Идет загрузка документа (275 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку предоставления заключений относительно расчетов экономически обоснованных планируемых расходов во время формирования тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ от 03.12.2013 № 1428
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.12.2013

м. Київ

N 1428

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2013 р. за N 2177/24709

Про затвердження Змін до Порядку надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування тарифів на окремі види житлово-комунальних послуг

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 14 серпня 2013 року N 967
згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 19 жовтня 2017 року N 1513)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року N 602 "Деякі питання формування та встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування тарифів на окремі види житлово-комунальних послуг, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14 серпня 2013 року N 967, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2013 року за N 1545/24077, що додаються.

2. Департаменту розвитку реального сектору економіки (Пендзин О. В.) подати в установленому законодавством порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної інспекції України з контролю за цінами Кисельова О. В.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

І. М. Прасолов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ЗМІНИ
до Порядку надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування тарифів на окремі види житлово-комунальних послуг

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок установлює механізм надання Державною інспекцією України з контролю за цінами або її територіальними органами висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування тарифів на виробництво теплової енергії, її транспортування та постачання, централізоване опалення і постачання гарячої води, централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з вивезення побутових відходів та утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - висновки).".

2. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Для отримання висновку суб'єкти господарювання всіх форм власності, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність у сфері виробництва теплової енергії, її транспортування та постачання, централізованого опалення і постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з вивезення побутових відходів та утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - суб'єкти господарювання), подають до Державної інспекції України з контролю за цінами або її територіальних органів такі документи:

1) пояснювальну записку щодо обґрунтування планованих витрат разом з економічним аналізом фактичних витрат з надання послуг із урахуванням техніко-економічних особливостей суб'єкта господарювання;

2) річний план надання послуг, складений на підставі фактичних та прогнозованих обсягів послуг з урахуванням укладених договорів та інших техніко-економічних факторів;

3) державні і галузеві нормативи (норми) витрат і втрат ресурсів, стандарти, технологічні регламенти та вимоги щодо надання послуг;

4) калькуляцію розрахунку планованих витрат, які включаються до тарифів на послуги, з розшифруванням за статтями витрат за формою згідно з додатками 1 - 6 до цього Порядку;

5) копії договорів, укладених з організаціями, підприємствами та суб'єктами господарювання для забезпечення надання послуг;

6) копію установчого документа суб'єкта господарювання та копію наказу про облікову політику суб'єкта господарювання з визначенням бази розподілу понесених витрат;

7) копію рішення органу місцевого самоврядування щодо визначення суб'єкта господарювання виконавцем житлово-комунальних послуг на певній території.

Для отримання висновку щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій додатково подаються документи щодо технічної документації житлового будинку.".

3. У пункті 5 слово і цифру "додатком 3" замінити словом і цифрою "додатком 7".

4. Додатки 1 - 3 виключити.

5. Доповнити Порядок новими додатками 1 - 7, що додаються.

 

Директор департаменту розвитку
реального сектору економіки

О. В. Пендзин

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ
економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з виробництвом теплової енергії, її транспортуванням та постачанням

Статті витрат

Фактичні витрати за звітний період (рік)

Плановані витрати

всього
(грн)

на 1 Гкал.
(грн)

всього
(грн)

на 1 Гкал.
(грн)

1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

1.1. Витрати на придбання палива

 

 

 

 

1.2. Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб

 

 

 

 

1.3. Витрати на придбання теплової енергії в інших суб'єктів господарювання

 

 

 

 

1.4. Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб'єктами господарювання

 

 

 

 

1.5. Витрати на холодну воду

 

 

 

 

1.6. Інші прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

витрати на сировину

 

 

 

 

витрати на основні і допоміжні матеріали

 

 

 

 

витрати на запасні частини

 

 

 

 

витрати на куповані комплектувальні вироби

 

 

 

 

витрати на напівфабрикати та інші матеріальні ресурси

 

 

 

 

2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі:

 

 

 

 

основна заробітна плата виробничого персоналу

 

 

 

 

додаткова заробітна плата виробничого персоналу

 

 

 

 

інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу

 

 

 

 

3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

 

 

 

 

амортизація основних виробничих засобів

 

 

 

 

амортизація інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення

 

 

 

 

інші прямі витрати, що включаються до виробничої собівартості (розшифрувати)

 

 

 

 

4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

4.1. Витрати, пов'язані з управлінням виробництва, всього, у тому числі:

 

 

 

 

основна заробітна плата

 

 

 

 

додаткова заробітна плата

 

 

 

 

гарантійні та компенсаційні виплати

 

 

 

 

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

оплата службових відряджень апарату управління цехами, дільницями

 

 

 

 

4.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів

 

 

 

 

4.3. Витрати, пов'язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі:

 

 

 

 

експлуатація основних засобів та інших необоротних активів

 

 

 

 

ремонт основних засобів та інших необоротних активів

 

 

 

 

страхування основних засобів та інших необоротних активів

 

 

 

 

операційна оренда основних засобів та інших необоротних активів

 

 

 

 

4.4. Витрати на удосконалення технології та організацію виробництва

 

 

 

 

4.5. Витрати на централізоване водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

4.6. Витрати на освітлення

 

 

 

 

4.7. Витрати на дезінфекцію, дератизацію

 

 

 

 

4.8. Витрати на вивезення сміття

 

 

 

 

4.9. Витрати на інші заходи, пов'язані з утриманням виробничих приміщень

 

 

 

 

4.10. Витрати на обслуговування виробничого процесу, всього, у тому числі:

 

 

 

 

основна заробітна плата

 

 

 

 

додаткова заробітна плата

 

 

 

 

гарантійні та компенсаційні виплати

 

 

 

 

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

оплата службових відряджень

 

 

 

 

витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю послуг

 

 

 

 

4.11. Витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки і охорону навколишнього середовища

 

 

 

 

4.12. Витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого та загальновиробничого призначення, утримання санітарних зон

 

 

 

 

4.13. Витрати, пов'язані із забезпеченням належного стану обладнання, виконанням ремонтно-налагоджувальних робіт, освоєнням нових потужностей

 

 

 

 

4.14. Сплата податків і зборів

 

 

 

 

5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

5.1. Витрати на оплату праці, всього, у тому числі:

 

 

 

 

основна заробітна плата

 

 

 

 

додаткова заробітна плата

 

 

 

 

гарантійні та компенсаційні виплати

 

 

 

 

5.2. Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

5.3. Інші витрати на утримання апарату управління, всього, у тому числі:

 

 

 

 

оплата службових відряджень

 

 

 

 

витрати з підготовки та перепідготовки кадрів

 

 

 

 

використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів

 

 

 

 

оплата періодичних професійних видань

 

 

 

 

5.4. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальногосподарського використання

 

 

 

 

5.5. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського використання: всього, у тому числі:

 

 

 

 

ремонт

 

 

 

 

оренду

 

 

 

 

страхування майна

 

 

 

 

централізоване водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

освітлення

 

 

 

 

охорону

 

 

 

 

5.6. Витрати на оплату професійних послуг (юридичних, аудиторських, з оцінки майна тощо)

 

 

 

 

5.7. Витрати на оплату послуг зв'язку

 

 

 

 

5.8. Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування, послуг банків

 

 

 

 

5.9. Витрати на оплату податків і зборів, крім включених до виробничої собівартості

 

 

 

 

5.10. Витрати на розв'язання спорів у судах

 

 

 

 

5.11. Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів для потреб апарату управління підприємством

 

 

 

 

6. Витрати зі збуту, всього, у тому числі:

 

 

 

 

6.1. Витрати на оплату праці персоналу, що безпосередньо здійснює збут теплової енергії споживачам, всього, у тому числі:

 

 

 

 

основна заробітна плата

 

 

 

 

додаткова заробітна плата

 

 

 

 

гарантійні та компенсаційні виплати

 

 

 

 

6.2. Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

6.3. Оплата службових відряджень, витрати на підготовку та перепідготовку персоналу

 

 

 

 

6.4. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів підрозділів, що безпосередньо здійснюють збут теплової енергії споживачам

 

 

 

 

6.5. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, пов'язаних зі збутом послуг, всього, у тому числі:

 

 

 

 

витрати на оренду

 

 

 

 

витрати на страхування

 

 

 

 

витрати на ремонт

 

 

 

 

витрати на водопостачання і водовідведення

 

 

 

 

витрати на освітлення

 

 

 

 

витрати на охорону

 

 

 

 

6.6. Витрати на оплату інформаційних послуг, безпосередньо пов'язаних із збутом теплової енергії споживачам

 

 

 

 

6.7. Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за спожиту теплову енергію

 

 

 

 

6.8. Витрати на придбання канцелярських товарів і виготовлення розрахункових документів про оплату спожитої теплоенергії

 

 

 

 

6.9. Витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж) засобів обліку теплової енергії, які є власністю ліцензіата

 

 

 

 

7. Інші витрати з операційної діяльності

 

 

 

 

8. Фінансові витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами

 

 

 

 

інші витрати, пов'язані із запозиченнями, для провадження ліцензованої діяльності

 

 

 

 

9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)

 

 

 

 

Достовірність інформації гарантую.

Керівник

________________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ
економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з централізованим водопостачанням та/або водовідведенням

Статті витрат

Фактичні витрати за звітний період (рік)

Плановані витрати

всього
(грн)

на 1 м куб.
(грн)

всього
(грн)

на 1 м куб.
(грн)

1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

витрати, пов'язані з використанням електроенергії для технологічних потреб

 

 

 

 

витрати на придбання води в інших підприємств та/або очищення власних стічних вод іншими підприємствами

 

 

 

 

витрати на придбання реагентів для очищення і знезараження питної води та/або стічних вод

 

 

 

 

інші прямі матеріальні витрати, за винятком вартості зворотних відходів (розшифрувати)

 

 

 

 

2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі:

 

 

 

 

основна заробітна плата виробничого персоналу

 

 

 

 

додаткова заробітна плата виробничого персоналу

 

 

 

 

інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу

 

 

 

 

3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу

 

 

 

 

амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення

 

 

 

 

інші прямі витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

4.1. Витрати, пов'язані з управлінням виробництва, всього, у тому числі:

 

 

 

 

основна заробітна плата

 

 

 

 

додаткова заробітна плата

 

 

 

 

інші заохочувальні та компенсаційні виплати

 

 

 

 

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

оплата службових відряджень апарату управління цехами, дільницями

 

 

 

 

4.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення

 

 

 

 

4.3. Витрати, пов'язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі:

 

 

 

 

експлуатація

 

 

 

 

ремонт

 

 

 

 

страхування

 

 

 

 

операційна оренда

 

 

 

 

4.4. Витрати на удосконалення технології та організації виробництва

 

 

 

 

4.5. Утримання виробничих приміщень, всього, у тому числі:

 

 

 

 

витрати на опалення

 

 

 

 

витрати на освітлення

 

 

 

 

витрати на дезінфекцію

 

 

 

 

витрати на дератизацію

 

 

 

 

витрати на вивезення сміття

 

 

 

 

інші заходи, пов'язані з утриманням виробничих приміщень

 

 

 

 

4.6. Витрати на обслуговування виробничого процесу, всього, у тому числі:

 

 

 

 

оплата праці

 

 

 

 

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

оплата службових відряджень

 

 

 

 

здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю

 

 

 

 

4.7. Витрати на охорону праці, дотримання техніки безпеки і охорону навколишнього природного середовища

 

 

 

 

4.8. Витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого та загальновиробничого призначення, утримання санітарних зон

 

 

 

 

4.9. Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення планових перевірок стану обладнання, виконання регламентних вимог

 

 

 

 

4.10. Сплата податків та зборів

 

 

 

 

4.11. Інші загальновиробничі витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

5.1. Витрати, пов'язані з управлінням підприємства, всього, у тому числі:

 

 

 

 

основна заробітна плата

 

 

 

 

додаткова заробітна плата

 

 

 

 

гарантійні та компенсаційні виплати

 

 

 

 

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

оплата службових відряджень

 

 

 

 

витрати на підготовку та перепідготовку кадрів

 

 

 

 

витрати на використання малоцінних та швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів

 

 

 

 

витрати на передплату професійних періодичних видань

 

 

 

 

5.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальногосподарського використання

 

 

 

 

5.3. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського призначення, всього, у тому числі:

 

 

 

 

ремонт

 

 

 

 

оренду

 

 

 

 

страхування майна

 

 

 

 

опалення

 

 

 

 

освітлення

 

 

 

 

охорону

 

 

 

 

5.4. Оплата професійних послуг (юридичні, аудиторські, оцінка майна)

 

 

 

 

5.5. Витрати на оплату послуг зв'язку

 

 

 

 

5.6. Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування, послуг банків

 

 

 

 

5.7. Податки, збори (обов'язкові платежі), крім включених до виробничої собівартості

 

 

 

 

5.8. Витрати на розв'язання спорів у судах

 

 

 

 

5.9. Витрати на пально-мастильні матеріали для потреб апарату управління підприємством

 

 

 

 

6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі:

 

 

 

 

6.1. Витрати на оплату праці персоналу, пов'язані зі збутом послуг, всього, у тому числі:

 

 

 

 

основна заробітна плата

 

 

 

 

додаткова заробітна плата

 

 

 

 

гарантійні та компенсаційні виплати

 

 

 

 

6.2. Відрахування на загальнообов'язкове державне страхування

 

 

 

 

6.3. Оплата службових відряджень

 

 

 

 

6.4. Витрати на підготовку та перепідготовку персоналу

 

 

 

 

6.5. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних зі збутом послуг

 

 

 

 

6.6. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних зі збутом послуг, всього, у тому числі:

 

 

 

 

оренда

 

 

 

 

страхування майна

 

 

 

 

ремонт

 

 

 

 

опалення

 

 

 

 

освітлення

 

 

 

 

охорона

 

 

 

 

6.7. Оплата інформаційних послуг, безпосередньо пов'язаних зі збутом

 

 

 

 

6.8. Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів

 

 

 

 

6.9. Витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг

 

 

 

 

6.10. Витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт засобів обліку води, які є власністю ліцензіата

 

 

 

 

7. Інші витрати з операційної діяльності, всього

 

 

 

 

8. Фінансові витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами

 

 

 

 

інші витрати

 

 

 

 

9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)

 

 

 

 

Достовірність інформації гарантую.

Керівник

________________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ
економічно обґрунтованих планованих витрат, які включаються до тарифів на послуги з вивезення побутових відходів

Статті витрат

Фактичні витрати за звітний період (рік)

Плановані витрати

всього
(грн)

на 1 м куб.
(грн)

всього
(грн)

на 1 м куб.
(грн)

1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

витрати на паливно-енергетичні ресурси

 

 

 

 

витрати на матеріали

 

 

 

 

витрати на запасні частини

 

 

 

 

витрати на куповані комплектувальні вироби

 

 

 

 

витрати на напівфабрикати та інші матеріальні ресурси

 

 

 

 

2. Прямі витрати з оплати праці, всього, у тому числі:

 

 

 

 

основна заробітна плата виробничого персоналу

 

 

 

 

додаткова заробітна плата виробничого персоналу

 

 

 

 

інші гарантійні, заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу

 

 

 

 

3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу

 

 

 

 

амортизація основних виробничих засобів

 

 

 

 

амортизація інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення

 

 

 

 

інші виробничі витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

4.1. Витрати, пов'язані з управлінням виробництва, всього, у тому числі:

 

 

 

 

основна заробітна плата

 

 

 

 

додаткова заробітна плата

 

 

 

 

гарантійні та компенсаційні виплати

 

 

 

 

внески на загальнообов'язкове державне страхування

 

 

 

 

оплата службових відряджень

 

 

 

 

витрати з підготовки та перепідготовки кадрів

 

 

 

 

4.2. Витрати, пов'язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі:

 

 

 

 

експлуатація основних засобів та інших необоротних активів

 

 

 

 

ремонт основних засобів та інших необоротних активів

 

 

 

 

страхування основних засобів та інших необоротних активів

 

 

 

 

оренда основних засобів та інших необоротних активів

 

 

 

 

утримання санітарних зон

 

 

 

 

оплата послуг інших спеціалізованих підприємств

 

 

 

 

освоєння нових потужностей та проведення планових перевірок стану обладнання, виконання регламентних робіт

 

 

 

 

4.3. Витрати на опалення, освітлення, дезінфекцію, дератизацію виробничих приміщень, інші витрати на експлуатацію виробничих приміщень

 

 

 

 

4.4. Обслуговування виробничого процесу та інших допоміжних виробництв

 

 

 

 

4.5. Охорона навколишнього середовища

 

 

 

 

4.6. Удосконалення технології та виробництва

 

 

 

 

4.7. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальновиробничого призначення

 

 

 

 

4.8. Податки та збори (обов'язкові платежі)

 

 

 

 

4.9. Інші загальновиробничі витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

утримання апарату управління та персоналу (основна та додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, виплата з підготовки та перепідготовки кадрів)

 

 

 

 

амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів адміністративного призначення

 

 

 

 

утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів

 

 

 

 

оплата професійних послуг (юридичних, аудиторських)

 

 

 

 

оплата послуг зв'язку

 

 

 

 

оплата розрахунково-касового обслуговування, послуг банків

 

 

 

 

оплата податків і зборів, крім включених до виробничої собівартості

 

 

 

 

інші витрати (канцелярські витрати, використання МШП, спори в судах, передплата періодичних видань тощо)

 

 

 

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі:

 

 

 

 

оплата праці та сплата внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень

 

 

 

 

оплата інформаційних послуг

 

 

 

 

витрати на виготовлення розрахункових документів

 

 

 

 

амортизація основних засобів, пов'язаних зі збутом послуг

 

 

 

 

інші витрати зі збуту (розшифрувати)

 

 

 

 

7. Інші витрати з операційної діяльності, всього

 

 

 

 

8. Фінансові витрати всього, у тому числі:

 

 

 

 

витрати на відсотки зі сплати за кредитами

 

 

 

 

витрати за договором фінансового лізингу (оренди)

 

 

 

 

витрати, пов'язані із запозиченнями для цілей інвестиційної діяльності

 

 

 

 

інші фінансові витрати

 

 

 

 

9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)

 

 

 

 

Достовірність інформації гарантую.

Керівник

________________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ
економічно обґрунтованих планованих витрат, які включаються до тарифів на послуги з централізованого опалення

Статті витрат

Фактичні витрати за звітний період (рік)

Плановані витрати

всього
(грн)

на 1 Гкал.
(грн)

всього
(грн)

на 1 Гкал.
(грн)

1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

витрати на придбання теплової енергії

 

 

 

 

витрати на придбання електричної енергії

 

 

 

 

витрати, пов'язані з використанням матеріалів

 

 

 

 

витрати на запасні частини

 

 

 

 

витрати на куповані комплектувальні вироби

 

 

 

 

витрати на напівфабрикати та інші матеріальні ресурси

 

 

 

 

2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі:

 

 

 

 

основна заробітна плата виробничого персоналу

 

 

 

 

додаткова заробітна плата виробничого персоналу

 

 

 

 

3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу

 

 

 

 

амортизація основних виробничих засобів

 

 

 

 

амортизація інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення

 

 

 

 

інші виробничі витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

4.1. Витрати, пов'язані з управлінням виробництва, всього, у тому числі:

 

 

 

 

основна заробітна плата

 

 

 

 

додаткова заробітна плата

 

 

 

 

інші заохочувальні та компенсаційні виплати

 

 

 

 

внески на загальнообов'язкове державне страхування

 

 

 

 

оплата службових відряджень

 

 

 

 

витрати з підготовки та перепідготовки кадрів

 

 

 

 

4.2. Витрати, пов'язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі:

 

 

 

 

експлуатація

 

 

 

 

ремонт

 

 

 

 

страхування

 

 

 

 

оренда

 

 

 

 

пожежна і сторожова охорона об'єктів виробничого призначення

 

 

 

 

утримання санітарних зон

 

 

 

 

оплата робіт сторонніх організацій, пов'язаних з наданням послуги

 

 

 

 

освоєння нових потужностей

 

 

 

 

проведення планових перевірок стану обладнання та виконання регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією

 

 

 

 

4.3. Витрати на опалення

 

 

 

 

4.4. Витрати на освітлення

 

 

 

 

4.5. Витрати на дезінфекцію, дератизацію виробничих приміщень

 

 

 

 

4.6. Витрати на вивезення сміття

 

 

 

 

4.7. Інші витрати на експлуатацію виробничих приміщень

 

 

 

 

4.8. Витрати на обслуговування основного та допоміжних виробничих процесів, всього, у тому числі:

 

 

 

 

використання малоцінних і швидкозношуваних предметів

 

 

 

 

забезпечення охорони праці

 

 

 

 

дотримання вимог техніки безпеки

 

 

 

 

обов'язкове страхування водіїв автотранспорту

 

 

 

 

оплата послуг інших підприємств

 

 

 

 

службові відрядження робітників ремонтних цехів та допоміжних виробництв

 

 

 

 

послуги зв'язку

 

 

 

 

4.9. Витрати на охорону навколишнього природного середовища

 

 

 

 

4.10. Витрати на удосконалення технології та організації виробництва

 

 

 

 

4.11. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальновиробничого призначення

 

 

 

 

4.12. Сплата податків та зборів

 

 

 

 

5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

5.1. Витрати на утримання апарату управління та персоналу, всього, у тому числі:

 

 

 

 

основна заробітна плата

 

 

 

 

додаткова заробітна плата

 

 

 

 

інші заохочувальні та компенсаційні виплати

 

 

 

 

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

оплата службових відряджень

 

 

 

 

витрати з підготовки та перепідготовки кадрів

 

 

 

 

5.2. Амортизація основних засобів

 

 

 

 

5.3. Амортизація інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів

 

 

 

 

5.4. Витрати на утримання основних засобів

 

 

 

 

5.5. Витрати на утримання інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів

 

 

 

 

5.6. Витрати на оплату професійних послуг (юридичних, аудиторських, з оцінки майна тощо)

 

 

 

 

5.7. Витрати на оплату послуг зв'язку

 

 

 

 

5.8. Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків

 

 

 

 

5.9. Оплата податків і зборів

 

 

 

 

5.10. Витрати, пов'язані з використанням малоцінних та швидкозношуваних предметів, придбанням канцелярських товарів

 

 

 

 

5.11. Витрати на розв'язання спорів у судах

 

 

 

 

5.12. Витрати на передплату періодичних професійних видань

 

 

 

 

6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі:

 

 

 

 

6.1. Витрати на оплату праці персоналу зі збуту послуг, всього, у тому числі:

 

 

 

 

основна заробітна плата

 

 

 

 

додаткова заробітна плата

 

 

 

 

заохочувальні та компенсаційні виплати

 

 

 

 

6.2. Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

6.3. Витрати на оплату службових відряджень

 

 

 

 

6.4. Витрати на підготовку та перепідготовку персоналу

 

 

 

 

6.5. Витрати на оплату інформаційних послуг

 

 

 

 

6.6. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, всього, у тому числі:

 

 

 

 

оренда

 

 

 

 

страхування

 

 

 

 

ремонт

 

 

 

 

оплата комунальних послуг

 

 

 

 

охорона

 

 

 

 

6.7. Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за надання послуг

 

 

 

 

6.8. Витрати на придбання канцелярських товарів і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг

 

 

 

 

6.9. Витрати на оплату послуг інформаційно-обчислювальних центрів

 

 

 

 

6.10. Витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) будинкових приладів обліку теплової енергії, якщо зазначені прилади є власністю підприємства

 

 

 

 

6.11. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів

 

 

 

 

7. Інші витрати з операційної діяльності, всього

 

 

 

 

8. Фінансові витрати всього,
у тому числі:

 

 

 

 

витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами

 

 

 

 

інші витрати, пов'язані із запозиченнями, для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності

 

 

 

 

9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)

 

 

 

 

Достовірність інформації гарантую.

Керівник

________________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ
економічно обґрунтованих планованих витрат, які включаються до тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води

Статті витрат

Фактичні витрати за звітний період (рік)

Плановані витрати

всього
(грн)

на 1 м3
(грн)

всього
(грн)

на 1 м3
(грн)

1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

витрати на придбання теплової енергії

 

 

 

 

витрати на придбання електричної енергії

 

 

 

 

витрати на питну воду

 

 

 

 

витрати, пов'язані з використанням матеріалів

 

 

 

 

витрати, пов'язані з використанням запасних частин

 

 

 

 

витрати на куповані комплектувальні вироби

 

 

 

 

витрати на напівфабрикати та інші матеріальні ресурси

 

 

 

 

2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі:

 

 

 

 

основна заробітна плата виробничого персоналу

 

 

 

 

додаткова заробітна плата виробничого персоналу

 

 

 

 

інші гарантійні, заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу

 

 

 

 

3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

амортизація основних виробничих засобів

 

 

 

 

амортизація інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення

 

 

 

 

інші виробничі витрати

 

 

 

 

4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

4.1. Витрати, пов'язані з управлінням діяльності з надання послуг, всього, у тому числі:

 

 

 

 

основна заробітна плата

 

 

 

 

додаткова заробітна плата

 

 

 

 

інші заохочувальні та компенсаційні виплати

 

 

 

 

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

оплата службових відряджень

 

 

 

 

витрати з підготовки та перепідготовки кадрів

 

 

 

 

4.2. Витрати, пов'язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі на:

 

 

 

 

експлуатацію

 

 

 

 

ремонт

 

 

 

 

страхування

 

 

 

 

оренду

 

 

 

 

пожежну і сторожову охорону

 

 

 

 

утримання санітарних зон

 

 

 

 

оплату послуг, пов'язаних з виконанням робіт, що віднесені до процесу надання послуг

 

 

 

 

освоєння нових потужностей

 

 

 

 

проведення планових перевірок стану обладнання, виконання регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією

 

 

 

 

4.3. Витрати на опалення

 

 

 

 

4.4. Витрати на освітлення

 

 

 

 

4.5. Витрати на дезінфекцію та дератизацію

 

 

 

 

4.6. Витрати на вивезення сміття

 

 

 

 

4.7. Інші витрати

 

 

 

 

4.8. Витрати на обслуговування виробничого процесу та інших допоміжних виробництв, всього, у тому числі:

 

 

 

 

використання малоцінних і швидкозношуваних предметів

 

 

 

 

витрати на забезпечення охорони праці

 

 

 

 

витрати на техніку безпеки

 

 

 

 

витрати на обов'язкове страхування водіїв автотранспортних засобів

 

 

 

 

оплата послуг інших підприємств

 

 

 

 

службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв

 

 

 

 

послуги зв'язку

 

 

 

 

4.9. Витрати на охорону навколишнього природного середовища

 

 

 

 

4.10. Витрати на удосконалення технології та організації виробництва

 

 

 

 

4.11. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальновиробничого призначення

 

 

 

 

4.12. Сплата податків та зборів (обов'язкові платежі)

 

 

 

 

5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

5.1. Витрати на утримання апарату управління та персоналу, всього, у тому числі:

 

 

 

 

основна заробітна плата

 

 

 

 

додаткова заробітна плата

 

 

 

 

інші заохочувальні та компенсаційні виплати

 

 

 

 

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

оплата службових відряджень

 

 

 

 

підготовка та перепідготовка кадрів

 

 

 

 

5.2. Амортизація основних засобів адміністративного призначення

 

 

 

 

5.3. Амортизація інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів

 

 

 

 

5.4. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів

 

 

 

 

5.5. Витрати на оплату професійних послуг (юридичних, аудиторських, з оцінки майна тощо)

 

 

 

 

5.6. Витрати на оплату послуг зв'язку

 

 

 

 

5.7. Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків

 

 

 

 

5.8. Оплата податків і зборів

 

 

 

 

5.9. Витрати, пов'язані з використанням малоцінних та швидкозношуваних предметів, придбанням канцелярських товарів

 

 

 

 

5.10. Витрати на розв'язання спорів у судах

 

 

 

 

5.11. Передплата періодичних професійних видань

 

 

 

 

6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі:

 

 

 

 

6.1. Витрати на оплату праці персоналу зі збуту послуг, всього, у тому числі:

 

 

 

 

основна заробітна плата

 

 

 

 

додаткова заробітна плата

 

 

 

 

інші заохочувальні та компенсаційні виплати

 

 

 

 

6.2. Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

6.3. Оплата службових відряджень

 

 

 

 

6.4. Витрати на підготовку та перепідготовку персоналу

 

 

 

 

6.5. Витрати на оплату інформаційних послуг

 

 

 

 

6.6. Витрати на утримання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, всього, у тому числі:

 

 

 

 

оренда

 

 

 

 

страхування

 

 

 

 

ремонт

 

 

 

 

оплата комунальних послуг

 

 

 

 

витрати на охорону

 

 

 

 

6.7. Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за надання послуг

 

 

 

 

6.8. Витрати на придбання канцелярських товарів і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг

 

 

 

 

6.9. Витрати на оплату послуг інформаційно-обчислювальних центрів

 

 

 

 

 

6.10. Витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) будинкових приладів обліку гарячої води, що є власністю підприємства

 

 

 

 

6.11. Амортизація основних та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів

 

 

 

 

7. Інші витрати з операційної діяльності, всього

 

 

 

 

8. Фінансові витрати, всього, у тому числі:

 

 

 

 

витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами

 

 

 

 

інші витрати, пов'язані із запозиченнями, для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності

 

 

 

 

9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)

 

 

 

 

Достовірність інформації гарантую.

Керівник

________________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ
економічно обґрунтованих планованих витрат, які включаються до тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Витрати з прибирання прибудинкової території

N з/п

Складові витрат

Одиниця виміру

Фактичні витрати за звітний період

Плановані витрати

кількість

грн на місяць

кількість

грн на місяць

1

Сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку)) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку)

м2

 

х

 

х

2

Норма обслуговування на 1 особу (двірника)

м2

 

х

 

х

3

Заробітна плата

грн

х

 

х

 

4

Відрахування із заробітної плати внесків до Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування

%

 

 

 

 

5

Накладні витрати

%

 

 

 

 

6

Матеріальні витрати

грн

х

 

х

 

7

Вартість послуг субпідрядних організацій*

грн

х

 

х

 

8

Всього витрат

грн

х

 

х

 

9

Витрати із розрахунку на 1 м2

грн/м2

х

 

х

 

Витрати з прибирання сходових кліток

N з/п

Складові витрат

Одиниця виміру

Фактичні витрати за звітний період

Плановані витрати

кількість

грн на місяць

кількість

грн на місяць

1

Сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку)) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку), які мають окремі виходи безпосередньо на сходові клітки, що влаштовані з урахуванням вимог державних будівельних норм та зазначені у технічних паспортах на нежитлові приміщення

м2

 

х

 

х

2

Площа сходових кліток, маршів, місць загального користування

м2

 

х

 

х

3

Норма обслуговування на 1 особу (прибиральника)

м2

 

х

 

х

4

Заробітна плата

грн

 

 

 

 

5

Відрахування із заробітної плати внесків до Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування

%

 

 

 

 

6

Накладні витрати

%

 

 

 

 

7

Матеріальні витрати

грн

х

 

х

 

8

Вартість послуг субпідрядних організацій*

грн

х

 

х

 

9

Всього витрат

грн

х

 

х

 

10

Витрати із розрахунку на 1 м2

грн/м2

х

 

х

 

Витрати з вивезення побутових відходів, нараховані для фізичних осіб, реєстрація місця проживання яких здійснена за адресою житлового будинку (гуртожитку)**

N з/п

Складові витрат

Одиниця виміру

Фактичні витрати за звітний період

Плановані витрати

кількість

грн на місяць

кількість

грн на місяць

1

Сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку)) квартир (житлових приміщень у гуртожитку)

м2

 

х

 

х

2

Кількість фізичних осіб, реєстрація місця проживання яких здійснена за адресою житлового будинку (гуртожитку)**

осіб

 

х

 

х

3

Норма вивезення твердих побутових відходів на одну фізичну особу

м3

 

х

 

х

4

Норма вивезення великогабаритних відходів на одну фізичну особу

м3

 

х

 

х

5

Норма вивезення ремонтних відходів на одну фізичну особу

м3

 

х

 

х

6

Норма вивезення рідких відходів на одну фізичну особу

м3

 

х

 

х

7

Вартість вивезення твердих побутових відходів

грн

х

 

х

 

8

Вартість вивезення великогабаритних відходів

грн

х

 

х

 

9

Вартість вивезення рідких відходів

грн

х

 

х

 

10

Вартість вивезення ремонтних відходів

грн

х

 

х

 

11

Всього витрат

грн

х

 

х

 

12

Витрати із розрахунку на 1 м2

грн/м2

х

 

х

 

Витрати з прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі

N з/п

Складові витрат

Одиниця виміру

Фактичні витрати за звітний період

Плановані витрати

кількість

грн на місяць

кількість

грн на місяць

1

Сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку)) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку)

м2

 

х

 

х

2

Заробітна плата

грн

 

х

 

х

3

Відрахування із заробітної плати внесків до Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування

%

 

 

 

 

4

Накладні витрати

%

 

 

 

 

5

Матеріальні витрати

грн

х

 

х

 

6

Вартість послуг субпідрядних організацій*

грн

х

 

х

 

7

Всього витрат

грн

х

 

х

 

8

Витрати із розрахунку на 1 м2

грн/м2

х

 

х

 

Витрати з технічного обслуговування ліфтів

N з/п

Складові витрат

Одиниця виміру

Фактичні витрати за звітний період

Плановані витрати

кількість

грн на місяць

кількість

грн на місяць

1

Сумарна загальна площа квартир (житлових приміщень у гуртожитку), нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) (крім квартир першого поверху та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку), що не мають окремих виходів безпосередньо на сходові клітки)

м2

 

х

 

х

2

Кількість ліфтів у житловому будинку (гуртожитку)

шт.

 

х

 

х

3

Вартість обслуговування (без електроенергії) одного ліфта з розрахунку на місяць (обчислюється відповідно до Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації, затвердженого Мінрегіоном)

грн

х

 

х

 

4

Всього витрат

грн

х

 

х

 

5

Витрати із розрахунку на 1 м2

грн/м2

х

 

х

 

Витрати з обслуговування систем диспетчеризації (підтримання в робочому стані систем у ліфті, на вході до ліфта та на робочому місці диспетчера)

N з/п

Складові витрат

Одиниця виміру

Фактичні витрати за звітний період

Плановані витрати

кількість

грн на місяць

кількість

грн на місяць

1

Сумарна загальна площа квартир (житлових приміщень у гуртожитку), нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) (крім квартир першого поверху та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку), що не мають окремих виходів безпосередньо на сходові клітки)

м2

 

х

 

х

2

Заробітна плата

грн

х

 

х

 

3

Відрахування із заробітної плати внесків до Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування

%

 

 

 

 

4

Накладні витрати

%

 

 

 

 

5

Матеріальні витрати

грн

х

 

х

 

6

Вартість послуг субпідрядних організацій*

грн

х

 

х

 

7

Всього витрат

грн

х

 

х

 

8

Витрати із розрахунку на 1 м2

грн/м2

х

 

х

 

Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і зливової каналізації та з ліквідації аварій у внутрішньоквартирних мережах

N з/п

Складові витрат

Одиниця виміру

Фактичні витрати за звітний період

Плановані витрати

кількість

грн на місяць

кількість

грн на місяць

1

Сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку)) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку)

м2

 

х

 

х

2

Норма обслуговування на 1 особу (слюсаря-сантехніка) систем гарячого водопостачання

м2

 

х

 

х

3

Норма обслуговування на 1 особу (слюсаря-сантехніка) систем централізованого опалення

м2

 

х

 

х

4

Норма обслуговування на 1 особу (слюсаря-сантехніка) систем холодного водопостачання і зливової каналізації

квартир

 

х

 

х

5

Норма обслуговування на 1 особу (слюсаря-сантехніка) систем підкачування води

шт.

 

х

 

х

6

Норма обслуговування на 1 особу (електрогазозварника)

м2

 

х

 

х

7

Заробітна плата

грн

х

 

х

 

8

Відрахування із заробітної плати внесків до Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування

%

х

 

х

 

9

Накладні витрати

%

х

 

х

 

10

Матеріальні витрати

грн

х

 

х

 

11

Вартість послуг субпідрядних організацій*

грн

х

 

х

 

12

Всього витрат

грн

х

 

х

 

13

Витрати із розрахунку на 1 м2

грн/м2

х

 

х

 

Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і зливової каналізації та з ліквідації аварій у внутрішньоквартирних мережах

N з/п

Складові витрат

Одиниця виміру

Фактичні витрати за звітний період

Плановані витрати

кількість

грн на місяць

кількість

грн на місяць

1

Сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку)) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку)

м2

 

х

 

х

2

Норма обслуговування на 1 особу (слюсаря-сантехніка) систем гарячого водопостачання

м2

 

х

 

х

3

Норма обслуговування на 1 особу (слюсаря-сантехніка) систем централізованого опалення

м2

 

х

 

х

4

Норма обслуговування на 1 особу (слюсаря-сантехніка) систем холодного водопостачання і зливової каналізації

квартир

 

х

 

х

5

Норма обслуговування на 1 особу (слюсаря-сантехніка) систем підкачування води

шт.

 

х

 

х

6

Норма обслуговування на 1 особу (електрогазозварника)

м2

 

х

 

х

7

Заробітна плата

грн

х

 

х

 

8

Відрахування із заробітної плати внесків до Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування

%

х

 

х

 

9

Накладні витрати

%

х

 

х

 

10

Матеріальні витрати

грн

х

 

х

 

11

Вартість послуг субпідрядних організацій*

грн

х

 

х

 

12

Всього витрат

грн

х

 

х

 

13

Витрати із розрахунку на 1 м2

грн/м2

х

 

х

 

Витрати з дератизації

N з/п

Складові витрат

Одиниця виміру

Фактичні витрати за звітний період

Плановані витрати

кількість

грн на місяць

кількість

грн на місяць

1

Сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку)) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку)

м2

 

х

 

х

2

Площа підвалу (першого поверху) житлового будинку (гуртожитку)

м2

 

х

 

х

3

Кількість сміттєприймальних камер будинку

шт.

 

х

 

х

4

Середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт

грн/м2

х

 

х

 

5

Середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт в одній сміттєприймальній камері будинку

грн/шт.

х

 

х

 

6

Всього витрат

грн

х

 

х

 

7

Витрати із розрахунку на 1 м2

грн/м2

х

 

х

 

Витрати з дезінсекції

N з/п

Складові витрат

Одиниця виміру

Фактичні витрати за звітний період

Плановані витрати

кількість

грн на місяць

кількість

грн на місяць

1

Сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку)) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку)

м2

 

х

 

х

2

Площа підвалу (першого поверху) житлового будинку (гуртожитку)

м2

 

х

 

х

3

Вартість проведення робіт з дезінсекції, визначена згідно з калькуляцією відповідної санітарно-епідеміологічної служби

грн/м2

х

 

х

 

4

Всього витрат

грн/м2

х

 

х

 

5

Витрати із розрахунку на 1 м2

грн/м2

х

 

х

 

Витрати з обслуговування димовентиляційних каналів

N з/п

Складові витрат

Одиниця виміру

Фактичні витрати за звітний період

Плановані витрати

кількість

грн на місяць

кількість

грн на місяць

1

Сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку)) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку)

м2

 

х

 

х

2

Фактична кількість димовентиляційних каналів

шт.

 

х

 

х

3

Нормативна кількість димовентиляційних каналів

шт.

 

х

 

х

4

Норма обслуговування на 1 особу (пічника) опалювальних печей і домашніх вогнищ

шт.

 

х

 

х

5

Норма обслуговування на 1 особу (пічника) вентиляційних каналів і каналів для відведення продуктів згоряння газу в нагрівальних приладах і газифікованих печах

шт.

 

х

 

х

6

Заробітна плата

грн

х

 

х

 

7

Відрахування із заробітної плати внесків до Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування

%

 

 

 

 

8

Накладні витрати

%

 

 

 

 

9

Матеріальні витрати

грн

х

 

х

 

10

Вартість послуг субпідрядних організацій*

грн

х

 

х

 

11

Всього витрат

грн

х

 

х

 

12

Витрати із розрахунку на 1 м2

грн/м2

х

 

х

 

Вартість робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також за наявності інших внутрішньобудинкових інженерних систем

N з/п

Складові витрат

Одиниця виміру

Фактичні витрати за звітний період

Плановані витрати

кількість

грн на місяць

кількість

грн на місяць

1

Сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку)) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку)

м2

 

х

 

х

2

Заробітна плата

грн

х

 

х

 

3

Відрахування із заробітної плати внесків до Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування

%

 

 

 

 

4

Накладні витрати

%

 

 

 

 

5

Матеріальні витрати

грн

х

 

х

 

6

Вартість послуг субпідрядних організацій*

грн

х

 

х

 

7

Всього витрат

грн

х

 

х

 

8

Витрати із розрахунку на 1 м2

грн/м2

х

 

х

 

Витрати з проведення поточного ремонту конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (зокрема, спортивних, дитячих та інших майданчиків)

N з/п

Складові витрат

Одиниця виміру

Фактичні витрати за звітний період

Плановані витрати

кількість

грн на місяць

кількість

грн на місяць

1

Сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку)) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку)

м2

 

х

 

х

2

Вартість ремонту конструктивних елементів

грн

х

 

х

 

3

Вартість ремонту внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації

грн

х

 

х

 

4

Вартість ремонту технічних пристроїв будинку

грн

х

 

х

 

5

Вартість робіт з підготовки житлового фонду до сезонної експлуатації

грн

х

 

х

 

6

Вартість ремонту елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (зокрема, спортивних, дитячих та інших майданчиків)

грн

х

 

х

 

7

Всього витрат

грн

х

 

х

 

8

Витрати із розрахунку на 1 м2

грн/м2

х

 

х

 

Витрати з поливання дворів, клумб і газонів

N з/п

Складові витрат

Одиниця виміру

Фактичні витрати за звітний період

Плановані витрати

кількість

грн на місяць

кількість

грн на місяць

1

Сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку)) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку)

м2

 

х

 

х

2

Площа дворів

м2

 

х

 

х

3

Площа газонів та (або) клумб

м2

 

х

 

х

4

Норма витрат води з поливання дворів

м32

 

х

 

х

5

Норма витрат води з поливання газонів та (або) клумб

м32

 

х

 

х

6

Розрахункова кількість днів за пору року, коли проводиться поливання дворів

днів

 

х

 

х

7

Розрахункова кількість днів за пору року, коли проводиться поливання газонів та (або) клумб

днів

 

х

 

х

8

Ціна 1 м2 води, використаної для поливання

грн/м3

 

х

 

х

9

Всього витрат

грн/м3

 

х

 

х

10

Витрати із розрахунку на 1 м2

грн/м2

 

х

 

х

Витрати з прибирання і вивезення снігу, посипання призначеної для проходу та проїзду частини прибудинкової території протиожеледними сумішами

N з/п

Складові витрат

Одиниця виміру

Фактичні витрати за звітний період

Плановані витрати

кількість

грн на місяць

кількість

грн на місяць

1

Сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку)) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку)

м2

 

х

 

х

2

Індивідуальна норма прибирання і вивезення снігу та посипання протиожеледними сумішами

м2

 

х

 

х

3

Вартість прибирання і вивезення снігу, посипання призначеної для проходу та проїзду частини прибудинкової території протиожеледними сумішами

грн

х

 

х

 

4

Всього витрат

грн

х

 

х

 

5

Витрати із розрахунку на 1 м2

грн/м2

х

 

х

 

Витрати з експлуатації номерних знаків на будинках

N з/п

Складові витрат

Одиниця виміру

Фактичні витрати за звітний період

Плановані витрати

кількість

грн на місяць

кількість

грн на місяць

1

Сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку)) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку)

м2

 

х

 

х

2

Вартість номерного знака

грн

х

 

х

 

3

Кількість знаків на будинку

шт.

 

х

 

х

4

Строк експлуатації номерних знаків

місяців

 

х

 

х

5

Всього витрат

грн

х

 

х

 

6

Витрати із розрахунку на 1 м2

грн/м2

х

 

х

 

Витрати з освітлення місць загального користування і підвальних приміщень та підкачування води

N з/п

Складові витрат

Одиниця виміру

Фактичні витрати за звітний період

Плановані витрати

кількість

грн на місяць

кількість

грн на місяць

1

Сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку)) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку)

м2

 

х

 

х

2

Норма обслуговування на 1 особу (електромонтера) прихованої (відкритої) проводки

квартир

 

х

 

х

3

Норма осблуговування на 1 особу (електромонтера) силових електроустановок (електродвигунів)

шт.

 

х

 

х

4

Заробітна плата

грн

х

 

х

 

5

Відрахування із заробітної плати внесків до Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування

%

 

 

 

 

6

Накладні витрати

%

 

 

 

 

7

Матеріальні витрати

грн

х

 

х

 

8

Вартість послуг субпідрядних організацій*

грн

х

 

х

 

9

Тариф на електроенергію

грн за 1 кВт·г

х

 

х

 

10

Кількість електроенергії, що використовується для освітлення місць загального користування, підвальних приміщень та підкачування води з розрахунку на місяць

кВт/г

 

х

 

х

11

Всього витрат

грн

х

 

х

 

12

Витрати із розрахунку на 1 м2

грн/м2

х

 

х

 

Витрати з енергопостачання для ліфтів

N з/п

Складові витрат

Одиниця виміру

Фактичні витрати за звітний період

Плановані витрати

кількість

грн на місяць

кількість

грн на місяць

1

Сумарна загальна площа квартир (житлових приміщень у гуртожитку), нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) (крім квартир першого поверху та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку), що не мають окремих виходів безпосередньо на сходові клітки)

м2

 

х

 

х

2

Тариф на електроенергію

грн за 1 кВт·г

х

 

х

 

3

Середня кількість електроенергії для одного ліфта з розрахунку на місяць

кВт/г

 

х

 

х

4

Всього витрат

грн за 1 кВт·г

х

 

х

 

5

Витрати із розрахунку на 1 м2

грн/м2

х

 

х

 

Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку води та теплової енергії, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки

N з/п

Складові витрат

Одиниця виміру

Фактичні витрати за звітний період

Плановані витрати

кількість

грн на місяць

кількість

грн на місяць

1

Вартість проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку води та теплової енергії, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки

грн

х

 

х

 

2

Загальна кількість квартирних засобів обліку води та теплової енергії

шт.

 

х

 

х

3

Всього витрат

грн

х

 

х

 

4

Витрати із розрахунку на 1 квартирний засіб обліку

грн за один засіб обліку

х

 

х

 

Розрахунок накладних витрат

N з/п

Витрати

Фактичні витрати за звітний період, грн на місяць

Плановані витрати, грн на місяць

1

Загальновиробничі витрати

 

 

1.1

витрати з оплати праці апарату управління виробництвом

 

 

1.2

витрати з оплати праці виробничого персоналу (комірники, молодший обслуговувальний персонал тощо)

 

 

1.3

відрахування із заробітної плати внесків до Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування

 

 

1.4

оплата службових відряджень працівників апарату управління виробництвом

 

 

1.5

амортизація основних засобів виробничого призначення, крім амортизації, що включається у витрати з утримання та експлуатації машин і обладнання

 

 

1.6

утримання основних засобів виробничого призначення та їх поточного ремонту

 

 

1.7

охорона праці

 

 

1.8

забезпечення пожежної та сторожової охорони об'єктів виробничого призначення

 

 

2

Адміністративні витрати

 

 

2.1

утримання апарату управління підприємством

 

 

2.2

оплата праці персоналу управління підприємством

 

 

2.3

відрахування із заробітної плати внесків до Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування

 

 

2.4

оплата службових відряджень персоналу управління підприємством

 

 

2.5

забезпечення пожежної та сторожової охорони об'єктів адміністративного призначення

 

 

2.6

оплата вартості використання та обслуговування технічних засобів управління (обчислювальних центрів, вузлів зв'язку, засобів сигналізації), канцелярські та поштово-телеграфні витрати

 

 

2.7

оплата аудиторських перевірок, робіт (послуг) консультаційного та інформаційного характеру

 

 

2.8

оплата праці загальногосподарського персоналу

 

 

2.9

амортизація основних засобів адміністративного призначення

 

 

2.10

утримання та поточний ремонт основних засобів загальногосподарського призначення

 

 

2.11

охорона праці та техніка безпеки

 

 

2.12

підготовка (перепідготовка) кадрів

 

 

2.13

сплата податків і зборів (обов'язкових платежів), крім тих, що включаються у виробничу собівартість

 

 

2.14

інші витрати адміністративного призначення

 

 

 

Всього

 

 

 

Всього у відсотках до фонду заробітної плати основних робітників

 

 

Економічно обґрунтовані плановані витрати, які включаються до тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

N з/п

Складова витрат

Фактичні витрати за звітний період, грн/м2 на місяць

Плановані витрати, грн/м2 на місяць

1

Витрати з прибирання прибудинкової території

 

 

2

Витрати з прибирання сходових кліток

 

 

3

Витрати з вивезення побутових відходів, нараховані для фізичних осіб, реєстрація місця проживання яких здійснена за адресою житлового будинку (гуртожитку)**

 

 

4

Витрати з прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі

 

 

5

Витрати з технічного обслуговування ліфтів

 

 

6

Витрати з обслуговування систем диспетчеризації (підтримання в робочому стані систем у ліфті, на вході до ліфта та на робочому місці диспетчера)

 

 

7

Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і зливової каналізації та з ліквідації аварій у внутрішньоквартирних мережах

 

 

8

Витрати з дератизації

 

 

9

Витрати з дезінсекції

 

 

10

Витрати з обслуговування димовентиляційних каналів

 

 

11

Вартість робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту систем протипожежної автоматики і димовидалення, а також за наявності інших внутрішньобудинкових інженерних систем

 

 

12

Витрати з проведення поточного ремонту конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (зокрема, спортивних, дитячих та інших майданчиків)

 

 

13

Витрати з поливання дворів, клумб і газонів

 

 

14

Витрати з прибирання і вивезення снігу, посипання призначеної для проходу та проїзду частини прибудинкової території протиожеледними сумішами

 

 

15

Витрати з експлуатації номерних знаків на будинках

 

 

16

Витрати з освітлення місць загального користування і підвальних приміщень та підкачування води

 

 

17

Витрати з енергопостачання для ліфтів

 

 

18

Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку води та теплової енергії, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки

 

 

19

Всього для квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку)

 

 

20

Всього для квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку), які мають окремі виходи безпосередньо на сходові клітки, що влаштовані з урахуванням вимог державних будівельних норм та зазначені у технічних паспортах на нежитлові приміщення

 

 

Примітки:

* Заповнюється у разі виконання відповідних послуг сторонньою організацією.

** Не заповнюється у разі визначення, згідно з рішенням органу місцевого самоврядування, як окремої комунальної послуги.

Достовірність інформації гарантую.

Керівник

________________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

  

Державна інспекція України з контролю за цінами

____________ 20__ р.

ВИСНОВОК N ____
щодо розрахунку економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування тарифів на окремі види житлово-комунальних послуг

____________________________________________________________________________________,
                                                                         (найменування органу, який видає висновок)
розглянувши документи, надані ________________________________________________________,
                                                                                           (найменування суб'єкта господарювання, його реквізити)
керуючись __________________________________________________________________________,
                                                                      (назва та реквізити нормативного акта щодо виду послуги)
надає висновок, що розрахунок економічно обґрунтованих планованих витрат на
____________________________________________________________________________________,
                                                                                                (вид послуги)
визначений в розмірі ____ грн ___ коп. за ____________________,
                                                                                                         (одиниця послуги)
є економічно обґрунтованим.

Голова (заступник Голови) Державної
інспекції України з контролю за цінами
або керівник (заступник керівника)
територіального органу

_________________
(посада)

_________
(підпис)

_______________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

____________

Опрос