною, відтворення Інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, у формі, що дає змогу сприймати зміст Інформації у машиночитальному форматі (у разі наявності), із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента. До оприлюднення Інформації емітента на власному веб-сайті у зазначеній формі її оприлюднення в інших формах не допускається.

(абзац третій пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

Емітент не може обмежувати доступ або встановлювати плату за доступ до інформації, що підлягає обов'язковому розкриттю на такому веб-сайті.

Річна інформація має залишатися в публічному доступі на власному веб-сайті емітента протягом щонайменше 10 років після її розкриття.

Інформація, розміщена публічним акціонерним товариством, має залишатися в публічному доступі на власному веб-сайті відповідно до пункту 4 розділу IX цього Положення.

Інформація, розміщена приватним акціонерним товариством, залишається у публічному доступі на власному веб-сайті протягом строків та у формах, визначених законодавством.

(пункт 8 розділу I доповнено абзацом сьомим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 24.12.2019 р. N 781)

У випадку зміни власного веб-сайту, емітент зобов'язаний протягом п'яти робочих днів після зміни власного веб-сайту забезпечити розміщення на новому власному веб-сайті всієї інформації, яка була ним розміщена раніше та строк розміщення якої не минув.

(пункт 8 розділу I доповнено абзацом восьмим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 24.12.2019 р. N 781)

9. Розкриття Інформації емітентом здійснюється за такими етапами та послідовністю:

1) складення Інформації емітентом;

2) розміщення Інформації емітентом на власному веб-сайті;

3) надання емітентом Інформації особі, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

4) у разі відповідності Інформації емітента встановленим Комісією вимогам, здійснення оприлюднення Інформації особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, із наданням емітенту довідки про оприлюднення інформації;

5) у разі невідповідності Інформації емітента встановленим Комісією вимогам або у разі неможливості оприлюднення інформації з інших причин із наданням емітенту особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, довідки про неможливість оприлюднення інформації;

6) у разі оприлюднення Інформації особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, якщо така особа також надає емітентові інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії, така особа самостійно подає Інформацію до Комісії та здійснює підтвердження такого подання;

(абзац сьомий пункту 9 розділу I у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

7) у разі якщо особа, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та яка здійснила оприлюднення Інформації емітента, не надає інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії, емітент подає Інформацію до Комісії безпосередньо або через іншу особу, яка надає зазначені послуги;

(абзац восьмий пункту 9 розділу I у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

8) надання емітенту підтвердження подання Інформації до Комісії особою, яка надає інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії.

Емітент має право подавати Інформацію до Комісії безпосередньо в порядку, встановленому Положенням про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року N 492, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за N 789/19527 (зі змінами). У такому разі вимоги щодо подання звітності до Комісії, передбачені підпунктами 6 - 8 цього пункту, до емітента не застосовуються.

(абзац десятий пункту 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

10. У разі якщо емітент несвоєчасно розкриває Інформацію, розкриття якої є обов'язковим відповідно до цього Положення, емітент повинен письмово повідомити Комісію листом з обґрунтуванням причин, що призвели до несвоєчасного розкриття Інформації, складеним у довільній формі та засвідченим підписом керівника емітента.

Про несвоєчасне розкриття Інформації емітент повідомляє акціонерів або інвесторів шляхом оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення на власному веб-сайті протягом двох днів, але не пізніше 10:00 третього дня після дня виявлення емітентом факту несвоєчасного розкриття.

11. Якщо емітентом розкрито недостовірну Інформацію, він зобов'язаний вжити заходів щодо спростування такої Інформації та розкрити виправлену Інформацію у той (ті) самий (самі) спосіб (способи), яким (якими) було розкрито таку недостовірну Інформацію.

Спростування розкритої недостовірної Інформації та розкриття виправленої Інформації здійснюються якнайшвидше, але не пізніше 10:00 наступного робочого дня після дня, коли емітент дізнався про розкриття недостовірної Інформації.

Про виявлення недостовірної Інформації та розкриття виправленої Інформації емітент повідомляє акціонерів або інвесторів шляхом оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення на власному веб-сайті не пізніше 10:00 наступного робочого дня після дня, коли емітент дізнався про розкриття недостовірної Інформації.

Емітент зобов'язаний одночасно з розкриттям виправленої Інформації повідомити Комісію листом про факт оприлюднення недостовірної Інформації, надати обґрунтовані пояснення щодо причин оприлюднення недостовірної Інформації із обов'язковим зазначенням, що саме в Інформації було виправлено.

Розкриття виправленої Інформації здійснюється шляхом розміщення нового файлу із виправленою інформацією з обов'язковим зазначенням, що саме в ній було виправлено, а також збереженням файлу із недостовірною інформацією з поміткою на ньому про його недостовірність.

12. Інформація подається до Комісії у формі електронних документів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок подання адміністративних даних, та інформації у формі електронних документів.

Інформація в електронній формі складається відповідно до опису розділів, визначених окремим документом Комісії нормативно-технічного характеру.

(абзац другий пункту 12 розділу I у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.12.2019 р. N 781)

Інформація складається емітентом з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (зі змінами).

На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії емітент цінних паперів зобов'язаний подати (надіслати) до Комісії Інформацію у строк, передбачений вимогою, відповідно до цього Положення в паперовій формі. Інформація у паперовій формі формується як друкована копія електронної форми. У випадку, передбаченому цим абзацом, Інформація може подаватись у паперовій та/або електронній формах на електронному носії інформації.

У разі якщо паперова форма Інформації налічує більше одного аркуша, така Інформація має бути прошита, пронумерована та скріплена підписом керівника емітента або уповноваженої особи. На зворотному боці останньої сторінки робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено підписом керівника емітента або уповноваженої особи (кількість) сторінок".

У разі підписання Інформації уповноваженою особою до паперової форми Інформації додається копія документа, згідно з яким особу уповноважено підписати паперову форму Інформації, завірена підписом керівника емітента.

Підпис керівника або уповноваженої особи емітента на титульному аркуші Інформації також підтверджує ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог цього Положення.

13. Фінансова звітність емітентів цінних паперів (крім банків) розкривається у складі та формах, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку. Фінансова звітність емітентів цінних паперів - банків розкривається у складі та формах, встановлених Національним банком України.

Формат фінансової звітності емітентів цінних паперів формується відповідно до опису розділів, визначених окремим документом Комісії нормативно-технічного характеру.

(абзац другий пункту 13 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 24.12.2019 р. N 781)

Емітенти цінних паперів, у складі Інформації розкривають фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних або національних стандартів фінансової звітності, а саме:

(абзац третій пункту 13 розділу I у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.12.2019 р. N 781)

повний комплект проміжної фінансової звітності та повний комплект консолідованої проміжної фінансової звітності (у разі складання відповідно до законодавства);

повний комплект річної фінансової звітності та повний комплект річної консолідованої фінансової звітності (у разі складання відповідно до законодавства).

Фінансова звітність емітента має відповідати стандартам фінансової звітності, обраним за основу при складанні такої фінансової звітності.

Аудиторський звіт щодо фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності (за наявності)) та висновок про огляд проміжної фінансової звітності (проміжної консолідованої фінансової звітності) (за наявності) мають відповідати міжнародним стандартам аудиту та вимогам, встановленим Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності".

14. Емітенти цінних паперів зобов'язані складати Інформацію у повному обсязі відповідно до вимог цього Положення.

15. Емітент при складанні Інформації може наводити додаткову інформацію, яка необхідна для повного і всебічного її розкриття.

Емітент цінних паперів може додатково розміщувати у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, повідомлення про суттєві події (інші, ніж Інформація, визначена цим Положенням), які можуть бути істотними для акціонерів, учасників, інвесторів або вплинути на фінансово-господарський стан емітента. Повідомлення про суттєві події розкривається у довільній формі.

16. Приватне акціонерне товариство (у разі якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, не розкриває Інформацію, якщо інше не встановлено його статутом.

У такому разі таке приватне акціонерне товариство має розкривати свою структуру власності відповідно до розділу V цього Положення на власному веб-сайті та шляхом подання до Комісії.

Якщо у приватному акціонерному товаристві, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, відбудеться зміна структури власності, внаслідок чого 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано стане належати більш ніж одній особі, таке товариство здійснює розкриття Інформації як приватне акціонерне товариство відповідно до вимог Закону.

(пункт 16 розділу I доповнено абзацом третім згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

Якщо приватне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, належить до підприємства, що становить суспільний інтерес відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", таке товариство оприлюднює звітність в обсязі, встановленому цим Законом.

(пункт 16 розділу I доповнено абзацом четвертим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

17. Іноземний емітент розкриває Інформацію відповідно до цього Положення та у строки, визначені статтею 411 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Іноземний емітент, цінні папери якого допущені до обігу на території України, може розкривати в публічному доступі інформацію згідно з законодавством держави походження такого емітента.

(пункт 17 розділу І доповнено абзацом другим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.04.2019 р. N 194)

18. Міжнародні фінансові організації розкривають Інформацію відповідно до цього Положення, якщо це прямо передбачено проспектом таких облігацій, з урахуванням особливостей, визначених таким проспектом.

(розділ I із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1250,
від 16.12.2014 р. N 1713,
 від 01.09.2015 р. N 1348,
 від 12.04.2016 р. N 410,
від 10.08.2017 р. N 603,
від 19.04.2018 р. N 243,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

II. Порядок та строки розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Порядок та строки розкриття особливої інформації

1. Обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої цим Положенням, поширюється на емітентів цінних паперів з дати, наступної за датою реєстрації Комісією першого випуску цінних паперів.

Емітенти, які не є акціонерними товариствами та щодо цінних паперів яких не здійснено публічну пропозицію та цінні папери яких не допущені до торгів на фондовій біржі, не зобов'язані розкривати інформацію відповідно до вимог цієї глави та глави 1 розділу III цього Положення.

(пункт 1 глави 1 розділу ІІ доповнено абзацом другим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243)

2. Обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої цим Положенням, припиняється з дати скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.

(пункт 2 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 01.09.2015 р. N 1348
,
від 19.04.2018 р. N 243)

3. Публічні акціонерні товариства та банки зобов'язані розкривати особливу інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 1 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 25 цього пункту.

Приватні акціонерні товариства зобов'язані розкривати особливу інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 1 розділу III цього Положення, крім вимог підпунктів 3, 9, 10, 16 - 18, 20 та 23 цього пункту.

Емітент, який не є акціонерним товариством та щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі, зобов'язаний розкривати особливу інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 1 розділу III цього Положення, крім вимог підпунктів 2, 3, 5, 8 - 10, 16 - 21, 23 - 25 цього пункту.

Емітент, який не є акціонерним товариством та щодо цінних паперів якого не здійснено публічну пропозицію та цінні папери якого не допущені до торгів на фондовій біржі, не зобов'язаний розкривати інформацію відповідно до вимог глави 1 розділу III цього Положення.

(пункт 3 глави 1 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243)

4. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати особливу інформацію у формі повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (далі - Повідомлення). Щодо кожного виду особливої інформації складається окреме Повідомлення.

5. Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки:

на власному веб-сайті - якнайшвидше:

емітентами, цінні папери яких не допущені до торгів на фондовій біржі, - не пізніше 10:00 другого робочого дня після дати вчинення дії;

емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі, - не пізніше початку торговельної сесії наступного торговельного дня фондової біржі після дати вчинення дії;

у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, - до кінця доби другого робочого дня після дати вчинення дії;

подання до Комісії - протягом п'яти робочих днів після дати вчинення дії.

(пункт 5 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16.12.2014 р. N 1713
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

6. Текст Повідомлення за змістом та обсягом має відповідати вимогам, що встановлені до відповідного виду особливої інформації.

(пункт 6 глави 1 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

7. Повідомлення, яке подається до Комісії та розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, складається з титульного аркуша (додаток 1) та однієї з наведених у додатках 2 - 15 форм відповідно до виду особливої інформації.

(пункт 7 глави 1 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

8. На титульному аркуші Повідомлення, яке розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та яке подається до Комісії, обов'язково зазначаються:

дата реєстрації емітентом електронного документа, що містить Повідомлення;

вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить Повідомлення;

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення);

(абзац четвертий пункту 8 глави 1 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо);

(пункт 8 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом п'ятим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 24.12.2019 р. N 781
,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим
)

дата оприлюднення та URL-адреси власного веб-сайту та веб-сторінки в мережі Інтернет у складі цього веб-сайту, безпосередньо на якій розкрито зміст Повідомлення.

(пункт 8 глави 1 розділу ІІ у редакції рішень Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243
,
від 04.12.2018 р. N 854)

2. Порядок та строки розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю

1. Обов'язок здійснювати розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, передбаченої цим Положенням, поширюється на емітентів іпотечних цінних паперів, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю з дати, наступної за датою реєстрації Комісією першого випуску цінних паперів.

2. Обов'язок здійснювати розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, передбаченої цим Положенням, припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.

(пункт 2 глави 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 01.09.2015 р. N 1348)

3. Емітенти цінних паперів розкривають інформацію про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до переліку, який визначено у главі 2 розділу III цього Положення.

4. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати інформацію про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю у формі повідомлення про виникнення такої інформації про емітента (далі - Повідомлення про інформацію). Щодо кожного виду інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю складається окреме Повідомлення про інформацію.

5. Розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю здійснюється у такі строки:

на власному веб-сайті - якнайшвидше:

емітентами, цінні папери яких не допущені до торгів на фондовій біржі, - не пізніше 10:00 другого робочого дня після дати вчинення дії;

емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі, - не пізніше початку торговельної сесії наступного торговельного дня фондової біржі після дати вчинення дії;

у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, - до кінця доби другого робочого дня після дати вчинення дії;

подання до Комісії - протягом п'яти робочих днів після дати вчинення дії.

(пункт 5 глави 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16.12.2014 р. N 1713
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

6. Текст Повідомлення про інформацію за змістом та обсягом має відповідати вимогам, установленим до відповідного виду інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

(пункт 6 глави 2 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

7. Повідомлення про інформацію, яке подається до Комісії та розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, складається з титульного аркуша (додаток 1) та однієї з наведених у додатках 16 - 27 форм відповідно до виду інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

(пункт 7 глави 2 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

8. На титульному аркуші Повідомлення, яке розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та яке подається до Комісії, обов'язково зазначаються:

дата реєстрації емітентом електронного документа, що містить Повідомлення;

вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить Повідомлення;

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення);

(абзац четвертий пункту 8 глави 2 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо);

(пункт 8 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом п'ятим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та
 фондового ринку від 24.12.2019 р. N 781
,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим
)

дата оприлюднення та URL-адреси власного веб-сайту та веб-сторінки в мережі Інтернет у складі цього веб-сайту, безпосередньо на якій розкрито зміст Повідомлення.

(пункт 8 глави 2 розділу ІІ у редакції рішень Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243
,
від 04.12.2018 р. N 854)

3. Порядок та строки розкриття проміжної інформації емітентами цінних паперів

(назва глави 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243)

1. Обов'язок здійснювати розкриття проміжної інформації в порядку, передбаченому цим Положенням, поширюється на:

1) публічні акціонерні товариства, щодо акцій яких здійснено публічну пропозицію та/або акції яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру;

2) банки;

3) емітентів, щодо інших цінних паперів, крім акцій, яких здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Обов'язок розкриття проміжної інформації поширюється на публічні акціонерні товариства, щодо акцій яких здійснено публічну пропозицію, та емітентів, щодо інших цінних паперів, крім акцій, яких здійснено публічну пропозицію, з кварталу, в якому емітенти здійснили публічну пропозицію відповідних цінних паперів. Обов'язок розкриття проміжної інформації припиняється з наступного кварталу після кварталу, в якому було проведено державну реєстрацію нової редакції статуту акціонерного товариства, що передбачає зміну типу публічного акціонерного товариства на приватний, або якщо скасовано реєстрацію випуску цінних паперів та анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів, або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.

Обов'язок розкриття проміжної інформації поширюється на публічні акціонерні товариства, акції яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, та емітентів, щодо інших цінних паперів, крім акцій, цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, з кварталу, в якому цінні папери перебували (були включені) у біржовому реєстрі фондової біржі незалежно від тривалості перебування їх у біржовому реєстрі фондової біржі та незалежно від того, чи були цінні папери такого емітента протягом звітного кварталу виключені з біржового реєстру фондової біржі. Обов'язок емітента розкривати проміжну інформацію припиняється з кварталу, наступного за кварталом, у якому цінні папери такого емітента були виключені з біржового реєстру фондової біржі. При цьому квартал, у якому цінні папери емітента були виключені з біржового реєстру фондової біржі, є для такого емітента звітним кварталом.

(пункт 1 глави 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 01.09.2015 р. N 1348
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243)

2. Проміжна інформація складається за підсумками кожного кварталу та відповідно до вимог цього Положення.

(пункт 2 глави 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243)

3. Проміжна інформація розкривається за кожний квартал.

Проміжна інформація за перший, другий, третій та четвертий квартали згідно з цим Положенням розкривається у термін не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Емітенти, зазначені у пункті 1 цієї глави, розкривають проміжну інформацію за четвертий квартал, крім такої інформації:

(абзац третій пункту 3 глави 3 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 24.12.2019 р. N 781)

інформація про господарську та фінансову діяльність емітента;

проміжна фінансова звітність;

висновок про огляд проміжної фінансової звітності;

твердження щодо проміжної інформації.

(пункт 3 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом сьомим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781
,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим
)

Консолідована проміжна фінансова звітність за перший, другий, третій квартали розкривається не пізніше 30 числа другого місяця, наступного за звітним кварталом.

На титульному аркуші проміжної інформації, яка розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, обов'язково зазначаються:

дата реєстрації емітентом електронного документа, що містить проміжну інформацію;

вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить проміжну інформацію;

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

дата оприлюднення та URL-адреси власного веб-сайту та веб-сторінки в мережі Інтернет у складі цього веб-сайту, безпосередньо на якій розкрито зміст проміжної інформації.

(абзац тринадцятий пункту 3 глави 3 розділу II із змінами,
 внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 24.12.2019 р. N 781)

(пункт 3 глави 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.11.2016 р. N 1154
,
у редакції
рішень Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243
,
від 04.12.2018 р. N 854)

4. Порядок та строки розкриття регулярної річної інформації емітентами цінних паперів

1. Обов'язок здійснювати розкриття регулярної річної інформації поширюється на осіб, які станом на 31 грудня звітного року є емітентами.

Обов'язок розкриття регулярної річної інформації припиняється з дати скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів, або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.

(абзац другий пункту 1 глави 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 01.09.2015 р. N 1348
,
від 19.04.2018 р. N 243)

2. Звітним періодом для складання річної інформації є календарний рік.

Перший звітний рік новоствореного емітента може бути меншим за 12 місяців, він обчислюється:

для акціонерних товариств - з дати державної реєстрації товариства до 31 грудня звітного року включно;

для емітентів цінних паперів, крім акцій, - з дня реєстрації випуску до 31 грудня звітного року включно.

3. У разі подання до Комісії документів на скасування реєстрації випусків цінних паперів у період з 01 січня до 30 квітня року, наступного за звітним, емітент або його правонаступник розкриває регулярну річну інформацію відповідно до вимог цього Положення.

4. Розкриття регулярної річної інформації має здійснюватись не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Емітенти цінних паперів до подання регулярної річної інформації до Комісії розміщують її на власному веб-сайті та в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

На титульному аркуші річної інформації, яка розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та яка подається до Комісії, обов'язково зазначаються:

дата реєстрації емітентом електронного документа, що містить річну інформацію;

вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить річну інформацію;

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

дата оприлюднення та URL-адреси власного веб-сайту та веб-сторінки в мережі Інтернет у складі цього веб-сайту, безпосередньо на якій розкрито зміст річної інформації.

(абзац сьомий пункту 4 глави 4 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

(пункт 4 глави 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16.12.2014 р. N 1713,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 01.09.2015 р. N 1348,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243
,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

5. Публічне акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, а також банк зобов'язані розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення.

Публічне акціонерне товариство (крім банків), щодо акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення.

Емітент, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, зобов'язаний розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпунктів 11 - 14, 19, 26, 27 цього пункту.

Приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпунктів 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту. При цьому для товариства, зазначеного у цьому абзаці, аудиторський звіт розкривається у разі проходження аудиту. Приватні акціонерні товариства, що становлять суспільний інтерес, оприлюднюють аудиторський висновок (звіт) відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

(абзац четвертий пункту 5 глави 4 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

Підпункт 28 пункту 1 глави 4 розділу III цього Положення не застосовується до приватного акціонерного товариства, крім того, яке здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) у частині підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності.

Емітент, який не є акціонерним товариством, який не здійснював публічну пропозицію інших цінних паперів, крім акцій, та цінні папери якого не допущені до торгів на фондовій біржі, зобов'язаний розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпунктів 5, 9 - 15, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 31 - 33 цього пункту.

(абзац шостий пункту 5 глави 4 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

(пункт 5 глави 4 розділу ІІ у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1713
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

6. Пункт 6 глави 4 розділу ІІ виключено

(главу 4 розділу ІІ доповнено пунктом 6 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16.12.2014 р. N 1713
,
пункт 6 глави 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

III. Склад інформації, що розкривається емітентами цінних паперів

1. Склад особливої інформації емітента цінних паперів

1. До особливої інформації емітента цінних паперів належать відомості про:

1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

2) прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу;

3) наявність, строк дії та сторони акціонерного договору;

4) факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі;

5) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

6) осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

7) зміну складу посадових осіб емітента;

8) зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;

9) зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

10) зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

11) рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;

12) рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;

13) порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;

14) відкриття провадження у справі про банкрутство емітента, введення процедури санації;

(підпункт 14 пункту 1 глави 1 розділу III у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.12.2019 р. N 781)

15) рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента;

16) повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій;

17) зміни до статуту, пов'язані із зміною прав акціонерів;

18) кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення;

19) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій;

20) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій;

21) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій;

22) заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів;

23) прийняття рішення про виплату дивідендів;

24) зміну типу акціонерного товариства;

25) зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства;

26) зміни адреси власного веб-сайту емітента;

(пункт 1 глави 1 розділу ІІІ доповнено підпунктом 26 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

27) інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу.

(пункт 1 глави 1 розділу ІІІ доповнено підпунктом 27 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

2. Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, складаються за формою, наведеною у пункті 1 додатка 2 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та найменування органу, що прийняв таке рішення;

вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення, порядок здійснення такого розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг);

розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій. У разі розміщення акцій зазначаються їх номінальна вартість та ціна розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, наводяться найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій;

співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення;

інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються;

спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік;

мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів;

прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів акціонерного товариства); відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють;

інформація щодо можливості конвертації цінних паперів;

інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії.

3. Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу) складаються за формою, наведеною у пункті 2 додатка 2 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про викуп власних акцій.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення щодо викупу власних акцій та назва уповноваженого органу, який прийняв таке рішення;

період викупу (дата початку й закінчення викупу) та порядок викупу;

інформація про мету викупу акцій, ціну викупу або порядок її визначення із зазначенням факторів, які враховуються при визначенні ціни акцій, та ступеня їх впливу;

номінальна та ринкова вартість акцій та прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю року, який передував даті прийняття рішення про викуп акцій;

тип, форма існування і кількість акцій, що підлягають викупу;

співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу;

найменування та ідентифікаційний код юридичних осіб або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, акціонерів, які володіють значним пакетом акцій станом до викупу акцій;

прізвище, ім'я, по батькові членів наглядової ради та/або виконавчого органу, або найменування юридичної особи, у яких викуповуються акції, із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, та частки у загальній кількості акцій станом до викупу акцій;

дата викупу власних акцій, їх тип, кількість, частка від статутного капіталу (якщо емітент володіє раніше викупленими власними акціями);

дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, міжнародний ідентифікаційний номер акцій, що підлягають викупу.

4. Відомості про наявність, строк дії та сторони акціонерного договору складаються за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання товариством повідомлення про укладення договору між акціонерами від однієї зі сторін такого договору.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата отримання товариством повідомлення про укладення договору між акціонерами від однієї зі сторін такого договору;

номер (за наявності) та дата укладання договору;

сторони договору (із зазначенням: прізвища, імені, по батькові або найменування власника (власників) акцій, ідентифікаційного коду юридичної особи - резидента або коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій);

дата набрання чинності договором та строк або термін дії договору (у разі наявності інформації).

5. Відомості про факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі складаються за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата:

включення цінних паперів емітента до біржового реєстру фондової біржі або коли емітенту стало відомо про включення цінних паперів емітента до біржового реєстру фондової біржі;

коли емітенту стало відомо про виключення цінних паперів з біржового реєстру фондової біржі.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата дії, дія (включення/виключення цінних паперів до/з біржового реєстру фондовій біржі), найменування фондової біржі, вид, загальна номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія;

співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках);

дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, щодо яких вчинена дія;

тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія;

дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення цінних паперів емітента до біржового реєстру фондової біржі. Наводиться найменування фондової біржі, в біржовий реєстр якої включаються цінні папери емітента;

дата рішення та уповноважений орган емітента або найменування фондової біржі, які прийняли рішення про виключення цінних паперів з біржового реєстру фондової біржі;

види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у біржовому реєстрі, права їх власників;

у разі виключення цінних паперів з біржового реєстру зазначаються дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх виключення.

6. У разі прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту за формою, наведеною у пункті 1 додатка 5 до цього Положення. У разі прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту за формою, наведеною у пункті 2 додатка 5 до цього Положення. У разі прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 3 цього пункту за формою, наведеною у пункті 3 додатка 5 до цього Положення.

У разі прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, які одночасно є значними та такими, щодо вчинення яких є заінтересованість, емітент - публічне акціонерне товариство розкриває інформацію відповідно до підпункту 3 цього пункту. Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, розкриваються у складі відомостей про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Емітент розкриває інформацію щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю не пізніше моменту вчинення правочину.

(пункт 6 глави 1 розділу ІІІ доповнено новим абзацом третім згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854,
у зв'язку з цим абзаци третій - тридцять восьмий вважати
 відповідно абзацами четвертим - тридцять дев'ятим)

У разі прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину або правочину, щодо якого є заінтересованість, відповідно до статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" емітент розкриває інформацію в обсязі, передбаченому для розкриття інформації про надання згоди на вчинення значного правочину або правочину, щодо якого є заінтересованість із зазначенням причин прийняття такого рішення. У такому разі вимоги абзацу третього цього пункту не застосовуються.

(абзац четвертий пункту 6 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.12.2018 р. N 854)

Вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю і осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

Інформація зазначається щодо кожного правочину окремо:

1) датою вчинення дії вважається дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема:

характеру правочинів;

граничної сукупної вартості правочинів;

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності;

співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках);

загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення;

2) датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або прийняття відповідним органом управління емітента рішення про подальше схвалення значного правочину, який було вчинено.

(абзац шістнадцятий пункту 6 глави 1 розділу III у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв;

(абзац вісімнадцятий пункту 6 глави 1 розділу III із змінами,
 внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку України від 24.12.2019 р. N 781)

предмет правочину;

ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства;

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності;

співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках);

загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами);

загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення (зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою);

додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства.

Інформація зазначається щодо кожного значного правочину окремо.

При розкритті інформації про надання згоди на вчинення значних правочинів особа, яка провадить клірингову діяльність, може консолідувати цю інформацію за характером значних правочинів у разі, якщо кількість значних правочинів, що мають однаковий характер, перевищуватиме 10 і згоду на вчинення таких значних правочинів надано відповідно до вимог законодавства;

(пункт 6 глави 1 розділу ІІІ доповнено новим абзацом двадцять сьомим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.12.2018 р. N 854,
у зв'язку з цим абзаци двадцять сьомий - тридцять дев'ятий
вважати відповідно абзацами двадцять восьмим - сороковим)

3) датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю або прийняття відповідним органом управління емітента рішення про подальше схвалення правочину із заінтересованістю, який було вчинено.

(абзац двадцять восьмий пункту 6 глави 1 розділу III у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення правочину із заінтересованістю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв;

(абзац тридцятий пункту 6 глави 1 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства;

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності;

співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках);

загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами);

загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення (зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою);

істотні умови правочину, а саме:

предмет правочину;

інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства", а також найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину. У разі якщо особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, є афілійована особа акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства, необхідно розкрити інформацію щодо неї, а також щодо акціонера або посадової особи (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи);

ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

інші істотні умови правочину.

Текст звіту незалежного аудитора (аудиторської фірми), суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію, передбачену частиною п'ятою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства", включається до відомостей, що містяться у Повідомленні щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. Вимоги цього абзацу не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

(пункт 6 глави 1 розділу ІІІ доповнено абзацом сорок першим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента складаються за формою, наведеною у додатку 6 до цього Положення.

До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента.

Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі:

призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду);

призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень);

припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента;

заміни члена наглядової ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаного акціонером (акціонерами) члена наглядової ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

Датою вчинення дії вважається:

дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента;

дата отримання акціонерним товариством повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (акціонерів);

дата, з якої припинено повноваження посадової особи, якщо її повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:

найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб, дата прийняття рішення, зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення, або прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), який (які) направив(ли) акціонерному товариству повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (акціонерів), або підстави для припинення повноважень, якщо повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента;

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження), розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках);

(абзац чотирнадцятий пункту 7 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.12.2018 р. N 854)

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

У разі призначення (обрання) посадової особи розкривається інформація про строк, на який призначено (обрано) особу, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років.

У разі обрання загальними зборами акціонерів члена наглядової ради акціонерного товариства розкривається інформація про те, чи є такий член акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

У разі звільнення (припинення повноважень) посадової особи розкривається інформація щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посаді.

Якщо нікого не призначено (не обрано) на посаду замість звільненої особи (повноваження якої припинено), інформація про це обов'язково розкривається.

8. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій приватного акціонерного товариства, публічного акціонерного товариства, яке не здійснювало публічної пропозиції акцій та/або акції якого не включені до біржового реєстру, та публічного акціонерного товариства, яке розкриває відомості на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів, складаються за формою, наведеною у пункті 1 додатка 7 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій публічного акціонерного товариства, яке здійснювало публічну пропозицію акцій та/або акції якого включені до біржового реєстру, складаються за формою, наведеною у пункті 2 додатка 7 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання публічним акціонерним товариством інформації відповідно до статті 641 Закону України "Про акціонерні товариства".

(абзац четвертий пункту 8 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.12.2018 р. N 854)

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата отримання інформації;

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;

ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій;

дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась;

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття або відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій);

(абзац десятий пункту 8 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.12.2018 р. N 854)

відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями;

дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності).

У разі якщо публічне акціонерне товариство розкриває відомості на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів, необхідно зазначити, чи надходило повідомлення відповідно до статті 641 Закону України "Про акціонерні товариства".

(абзац тринадцятий пункту 8 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.12.2018 р. N 854)

9. Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, складаються за формою, наведеною у пункті 2 додатка 7 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом першої інформації про набуття або відчуження значного пакета акцій публічного акціонерного товариства відповідно до статті 641 Закону України "Про акціонерні товариства".

(абзац другий пункту 9 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.12.2018 р. N 854)

У Повідомленні розкривається така інформація:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яка набуває або відчужує право голосу за акціями товариства;

ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій;

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій;

сумарна кількість прав за голосуючими акціями до та після зміни;

відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями;

дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто;

відомості про акціонера або особу, яка має право користуватися голосуючими акціями (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи (із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи - резидента або коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента));

обставина (випадок), в результаті якої (якого) фізична або юридична особа набуває або відчужує право голосу за акціями товариства, якщо в результаті такого набуття або відчуження сумарна кількість голосів за акціями такої особи стане більшою, меншою або дорівнюватиме пороговому значенню пакета акцій. У разі якщо фізична або юридична особа на підставі отриманої довіреності має право самостійно та незалежно користуватися голосуючими акціями (відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від довірителя), необхідно зазначити довірителя (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи (із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи - резидента або коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)).

10. Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, складаються за формою, наведеною у пункті 2 додатка 7 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації відповідно до статті 641 Закону України "Про акціонерні товариства".

(абзац другий пункту 10 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.12.2018 р. N 854)

У Повідомленні розкривається така інформація:

відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи), які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

володіння фінансовим інструментом (пряме або опосередковане);

відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями;

дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто;

вид фінансового інструмента;

строк (термін) виконання;

чи надають (не надають) фінансові інструменти на дату їх виконання своєму власнику право набути голосуючі акції публічного акціонерного товариства шляхом їх поставки;

кількість голосуючих акцій, які можуть буди набуті у разі виконання фінансових інструментів;

сумарна кількість прав за голосуючими акціями до і після змін.

11. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв складаються за формою, наведеною у додатку 8 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про утворення (припинення) філії (філій), представництва (представництв) емітента, назва уповноваженого органу, що його прийняв, та причини прийняття такого рішення;

повне найменування та місцезнаходження кожної філії чи представництва, що були створені чи припинені, та функції, які вони виконували чи виконуватимуть. В разі прийняття рішення щодо кількох філій чи представництв усі відомості можуть подаватись в одному повідомленні з обов'язковим розкриттям необхідної інформації щодо кожної філії чи представництва.

12. Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу складаються за формою, наведеною у додатку 9 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про зменшення статутного капіталу та назва уповноваженого органу емітента, що його прийняв, а також причини, які обумовили прийняття такого рішення;

інформація про розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його зменшення, розмір статутного капіталу після зменшення;

сума, на яку зменшується статутний капітал, та частка (у відсотках), на яку зменшується статутний капітал, спосіб зменшення статутного капіталу;

кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих акцій (у відсотках) щодо кожного з членів наглядової ради товариства, виконавчого органу, яким належать акції емітента, та акціонерів, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу.

(абзац сьомий пункту 12 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

13. Відомості про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента, складаються за формою, наведеною у додатку 10 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата, коли емітент дізнався про винесення судом ухвали про порушення провадження у справі щодо посадової особи (у тому числі посадової особи, повноваження якої припинені).

У Повідомленні розкривається така інформація:

найменування суду, який виніс ухвалу, номер справи та дата винесення ухвали про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;

учасники провадження (із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади посадової особи, щодо якої порушено провадження, у тому числі посадової особи, яка відсторонена від виконання обов'язків або повноваження якої припинені);

зміст позовних вимог.

14. У разі відкриття провадження у справі про банкрутство емітента, емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту. У разі постановлення ухвали про введення процедури санації емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту:

1) відомості про відкриття провадження у справі про банкрутство емітента складається за формою, наведеною у пункті 1 додатка 11 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата:

постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про відкриття провадження у справі про його банкрутство, якщо процедуру банкрутства розпочато за заявою кредитора;

подання емітентом до суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство. У цьому випадку дата попереднього засідання не зазначається. Після постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство емітент повинен додатково оприлюднити таку інформацію.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство емітента, найменування суду, який розглядає зазначену справу, найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) особи, яка подала заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, ім'я або найменування кредитора (кредиторів) відповідно до вимог статті 34 Кодексу України з процедур банкрутства;

причини відкриття провадження у справі про банкрутство емітента та загальна сума вимог кредиторів;

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) арбітражного керуючого, призначеного судом;

дата проведення підготовчого засідання суду;

2) відомості про постановлення ухвали суду про введення процедури санації емітента складаються за формою, наведеною у пункті 2 додатка 11 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата постановлення судом ухвали про введення процедури санації боржника або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про постановлення судом ухвали про введення процедури санації.

У Повідомленні розкривається така інформація:

найменування суду, який постановив ухвалу про введення процедури санації емітента, дата постановлення ухвали, строк виконання плану санації, основний зміст затвердженого судом схваленого плану санації боржника;

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керуючого санацією, призначеного судом.

(пункт 14 глави 1 розділу III у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.12.2019 р. N 781)

15. У разі припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту. У разі припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту. У разі припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 3 цього пункту:

1) відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду складаються за формою, наведеною у пункті 1 додатка 12 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента, а в разі, якщо припинення емітента відбулося за рішенням суду, датою виникнення подій вважається дата винесення судом відповідного рішення.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про припинення емітента;

назва уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення, причини такого рішення та спосіб припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, банкрутство), у тому числі дата проведення загальних зборів (для акціонерних товариств), на яких розглядалось зазначене питання, та результати голосування із зазначенням кількості голосів "за" та кількості голосів "проти". У разі припинення за рішенням суду зазначається дата прийняття рішення суду, найменування та місцезнаходження суду, яким прийнято таке рішення.

У разі злиття або приєднання зазначаються повне найменування і місцезнаходження всіх осіб, які беруть участь у процедурі злиття або приєднання, умови злиття або приєднання, повне найменування і місцезнаходження юридичної особи, що буде утворена, сума внеску емітента в її статутний капітал, частка емітента у статутному капіталі нового підприємства.

У разі поділу або перетворення зазначаються повне найменування юридичної особи (осіб) - правонаступника (правонаступників), порядок розподілу активів та зобов'язань, розмір статутного капіталу правонаступника (правонаступників). Також розкривається інформація про порядок та умови обміну акцій (часток, паїв) емітента, який припиняється, на акції (частки, паї) юридичних осіб - правонаступників;

2) відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента складаються за формою, наведеною у пункті 2 додатка 12 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом ліквідації, назва органу емітента, що прийняв це рішення, причини такого рішення, у тому числі дата проведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене питання, та результати голосування із зазначенням кількості голосів "за" та кількості голосів "проти";

щодо кредиторів або їх відсутність;

вартість чистих активів, сума зобов'язань і розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком (звітом), за рік, який передував даті ухвалення рішення про ліквідацію емітента;

про достатність активів емітента для розрахунку за його зобов'язаннями, а також сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами;

3) відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду складаються за формою, наведеною у пункті 3 додатка 12 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата винесення судового рішення про ліквідацію емітента або дата винесення судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата судового рішення про припинення емітента шляхом ліквідації (у тому числі шляхом ліквідації у справі про банкрутство) та найменування суду, який прийняв таке рішення;

строк дії ліквідаційної процедури;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення емітента;

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка є уповноваженою особою, визначеною відповідно до рішення загальних зборів акціонерного товариства, та має повноваження представляти інтереси акціонерів у процесі провадження справи про банкрутство;

вартість чистих активів, сума зобов'язань й розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком (звітом), за рік, який передував даті прийняття рішення про ліквідацію емітента;

щодо достатності активів емітента для розрахунку за його зобов'язаннями, а також сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами.

16. Повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій складаються за формою, наведеною у пункті 1 додатка 13 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата набуття або відчуження акцій емітентом.

Повідомлення розкривається у разі, якщо публічне акціонерне товариство прямо або опосередковано набуває або відчужує власні акції у кількості, що перевищує, зменшує або дорівнює пороговому значенню пакета акцій.

У Повідомленні розкривається така інформація:

вид дії: викуп/продаж;

дата набуття/відчуження акцій емітентом;

вид набуття: прямо або опосередковано. У разі опосередкованого набуття зазначаються найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, яка контролюється акціонерним товариством;

кількість та тип акцій, які набуто або відчужено;

період викупу (дата початку й закінчення викупу) (за наявності) та порядок викупу;

мета викупу акцій (їх анулювання або продаж), ціна викупу/продажу акцій;

співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що були викуплені/продані, до статутного капіталу;

прізвище, ім'я, по батькові членів наглядової ради та/або виконавчого органу, у яких були викуплені акції, із зазначенням кількості акцій, якими вони володіли, та частки у загальній кількості акцій станом до викупу акцій;

кількість акцій та частка від статутного капіталу за акціями, якими володіє емітент після викупу/продажу акцій.

У разі якщо викуп належних акціонерам акцій здійснювався відповідно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акціонерні товариства" емітент додатково (за наявності) розкриває таку інформацію:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";

загальна кількість та загальна номінальна вартість належних таким акціонерам акцій;

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зміну типу товариства, та кількість і загальна номінальна вартість належних їм акцій;

загальна кількість та загальна номінальна вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладення відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій;

загальна кількість та загальна номінальна вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";

ціна викупу акції;

дати укладення відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій, дата оплати акцій товариством.

17. Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів, складаються за формою, наведеною у пункті 2 додатка 13 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення уповноваженим органом емітента про внесення змін до статуту, пов'язаних зі зміною прав акціонерів.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін до статуту;

дата набрання чинності змін до статуту (за наявності);

власників якого типу та класу акцій стосуються зміни;

опис змін у статуті емітента, що пов'язані зі зміною прав акціонерів.

18. Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення складаються за формою, наведеною у пункті 3 додатка 13 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів після державної реєстрації відповідних змін до статуту.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів;

дата державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних зі зменшенням/збільшенням статутного капіталу;

дата прийняття рішення про зменшення/збільшення статутного капіталу та назва уповноваженого органу емітента, що його прийняв, а також причини, які обумовили прийняття такого рішення, спосіб зменшення/збільшення статутного капіталу;

відомості про розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його зменшення/збільшення, розмір статутного капіталу після зменшення/збільшення;

сума, на яку зменшився/збільшився статутний капітал, та частка (у відсотках), на яку зменшився/збільшився статутний капітал;

кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості акцій (у відсотках) станом на дату отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів.

19. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій емітент розкриває відповідно до підпункту 1 цього пункту. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій емітент розкриває відповідно до підпункту 2 цього пункту. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій емітент розкриває відповідно до підпункту 3 цього пункту:

1) відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій складаються за формою, наведеною у додатку 14 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або дата отримання емітентом інформації від особи (осіб, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, відповідно до статей 65 - 651 Закону України "Про акціонерні товариства".

У Повідомленні розкривається така інформація:

найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та дата набуття такого пакета (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України);

прізвище, ім'я, по батькові / найменування особи (осіб);

ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер особи (осіб) з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента);

розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) до і після набуття права власності на такий пакет акцій;

прізвище, ім'я, по батькові / найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65 - 651 Закону України "Про акціонерні товариства";

дата та реквізити договору, за наслідками виконання якого особою набувається контрольний пакет акцій акціонерного товариства (у разі наявності).

(пункт 19 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом десятим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

Така інформація розкривається тільки у разі укладення такого договору та фактичне набуття власності на такий пакет акцій здійснено протягом одного робочого дня;

(пункт 19 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом одинадцятим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781
,
у зв'язку з цим абзаци десятий - двадцять п'ятий
 вважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцять сьомим
)

2) відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій складаються за формою, наведеною у додатку 14 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або дата отримання емітентом інформації від особи (осіб, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, відповідно до статей 65 - 651 Закону України "Про акціонерні товариства".

У Повідомленні розкривається така інформація:

найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого пакета (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України);

прізвище, ім'я, по батькові / найменування юридичної особи (осіб);

ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер особи (осіб) з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій;

розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам), в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (за наявності інформації) до і після набуття права власності на такий пакет акцій;

прізвище, ім'я, по батькові / найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65 - 651 Закону України "Про акціонерні товариства";

дата та реквізити договору, за наслідками виконання якого особою набувається значний контрольний пакет акцій акціонерного товариства (у разі наявності).

(пункт 19 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом двадцятим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

Така інформація розкривається тільки у разі укладення такого договору та фактичне набуття власності на такий пакет акцій здійснено протягом одного робочого дня;

(пункт 19 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом двадцять першим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781
,
у зв'язку з цим абзаци двадцятий - двадцять сьомий
 вважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять дев'ятим
)

3) відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій складаються за формою, наведеною у додатку 14 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів, або дата отримання емітентом інформації від особи (осіб) відповідно до статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства".

У Повідомленні розкривається така інформація:

найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та дата набуття такого пакета (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України);

прізвище, ім'я, по батькові / найменування юридичної особи (осіб);

ідентифікаційний код юридичної особи (осіб) - резидента або код/номер особи (осіб) з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента);

розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (за наявності інформації), до і після набуття права власності на такий пакет акцій;

прізвище, ім'я, по батькові / найменування юридичної особи, визначеної особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65 - 651 Закону України "Про акціонерні товариства".

20. Відомості про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, складаються за формою, наведеною у пункті 1 додатка 15 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата розірвання договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу (непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями) або відкликання гарантії виконання емітентом зобов'язання щодо погашення основної суми боргу (погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями).

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата розірвання договору (відкликання гарантії) та дата укладення нового договору (нової гарантії);

зазначення причин заміни поручителя (страховика, гаранта);

відомості щодо поручителя (страховика, гаранта), з яким розірвано договір (який відкликав гарантію), та поручителя (гаранта), з яким укладено новий договір (отримано нову гарантію). Щодо кожного зазначаються найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, організаційно-правова форма, місцезнаходження, розмір забезпечення, отриманого від поручителя (гаранта), розмір власного капіталу поручителя (гаранта) на дату укладення відповідного договору (отримання гарантії). У разі якщо емітентом не укладений новий відповідний договір або не отримано нову гарантію, про це зазначається у Повідомленні.

21. Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів складаються за формою, наведеною у пункті 2 додатка 15 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів;

дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, а також найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рішення;

дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;

розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн), в тому числі, розмір дивідендів на одну акцію;

(абзац сьомий пункту 21 глави 1 розділу III у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.12.2019 р. N 781)

строк виплати дивідендів;

спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам);

порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів). У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.

22. Відомості про зміну типу акціонерного товариства складаються за формою, наведеною у пункті 3 додатка 15 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення;

дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР;

повне найменування акціонерного товариства до зміни;

повне найменування акціонерного товариства після зміни.

23. Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства, складаються за формою, наведеною у пункті 4 додатка 15 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення уповноваженим органом приватного акціонерного товариства про внесення змін до статуту, пов'язаних із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін до статуту;

дата набрання чинності змін до статуту (за наявності);

кількість акціонерів на дату прийняття рішення;

опис змін до статуту емітента (зміни передбачають переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі / зміни виключать із статуту переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі).

(глава 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16.12.2014 р. N 1713,
 від 01.09.2015 р. N 1348,
 від 12.04.2016 р. N 410,
 від 14.09.2016 р. N 923,
 від 10.08.2017 р. N 603,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243)

24. Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента складаються за формою, наведеною у додатку 28 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата зміни адреси власного веб-сайту емітента.

(пункт 24 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом другим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781
,
у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий
 вважати відповідно абзацами третім - шостим
)

У Повідомленні розкривається інформація:

стара URL-адреса веб-сайту;

дата зміни адреси веб-сайту;

нова URL-адреса веб-сайту.

(главу 1 розділу ІІІ доповнено пунктом 24 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

25. Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу складається за формою, наведеною у пункті 5 додатка 15 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата затвердження відповідним органом управління звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу.

(пункт 25 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом другим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781
,
у зв'язку з цим абзаци другий - шостий
 вважати відповідно абзацами третім - сьомим
)

У Повідомленні розкривається інформація:

назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту;

дата затвердження органом товариства відповідного звіту;

текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу.

Емітент може не розкривати звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті.

(главу 1 розділу ІІІ доповнено пунктом 25 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

2. Склад інформації про іпотечні цінні папери та сертифікати фонду операцій з нерухомістю

1. До розкриття інформації про іпотечні цінні папери та сертифікати фонду операцій з нерухомістю застосовуються положення глави 2 розділу II цього Положення.

2. До інформації про іпотечні цінні папери та сертифікати фонду операцій з нерухомістю належать відомості про:

зміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом;

заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів;

дострокове погашення іпотечних облігацій;

внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів;

заміну управителя фонду операцій з нерухомістю;

припинення функціонування фонду операцій з нерухомістю (далі - ФОН);

трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами;

заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття;

звернення стягнення на іпотечне покриття;

конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН;

призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН.

3. Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом складаються за формою, наведеною у додатку 16 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата внесення відомостей про заміну до відповідного реєстру.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата прийняття рішення емітентом про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом та найменування органу емітента, що прийняв таке рішення;

випуск іпотечних облігацій або іпотечних сертифікатів, щодо якого прийнято рішення (дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію, вид іпотечних облігацій або різновид іпотечних сертифікатів);

частка (у відсотках) іпотечних активів (інших активів) у складі іпотечного покриття або в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких відбулись зміни;

причини прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом;

перелік іпотечних активів (інших активів) (їх найменування та вартість) у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про виключення, та іпотечні активи (інші активи) (їх найменування та вартість), щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Інформація надається із зазначенням найменування активів та їх вартості.

Інформація надається щодо кожного різновиду іпотечних сертифікатів, виду іпотечних облігацій та їх кожного випуску (траншу).

4. Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів складаються за формою, наведеною у додатку 17 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата розірвання договору з управителем іпотечного покриття, управителем іпотечних активів.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата укладення договору про управління іпотечним покриттям або іпотечними активами та дата розірвання договору;

суб'єкт, що прийняв рішення про розірвання та/або укладення договору, причини прийняття рішення про заміну управителя;

управитель іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким укладено (планується укласти) договір на управління іпотечним покриттям або іпотечними активами, та управитель іпотечного покриття або іпотечними активами, з яким розірвано договір. Щодо кожного з управителів зазначаються найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, організаційно-правова форма, місцезнаходження, номер, дата отримання ліцензії (дозволу) та назва органу, що видав ліцензію (дозвіл).

5. Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій складаються за формою, наведеною у додатку 18 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата настання однієї чи декількох умов, передбачених частиною першою статті 17 або частиною четвертою статті 20 Закону України "Про іпотечні облігації".

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій;

дата вчинення дії;

підстави, відповідно до яких у власників іпотечних облігацій виникло право вимагати дострокового погашення належних їм іпотечних облігацій.

6. Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів складаються за формою, наведеною у додатку 19 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття емітентом рішення про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних цінних паперів;

дата прийняття емітентом рішення про внесення змін до проспекту емісії розміщених іпотечних цінних паперів;

опис змін до проспекту емісії;

щодо осіб, якими надано згоду на внесення змін до проспекту емісії розміщених іпотечних цінних паперів.

7. У разі заміни управителя ФОН за рішенням суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту. У разі заміни управителя ФОН у зв'язку з ліквідацією управителя ФОН емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту:

1) відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду складаються за формою, наведеною у додатку 20 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата винесення судом рішення про передачу управління ФОН до іншого управителя.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

назва ФОН;

дата рішення суду, найменування та місцезнаходження суду, який прийняв рішення;

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження управителя, щодо якого було прийнято рішення суду;

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження управителя, до якого мають бути передані функції з управління;

причини заміни управителя;

2) відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 21 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата укладення договору з новим управителем.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

назва ФОН;

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження управителя, якого було припинено;

дата укладення договору з новим управителем;

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження управителя, до якого переходять функції з управління;

інформація щодо способів припинення управителя.

8. Відомості про припинення функціонування ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 22 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата закінчення строку, на який ФОН був створений, та дата виконання своїх зобов'язань перед власниками сертифікатів відповідно до правил ФОН або дата, коли емітент дізнався або повинен був дізнатись про винесення судом рішення про припинення ФОН.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

назва ФОН;

дата створення та закінчення строку, на який ФОН був створений, та/або дата рішення суду;

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження управителя;

причини припинення ФОН.

9. Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами, складаються за формою, наведеною у додатку 23 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата завершення емітентом іпотечних сертифікатів трансформації (перетворення) іпотечних активів.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів, різновид іпотечних сертифікатів;

номінальна вартість розміщених іпотечних сертифікатів, у тому числі ринкова (у разі наявності), та вартість трансформованих іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами;

інформація щодо способів та місця оприлюднення скоригованої інформації про випуск іпотечних сертифікатів, надсилання такої інформації усім власникам іпотечних сертифікатів випуску, за яким здійснено трансформацію (перетворення) іпотечних активів;

дата надсилання повідомлення про трансформацію (перетворення) до Комісії;

опис способу розрахунку співвідношення вартості розміщених іпотечних сертифікатів та вартості трансформованих (перетворених) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами.

10. Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття, складаються за формою, наведеною у додатку 24 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата розірвання договору.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата розірвання договору;

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи фінансової установи, з якою розірвано договір;

особа, що прийняла рішення про розірвання договору, причини прийняття рішення про заміну обслуговуючої установи;

інформація щодо умов заміни обслуговуючої установи.

11. Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття складаються за формою, наведеною у додатку 25 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата:

встановлення факту невиконання або неналежного виконання емітентом грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями у строки, визначені у проспекті емісії;

прийняття судового рішення про порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора;

встановлення факту непроведення заміни іпотечних активів або невключення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття згідно із статтею 14 Закону України "Про іпотечні облігації";

встановлення факту вчинення емітентом щодо іпотечного покриття дій, які суперечать вимогам Закону України "Про іпотечні облігації", якщо такі дії ставлять під загрозу належне виконання емітентом зобов'язань за іпотечними облігаціями;

порушення інших зобов'язань, визначених у проспекті емісії.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата вчинення дії, дата і номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій, щодо іпотечного покриття яких вчинена дія;

причина звернення стягнення та особа, що ініціювала звернення стягнення на іпотечне покриття.

12. Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 26 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення про конвертацію уповноваженим органом емітента.

У Повідомленні про інформацію розкривається інформація щодо цінних паперів, які підлягають конвертації (вилученню з обігу), та інформація щодо цінних паперів, на які обмінюватимуться цінні папери, що вилучаються з обігу (дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску; форма існування; серія; вид, тип цінних паперів; кількість та загальна вартість, номінальна вартість або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі тощо).

13. Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 27 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата, коли емітент дізнався або повинен був дізнатись про призупинення дії дозволу (дозволів) на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН.

У Повідомленні про інформацію розкривається інформація про причини призупинення дії дозволу (дозволів) на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН, строк, на який призупинено дію зазначеного дозволу (дозволів), орган виконавчої влади, що прийняв таке рішення, та дата, з якої таке рішення набрало чинності.

3. Склад проміжної інформації емітентів цінних паперів

(назва глави 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243)

1. Проміжна інформація емітентів цінних паперів включає:

титульний аркуш (включає, зокрема, найменування та місцезнаходження емітента);

зміст;

основні відомості про емітента (включають, зокрема, відомості про розмір статутного капіталу, інформацію про органи управління емітента, засновників);

інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;

інформацію про посадових осіб емітента;

інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;

відомості про цінні папери емітента;

відомості щодо участі емітента в інших юридичних особах;

інформацію щодо корпоративного секретаря;

інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

інформацію про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі;

інформацію про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів;

(пункт 1 глави 3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом тринадцятим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.12.2018 р. N 854,
у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - п'ятдесят п'ятий
 вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - п'ятдесят шостим)

інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

проміжну (квартальну) фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);

звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);

проміжну фінансову звітність;

висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою);

проміжний звіт керівництва;

твердження щодо проміжної інформації.

Проміжна інформація складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 29 до цього Положення:

1) титульний аркуш проміжної інформації має містити реквізити, обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності проміжної інформації, реєстраційний номер електронного документа, що містить Інформацію;

(абзац двадцять другий пункту 1 глави 3 розділу ІІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

На титульному аркуші проміжної інформації, яка подається до Комісії, обов'язково зазначаються:

(пункт 1 глави 3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом двадцять третім
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.12.2018 р. N 854)

дата реєстрації емітентом електронного документа, що містить проміжну інформацію;

(пункт 1 глави 3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом двадцять четвертим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.12.2018 р. N 854)

вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить проміжну інформацію;

(пункт 1 глави 3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом двадцять п'ятим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.12.2018 р. N 854)

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення);

(пункт 1 глави 3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом двадцять шостим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.12.2018 р. N 85
,
абзац двадцять шостий пункту 1 глави 3 розділу III із змінами,
 внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 24.12.2019 р. N 781)

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо);

(пункт 1 глави 3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом двадцять сьомим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781
,
у зв'язку з цим абзаци двадцять сьомий - шістдесят п'ятий
 вважати відповідно абзацами двадцять восьмим - шістдесят шостим
)

дата оприлюднення та URL-адреси власного веб-сайту та веб-сторінки в мережі Інтернет у складі цього веб-сайту, безпосередньо на якій розкрито проміжну інформацію;

(пункт 1 глави 3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом двадцять восьмим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.12.2018 р. N 854,
у зв'язку з цим абзаци
двадцять четвертий - п'ятдесят сьомий
 вважати відповідно абзацами двадцять дев'ятим - шістдесят другим,
абзац двадцять восьмий пункту 1 глави 3 розділу III із змінами,
 внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 24.12.2019 р. N 781)

2) зміст складається за формою, наведеною у додатку 29, та має містити перелік інформації, що входить до складу проміжної інформації. Щодо кожного з пунктів, наведених у змісті, емітент повинен обов'язково зазначити про їх наявність або відсутність та у разі відсутності зазначити причини відсутності у примітках;

3) основні відомості про емітента мають містити дані відповідно до розділу III додатка 29 до цього Положення;

4) інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності має містити дані відповідно до розділу IV додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиці "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" розкривається інформація стосовно прогнозу емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії;

5) інформація про посадових осіб емітента має містити дані відповідно до розділу V додатка 29 до цього Положення.

Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.

В описі розкриваються інформація щодо змін у персональному складі посадових осіб з відповідним обґрунтуванням та інформація про наявність або відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;

6) інформація про господарську та фінансову діяльність емітента має містити дані відповідно до таблиць "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента", "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції", наведених у розділі VI додатка 29 до цього Положення.

Таблиці "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво і розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн;

7) відомості про цінні папери емітента мають містити дані відповідно до таблиць "Інформація про випуски акцій емітента", "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери емітента", наведених у розділі VII додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиць розкриваються інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокове погашення тощо. При розкритті інформації щодо облігацій підприємств емітент обов'язково зазначає відомості про їх викуп (із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості) та подальші дії щодо них. У разі настання дати погашення облігацій у звітному періоді зазначається інформація щодо здійснення їх погашення та подання до Комісії звіту про результати погашення. Крім того, щодо відсоткових облігацій зазначається сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді, за який період (періоди) він виплачується, чи здійснювалась виплата процентного доходу відповідно до проспекту емісії. У разі якщо дохід не виплачувався, обов'язково зазначаються причини;

8) відомості щодо участі емітента у юридичних особах мають містити дані відповідно до розділу VIII додатка 29 до цього Положення.

Інформація розкривається у разі, якщо відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, перевищує 5 відсотків.

В описі розкривається інформація щодо форми участі, відсотка акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, активів, наданих емітентом у якості внеску, права, що належать емітенту стосовно управління юридичною особою. Дані щодо кожної юридичної особи зазначаються окремо;

9) інформація щодо корпоративного секретаря має містити дані відповідно до розділу IX додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиці розкривається інформація про досвід роботи корпоративного секретаря, наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, попереднє місце роботи, у разі звільнення (припинення повноважень) попереднього корпоративного секретаря зазначаються причини звільнення (припинення повноважень);

10) інформація про вчинення значних правочинів має містити дані відповідно до таблиці, наведеної у розділі X додатка 29 до цього Положення.

Інформація зазначається акціонерними товариствами щодо вчинення значних правочинів, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте у звітному кварталі, а також щодо значних правочинів, що були фактично вчинені у звітному кварталі, але рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте раніше.

Крім того, розкривається інформація щодо значних правочинів, вчинених у звітному періоді, з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. При цьому може бути зазначена інформація щодо прогнозу емітента про подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Інформація зазначається щодо кожного значного правочину окремо.

При розкритті інформації про вчинення значних правочинів особа, яка провадить клірингову діяльність, може консолідувати цю інформацію за характером значних правочинів у разі, якщо кількість значних правочинів, що мають однаковий характер, перевищуватиме 10 і згоду на вчинення таких значних правочинів надано відповідно до вимог законодавства;

(пункт 1 глави 3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом сорок дев'ятим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.12.2018 р. N 854,
у зв'язку з цим абзаци
сорок дев'ятий - шістдесят другий
 вважати відповідно абзацами п'ятдесятим - шістдесят третім)

11) інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, має містити дані відповідно до таблиці, наведеної у розділі XI додатка 29 до цього Положення.

Вимоги щодо розкриття інформації про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

Інформація зазначається акціонерними товариствами щодо вчинення правочинів із заінтересованістю, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте у звітному кварталі, а також щодо правочинів із заінтересованістю, що були фактично вчинені у звітному кварталі, але рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте раніше.

Крім того, розкривається інформація щодо правочинів із заінтересованістю, вчинених у звітному періоді, з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. При цьому може бути зазначена інформація щодо прогнозу емітента про подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Інформація зазначається щодо кожного правочину із заінтересованістю окремо.

12) інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, має містити дані відповідно до таблиці, наведеної у розділі XII додатка 29 до цього Положення.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, має містити дані відповідно до таблиці, наведеної у розділі XII додатка 29 до цього Положення;

(пункт 1 глави 3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом п'ятдесят шостим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.12.2018 р. N 854,
у зв'язку з цим абзаци
п'ятдесят шостий - шістдесят третій
 вважати відповідно абзацами п'ятдесят сьомим - шістдесят четвертим)

13) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів розкривається у разі надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань емітента за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення.

Інформація має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі XIII додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиці розкриваються відомості про умови гарантії;

14) проміжна (квартальна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не розкривається у разі, якщо поручитель (страховик/гарант) є емітентом цінних паперів і на нього поширюються вимоги цього Положення щодо розкриття квартальної інформації;

15) звіт про стан об'єкта нерухомості розкривається відповідно до додатка 30 до цього Положення, який заповнюється емітентами цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва;

16) якщо проміжна фінансова звітність була перевірена аудитором (аудиторською фірмою), емітентом надається висновок про огляд проміжної фінансової звітності (за наявності), який має містити дані відповідно до розділу XIV додатка 29 до цього Положення.

(абзац шістдесят другий пункту 1 глави 3 розділу ІІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

Якщо проміжна фінансова звітність не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою), про це окремо зазначається у проміжній фінансовій звітності в описовій формі.

(пункт 1 глави 3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом шістдесят третім
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.12.2018 р. N 854)

Якщо відповідно до вимог законодавства емітент зобов'язаний складати консолідовану проміжну фінансову звітність, така Інформація складається відповідно до додатка 44 до цього Положення;

(пункт 1 глави 3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом шістдесят четвертим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.12.2018 р. N 854,
у зв'язку з цим абзаци
шістдесят третій, шістдесят четвертий
 вважати відповідно абзацами шістдесят п'ятим, шістдесят шостим)

17) проміжний звіт керівництва має містити дані відповідно до розділу XV додатка 29 до цього Положення;

18) твердження щодо проміжної інформації має містити дані відповідно до розділу XVI додатка 29 до цього Положення.

(пункт 1 глави 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16.12.2014 р. N 1713,
 від 12.04.2016 р. N 410,
 від 14.09.2016 р. N 923,
 від 24.11.2016 р. N 1154,
від 10.08.2017 р. N 603,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243)

2. Проміжна інформація емітентів, які здійснили публічну пропозицію іпотечних облігацій, емітентів, які здійснили публічну пропозицію іпотечних сертифікатів, емітентів, які здійснили публічну пропозицію сертифікатів ФОН, складається відповідно до пункту 1 цієї глави та має додатково містити у разі випуску відповідного виду цінних паперів інформацію про:

(абзац перший пункту 2 глави 3 розділу ІІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243)

конвертацію цінних паперів;

заміну управителя;

керуючого іпотекою (для емітентів іпотечних сертифікатів);

трансформацію (перетворення) іпотечних активів (для емітентів іпотечних сертифікатів);

зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом (для емітентів іпотечних сертифікатів);

іпотечне покриття;

заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів (для емітентів іпотечних цінних паперів).

Інформація про конвертацію цінних паперів розкривається відповідно до додатка 31 до цього Положення.

Обов'язково зазначаються дати розкриття інформацій про конвертацію цінних паперів відповідно до глави 2 розділу III цього Положення.

Інформація про заміну управителя має містити дані відповідно до таблиці "Інформація про заміну управителя", наведеної в додатку 32 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН.

В описі до таблиці розкривається інформація щодо дати розірвання договору з управителем, вказується суб'єкт, що прийняв рішення про розірвання договору, причини (підстави) такого рішення.

Інформація про керуючого іпотекою розкривається відповідно до додатка 33 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.

Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів розкривається відповідно до додатка 34 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.

Інформація надається за кожним випуском, за кожним траншем в межах випуску.

Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом розкривається відповідно до додатка 35 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.

Інформація надається щодо кожного різновиду іпотечних сертифікатів та їх кожного випуску (траншу).

Інформація про іпотечне покриття має містити дані відповідно до таблиць "Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття", "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям", "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду", "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття", наведених у додатку 36 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних облігацій.

Інформація надається щодо кожного випуску іпотечних облігацій.

Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, розкривається відповідно до додатка 37 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів та іпотечних облігацій.

4. Склад регулярної річної інформації емітентів цінних паперів

1. Регулярна річна інформація емітентів цінних паперів включає:

1) титульний аркуш;

2) зміст;

3) основні відомості про емітента (включає, зокрема, найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу);

4) інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;

5) відомості про участь емітента в інших юридичних особах;

6) інформацію щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);

(підпункт 6 пункту 1 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.12.2019 р. N 781)

7) інформацію про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента;

8) інформацію про органи управління емітента, його посадових осіб та засновників;

9) звіт керівництва (звіт про управління);

10) інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

11) перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

12) інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;

13) інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

14) інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

15) інформацію про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників);

16) інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру;

17) інформацію про придбання власних акцій емітентом;

18) інформацію про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів;

19) інформацію про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі;

20) інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

21) звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);

22) інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента;

23) інформацію про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента;

24) інформацію про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді;

25) інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;

26) інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

27) відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

28) річну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою);

29) аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);

30) річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);

31) твердження щодо річної інформації;

32) інформацію про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента;

33) інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом;

34) відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

2. Річна інформація складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 38 до цього Положення з урахуванням такого:

(абзац перший пункту 2 глави 4 розділу III із змінами, внесеними
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

1) емітенти іпотечних сертифікатів, емітенти іпотечних облігацій, емітенти сертифікатів ФОН до складу річної інформації додають іншу інформацію відповідно до глав 5 - 7 цього розділу;

2) титульний аркуш річної інформації містить реквізити, обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності річної інформації, а також дату та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію емітента.

Якщо річна інформація емітента не була затверджена наглядовою радою емітента, в примітках зазначається пояснення такого факту. В такому разі емітент зазначає дату та рішення загальних зборів акціонерів емітента, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності).

На титульному аркуші річної інформації, яка подається до Комісії, обов'язково зазначаються:

дата реєстрації емітентом електронного документа, що містить річну інформацію;

вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить річну інформацію;

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення);

(абзац восьмий пункту 2 глави 4 розділу III із змінами, внесеними
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо);

(пункт 2 глави 4 розділу III доповнено новим абзацом дев'ятим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781
,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - сто шістдесятий
 вважати відповідно абзацами десятим - сто шістдесят першим
)

дата оприлюднення та URL-адреси власного веб-сайту та веб-сторінки в мережі Інтернет у складі цього веб-сайту, безпосередньо на якій розкрито річну інформацію;

(абзац десятий пункту 2 глави 4 розділу III із змінами, внесеними
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

3) зміст складається у формі, наведеній у додатку 38 до цього Положення, та має містити перелік інформації, що входить до складу річної інформації. Щодо кожної інформації, наведеної у змісті, емітент повинен зазначити про її наявність та у разі відсутності також зазначити причини відсутності у примітках;

4) основні відомості про емітента мають містити дані відповідно до розділу III додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" розкривається інформація стосовно прогнозу емітента щодо продовження строку дії виданої ліцензії (дозволу).

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах мають містити дані відповідно до глави 12 розділу III додатка 38 до цього Положення.

Інформація розкривається у разі, якщо відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, перевищує 5 відсотків.

В описі розкривається інформація щодо форми участі, відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, активів, наданих емітентом у якості внеску, прав, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою.

Дані щодо кожної юридичної особи зазначаються окремо.

Інформація щодо корпоративного секретаря має містити дані відповідно до глави 13 розділу III додатка 38 до цього Положення.

(абзац вісімнадцятий пункту 2 глави 4 розділу III із змінами, внесеними
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

В описі до таблиці розкривається інформація про досвід роботи корпоративного секретаря, функціональні обов'язки з посиланням на внутрішні документи емітента, якими вони визначені, зазначається чи є корпоративний секретар посадовою особою відповідно до законодавства та/або статуту емітента, наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, попереднє місце роботи, у разі звільнення (припинення повноважень) попереднього корпоративного секретаря зазначаються причини звільнення (припинення повноважень).

Інформація про рейтингове агентство має містити дані відповідно до глави 14 розділу III додатка 38 до цього Положення.

Акціонерні товариства, щодо яких винесено судом ухвалу про санацію, призначено керуючого санацією або введено процедуру розпорядження майном і призначено розпорядника майна, главу 14 розділу III додатка 38 до цього Положення не заповнюють.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента має містити дані відповідно до глави 15 розділу III додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці розкривається інформація про функції, які виконують філіали або інші відокремлені структурні підрозділи емітента.

(пункт 2 глави 4 розділу III доповнено новим абзацом двадцять третім
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781
,
у зв'язку з цим абзаци двадцять третій - сто шістдесят перший
 вважати відповідно абзацами двадцять четвертим - сто шістдесят другим
)

Інформація про судові справи емітента має містити дані відповідно до глави 16 розділу III додатка 38 до цього Положення.

Емітент розкриває інформацію про судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи (інформація має містити відомості про дату відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, в тому числі за межами України, поточний стан розгляду справи).

Емітент розкриває інформацію про судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році.

Емітент розкриває інформацію про судові справи в повному обсязі, крім випадків, передбачених законом, та/або прийняття судом відповідного рішення.

За відсутності судових справ про це зазначається окремо.

Інформація про штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді, має містити дані відповідно до глави 17 розділу III додатка 38 до цього Положення.

Інформація про опис бізнесу емітента розкривається в описовій формі відповідно до глави 18 розділу III додатка 38 до цього Положення;

5) інформація про органи управління, посадових осіб, засновників та/або учасників емітента має містити дані відповідно до розділів IV - VI додатка 38 до цього Положення.

Інформація про органи управління має містити перелік органів управління емітента, їх структуру та персональний склад відповідно до таблиці, що міститься у розділі IV додатка 38 до цього Положення.

Інформація про посадових осіб емітента має містити дані відповідно до таблиць "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента", "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента", "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення", наведених у розділі V додатка 38 до цього Положення.

В інформації зазначаються відомості щодо голови та членів наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом товариства. Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.

В описі до таблиці "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом, зазначається інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, інформація щодо загального стажу роботи та перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років. У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства.

Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі VI додатка 38 до цього Положення. Вимоги цього абзацу застосовуються у разі, якщо засновник та/або учасник емітента є його акціонером та/або учасником на кінець звітного періоду;

6) річний звіт керівництва (звіт про управління) має містити достовірний огляд розвитку емітента та його діяльності за звітний період включно з описом ризиків та невизначеностей, з якими стикається емітент у своїй господарській діяльності, та розкривається емітентом відповідно до розділу VII додатка 38 до цього Положення. Річний звіт керівництва має містити дані, передбачені пунктом 3 глави 4 цього розділу;

(абзац тридцять сьомий пункту 2 глави 4 розділу III
 у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 24.12.2019 р. N 781)

Абзаци тридцять восьмий - сімдесят восьмий пункту 2 глави 4 розділу III виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 24.12.2019 р. N 781
,
у зв'язку з цим абзаци сімдесят дев'ятий - сто шістдесят другий
 вважати відповідно абзацами тридцять восьмим - сто двадцять першим
)

7) інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій (із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій), має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі VIII додатка 38 до цього Положення;

8) інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, складається за формою, наведеною у розділі IX додатка 38 до цього Положення.

Така інформація має містити:

дату отримання інформації;

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;

ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій;

дію (набуття або відчуження) та як (прямо або опосередковано) вона відбувалась;

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій);

відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями;

дату, на яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності).

У разі якщо публічне акціонерне товариство розкриває відомості на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів, необхідно зазначити, чи надходило повідомлення від власника(ів) акцій відповідно до статті 641 Закону України "Про акціонерні товариства";

9) інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі IX додатка 38 до цього Положення.

Така інформація має містити:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яка набуває або відчужує право голосу за акціями товариства;

ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій;

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій;

сумарну кількість прав за голосуючими акціями до та після зміни;

відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями;

дату, на яку порогові значення було досягнуто або перетнуто;

відомості про акціонера або особу, яка має право користуватися голосуючими акціями (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи (із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи - резидента або коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента));

обставину (випадок), в результаті якої (якого) фізична або юридична особа набуває або відчужує право голосу за акціями товариства, якщо в результаті такого набуття або відчуження сумарна кількість голосів за акціями такої особи стане більшою, меншою або дорівнюватиме пороговому значенню пакета акцій. У разі якщо фізична або юридична особа на підставі отриманої довіреності має право самостійно та незалежно користуватися голосуючими акціями (відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від довірителя), необхідно зазначити довірителя (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи (із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи - резидента або коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента));

10) інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі IX додатка 38 до цього Положення.

Така інформація має містити:

відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи), які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

володіння фінансовим інструментом (пряме або опосередковане);

відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями;

дату, на яку порогові значення було досягнуто або перетнуто;

вид фінансового інструмента;

строк (термін) виконання;

дані щодо того, чи надають (не надають) фінансові інструменти на дату їх виконання своєму власнику право набути голосуючі акції публічного акціонерного товариства шляхом їх поставки;

кількість голосуючих акцій, які можуть буди набуті у разі виконання фінансових інструментів;

сумарну кількість прав за голосуючими акціями до і після змін;

11) інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників), має містити дані відповідно до розділу X додатка 38 до цього Положення;

12) відомості про цінні папери емітента мають містити дані відповідно до таблиць "Інформація про випуски акцій емітента", "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери емітента", "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів", "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду", що містяться у розділі XI додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиць розкриваються інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення тощо. При розкритті інформації щодо облігацій підприємств емітент обов'язково зазначає відомості про їх викуп (із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості) та подальші дії щодо них. У разі настання дати погашення облігацій у звітному періоді зазначається інформація щодо здійснення їх погашення та подання до Комісії звіту про результати погашення. Крім того, щодо відсоткових облігацій зазначається сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді, за який період (періоди) він виплачується, та дані щодо того, чи здійснювалась виплата процентного доходу відповідно до проспекту емісії. У разі якщо дохід не виплачувався, обов'язково зазначаються причини.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів розкривається у разі надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань емітента за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів має містити відомості про умови гарантії.

В описі до таблиці "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" розкривається інформація про причини викупу, продажу або анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих товариством акцій протягом звітного періоду; зазначається ціна викупу чи продажу раніше викуплених товариством акцій, а також загальна вартість акцій, щодо яких вчинена дія; заплановані дії щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

У разі якщо викуп належних акціонерам акцій здійснювався відповідно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акціонерні товариства", емітент розкриває таку інформацію:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";

загальна кількість та загальна номінальна вартість належних таким акціонерам акцій;

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зміну типу товариства, та кількість і загальна номінальна вартість належних їм акцій;

загальна кількість та загальна номінальна вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій;

загальна кількість та загальна номінальна вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";

ціна викупу акції;

дати укладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій, дата оплати акцій товариством;

13) звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) розкривається відповідно до додатка 30 до цього Положення;

14) інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента має містити дані відповідно до розділу XI додатка 38 до цього Положення;

15) інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента має містити дані відповідно до розділу XI додатка 38 до цього Положення;

16) інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, має містити дані відповідно до таблиці, наведеної у розділі XI додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці зазначаються дата та номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, строк та характеристика такого обмеження;

17) інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, має містити дані відповідно до таблиці, наведеної у розділі XI додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці зазначаються дата та номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, строк та характеристика такого обмеження;

18) інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді має містити дані відповідно до таблиці, наведеної у розділі XII додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці зазначаються дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів, дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, а також найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рішення, порядок (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів), спосіб (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам) та строк виплати дивідендів. У разі якщо у звітному періоді дивіденди виплачувались за результатами декількох попередніх років, про це зазначається в описі до таблиці. У разі якщо виплата дивідендів здійснювалась за результатами звітного періоду акціонерним товариством безпосередньо акціонерам станом на дату розкриття річної інформації, дивіденди не виплачені в повному обсязі, в описі до таблиці додатково зазначаються причини невиплати та сума невиплачених дивідендів;

19) інформація про господарську та фінансову діяльність емітента має містити дані відповідно до таблиць "Інформація про основні засоби емітента", "Інформація щодо вартості чистих активів емітента", "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента", "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції", "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент", наведених у розділі XIII додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці "Інформація про основні засоби емітента" зазначаються строки та умови користування основними засобами (за основними групами), первісна вартість основних засобів, ступінь їх зносу, ступінь їх використання, сума нарахованого зносу, дані щодо того, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів, а також інформація про всі обмеження на використання майна емітента.

У таблиці "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" зазначаються розрахунок вартості чистих активів, який складається акціонерними товариствами та емітентами - товариствами з обмеженою відповідальністю, крім тих, що здійснюють банківську, страхову діяльність та діяльність інститутів спільного інвестування.

В описі до таблиці "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" описується методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди.

У висновку до таблиці "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" зазначається інформація щодо відповідності вимогам законодавства вартості чистих активів, розміру статутного капіталу.

Таблиці "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

У таблиці "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" зазначаються відомості про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент; аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту; суб'єктів оціночної діяльності; осіб, які мають право провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку; юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту; юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту; юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів. Для емітентів іпотечних облігацій та емітентів іпотечних сертифікатів додатково зазначається інформація про управителя іпотечного покриття та обслуговуючу установу (за наявності). Для емітентів сертифікатів ФОН додатково зазначається інформація про управителя. Дані щодо кожної особи зазначаються окремо. В описі до таблиці розкривається інформація щодо виду послуг, які надає особа. Інформація розкривається про осіб, послугами яких емітент користувався у звітному періоді;

(абзац дев'яносто дев'ятий пункту 2 глави 4 розділу III із змінами,
 внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 24.12.2019 р. N 781)

20) інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочини із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, має містити дані відповідно до таблиць, наведених у розділі XIV додатка 38 до цього Положення ("Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про вчинення значних правочинів", "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість").

Інформація зазначається акціонерними товариствами щодо прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо такі рішення прийняті в звітному році.

Інформація зазначається акціонерними товариствами щодо вчинення значних правочинів, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте у звітному році, а також щодо значних правочинів, що були фактично вчинені у звітному році, але рішення про надання згоди на вчинення яких було прийнято раніше.

Крім того, розкривається інформація щодо значних правочинів, вчинених у звітному році, з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, при цьому може бути зазначена інформація щодо прогнозу емітента про подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Інформація зазначається щодо кожного значного правочину окремо.

При розкритті інформації про вчинення значних правочинів особа, яка провадить клірингову діяльність, може консолідувати цю інформацію за характером значних правочинів у разі, якщо кількість значних правочинів, що мають однаковий характер, перевищуватиме 10 і згоду на вчинення таких значних правочинів надано відповідно до вимог законодавства.

Інформація зазначається акціонерними товариствами щодо вчинення правочинів із заінтересованістю, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийнято у звітному році, а також щодо правочинів із заінтересованістю, що були фактично вчинені у звітному році, але рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте раніше.

Крім того, розкривається інформація щодо правочинів із заінтересованістю, вчинених у звітному періоді, з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, при цьому може бути зазначена інформація щодо прогнозу емітента про подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, розкриваються у складі відомостей про вчинення правочинів із заінтересованістю.

Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" мають містити:

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину. У разі якщо особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, є афілійована особа акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства, необхідно розкрити інформацію щодо неї, а також щодо акціонера або посадової особи (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи);

ознаку заінтересованості, передбачену частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства".

Вимоги щодо розкриття інформації про вчинення правочину із заінтересованістю не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

Інформація зазначається щодо кожного правочину із заінтересованістю окремо;

21) річна фінансова звітність має бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), при цьому, якщо відповідно до вимог законодавства емітент зобов'язаний підготувати консолідовану фінансову звітність, річна фінансова звітність має містити консолідовану фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), та окремо свою власну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою).

Аудиторський звіт, в якому висловлена модифікована думка аудитора "відмова від висловлення думки", не вважається підтвердженням річної фінансової звітності;

22) аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою), має містити дані відповідно до розділу XV додатка 38 до цього Положення;

23) річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не розкривається у разі, якщо поручитель (страховик/гарант) є емітентом цінних паперів і на нього поширюються вимоги цього Положення;

24) твердження щодо річної інформації має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності;

25) інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, наявна в емітента, має містити відомості відповідно до розділу XVII додатка 38 до цього Положення;

26) інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, має містити дані відповідно до розділу XVIII додатка 38 до цього Положення;

27) відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери відповідно до глав 1, 2 розділу III цього Положення, що виникала протягом звітного періоду, наводяться відповідно до розділу XIX додатка 38 до цього Положення.

(глава 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16.12.2014 р. N 1713,
від 01.09.2015 р. N 1348,
від 12.04.2016 р. N 410,
від 14.09.2016 р. N 923,
від 24.11.2016 р. N 1154,
від 10.08.2017 р. N 603,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

3. Річний звіт керівництва має містити:

вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

інформацію про розвиток емітента;

інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

звіт про корпоративне управління.

Якщо емітент не є фінансовою установою, звіт про корпоративне управління має містити:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством вимоги.

Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений в абзацах другому, третьому цього підпункту, емітент також надає посилання, де відповідні тексти перебувають у публічному доступі. Якщо робиться посилання на інформацію, зазначену в абзаці четвертому цього підпункту, емітент надає інформацію про практику корпоративного управління;

2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому, третьому підпункту 1 цього пункту, - пояснення зі сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому, третьому підпункту 1 цього пункту, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників).

В інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) зазначаються перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини;

4) інформацію про наглядову раду та виконавчий орган емітента.

Інформація про наглядову раду емітента має містити дані про персональний склад наглядової ради, її комітетів (за наявності), про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень, про діяльність наглядової ради (для публічного акціонерного товариства та банку).

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про внутрішню структуру наглядової ради, функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

В інформації про діяльність наглядової ради також відображається оцінка її роботи, а саме:

складу, структури та діяльності як колегіального органу;

компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну);

незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради;

компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, при цьому комітет наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

виконання наглядовою радою поставлених цілей.

Наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність.

Інформація про виконавчий орган має містити дані про склад колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень, про діяльність виконавчого органу (для публічного акціонерного товариства та банку).

Інформація про діяльність виконавчого органу має містити інформацію про внутрішню структуру виконавчого органу, зміни у структурі виконавчого органу (якщо такі відбувалися за звітний період), функціональні обов'язки виконавчого органу, про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

В інформації про діяльність виконавчого органу також відображається оцінка його роботи, а саме:

діяльності виконавчого органу;

складу (у разі якщо виконавчий орган емітента - колегіальний);

компетентності та ефективності виконавчого органу.

Виконавчий орган приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність;

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

9) повноваження посадових осіб емітента.

Емітент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який (яка) має висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірити інформацію, зазначену в підпунктах 1 - 4 цього пункту. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента.

Якщо емітент є фінансовою установою, звіт про корпоративне управління додатково містить інформацію, передбачену Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг".

Перелік інформації, яка підлягає розкриттю, зазначений у цьому пункті, не є вичерпним. Емітент може на власний розсуд або, якщо це передбачено законом, розкривати додаткову інформацію в річному звіті керівництва.

(главу 4 розділу III доповнено пунктом 3 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.12.2019 р. N 781)

5. Особливості складання регулярної річної інформації емітентами іпотечних облігацій

1. Емітентами іпотечних облігацій до регулярної річної інформації, складеної відповідно до пункту 1 глави 4 цього розділу, додається інформація відповідно до додатка 40 до цього Положення.

2. В описі до таблиці "Інформація про випуски іпотечних облігацій" розкривається початковий розмір іпотечного покриття відповідно до проспекту емісії, порядок та строк розміщення іпотечних облігацій; опис іпотечних облігацій (кількість, номінальна вартість, дохідність, строки та порядок погашення), обов'язки емітента за іпотечними облігаціями; інформація про додаткові гарантії виконання зобов'язань емітента за іпотечними облігаціями або договорів про збереження реальної вартості, зміст таких гарантій або договорів, відомості про особу-гаранта або сторону договору; мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення іпотечних облігацій. Розкривається інформація щодо сплати дохідності за іпотечними облігаціями за звітний період з розрахунку дохідності на одну іпотечну облігацію, яка має містити відомості щодо регулярності та розміру періодичних платежів у рахунок сплати процентів за іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття та про їх відповідність регулярності та розміру періодичних платежів емітента у рахунок сплати процентів звичайними іпотечними облігаціями. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу іпотечних облігацій, та терміни виплати процентів за іпотечними облігаціями. Розмір винагороди управителю іпотечного покриття.

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.

3. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття розкривається відповідно до таблиць "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям", "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду", "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття", "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду", "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року", "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття".

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.

В описі до таблиці "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду" зазначається інформація щодо динаміки зміни розміру іпотечного покриття та його співвідношення (суми) до розміру зобов'язань за кожним випуском іпотечних облігацій за попередній звітний період, інформація щодо заміни інших активів у складі іпотечного покриття, інформація щодо переліку інших активів у складі іпотечного покриття, за якими відбулися зміни.

В описі до таблиці "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" зазначається інформація щодо інших активів у складі іпотечного покриття, співвідношення (у відсотках) інших іпотечних активів до загального розміру іпотечного покриття до і після внесення змін.

4. У разі проведення позапланової перевірки реєстру іпотечного покриття відповідно до вимог, установлених Законом України "Про іпотечні облігації", емітент іпотечних облігацій додає звіт за результатами перевірки іпотечного покриття.

6. Особливості складання регулярної річної інформації емітентами іпотечних сертифікатів

1. Емітентами іпотечних сертифікатів до регулярної річної інформації, складеної відповідно до пункту 1 глави 4 цього розділу, додається інформація відповідно до додатка 41 до цього Положення.

2. В описі до таблиці "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" обов'язково розкривається така інформація: порядок та строк розміщення іпотечних сертифікатів, можливість та умови дострокового погашення, конвертації, модель розрахунку дохідності за іпотечними сертифікатами.

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних сертифікатів.

3. В описі до таблиці "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" розкривається інша інформація стосовно стану виконання емітентом зобов'язань за випусками іпотечних сертифікатів та інші відомості, що можуть бути важливі для інвестора.

Інформація розкривається за кожним випуском різновидів іпотечних сертифікатів.

7. Особливості складання регулярної річної інформації емітентами сертифікатів ФОН

1. Емітентами сертифікатів ФОН до регулярної річної інформації, складеної відповідно до пункту 1 глави 4 цього розділу, включаються:

основні відомості про ФОН;

інформація про випуски сертифікатів ФОН;

інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН;

розрахунок вартості чистих активів ФОН;

правила ФОН.

Річна інформація емітентів сертифікатів ФОН складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 42 до цього Положення.

2. В описі до таблиці "Основні відомості про ФОН" надається інформація щодо найменування, місцезнаходження та ідентифікаційного коду юридичної особи управителя ФОН, найменування, місцезнаходження та ідентифікаційного коду юридичної особи банку, в якому відкрито рахунок ФОН, дати та номера договору, укладеного між емітентом та забудовником, найменування, місцезнаходження та ідентифікаційного коду юридичної особи забудовника. Зазначаються посада та прізвище, ім'я, по батькові керівника забудовника, місцезнаходження об'єкта (об'єктів) будівництва та термін вводу в експлуатацію об'єкта (об'єктів) будівництва.

Вказуються розмір коштів, спрямованих на фінансування будівництва за попередній та звітний періоди, та розмір винагороди управителя за попередній та звітний періоди.

Зазначаються назва, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи установи, яка здійснює облік та перехід прав власності на сертифікати ФОН.

3. В описі до таблиці "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" надається інформація щодо: мети випуску сертифікатів ФОН, порядку та строків розміщення та погашення сертифікатів ФОН. Зазначається інформація щодо дострокового погашення, конвертації, обмеження інвестування (відповідно до інвестиційної декларації та проспекту емісії сертифікатів ФОН) тощо.

4. В описі до таблиці "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" надається інформація щодо визначення вартості чистих активів ФОН відповідно до правил ФОН, у тому числі вказується формула, за якою розраховуються чисті активи ФОН, та надається її опис.

8. Главу 8 розділу ІІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243)

IV. Порядок розкриття емітентом цінних паперів календарного плану

1. Розкриття календарного плану розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації (далі - календарний план), здійснюється емітентами, які здійснили публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі.

(пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.12.2019 р. N 781)

2. Оприлюднення календарного плану здійснюється емітентами, зазначеними у пункті 1 цього розділу, не пізніше 31 січня кожного року.

3. Емітенти, зазначені у пункті 1 цього розділу, здійснюють оприлюднення календарного плану на власному веб-сайті.

4. Календарний план має містити дату або строк оприлюднення:

(абзац перший пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

річної інформації про емітента;

річної фінансової звітності;

проміжної інформації про емітента;

проміжної фінансової звітності;

інформації про проведення річних загальних зборів;

іншої інформації, яка потребує оприлюднення відповідно до законодавства, та інформації, щодо якої емітент може передбачити дату або строк оприлюднення.

(абзац сьомий пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

У разі недотримання емітентом, зазначеним у пункті 1 цього розділу, виконання передбачених дій у строки, визначені у календарному плані, емітент зобов'язаний внести зміни до календарного плану в частині перенесення дати оприлюднення невиконаного пункту та зазначити причину такого невиконання.

5. Календарний план складається особою, зазначеною у пункті 1 цього розділу, за формою, наведеною в додатку 43 до цього Положення.

(розділ IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16.12.2014 р. N 1713
,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 01.09.2015 р. N 1348
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

V. Розкриття приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, своєї структури власності

1. Інформація про структуру власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, розкривається на власному веб-сайті та шляхом подання до Комісії.

2. Форма та обсяг інформації про структуру власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, встановлюються згідно з додатком 39 до цього Положення.

До зазначеної інформації обов'язково додається схематичне зображення структури власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, яка складається відповідно до опису розділів, визначених окремим документом Комісії нормативно-технічного характеру.

(пункт 2 розділу V доповнено абзацом другим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781)

(розділ V із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16.12.2014 р. N 1713
,
 у редакції
рішень Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 01.09.2015 р. N 1348
,
від 04.12.2018 р. N 854)

VI. Розкриття інформації в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів

1. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів (якщо інше не встановлено Законом) до дати проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті.

2. Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства має містити дані, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".

У повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті, додатково розкриваються основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) за рекомендованою формою, наведеною у додатку 45 до цього Положення. Зазначені показники розкриваються у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства.

3. Вимоги цього розділу не поширюються на емітентів, у тому числі на акціонерні товариства, які проводять (скликають) загальні збори відповідно до статей 48, 49 Закону України "Про акціонерні товариства".

(розділ VI із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1713,
від 10.08.2017 р. N 603,
у редакції
рішень Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243
,
від 04.12.2018 р. N 854)

VII. Розкриття інформації, що міститься в проспекті (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту (інформації про випуск) цінних паперів

1. Розкриття інформації, що міститься у проспекті (інформації про випуск) цінних паперів та змінах та/або доповненнях до проспекту (інформації про випуск) цінних паперів, здійснюється в порядку та строки, визначені цим розділом.

2. Розкриття інформації, що міститься у проспекті (інформації про випуск) цінних паперів та змінах та/або доповненнях до проспекту (інформації про випуск) цінних паперів, здійснюється емітентом у повному обсязі шляхом її розміщення в електронній формі на одному з таких веб-сайтів:

1) веб-сайт особи, яка здійснює публічну пропозицію (особою, яка оформлює проспект);

2) веб-сайт фондової біржі у разі допуску цінних паперів до торгів на такій фондовій біржі;

3) веб-сайт професійного учасника фондового ринку, який здійснює операції, пов'язані з виконанням публічної пропозиції;

4) в електронній формі в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

3. Емітент зобов'язаний розкрити інформацію, що міститься у проспекті (інформації про випуск) цінних паперів, після затвердження такого проспекту (інформації про випуск) Комісією протягом двох робочих днів, але не пізніше останнього робочого дня, що передує даті початку продажу таких цінних паперів, визначеної відповідною публічною пропозицією, крім випадків, передбачених абзацом другим цього пункту.

У разі якщо емітент не здійснював публічну пропозицію таких цінних паперів та/або публічна пропозиція таких цінних паперів не здійснювалася оферентом, та/або такі цінні папери не допущені до торгів на фондовій біржі, проспект має бути оприлюднений не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати початку продажу таких цінних паперів, визначеної відповідною публічною пропозицією.

У випадку внесення емітентом змін та/або доповнень до проспекту цінних паперів, емітент зобов'язаний розкрити інформацію, що міститься у таких змінах та/або доповненнях, протягом двох робочих днів після дати затвердження змін та/або доповнень до проспекту Комісією.

4. Склад та структура інформації, що міститься в проспекті (інформації про випуск) цінних паперів та змінах та/або доповненнях до проспекту (інформації про випуск) цінних паперів, визначаються нормативно-правовими актами Комісії, що регулюють питання реєстрації випуску таких цінних паперів.

5. У разі якщо проспект складається з кількох документів або містить посилання на інші документи, документи, з яких складається проспект, можуть оприлюднюватися окремо за умови, що ці документи надаються безоплатно потенційному інвестору на його вимогу. Кожний документ повинен містити вказівку, де можна отримати інші документи - складові частини проспекту.

Оприлюднений текст та формат проспекту та/або додатки до проспекту повинні завжди бути тотожними з оригінальною версією, затвердженою Комісією.

(розділ VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 24.12.2019 р. N 781)

VIII. Розкриття інформації, що міститься у звіті про результати емісії цінних паперів

1. Розкриття інформації, що міститься у звіті про результати емісії цінних паперів, здійснюється в порядку та строки, визначені цим розділом.

2. Розкриття інформації, що міститься у звіті про результати емісії цінних паперів, здійснюється у повному обсязі шляхом його розміщення в електронній формі на одному з таких веб-сайтів:

1) веб-сайт особи, яка здійснює публічну пропозицію цінних паперів;

2) веб-сайт фондової біржі у разі допуску цінних паперів до торгів на такій фондовій біржі;

3) веб-сайт професійного учасника фондового ринку, який здійснює операції, пов'язані з виконанням публічної пропозиції цінних паперів;

4) в електронній формі в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

3. Емітент зобов'язаний розкрити інформацію, що міститься у звіті про результати емісії акцій, не пізніше трьох робочих днів після реєстрації цього звіту Комісією.

Емітент зобов'язаний розкрити інформацію, що міститься у звіті про результати емісії облігацій підприємств публічним акціонерним товариством, не пізніше трьох робочих днів після реєстрації цього звіту Комісією.

Емітент зобов'язаний розкрити інформацію, що міститься у звіті про результати емісії облігацій внутрішньої місцевої позики, не пізніше трьох робочих днів після реєстрації цього звіту Комісією.

4. Склад та структура інформації, що міститься у звіті про результати емісії цінних паперів, визначаються нормативно-правовими актами Комісії, що регулюють питання реєстрації випуску таких цінних паперів.

(розділ VIIІ із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 24.12.2019 р. N 781)

IX. Розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства

(назва розділу IX у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016 р. N 410)

(У тексті розділу IX слова "сторінка в мережі Інтернет" в усіх відмінках замінено словами "власний веб-сайт" у відповідних відмінках згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 квітня 2016 року N 410)

1. Обов'язок розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті поширюється з дня, що настає за днем реєстрації Комісією звіту про результати розміщення акцій і видачі свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій.

2. Обов'язок розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті припиняється з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

3. Інформація на власному веб-сайті оприлюднюється державною мовою (якщо інше не передбачено законодавством) із зазначенням дати такого оприлюднення. Публічне акціонерне товариство при розміщенні інформації на власному веб-сайті забезпечує вільний доступ будь-якої особи до такої інформації, а також повідомляє на вимогу заінтересованих осіб адресу власного веб-сайту, на якому здійснюється розміщення інформації.

(пункт 3 розділу IX у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016 р. N 410)

4. Інформація, розміщена публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті, перебуває протягом всього терміну діяльності товариства, за винятком інформації щодо документів бухгалтерського обліку, яка перебуває протягом строку, визначеного законодавством для зберігання таких документів.

(пункт 4 розділу IX із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016 р. N 410)

5. Банки розміщують інформацію на власному веб-сайті, передбачену цим розділом, з урахуванням вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку України.

6. Центральний депозитарій цінних паперів розміщує інформацію на власному веб-сайті, передбачену цим розділом, з урахуванням вимог Закону України "Про депозитарну систему України" та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. У разі відсутності у публічного акціонерного товариства будь-якого з документів, розміщення інформації про які передбачено на власному веб-сайті цим розділом, і вимоги щодо наявності яких передбачені законом, товариство зобов'язане розмістити на власному веб-сайті інформацію щодо відсутності таких документів із зазначенням причин.

(пункт 7 розділу IX із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.12.2019 р. N 781)

8. У випадку зміни адреси власного веб-сайту публічне акціонерне товариство зобов'язане протягом п'яти робочих днів після зміни адреси власного веб-сайту забезпечити розміщення на новому власному веб-сайті всієї інформації, яка була ним розміщена раніше.

(пункт 8 розділу IX із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016 р. N 410
,
від 04.12.2018 р. N 854)

9. Публічне акціонерне товариство розміщує на власному веб-сайті таку інформацію:

1) статут товариства, засновницький (установчий) договір (у разі його укладання) - протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації статуту та зміни до статуту товариства - протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації змін до статуту;

2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (у разі якщо створення відповідних органів товариства та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства), інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них);

3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства (у разі якщо створення відповідних філій (представництв) та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства) - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них);

4) принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (у разі затвердження відповідних принципів (кодексу)) - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних принципів (кодексу);

5) протоколи загальних зборів товариства - протягом 5 робочих днів з дати складання протоколу та його підписання головуючим і секретарем загальних зборів;

6) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора (аудиторської фірми) товариства (у разі створення відповідного органу (введення відповідної посади)) - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних висновків загальними зборами товариства);

(підпункт 6 пункту 9 розділу IX із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243)

7) документи звітності, що подаються відповідним державним органам відповідно до вимог законодавства (крім інформації, віднесеної до державної таємниці, та інформації з обмеженим доступом), - протягом 10 днів з дати подання такої звітності;

8) проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів, проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) або рішення про емісію цінних паперів (у разі їх публічної пропозиції) (у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства, в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

(підпункт 8 пункту 9 розділу IX із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243,
від 24.12.2019 р. N 781)

9) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій - протягом 5 робочих днів з дня отримання акціонерним товариством документально підтвердженої відповідної інформації;

10) Інформацію, передбачену цим Положенням, в обсязі, порядку та терміни, встановлені цим Положенням;

11) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів - не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів товариства;

(підпункт 11 пункту 9 розділу IX із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 12.04.2016 р. N 410)

12) повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів - не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів;

(підпункт 12 пункту 9 розділу IX із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 12.04.2016 р. N 410)

13) повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій без здійснення публічної пропозиції - не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій;

(підпункт 13 пункту 9 розділу IX із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.12.2019 р. N 781)

14) повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства - протягом 30 днів з дати прийняття відповідного рішення;

15) повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі) - протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення;

16) звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України "Про іпотечні облігації" та нормативно-правовим актом Комісії щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій;

17) звіти наглядової ради (у разі її створення), звіти виконавчого органу, звіти ревізійної комісії (ревізора) (у разі її створення) - протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення за результатами розгляду відповідних звітів загальними зборами товариства;

(пункт 9 розділу IX доповнено новим підпунктом 17 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243)

18) положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідного положення;

(пункт 9 розділу IX доповнено новим підпунктом 18 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243)

19) протоколи про підсумки голосування - протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів акціонерів;

(пункт 9 розділу IX доповнено новим підпунктом 19 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243,
 у зв'язку з цим підпункт 17 вважати підпунктом 20)

20) іншу інформацію, що підлягає обов'язковому оприлюдненню відповідно до законодавства, в порядку та строки, встановлені відповідними нормативно-правовими актами.

(Положення доповнено розділом IX згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16.12.2014 р. N 1713
,
 у зв'язку з цим розділ IX вважати розділом X
)

X. Розкриття інформації про придбання акцій акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, або значного контрольного пакета акцій, або домінуючого контрольного пакета акцій

1. Обов'язок здійснювати розкриття інформації про придбання акцій акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій (у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій), або значного контрольного пакета акцій (у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій), або домінуючого контрольного пакета акцій (у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій), або розкриття інформації відповідно до пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" (далі - інформація про придбання контрольного пакета акцій) та в порядку, передбаченому цим Положенням, поширюється на публічні та приватні акціонерні товариства.

(пункт 1 розділу Х у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 28.11.2017 р. N 850)

2. Розкриття інформації про придбання контрольного пакета акцій на фондовому ринку здійснюється шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті акціонерного товариства.

(пункт 2 розділу X із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.12.2018 р. N 854)

3. До інформації про придбання контрольного пакета акцій належать відомості про:

придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій;

придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій;

обов'язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій.

4. Розкриття інформації про придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій (у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій) передбачає розміщення такої інформації у такі строки:

1) повідомлення про укладення договору особою (особами, що діють спільно), за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, розкривається такою особою у строки та шляхами, передбаченими частиною першою статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

(пункт 4 розділу X доповнено новим підпунктом 1 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781
,
у зв'язку з цим підпункти 1 - 4
 вважати відповідно підпунктами 2 - 5
)

2) повідомлення про укладення договору особою (особами, що діють спільно), за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання повідомлення від вищезазначеної особи;

3) інформацію про набуття особою, зазначеною у підпункті 1 цього пункту, контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такої інформації від вищезазначеної особи;

4) публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферту) товариство розкриває протягом 7 робочих днів з дня її отримання від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту;

5) змінену оферту товариство розкриває протягом 7 робочих днів з дня її отримання від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту.

5. Розкриття інформації про придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій (у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій) або значного контрольного пакета акцій (у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій) передбачає розміщення такої інформації у такі строки:

1) повідомлення про укладення договору особою (особами, що діють спільно), за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного або значного контрольного пакета акцій публічного акціонерного товариства, розкривається такою особою у строки та шляхами, передбаченими частиною першою статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

(пункт 5 розділу X доповнено новим підпунктом 1 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 24.12.2019 р. N 781
,
у зв'язку з цим підпункти 1 - 4
 вважати відповідно підпунктами 2 - 5
)

2) повідомлення про укладення договору особою (особами, що діють спільно), за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій публічного акціонерного товариства, товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такого повідомлення від вищезазначеної особи;

3) інформацію про набуття особою, зазначеною у підпункті 1 цього пункту, права власності на контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій публічного акціонерного товариства, товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такої інформації від зазначеної вище особи;

4) публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферту) товариство розкриває протягом 7 робочих днів з дня її отримання від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту;

5) змінену оферту товариство розкриває протягом 7 робочих днів з дня її отримання від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту.

6. Розкриття інформації про обов'язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій (у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій) передбачає розміщення такої інформації у такі строки:

1) повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такого повідомлення від особи (осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником домінуючого контрольного пакета акцій;

2) публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій у всіх власників акцій товариства (далі - публічна безвідклична вимога) товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такої вимоги від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту.

7. Розкриття інформації відповідно до пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" передбачає розміщення такої інформації у такі строки:

1) повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України "Про акціонерні товариства" товариство розкриває протягом наступного робочого дня з дня отримання такого повідомлення від особи, яка має намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України "Про акціонерні товариства";

2) публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій у всіх власників акцій товариства (далі - публічна безвідклична вимога) товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такої вимоги від особи, яка має намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України "Про акціонерні товариства".

8. Вимоги до змісту повідомлення про укладення договору, інформації про набуття права власності на контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій, оферти та зміненої оферти, повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій, публічної безвідкличної вимоги встановлені статтями 65 - 652 Закону України "Про акціонерні товариства". Вимоги до змісту повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України "Про акціонерні товариства" встановлені пунктом 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах".

При розкритті публічної безвідкличної вимоги товариство обов'язково зазначає дату відправлення її засвідченої копії разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, до Центрального депозитарію цінних паперів.

Інформація щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) не підлягає розміщенню на веб-сайті акціонерного товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

(пункт 8 розділу Х доповнено абзацом третім згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.11.2017 р. N 850
,
абзац третій пункту 8 розділу X із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

При розміщенні у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, інформації та/або повідомлень, передбачених у пунктах 4 - 7 цього розділу, товариство обов'язково зазначає адресу власного веб-сайту, на якому розміщені такі повідомлення або інформація.

(пункт 8 розділу Х доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243
,
абзац четвертий пункту 8 розділу X із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

(Положення доповнено новим розділом X згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 603,
у зв'язку з цим розділ X вважати розділом XI)

XI. Порядок оприлюднення відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства

(У тексті розділу XI слово "опублікування" в усіх відмінках замінено словом "оприлюднення" згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 грудня 2019 року N 781)

1. У разі створення акціонерного товариства однією особою емітент цінних паперів зобов'язаний оприлюднювати відомості про це на веб-сайті акціонерного товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

(пункт 1 розділу XI у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

2. Відомості про створення акціонерного товариства однією особою оприлюднюються протягом 15 днів з дати отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

3. Відомості про створення акціонерного товариства однією особою складаються з такої інформації:

найменування акціонерного товариства;

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента);

дата отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;

найменування засновника акціонерного товариства (для засновника - юридичної особи).

У разі створення акціонерного товариства фізичною особою здійснюється напис "Фізична особа".

4. Відомості про придбання однією особою усіх акцій товариства оприлюднюються в порядку розкриття особливої інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

(пункт 4 розділу XI у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243)

(Положення доповнено новим розділом XІ згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.11.2017 р. N 850,
у зв'язку з цим розділ XI вважати розділом XII)

XII. Державний контроль за розкриттям інформації емітентами цінних паперів

1. Державний контроль за розкриттям Інформації емітентами цінних паперів відповідно до вимог законодавства здійснює Комісія.

2. За неопублікування, опублікування не в повному обсязі Інформації та/або опублікування недостовірної Інформації, нерозміщення, розміщення не в повному обсязі Інформації та/або розміщення недостовірної Інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, неподання, подання не в повному обсязі Інформації та/або подання недостовірної Інформації до Комісії, передбаченої цим Положенням, юридична особа несе відповідальність відповідно до закону.

 

Директор департаменту корпоративного
управління та корпоративних фінансів

А. Папаіка

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

_______________________
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

N _____________________
(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

___________________
(посада)

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

2. Організаційно-правова форма.

3. Місцезнаходження.

4. Ідентифікаційний код юридичної особи.

5. Міжміський код та телефон, факс.

6. Адреса електронної пошти.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

 
__________________
(URL-адреса веб-сайту)

 
_________
(дата)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1713
,
від 10.08.2017 р. N 603
,
від 19.04.2018 р. N 243
,
у редакції
рішень Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854
,
від 24.12.2019 р. N 781)

 

1. Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

2. Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016 р. N 410
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243)

 

Відомості про наявність, строк дії та сторони акціонерного договору

(додаток 3 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243)

 

Відомості про факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1713
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243)

 

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

2. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення*

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 6 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

____________
* Заповнюють публічні акціонерні товариства.

3. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

N з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину

Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства*

URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення**

тип особи

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ознака заінтересованості у вчиненні правочину

характер афілійованості

прізвище, ім'я, по батькові посадової особи / найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 3 пункту 6 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

____________
* Зазначається, якщо у графі 6 інформація стосується афілійованої особи.

** Заповнюють публічні акціонерні товариства.

(додаток 5 у редакції рішень Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016 р. N 410
,
від 19.04.2018 р. N 243
,
від 24.12.2019 р. N 781)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

(додаток 6 у редакції рішень Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016 р. N 410
,
від 19.04.2018 р. N 243)

 

1. Відомості
про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

2. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Причина повідомлення (відмітити потрібне):
  відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;
  відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
  відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

2. Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 641 Закону України "Про акціонерні товариства":

2.1. Щодо фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):

2.2. Щодо юридичної особи:

Найменування

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Місцезнаходження

 

 

 

3. Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто

4. Результат

Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках) (показник останньої графи таблиці пункту 5)

Кількість прав голосу за акціями* (у відсотках) (показник останньої графи таблиці пункту 6)

Кількість прав голосу за іншими цінними паперами (у відсотках) (за наявності)

Кількість прав голосу за акціями, пов'язаних із фінансовими інструментами (у відсотках) (сума показників останньої графи таблиць пунктів 7.1, 7.2)

Усього (сума показників, зазначених у графах 2, 4, 5 цієї таблиці)

Загальна кількість голосуючих акцій емітента станом на останню дату складення реєстру власників акцій (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто

 

 

 

 

 

 

дані попереднього повідомлення (за наявності)

 

 

 

 

 

 

5. Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто

Клас і тип акцій

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дія (набуття або відчуження)

Кількість голосуючих акцій (шт.)

Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках) від загальної кількості голосуючих акцій

Володіння (пряме або опосередковане)

 

 

 

 

 

6. Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто

Клас і тип акцій

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дія (набуття або відчуження)

Один із випадків, передбачених частиною дев'ятою статті 641 Закону України "Про акціонерні товариства"

Кількість голосів (шт.)

Розмір прав голосу за акціями (у відсотках)

 

 

 

 

 

 

7. Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

7.1. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки

Тип фінансового інструмента

Дата виконання

Дія (набуття або відчужен-
ня)

Володіння (пряме або опосередковане)

Кількість голосуючих акцій, які можуть бути набуті у разі виконання фінансових інструментів (шт.)

Сумарна кількість прав за акціями (у відсотках)

 

 

 

 

 

 

7.2. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику

Тип фінансового інструмента

Дата виконання

Базовий актив (акції або право голосу)

Дія (набуття або відчуження)

Володіння (пряме або опосередковане)

Розрахунок (грошовий або право голосу)

Кількість голосів (шт.)

Сумарна кількість прав за акціями (у відсотках)

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює (здійснюють) розпорядження акціями

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи

Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках)**

Кількість прав голосу за акціями (у відсотках)**

Кількість прав голосу за акціями, пов'язаних із фінансовими інструментами (у відсотках)**

Усього

Ідентифікаційний код юридичної особи

 

 

 

 

 

9. У разі голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної
особи - довірителя;
кількість голосів (шт.);
розмір прав голосу (у відсотках);
дата закінчення строку довіреності

10. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

____________
* Не враховується право голосу за акціями, якими володіє акціонер.

** Якщо розмір дорівнює або перевищує порогове значення.

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1713
,
у редакції
рішень Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243
,
від 04.12.2018 р. N 854)

 

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1713
,
у редакції
рішень Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 603
,
від 19.04.2018 р. N 243)

 

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

(додаток 9 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243)

 

Відомості про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента

(додаток 10 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243)

 

1. Відомості про відкриття провадження у справі про банкрутство

2. Відомості про винесення ухвали про введення процедури санації

(додаток 11 у редакції рішень Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016 р. N 410
,
від 19.04.2018 р. N 243
,
від 24.12.2019 р. N 781)

 

1. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

2. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

3. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду

(додаток 12 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016 р. N 410
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2016 р. N 923
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243)

 

1. Повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій

2. Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів

3. Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2016 р. N 923
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243)

 

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

(додаток 14 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2016 р. N 923
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243)

 

1. Відомості про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів

N з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Обсяг випуску (грн)

Вид забезпечення (порука / страхування / гарантія)

Дата розірвання договору (відкликання гарантії)

Поручитель (страховик, гарант), з яким розірвано договір

Дата укладення нового договору (отримання гарантії)

Поручитель (страховик, гарант), з яким укладено договір

найменування

ідентифікаційний код юридичної особи

місце знаходження

найменування

ідентифікацій ний код юридичної особи

місце знаходження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 20 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (далі - Положення). Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

3. Відомості про зміну типу акціонерного товариства

4. Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства

5. Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

(додаток 15 у редакції рішень Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2016 р. N 923
,
від 19.04.2018 р. N 243
,
від 04.12.2018 р. N 854
,
від 24.12.2019 р. N 781)

 

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

N з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Вид іпотечних облігацій / різновид іпотечних сертифікатів

Дата прийняття рішення емітентом про заміну

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо змін

Частка (у відсотках)

Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення

у складі іпотечного покриття

у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів

іпотечні активи

інші активи

про виключення зі складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

про включення до складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

найменування активу

вартість (тис. грн)

найменування активу

вартість (тис. грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 3 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів

N з/п

Дата укладення договору про управління іпотечним покриттям або іпотечними активами

Управитель іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким укладено договір

Управитель іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким розірвано договір

найменування

ідентифікаційний код юридичної особи

місцезнаходження

дата та номер ліцензії (дозволу)

найменування

ідентифікаційний код юридичної особи

місцезнаходження

дата та номер ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 4 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій

N з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Дата вчинення дії

Підстави, відповідно до яких у власників іпотечних облігацій виникло право вимагати дострокового погашення належних їм іпотечних облігацій

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 5 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів

N з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Дата прийняття емітентом рішення про внесення змін до проспекту емісії розміщених іпотечних цінних паперів

1

2

3

4

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 6 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду

N з/п

Назва ФОН

Дата рішення суду

Найменування, місцезнаходження управителя та ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якого було прийнято рішення суду

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи управителя, до якого мають бути передані функції з управління

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 7 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН

N з/п

Назва ФОН

Дата укладання договору з новим управителем

Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження управителя, якого було припинено

Спосіб припинення управителя

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи управителя, до якого переходять функції з управління

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 7 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Відомості про припинення функціонування ФОН

N з/п

Назва ФОН

Дата закінчення строку, на який був створений ФОН, та дата виконання своїх зобов'язань перед власниками сертифікатів відповідно до правил ФОН

Найменування управителя

Ідентифікаційний код юридичної особи управителя

Місцезнаходження управителя

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 8 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами

N з/п

Номер реєстрації випуску

Дата реєстрації випуску

Різновид іпотечних сертифікатів

Номінальна вартість розміщених іпотечних сертифікатів (грн)

Вартість трансформованих іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами (грн)

Співвідношення вартості розміщених іпотечних сертифікатів та вартості трансформованих іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 9 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття

N з/п

Дата розірвання договору

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи фінансової установи, з якою розірвано договір

Особа, що прийняла рішення про розірвання договору

1

2

3

4

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 10 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття

N з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Дата вчинення дії

Особа, що ініціювала звернення стягнення на іпотечне покриття

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 11 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

N з/п

Дата вчинення дії

Інформація щодо цінних паперів, що вилучаються з обігу

Інформація щодо цінних паперів, на які обмінюються цінні папери, що вилучаються з обігу

вид або різновид

дата реєстрації випуску

номер свідоцтва про реєстрацію випуску

форма існування

серія сертифікатів

вартість

загальна вартість

кількість сертифікатів

дата реєстрації випуску

номер свідоцтва про реєстрацію випуску

вид

тип

серія

форма існування

вартість

кількість

загальна вартість

номінальна

частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі

номінальна

частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 12 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 13 глави 2 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

ВІДОМОСТІ
про зміну адреси власного веб-сайту емітента

(додаток 28 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 603
,
від 19.04.2018 р. N 243
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 04.12.2018 р. N 854)

 

Титульний аркуш

_______________________
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

N _____________________
(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

_______________
(посада)

___________
(підпис)

_______________________________
(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за __ квартал 20__ року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

2. Організаційно-правова форма.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Місцезнаходження.

5. Міжміський код, телефон та факс.

6. Адреса електронної пошти.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

 
_________________
(URL-адреса сторінки)

 
_________
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

1. Основні відомості про емітента.

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.

3. Інформація про посадових осіб емітента.

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

3) інформація про собівартість реалізованої продукції.

5. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента;

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента.

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.

7. Інформація щодо корпоративного секретаря.

8. Інформація про вчинення значних правочинів.

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

12. Інформація про конвертацію цінних паперів.

13. Інформація про заміну управителя.

14. Інформація про керуючого іпотекою.

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.

17. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття.

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).

24. Проміжний звіт керівництва.

25. Твердження щодо проміжної інформації.

26. Примітки.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування.

2. Дата проведення державної реєстрації.

3. Територія (область)*.

4. Статутний капітал (грн).

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі.

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії.

7. Середня кількість працівників (осіб).

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД.

9. Органи управління підприємства.

10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа).

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті;

2) IBAN;

3) поточний рахунок;

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті;

5) IBAN;

6) поточний рахунок.

____________
* Заповнюється відповідно до
Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності*

____________
* Інформація щодо кожної ліцензії вноситься тільки в один рядок таблиці.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.

7. Опис.

____________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

____________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому еквіваленті.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

*** Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

2. Інформація про облігації емітента

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4. Інформація про похідні цінні папери емітента

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування.

2. Організаційно-правова форма.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Місцезнаходження.

5. Опис.

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

X. Інформація про вчинення значних правочинів*

N з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата вчинення правочину

Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Зазначається інформація про те, чи був вчинений значний правочин у звітному кварталі.
Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

____________
* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

XI. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість*

N з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата вчинення правочину

Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо вчинення правочинів із заінтересованістю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Зазначається інформація про те, чи був вчинений правочин із заінтересованістю у звітному кварталі. Розкривається інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

____________
* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*

____________
* Заповнюється за кожним випуском окремо.

XIV. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності

1

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

 

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

 

3

Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)

 

4

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

 

5

Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

 

6

Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

 

7

Звітний період, за який проведено огляд проміжної фінансової звітності

 

8

Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

 

9

Номер та дата договору на проведення огляду

 

10

Дата початку та дата закінчення огляду

 

11

Дата звіту щодо огляду проміжної фінансової звітності

 

12

Розмір винагороди за проведення огляду проміжної фінансової звітності, грн

 

13

Текст висновку про огляд проміжної фінансової звітності

 

XV. Проміжний звіт керівництва

Проміжний звіт керівництва має щонайменше містити вказівки на важливі події, які відбулися впродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції, про те, що, наскільки це їм відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, і про те, що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

(додаток 29 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1713
,
 від 12.04.2016 р. N 410
,
 від 14.09.2016 р. N 923
,
 від 24.11.2016 р. N 1154
,
від 10.08.2017 р. N 603
,
у редакції
рішень Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 19.04.2018 р. N 243
,
від 04.12.2018 р. N 854
,
від 24.12.2019 р. N 781)

 

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Зміст інформації:

 

Інформація наводиться в описовій формі

 

Інформація про конвертацію цінних паперів

Інформація про конвертацію цінних паперів має містити повний опис щодо конвертації цінних паперів, у тому числі зазначається дата прийняття рішення про конвертацію, уповноважений орган емітента, який прийняв таке рішення, інформація щодо цінних паперів, які підлягають конвертації (вилученню з обігу), та інформація щодо цінних паперів, на які обмінюватимуться вилучені з обігу цінні папери.

 

Інформація про заміну управителя

N з/п

Дата укладення договору про управління

Управитель, з яким укладено договір

Управитель, з яким розірвано договір

найменування

ідентифікаційний код юридичної особи

місцезнаходження

номер та дата ліцензії (дозволу) управителя іпотечним покриттям

найменування

ідентифікаційний код юридичної особи

місцезнаходження

номер та дата ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

Інформація про керуючого іпотекою

Розкривається повна інформація про керуючого (усіх керуючих) іпотекою, у тому числі найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи, організаційно-правова форма. Вказується перелік функцій, які виконує керуючий іпотекою, та розмір винагороди керуючого іпотекою.

 

Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

Розкривається інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, у тому числі зазначається найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження емітента, описується методика розрахунку співвідношення вартості розміщених іпотечних сертифікатів та вартості трансформованих (перетворених) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами, розкривається дата надсилання повідомлення про трансформацію (перетворення) до Комісії, зазначаються способи оприлюднення скоригованої інформації про випуск іпотечних сертифікатів, надсилання такої інформації усім власникам іпотечних сертифікатів випуску, за яким здійснено трансформацію (перетворення) іпотечних активів.

 

Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

Розкривається інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.

Зазначаються дата прийняття рішення емітентом, найменування органу емітента та щодо якого випуску іпотечних сертифікатів прийнято рішення. Зазначається (у відсотках) частка іпотечних активів (інших активів) у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких відбулись зміни. Зазначаються причини прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Перелічуються іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про виключення, та іпотечні активи (інші активи), щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття, або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Інформація надається із зазначенням найменування активів та їх вартості.

 

Інформація про іпотечне покриття

Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

N з/п

Дата прийняття рішення емітентом

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни (у відсотках)

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення

про виключення зі складу іпотечного покриття

про включення до складу іпотечного покриття

найменування активу

вартість (тис. грн)

найменування активу

вартість (тис. грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

N з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн

Розмір іпотечного покриття на звітну дату, грн

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, грн

Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду

N з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Розмір іпотечного покриття, грн

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття)

дата

сума

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

N з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Дата виникнення змін

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна*

Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках)

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття

виключені зі складу іпотечного покриття

включені до складу іпотечного покриття

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни (виключення, включення, заміна).

 

Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

Розкривається інформація щодо заміни фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, у тому числі її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи, вказуються причини заміни.

 

Титульний аркуш

_______________________
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

N _____________________
(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

___________________
(посада)

_________________
(підпис)

____________________________
(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за _____ рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

2. Організаційно-правова форма.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Місцезнаходження.

5. Міжміський код, телефон та факс.

6. Адреса електронної пошти.

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності).

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

_________________
(URL-адреса сторінки)

_________
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

7. Судові справи емітента.

8. Штрафні санкції щодо емітента.

9. Опис бізнесу.

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

1) інформація про органи управління;

2) інформація про посадових осіб емітента;

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

2) інформація про розвиток емітента;

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

4) звіт про корпоративне управління:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

інформація про наглядову раду;

інформація про виконавчий орган;

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

повноваження посадових осіб емітента.

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

1) інформація про випуски акцій емітента;

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

3) інформація про зобов'язання емітента;

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

26. Інформація про вчинення значних правочинів.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

29. Річна фінансова звітність.

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

32. Твердження щодо річної інформації.