Идет загрузка документа (209 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и Инструкции по заполнению налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах

Министерство доходов и сборов Украины
Приказ, Инструкция от 11.12.2013 № 793
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.12.2013

м. Київ

N 793

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2013 р. за N 2179/24711

Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 2 жовтня 2015 року N 859)

Відповідно до пункту 179.9 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України, пунктів 4, 5 розділу I Закону України від 04 липня 2013 року N 404-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи" та підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - Декларація) та Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, що додаються.

2. Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб (Бусарєв В. В.):

1) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу;

2) у триденний строк від дня реєстрації наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити надання Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки Декларації.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр фінансів України 

Ю. Колобов 

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)


 

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ
*

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1

               Тип декларації:
   Звітна
  
   Звітна нова
  
   Уточнююча
  


2

Звітний (податковий) період:
  рік                квартал
1
  

Звітний (податковий) період, що уточнюється:
  
  рік                квартал
1
  


3

Прізвище, ім'я, по батькові платника податку: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
  

4

 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків            
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)                                 
  

5

Податкова адреса (місце проживання) платника податку:
Область: _____________________________________________
Район: _______________________________________________
Місто (селище, село): ___________________________________
Вулиця: ______________________________________________
Номер будинку: _____ Корпус: _____ Номер квартири: _____

Поштовий індекс: __________________________
  
Контактні телефони:
2 _______________________
 ________________________________________
  
E-mail:
2 __________________________________
  

6

Найменування контролюючого органу, до якого подається декларація:
_______________________________________________________________________________________________
  

7

Резидентський статус платника податку
   резидент               нерезидент
  


8

                                   Декларація заповнена:
  самостійно платником податку          уповноваженою на це особою3
  


9

Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку:
  
  Номер рахунку: ________________________________________________________________________________

  Відкритий в установі банку: _______________________________________________________________________

  Код банку:                                      МФО банку:   

____________
* Додатки 2 - 7 до декларації заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.

Код рядка

II. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ

Сума нарахованого (виплаченого) доходу (грн, коп.)

Сума податку (грн, коп.)

утриманого (сплаченого) податковим агентом

яка підлягає сплаті платником податку самостійно

1

2

3

4

5

01

Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, в тому числі:

 

 

 

01.01

Заробітна плата

 

 

 

01.02

Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна (додаток 2)4

 

 

 

01.03

Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) (додаток 2)4

 

 

 

01.04

Інвестиційний прибуток (додаток 3)4

 

 

 

01.05

Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна (додаток 2)4

 

 

 

01.06

Іноземні доходи (додаток 4)4

 

 

 

01.07

Інші доходи

 

 

 

Код рядка

III. ДОХОДИ, ОТРИМАНІ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ - ПІДПРИЄМЦЕМ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сума (грн, коп.)

1

2

3

02

Сума загального оподатковуваного доходу, отриманого від провадження господарської діяльності (колонка 3 розділу I додатка 5)4

 

03

Розрахунки з бюджетом:

ґ

03.01

сума податку, що підлягає сплаті до бюджету (рядок 07.01 додатка 5)4

 

03.02

сума податку, що підлягає поверненню з бюджету (рядок 07.02 додатка 5)4

 

Код рядка

IV. ДОХОДИ, ОТРИМАНІ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ, ЯКА ПРОВАДИТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Сума (грн, коп.)

1

2

3

04

Сума загального оподатковуваного доходу, отриманого від провадження незалежної професійної діяльності

 

05

Сума документально підтверджених витрат, необхідних для провадження незалежної професійної діяльності

 

06

Сума чистого оподатковуваного доходу (рядок 04 - рядок 05)

 

07

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету

 

Код рядка

V. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Сума (грн, коп.)

1

2

3

08

Сума загального річного оподатковуваного доходу
(рядок 01 колонки 3 + рядок 02 + рядок 04)

 

09

Сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб
(рядок 01 колонки 5 + рядок 03.01 + рядок 07)

 

10

Сума податку, сплаченого платником податку самостійно на дату подання декларації

 

11

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України
(рядок 12 додатка 6)4

 

12

Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшуються податкові зобов'язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України
(колонка 6 додатка 4, але не більше значення рядка 09)4

 

13

Розрахунки з бюджетом:

ґ

13.01

сума податку, що підлягає сплаті до бюджету
(позитивне значення (рядок 09 - рядок 11 - рядок 12 - рядок 03.02))

 

13.02

сума податку, що підлягає поверненню з бюджету
(від'ємне значення (рядок 09 - рядок 11 - рядок 12 - рядок 03.02))

 

Код рядка

VI. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК

Сума (грн, коп.)

1

2

3

14

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка

 

15

Уточнена сума податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

 

16

Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки:

ґ

16.01

збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету
(рядок 15 - рядок 14, якщо рядок 15 > рядка 14)

 

16.02

зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету
(рядок 15 - рядок 14, якщо рядок 15 < рядка 14)

 

17

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 16.01 ґ 3 % або 5 %)

 

18

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України

 

VII. ВІДОМОСТІ ПРО НЕРУХОМЕ МАЙНО

N з/п

Перелік об'єктів

Місцезнаходження об'єкта
(країна, адреса)

Загальна площа (кв. м)

Житлова площа (кв. м)

1

Земельні ділянки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Житловий будинок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Квартира

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Садовий (дачний) будинок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Гараж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Інше нерухоме майно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ВІДОМОСТІ ПРО РУХОМЕ МАЙНО

N з/п

Перелік об'єктів

Марка, модель

Рік випуску

Об'єм двигуна (куб. см), потужність двигуна (кВт), довжина корпусу судна (см), максимальна злітна маса повітряного судна (кг)

1

Автомобілі легкові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Автомобілі вантажні (спеціальні)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Водні транспортні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Повітряні судна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інші транспортні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подання декларації:     

До декларації додаються (потрібне позначити):
           додатки до декларації:      1       2       3       4       5       6       7   
    доповнення до декларації (заповнюється і подається платником податку відповідно до
пункту 46.4 статті 46
розділу II Податкового кодексу України
) на ________________ аркушах.

Інформація, наведена в декларації, додатках і доповненнях до декларації, є достовірною.

Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа
  

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

____________
1 Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою - підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.

2 Заповнюється за бажанням платника податку.

3 У разі якщо декларація заповнюється і подається уповноваженою на це особою, разом з декларацією заповнюється і подається додаток 1 до декларації.

4 У разі отримання таких доходів та/або використання права на податкову знижку разом з декларацією заповнюються і подаються відповідні додатки до декларації.

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу

  
    Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності                "___" ____________ 20__ року
 _________________________________________________________________________________________________
                                           (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

                                           За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):
    порушень (помилок) не виявлено                  складено акт від "___" ____________ 20__ року N _________
 _________________________________________________________________________________________________
                                          (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))
  
           "___"
____________ 20__ року

 

Директор департаменту
доходів і зборів з фізичних осіб

В. В. Бусарєв

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)


 

Додаток 1
до рядка 8 розділу I податкової декларації про майновий стан і доходи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків                           
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган
і мають відмітку у паспорті)                                                                                          

 

 

 


Звітна
Звітна нова
Уточнююча

Звітний період:  рік            квартал1
  
Звітний період, що уточнюється:  рік            квартал
1 

Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації

1

Декларація заповнена:

  Особою, нотаріально уповноваженою платником податку здійснювати таке заповнення

  Опікуном або піклувальником щодо доходів, отриманих неповнолітньою особою або особою, визнаною судом
        недієздатною

  Спадкоємцем (розпорядником майна, державним виконавцем) щодо доходів, отриманих протягом звітного
        податкового року платником податку, який помер

  Державним виконавцем, уповноваженим здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій
        кредиторів платника податку, визнаного в установленому порядку банкрутом

2

Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків              
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган
і мають відмітку у паспорті)                                                                        

4

Податкова адреса (місце проживання) уповноваженої особи:
Область: _____________________________________________
Район: _______________________________________________
Місто (селище, село): ___________________________________
Вулиця: ______________________________________________
Номер будинку: _____ Корпус: ______ Номер квартири: ______

Поштовий індекс: __________________________
  
Контактні телефони:
2 _______________________
 ________________________________________
  
E-mail:
2 __________________________________

5

Нотаріально посвідчена довіреність N _________________________     Дата видачі: ___________________________

Ким посвідчено: _________________________________________________________________________________

Термін дії: ______________________________________________________________________________________

6

Найменування юридичної особи: ____________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ:      

7

Податкова адреса (місцезнаходження) юридичної особи:
Область: _____________________________________________
Район: _______________________________________________
Місто (селище, село): ___________________________________
Вулиця: ______________________________________________
Номер будинку: _____ Корпус: ______ Номер квартири: ______

Поштовий індекс: __________________________
  
Контактні телефони:
2 _______________________
 ________________________________________
  
E-mail:
2 __________________________________

8

Договір доручення на заповнення декларації N _____________________     Дата укладання: _____________________

Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною.

Особа, уповноважена на заповнення декларації

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

____________
1 Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою - підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.

2 Заповнюється за бажанням платника податку.

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)


 

Додаток 2
до рядків 01.02, 01.03, 01.05 податкової декларації про майновий стан і доходи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків          
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)                                           

  Звітна       Звітна нова       Уточнююча                                                 Звітний період:  рік      Звітний період, що уточнюється:  рік

РОЗРАХУНОК
податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого (рухомого) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна

N
з/п

Перелік об'єктів

Найменування і характеристика

Операції продажу (обміну)

Оренда (суборенда), житловий найм (піднайм)

Спадщина чи дарування

сума доходу (грн, коп.)

сума податку (грн, коп.)

сума доходу (грн, коп.)

сума податку (грн, коп.)

вартість майна (грн, коп.)

сума податку (грн, коп.)

успадкованого

подарованого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Об'єкти нерухомого майна (вказуються місцезнаходження, площа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Об'єкти рухомого майна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Об'єкти комерційної власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Сума страхового відшкодування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Готівка або кошти, що зберігаються на рахунках, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Загальна сума отриманих доходів

 

Х

 

Х

 

 

Х

7

Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі:

Х

 

Х

 

Х

Х

 

8

утриманого (сплаченого) податковим агентом

Х

 

Х

 

Х

Х

 

9

яка підлягає сплаті платником податку самостійно

Х

 

Х

 

Х

Х

 

Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною.

Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа
  

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)


 

Додаток 3
до рядка 01.04 податкової декларації про майновий стан і доходи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків                           
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган
і мають відмітку у паспорті)                                                                                          

 

 

 


Звітна
Звітна нова
Уточнююча

Звітний період:  рік
  
Звітний період, що уточнюється:  рік

РОЗРАХУНОК
податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з інвестиційними активами

I. ЗАГАЛЬНИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

N
з/п

Перелік операцій за окремими інвестиційними активами

Найменування і характеристика

Сума доходу, отриманого від продажу інвестиційного активу (грн, коп.)

Сума витрат на придбання інвестиційного активу (грн, коп.)

Фінансовий результат операцій з інвестиційними активами (інвестиційний прибуток (+) або інвестиційний збиток (-))

1

2

3

4

5

6

1

Цінні папери, деривативи, що перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Цінні папери, деривативи, що не перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Корпоративні права (інші, ніж цінні папери)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Сума інвестиційних прибутків та інвестиційних збитків поточного звітного року

 

5

Сума від'ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами попереднього звітного періоду

 

6

Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами
(рядок 4 - рядок 5)

 

Код рядка

II. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Сума (грн, коп.)

7

Сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі:

 

8

утриманого (сплаченого) податковим агентом

 

9

яка підлягає сплаті платником податку самостійно

 

Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною.

Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа
  

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)


 

Додаток 4
до рядка 01.06 податкової декларації про майновий стан і доходи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків                           
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган
і мають відмітку у паспорті)                                                                                          

 

 

 


Звітна
Звітна нова
Уточнююча

Звітний період:  рік
  
Звітний період, що уточнюється:  рік

РОЗРАХУНОК
податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих з джерел за межами України

Дата отримання доходу

Назва країни

Розмір доходу

Сума податків, сплачених за кордоном, що зараховуються в Україні

Сума податку, нарахованого за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 розділу IV Податкового кодексу України (грн, коп.)

в іноземній валюті (вказується назва валюти)

перерахованого у гривні з копійками

в іноземній валюті (вказується назва валюти)

перерахована у гривні з копійками

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною.

Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа
  

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)


 

Додаток 5
до розділу III податкової декларації про майновий стан і доходи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків                           
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган
і мають відмітку у паспорті)                                                                                          

 

 

 


Звітна
Звітна нова
Уточнююча

Звітний період:  рік            квартал1
  
Звітний період, що уточнюється:  рік            квартал
1 

РОЗРАХУНОК
податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності

I. ДОХОДИ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

N
з/п

Назва і код виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за здійснення якого одержано дохід

Сума одержаного доходу (грн, коп.)

Вартість документально підтверджених витрат, пов'язаних з господарською діяльністю (грн, коп.), в тому числі

Сума чистого оподатковуваного доходу
(колонка 3 -
колонка 4 -
колонка 5 -
колонка 6)
(грн, коп.)

вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції

витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату

інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Код рядка

II. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Сума (грн, коп.)

01

Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу
(колонка 7 / кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи)

 

02

Сума перевищення середньомісячного річного оподатковуваного доходу над десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного податкового року (позитивний результат різниці між значенням рядка 01 та десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року)

 

03

Сума податку на доходи фізичних осіб ((15 % ґ (рядок 01 - рядок 02) + 17 % ґ рядок 02) ґ кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи)

 

04

Сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, сплаченого платником податку протягом звітного (податкового) періоду

 

05

Сума податку, зменшена на суму збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (позитивне значення (рядок 03 - рядок 04))

 

06

Сума авансових платежів з податку, сплачених платником податку протягом звітного (податкового) періоду

 

07

Розрахунки з бюджетом:

ґ

07.01

сума податку, що підлягає сплаті до бюджету (позитивне значення (рядок 05 - рядок 06))

 

07.02

сума податку, що підлягає поверненню з бюджету (від'ємне значення (рядок 05 - рядок 06))

 

08

Розмір квартальних авансових платежів з податку, що підлягають сплаті до бюджету у наступному за звітним році (рядок 03 ґ 25 %)

 

Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною.

Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа
  

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

____________
1 Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою - підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)


 

Додаток 6
до рядка 11 податкової декларації про майновий стан і доходи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків                           
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган
і мають відмітку у паспорті)                                                                                          

 

 

 


Звітна
Звітна нова
Уточнююча

Звітний період:  рік
  
Звітний період, що уточнюється:  рік

ПЕРЕЛІК
сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України

Код рядка

Перелік витрат, фактично понесених платником податку протягом звітного (податкового) періоду

Реквізити документів, які підтверджують витрати

Сума (грн, коп.)

01

Частина суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до статті 175 розділу IV Податкового кодексу України

 

 

02

Сума коштів або вартість майна, переданого платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна, у розмірі, що не перевищує 4 відсотки суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року

 

 

03

Сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року

 

 

04*

Сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів), а також сума коштів, сплачених платником податку, визнаним в установленому порядку інвалідом, на користь протезно-ортопедичних підприємств, реабілітаційних установ для компенсації вартості платних послуг з реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, наданих такому платнику податку або його дитині-інваліду у розмірах, що не перекриваються виплатами з фондів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, крім:
а) косметичного лікування або косметичної хірургії, включаючи косметичне протезування, не пов'язаних з медичними показаннями, водолікування та геліотерапії, не пов'язаних з лікуванням хронічних захворювань;
б) протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики;
в) абортів (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями або коли вагітність стала наслідком зґвалтування);
г) операцій із зміни статі;
ґ) лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких є побутове зараження або зґвалтування);
д) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;
е) придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості медичних послуг, які не включено до переліку життєво необхідних, затвердженого Кабінетом Міністрів України

 

 

05

Сума витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):
а) при страхуванні платника податку, або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю - суму, визначену в абзаці першому
підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України;
б) при страхуванні члена сім'ї платника податку першого ступеня споріднення, або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім'ї чи за їх сукупністю - 50 відсотків суми, визначеної в абзаці першому
підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім'ї

 

 

06

Сума витрат платника податку на:
оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік;
оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита

 

 

07

Сума коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизеля, стисненого або скрапленого газу, інших видів біопалива

 

 

08

Сума витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним

 

 

09

Усього витрат (сума рядків 01 - 08)

ґ

 

10

Сума нарахованої заробітної плати, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 розділу IV Податкового кодексу України

ґ

 

11

Сума (вартість) витрат платника податку - резидента, дозволених до включення до податкової знижки (рядок 09, але не більше рядка 10)

ґ

 

12

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку (колонка 4 рядка 01.01 декларації - (рядок 10 - рядок 11) ґ на ставки податку, визначені пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Податкового кодексу України)

ґ

 

Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною.

Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа
  

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Набирає чинності з 01 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування.

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)


 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків                           
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган
і мають відмітку у паспорті)                                                                                          

 

 

 


Звітна
Звітна нова
Уточнююча

Звітний період:  рік
  
Звітний період, що уточнюється:  рік

РОЗРАХУНОК
податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб згідно з підпунктом "є" пункту 176.1 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України

Код рядка

РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Сума (грн, коп.)

01

Сума доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами

 

02

Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника та/або доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг)

 

03

Сума податкової соціальної пільги за її наявності

 

04

Сума податку на доходи фізичних осіб, фактично нарахованого (утриманого) податковими агентами протягом податкового (звітного) року

 

05

База оподаткування, що оподатковується:

ґ

05.01

за ставкою 15 % (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03, але не більше 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного податкового року)

 

05.02

за ставкою 17 % (позитивне значення (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03 - 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного податкового року))

 

06

Сума податку на доходи фізичних осіб, розрахована платником податку самостійно
(рядок 06.01 + рядок 06.02), у тому числі:

 

06.01

за ставкою 15 % (рядок 05.01 ґ 15 %)

 

06.02

за ставкою 17 % (рядок 05.02 ґ 17 %)

 

07

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету1
(позитивне значення (рядок 06 - рядок 04))

 

Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною.

Фізична особа - платник податку
або уповноважена особа
  

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

____________
1 Значення рядка 07 додатка 7 до декларації відображається в колонці 5 рядка 01.01 розділу II декларації.

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 179.9 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - декларація) передбачено Конституцією України, Кодексом.

3. Фізична особа - платник податку подає декларацію за звітний податковий період в установлені Кодексом строки до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання фізичної особи, за яким вона береться на облік як платник податку в контролюючому органі).

4. Декларація подається до контролюючого органу в один із таких способів на вибір платника податку:

1) особисто платником податку або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв'язку в електронній формі у порядку, визначеному законодавством.

5. Платник податку до 01 березня року, що настає за звітним періодом, має право звернутися із запитом до відповідного контролюючого органу з проханням надати роз'яснення щодо заповнення декларації, а контролюючий орган зобов'язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.

II. Порядок оформлення декларації

1. Декларація складається з восьми розділів, що подаються на двох двосторонніх аркушах формату А4, та семи додатків до декларації, які подаються на одно- та двосторонніх аркушах формату А4 та містять розрахунки окремих видів доходів (витрат).

2. Додатки до декларації є складовою частиною декларації і без декларації не дійсні. Додатки до декларації заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.

3. У декларації та додатках до неї зазначаються всі передбачені в ній відомості (показники), крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках до неї. Якщо будь-який рядок декларації та/або додатка до неї не заповнюється через відсутність інформації (операції, суми), то такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках до неї.

4. Показники у розділах II - VIII декларації та додатках до неї проставляються у гривнях з копійками.

5. Декларація та додатки до неї заповнюються таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.

6. У декларації та додатках до неї не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. У декларації та додатках до неї не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

7. Достовірність даних декларації та додатків до неї підтверджується власноручним підписом фізичної особи - платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.

III. Порядок заповнення декларації

1. У розділі I декларації "Загальні відомості":

1) у рядку 1 вказується позначкою (х) тип декларації (звітна, звітна нова, уточнююча);

2) у рядку 2 вказується арабськими цифрами звітний податковий період (календарний рік), а у разі виправлення самостійно виявлених помилок у раніше поданій декларації вказується також звітний податковий період, що уточнюється.

Фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування чи сплачували фіксований податок до набрання чинності Кодексом, подають декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування, та вказують номер відповідного кварталу арабською цифрою від 1 до 4;

3) у рядку 3 вказуються прізвище, ім'я, по батькові платника податку (згідно з даними паспортного документа). У разі якщо протягом звітного періоду, за який здійснюється декларування, або у наступному за ним році платник податку змінив прізвище (ім'я, по батькові), у рядку 3 слід зазначити спочатку нове прізвище (ім'я, по батькові), а в дужках - попереднє прізвище (ім'я, по батькові);

4) у рядку 4 вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

5) у рядку 5 вказується податкова адреса платника податку: поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, село, селище), вулиця, номер будинку, корпус, номер квартири, а також, за бажанням платника податку, контактні телефони (робочий, домашній, мобільний) та адреса електронної поштової скриньки;

6) у рядку 6 вказується найменування контролюючого органу, до якого подається декларація;

7) у рядку 7 вказується позначкою (х) резидентський статус платника податку (резидент, нерезидент) відповідно до підпункту "в" підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу;

8) у рядку 8 вказується позначкою (х), ким заповнена декларація (самостійно платником податку або уповноваженою на це особою). У разі якщо декларація заповнюється і подається уповноваженою на це особою, разом з декларацією заповнюється і подається додаток 1 до декларації;

9) у рядку 9 вказуються реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку (номер рахунку, найменування установи банку, код банку, МФО банку).

2. У розділі II декларації "Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу":

1) у колонці 3 вказується загальна сума нарахованого (виплаченого) доходу на користь платника податку протягом звітного податкового періоду з урахуванням податків і внесків, які відповідно до закону утримуються з таких доходів при їх виплаті;

2) у колонці 4 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, обов'язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на податкового агента;

3) у колонці 5 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, обов'язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на платника податку.

Платник податку зобов'язаний подати декларацію та самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб, якщо протягом календарного року він отримав доходи:

які згідно з нормами розділу IV Кодексу не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування;

від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи;

які нараховувалися (виплачувалися, надавалися) платнику податку у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами, і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного податкового року;

4) у рядку 01 вказується загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, що розраховується як сума значень рядків 01.01 - 01.07 декларації;

5) у рядку 01.01 вказується сума доходів у вигляді заробітної плати, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).

Платники податку, які подають декларацію згідно з підпунктом "є" пункту 176.1 статті 176 розділу IV Кодексу, разом з декларацією заповнюють та подають додаток 7 до декларації.

При цьому у колонці 5 рядка 01.01 декларації відображається значення рядка 07 додатка 7 до декларації;

6) у рядку 01.02 вказується сума доходів від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна, розмір яких визначається згідно з положеннями статей 172, 173 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 2 до декларації.

У колонці 3 рядка 01.02 декларації відображається значення рядка 6 колонки 4 додатка 2 до декларації.

У колонках 4 і 5 рядка 01.02 декларації відображаються значення рядків 8 і 9 колонки 5 додатка 2 до декларації відповідно;

7) у рядку 01.03 вказується сума доходів від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), житловий найм (піднайм), розмір яких визначається у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 2 до декларації.

У колонці 3 рядка 01.03 декларації відображається значення рядка 6 колонки 6 додатка 2 до декларації.

У колонках 4 і 5 рядка 01.03 декларації відображаються значення рядків 8 і 9 колонки 7 додатка 2 до декларації відповідно;

8) у рядку 01.04 вказується сума інвестиційного прибутку від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах (крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу), розмір якого визначається згідно з положеннями пункту 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 3 до декларації.

У колонці 3 рядка 01.04 декларації відображається позитивне значення рядка 6 додатка 3 до декларації.

У колонках 4, 5 рядка 01.04 декларації відображаються значення рядків 8, 9 додатка 3 до декларації відповідно;

9) у рядку 01.05 вказується сума доходів у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом IV Кодексу, розмір якого визначається згідно із статтею 174 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 2 до декларації.

У колонці 3 рядка 01.05 декларації відображається сума значень рядка 6 колонки 8 і рядка 6 колонки 9 додатка 2 до декларації.

У колонках 4 і 5 рядка 01.05 декларації відображаються значення рядків 8 і 9 колонки 10 додатка 2 до декларації відповідно;

10) у рядку 01.06 вказується сума іноземних доходів, розмір яких визначається відповідно до пункту 170.11 статті 170 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 4 до декларації.

У колонках 3, 4, 5 рядка 01.06 декларації відображаються підсумкові значення колонок 4, 6, 7 додатка 4 до декларації відповідно;

11) у рядку 01.07 вказуються інші доходи, оподаткування яких передбачено розділом IV Кодексу, крім зазначених у статті 165 розділу IV Кодексу.

3. У розділі III декларації "Доходи, отримані фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності":

1) відображається остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб - підприємців, отримані від провадження господарської діяльності (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування), розмір якого визначається згідно із статтею 177 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 5 до декларації;

2) у рядку 02 вказується сума загального оподатковуваного доходу, отриманого від провадження господарської діяльності фізичною особою - підприємцем.

Значення рядка 02 декларації дорівнює підсумковому значенню колонки 3 додатка 5 до декларації;

3) у рядку 03.01 вказується сума податку на доходи фізичних осіб - підприємців, що підлягає сплаті до бюджету, у разі якщо за результатами остаточного розрахунку виникають податкові зобов'язання з цього податку.

Значення рядка 03.01 декларації дорівнює значенню рядка 07.01 додатка 5 до декларації;

4) у рядку 03.02 декларації вказується сума надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб - підприємців, у разі якщо за результатами остаточного розрахунку виникає від'ємне значення.

Значення рядка 03.02 декларації дорівнює значенню рядка 07.02 додатка 5 до декларації.

У разі заповнення рядка 03.02 декларації значення вказується без знака "-".

4. У розділі IV декларації "Доходи, отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність":

1) відображається остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, розмір якого визначається згідно із статтею 178 розділу IV Кодексу;

2) у рядку 04 вказується сума загального оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності;

3) у рядку 05 вказується сума документально підтверджених витрат, необхідних для провадження певного виду незалежної професійної діяльності;

4) у рядку 06 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, розрахованого як різниця між доходом (рядок 04 декларації) і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності (рядок 05 декларації);

5) у рядку 07 вказується сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахованого за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу.

При цьому ставка податку 17 відсотків застосовується до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року. Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних місячних оподатковуваних доходів, отриманих від провадження незалежної професійної діяльності, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування.

5. У розділі V декларації "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб":

1) у рядку 08 вказується сума загального річного оподатковуваного доходу, що дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності згідно із статтею 177 розділу IV Кодексу, та доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність згідно із статтею 178 розділу IV Кодексу.

Значення рядка 08 декларації дорівнює сумі значень рядка 01 колонки 3, рядка 02 та рядка 04 декларації;

2) у рядку 09 вказується загальна сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, яка розраховується як сума значень рядка 01 колонки 5, рядка 03.01 та рядка 07 декларації;

3) у рядку 10 вказується сума самостійно сплаченого до бюджету податку на доходи, отримані платником податку протягом звітного податкового року, станом на дату подання декларації.

У рядку 10 декларації вказується також сума сплаченого податку за договором купівлі-продажу (міни) об'єкта нерухомості, нотаріальної дії щодо посвідчення якого не вчинено. Згідно з пунктом 172.6 статті 172 розділу IV Кодексу платник податку має право на повернення такої суми податку на підставі декларації, поданої в установленому порядку, та підтвердних документів про фактичну сплату податку;

4) у рядку 11 вказується сума податку, на яку платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку згідно із статтею 166 розділу IV Кодексу. У разі використання права на податкову знижку разом з декларацією заповнюється та подається додаток 6 до декларації.

Значення рядка 11 декларації дорівнює значенню рядка 12 додатка 6 до декларації;

5) у рядку 12 вказується сума податків, сплачених за кордоном, на яку платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов'язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV Кодексу.

У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у декларації.

Сума податку з іноземного доходу платника податку - резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.

Значення рядка 12 декларації дорівнює підсумковому значенню колонки 6 додатка 4 до декларації, але не більше значення рядка 09 декларації;

6) у рядку 13.01 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету.

Рядок 13.01 декларації заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядків 09, 11, 12 та 03.02 декларації отримано позитивне значення;

7) у рядку 13.02 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету.

Рядок 13.02 декларації заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядків 09, 11, 12 та 03.02 декларації отримано від'ємне значення.

У разі заповнення рядка 13.02 декларації значення вказується без знака "-".

6. У розділі VI декларації "Розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок":

1) у рядку 14 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними раніше поданої декларації за звітний податковий період, у якому виявлена помилка;

2) у рядку 15 вказується уточнена сума податкових зобов'язань з податку за звітний податковий період, у якому виявлена помилка;

3) у рядку 16.01 вказується сума, на яку збільшується податкове зобов'язання з податку у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Рядок 16.01 декларації заповнюється у разі, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт заниження податкових зобов'язань (значення рядка 15 декларації більше, ніж значення рядка 14 декларації).

У разі заповнення рядка 16.01 декларації платник податку зобов'язаний відобразити суму штрафу у рядку 17 декларації;

4) у рядку 16.02 вказується сума, на яку зменшується податкове зобов'язання з податку у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Рядок 16.02 декларації заповнюється у разі, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт завищення податкових зобов'язань (значення рядка 15 декларації менше, ніж значення рядка 14 декларації).

У разі заповнення рядка 16.02 декларації значення вказується без знака "-".

5) у рядку 17 вказується сума штрафу, яка розраховується платником податку самостійно у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок згідно з пунктом 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.

У разі якщо платник податку надсилає декларацію з відміткою "Уточнююча", у рядку 17 декларації вказується штраф у розмірі трьох відсотків від суми недоплати (рядок 16.01 декларації).

У разі якщо платник податку відображає суму недоплати у складі декларації, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, у рядку 17 декларації вказується штраф у розмірі п'яти відсотків від суми недоплати (рядок 16.01 декларації).

Розмір штрафу 3 або 5 відсотків зазначається платником податку в колонці 2 рядка 17 декларації самостійно перед символом "%";

6) у рядку 18 вказується сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Кодексу.

7. У розділі VII декларації "Відомості про нерухоме майно":

1) зазначаються відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного податкового року як на території України, так і за її межами;

2) кожний об'єкт нерухомого майна відображається платником податку у відповідному рядку окремо із зазначенням його місцезнаходження (країна, адреса), загальної і житлової площі (квадратних метрів).

8. У розділі VIII декларації "Відомості про рухоме майно":

1) зазначаються відомості про рухоме майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного податкового року;

2) кожний транспортний засіб відображається платником податку у відповідному рядку окремо із зазначенням марки, моделі, об'єму двигуна, потужності двигуна, довжини корпусу судна, максимальної злітної маси повітряного судна, року випуску.

9. У кінці декларації проставляється дата подання декларації.

У разі заповнення та подання додатків до декларації позначкою (х) вказуються відповідні номери поданих додатків.

У разі подання доповнення до декларації за довільною формою у випадках, визначених пунктом 46.4 статті 46 розділу II Кодексу, позначкою (х) вказується про факт такого подання та цифрами - кількість аркушів такого доповнення.

IV. Порядок заповнення додатків до декларації

1. У вступній частині додатків до декларації відображаються реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), а також тип декларації та звітний податковий період.

Значення вказаних полів вступної частини додатків до декларації повинні співпадати із значеннями відповідних рядків 1 - 4 розділу I декларації.

2. У додатку 1 до декларації "Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації":

1) відображається інформація про особу, нотаріально уповноважену платником податку здійснювати заповнення декларації згідно з пунктом 179.5 статті 179 розділу IV Кодексу, або особу, на яку покладено обов'язок щодо заповнення та подання декларації від імені платника податку згідно з пунктом 179.6 статті 179 розділу IV Кодексу;

2) у рядку 1 позначкою (х) вказується, ким заповнена декларація:

особою, нотаріально уповноваженою платником податку здійснювати таке заповнення;

опікуном або піклувальником - щодо доходів, отриманих неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;

спадкоємцем (розпорядником майна, державним виконавцем) - щодо доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, який помер;

державним виконавцем, уповноваженим здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, визнаного в установленому порядку банкрутом;

3) у рядку 2 вказуються прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи;

4) у рядку 3 вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків - уповноваженої особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

5) у рядку 4 вказується податкова адреса (місце проживання) уповноваженої особи;

6) у рядку 5 вказується інформація щодо нотаріально посвідченої довіреності, на підставі якої уповноважена особа заповнює та подає декларацію (номер, дата, ким посвідчено, термін дії);

7) у рядку 6 вказуються найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи, уповноваженої на заповнення та подання декларації;

8) у рядку 7 вказується податкова адреса (місцезнаходження) юридичної особи;

9) у рядку 8 вказуються реквізити договору доручення на заповнення декларації (номер, дата).

3. У додатку 2 до декларації "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого (рухомого) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна":

1) у колонці 3 вказуються найменування і характеристика об'єктів продажу, обміну та/або оренди (суборенди) та/або спадщини (дарування). Кожний об'єкт відображається у відповідному рядку згідно з наведеним переліком (рядки 1 - 5).

Для об'єкта нерухомого майна вказуються його найменування (наприклад, житловий будинок, квартира або її частина, кімната, садовий (дачний) будинок, гараж або інша будівля, земельна ділянка та її призначення), місцезнаходження та загальна площа.

Для об'єкта рухомого майна вказуються його найменування (наприклад, легковий (вантажний, спеціальний) автомобіль, автобус, мотоцикл, моторолер, трактор або інший транспортний засіб тощо) та характеристика (наприклад, марка, модель, об'єм двигуна, потужність двигуна тощо).

До об'єктів комерційної власності належать: цінні папери (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об'єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу від неї, майнові та немайнові права;

2) у колонці 4 відображається сума доходу, отриманого від операцій продажу, обміну майна.

Дохід від продажу об'єкта нерухомого та/або рухомого майна визначається, виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта;

3) у колонці 5 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, сплаченого (утриманого) під час проведення операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна;

4) у колонці 6 вказується сума доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм);

5) у колонці 7 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, сплаченого (утриманого) з таких доходів податковим агентом або платником податку самостійно;

6) у колонці 8 вказується вартість успадкованого майна, що підлягає оподаткуванню;

7) у колонці 9 вказується вартість подарованого майна, що підлягає оподаткуванню;

8) у колонці 10 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка розраховується як добуток вартості успадкованого (подарованого) майна на відповідну ставку податку.

4. У додатку 3 до декларації "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з інвестиційними активами":

1) розрахунок фінансового результату (інвестиційного прибутку або інвестиційного збитку) операцій за окремими інвестиційними активами відображається у відповідних рядках 1 - 3 розділу I із зазначенням їх найменування та характеристики у колонці 3.

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат.

У випадках, зазначених у підпунктах "а" і "б" підпункту 170.2.8 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу, платник податку не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів та витрат на придбання таких інвестиційних активів;

2) у колонці 4 вказується сума доходу, отриманого платником податку від продажу окремого інвестиційного активу;

3) у колонці 5 вказується сума витрат на придбання окремого інвестиційного активу;

4) У колонці 6 відображається фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток) операцій за окремими інвестиційними активами.

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між значенням колонки 4 та значенням колонки 5.

Інвестиційний збиток розраховується як від'ємне значення різниці між значенням колонки 4 та значенням колонки 5;

5) у рядку 4 відображається сума інвестиційних прибутків та інвестиційних збитків поточного звітного року, яка розраховується як сума значень колонки 6;

6) у рядку 5 відображається сума від'ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами попереднього звітного року.

Значення рядка 5 дорівнює значенню рядка 6 додатка 3 до декларації за попередній звітний податковий рік, у разі якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами попереднього звітного року має від'ємне значення;

7) у рядку 6 відображається загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами, який розраховується як різниця між значеннями рядків 4 та 5.

Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами має від'ємне значення, його сума переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення.

5. У додатку 4 до декларації "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих з джерел за межами України":

1) у колонці 1 відображається дата отримання доходу;

2) у колонці 2 відображається назва країни, яка є джерелом виплати оподатковуваного доходу;

3) у колонці 3 вказується розмір доходу в іноземній валюті із зазначенням назви валюти, в якій виплачено оподатковуваний дохід;

4) у колонці 4 вказується розмір іноземного доходу, перерахованого у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання такого доходу;

5) у колонці 5 відображається сума сплачених за кордоном податків в іноземній валюті на підставі довідки про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування, яка видається контролюючим органом країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженим справляти такий податок. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України;

6) у колонці 6 відображається сума податків, сплачених за кордоном, перерахована у гривні;

7) у колонці 7 відображається сума податку на доходи фізичних осіб, нарахованого за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу.

6. У додатку 5 до декларації "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності":

1) доходи, отримані від провадження кожного виду економічної діяльності, відображаються в окремому рядку розділу I із зазначенням у колонці 2 назви і коду виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за здійснення якого одержано дохід;

2) у колонці 3 вказується сума одержаного доходу від провадження окремого виду економічної діяльності;

3) у колонках 4, 5 та 6 відображається сума документально підтверджених витрат, пов'язаних з провадженням господарської діяльності (вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції, витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг).

Значення колонок 4, 5 та 6 дорівнюють значенням відповідних граф Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці згідно з пунктом 177.10 статті 177 розділу IV Кодексу;

4) у колонці 7 відображається сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується за такою формулою:

колонка 3 - колонка 4 - колонка 5 - колонка 6;

5) у рядку 01 вказується розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу, який розраховується як сума загальних місячних доходів, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування.

Значення рядка 01 дорівнює результату ділення підсумкового значення колонки 7 розділу I на кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи;

6) у рядку 02 вказується сума перевищення середньомісячного річного оподатковуваного доходу над десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

Значення рядка 02 дорівнює позитивному результату різниці між значенням рядка 01 та десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

У разі якщо різниця між значенням рядка 01 та десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, має від'ємний результат, то значення рядка 02 дорівнює нулю;

7) у рядку 03 вказується сума податку на доходи фізичних осіб - підприємців, розрахованого з чистого оподатковуваного доходу за ставками, визначеними пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу.

Значення рядка 03 розраховується за такою формулою:

(15 % х (рядок 01 - рядок 02) + 17 % х рядок 02) х кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи;

8) у рядку 04 вказується сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, сплаченого платником податку протягом звітного податкового періоду, яка враховується у зменшення податкового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб - підприємців;

9) у рядку 05 вказується сума податку, зменшена на суму збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Значення рядка 05 дорівнює позитивному значенню різниці між значеннями рядка 03 та рядка 04.

У разі якщо різниця між значеннями рядка 03 та рядка 04 має від'ємний результат, то значення рядка 05 дорівнює нулю;

10) у рядку 06 вказується сума авансових платежів з податку, сплачених платником податку протягом звітного податкового періоду у строки, визначені підпунктом 177.5.1 пункту 177.5 статті 177 розділу IV Кодексу;

11) у рядку 07.01 вказується сума податку на доходи фізичних осіб - підприємців, що підлягає сплаті до бюджету, у разі якщо за результатами остаточного розрахунку виникають податкові зобов'язання з цього податку.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно з урахуванням сплачених ним протягом року авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на підставі документального підтвердження факту їх сплати.

Значення рядка 07.01 дорівнює позитивному значенню різниці між значеннями рядка 05 та рядка 06;

12) у рядку 07.02 вказується сума надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб - підприємців, у разі якщо за результатами остаточного розрахунку виникає від'ємне значення.

Значення рядка 07.02 дорівнює від'ємному значенню різниці між значеннями рядка 05 та рядка 06.

У разі заповнення рядка 07.02 додатка 5 до декларації значення вказується без знака "-".

Надмірно сплачені суми податку підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку або поверненню платнику податку в порядку, передбаченому Кодексом;

13) у рядку 08 вказується розмір квартальних авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, що підлягають сплаті до бюджету у наступному за звітним році відповідно до підпункту 177.5.1 пункту 177.5 статті 177 розділу IV Кодексу.

Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менш як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада).

Значення рядка 08 розраховується як 25 відсотків значення рядка 01.

7. У додатку 6 до декларації "Перелік сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України":

1) у колонці "Реквізити документів, які підтверджують витрати" відображаються реквізити відповідних платіжних та розрахункових документів, зокрема квитанцій, фіскальних або товарних чеків, прибуткових касових ордерів, копій договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Оригінали зазначених документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого Кодексом;

2) у рядках 01 - 08 вказуються суми фактично здійснених протягом звітного податкового року платником податку витрат, дозволених до включення до податкової знижки згідно з пунктом 166.3 статті 166 розділу IV Кодексу;

3) у рядку 09 вказується загальна сума витрат, яка розраховується як сума значень рядків 01 - 08 додатка 6 до декларації;

4) у рядку 10 вказується сума нарахованої заробітної плати, зменшена згідно з пунктом 164.6 статті 164 розділу IV Кодексу на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності;

5) у рядку 11 вказується сума (вартість) витрат платника податку - резидента, дозволених до включення до складу податкової знижки.

Відповідно до підпункту 166.4.2 пункту 166.4 статті 166 розділу IV Кодексу загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 розділу IV Кодексу.

Значення рядка 11 додатка 6 до декларації дорівнює значенню рядка 09 додатка 6 до декларації, але не більше значення рядка 10 додатка 6 до декларації;

6) у рядку 12 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов'язання з цього податку у зв'язку з використанням права на податкову знижку.

Значення рядка 12 додатка 6 до декларації розраховується за такою формулою:

колонка 4 рядка 01.01 декларації - (рядок 10 додатка 6 до декларації - рядок 11 додатка 6 до декларації) х на ставки податку, визначені пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу;

7) податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а також резиденту - фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті;

8) платник податку має право включити до податкової знижки звітного податкового року витрати, фактично здійснені ним протягом такого звітного періоду та підтверджені документально;

9) якщо платник податку до кінця податкового року, що настає за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

8. У додатку 7 до декларації "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб згідно з підпунктом "є" пункту 176.1 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України":

1) у рядку 01 вказується сума доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами;

2) у рядку 02 вказується сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника та/або доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг);

3) у рядку 03 вказується сума податкової соціальної пільги за її наявності;

4) у рядку 04 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, фактично (нарахованого) утриманого податковими агентами протягом податкового (звітного) року;

5) у рядку 05.01 вказується база оподаткування, що оподатковується за ставкою 15 %.

Значення рядка 05.01 розраховується за такою формулою:

рядок 01 - рядок 02 - рядок 03.

У разі якщо результат розрахунку за цією формулою перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року, то значення рядка 05.01 дорівнює 120 розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного податкового року;

6) у рядку 05.02 вказується база оподаткування, що оподатковується за ставкою 17 %.

Значення рядка 05.02 розраховується за такою формулою:

позитивне значення (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03 - 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного податкового року).

У разі якщо результат розрахунку за цією формулою має від'ємне значення, то значення рядка 05.02 дорівнює нулю;

7) у рядку 06 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, розрахована платником податку самостійно.

Значення рядка 06 дорівнює сумі значень рядка 06.01 і рядка 06.02;

8) у рядку 06.01 вказується сума податку на доходи фізичних осіб за ставкою 15 %.

Значення рядка 06.01 розраховується як 15 % значення рядка 05.01;

9) у рядку 06.02 вказується сума податку на доходи фізичних осіб за ставкою 17 %.

Значення рядка 06.02 розраховується як 17 % значення рядка 05.02;

10) у рядку 07 вказується сума податку, що підлягає сплаті до бюджету.

Значення рядка 07 дорівнює позитивному значенню різниці між значеннями рядка 06 і рядка 04.

У разі якщо результат розрахунку різниці між значеннями рядка 06 і рядка 04 має від'ємне значення, то значення рядка 07 дорівнює нулю.

 

Директор Департаменту
доходів і зборів з фізичних осіб

В. В. Бусарєв

Опрос