Идет загрузка документа (221 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка представления отчетности предприятиями, внесенными в реестр предприятий топливно-энергетического комплекса, принимающих участие в процедуре погашения задолженности

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
Порядок, Приказ от 16.10.2013 № 748
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.10.2013

м. Київ

N 748

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 грудня 2013 р. за N 2174/24706

Про затвердження Порядку надання звітності підприємствами, внесеними до реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 12 січня 2015 року N 2

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 12 серпня 2016 року N 517)

Відповідно до пункту 1.10 статті 1 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" та з метою організації своєчасного складання та надання підприємствами паливно-енергетичного комплексу звітності за результатами застосування механізмів погашення заборгованості, визначених цим Законом, а також моніторингу стану погашення заборгованості

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання звітності підприємствами, внесеними до реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості, що додається.

2. Департаменту економіки і фінансів (Доля В. І.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Е. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Порядок
надання звітності підприємствами, внесеними до реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (далі - Закон) з метою забезпечення організації своєчасного складання та надання підприємствами, внесеними до реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості (далі - Реєстр), звітності за результатами застосування механізмів погашення заборгованості, а також здійснення моніторингу стану погашення заборгованості.

1.2. Цим Порядком встановлюються перелік, зразки форм звітності, що складається підприємствами паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, строки і способи її подання.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

II. Подання звітності

2.1. Підприємства паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, подають звітність Міністерству енергетики та вугільної промисловості України через розрахунковий центр.

2.2. Підприємства паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, складають таку звітність:

звіт про стан, обсяги та структуру погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємств паливно-енергетичного комплексу, що належать до електроенергетичної, вугільної та інших галузей, - за формами, наведеними у додатках 1 та 2 до цього Порядку;

звіт про стан, обсяги та структуру погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємств паливно-енергетичного комплексу, що належать до нафтогазового комплексу, - за формами, наведеними у додатках 3 та 4 до цього Порядку.

Звітність складається підприємствами паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, за результатами проведення операцій з погашення заборгованості, які відображені у бухгалтерському обліку підприємств.

Підприємства паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру та мають відокремлені (самостійні) структурні підрозділи (філії, представництва), подають консолідовану звітність.

Звіти складаються щомісяця. Звітним періодом вважається строк від першого до останнього числа відповідного місяця у межах дії процедури погашення заборгованості. Першим звітним періодом вважається строк від першого до останнього числа місяця, наступного за місяцем набрання чинності цим Порядком.

Звітність надається на паперових та електронних носіях.

Разом зі звітністю підприємства паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, подають до розрахункового центру пояснювальну записку щодо причин коригування сум дебіторської та/або кредиторської заборгованості, якщо таке коригування відбувалось.

2.3. Підприємства паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, подають звітність розрахунковому центру до 25-го числа місяця, наступного за звітним періодом.

2.4. Звітність може надаватися розрахунковому центру уповноваженою особою підприємства паливно-енергетичного комплексу, яке внесено до Реєстру, або рекомендованим листом із повідомленням про вручення. До звітності додається супровідний лист, який містить перелік документів.

2.5. Для підтвердження повноважень особи, яка особисто подає звітність розрахунковому центру, одночасно зі звітністю подаються документи, що підтверджують повноваження такої особи.

2.6. У разі отримання звітності рекомендованим листом із повідомленням про вручення конверт, у якому надійшла звітність, обов'язково зберігається з комплектом документів.

2.7. Днем подання документів є дата відбитка календарного штемпеля поштового відділення зв'язку, що обслуговує відправника. У разі надання документів безпосередньо до розрахункового центру днем подання документів є дата їх реєстрації структурним підрозділом розрахункового центру, на який покладено обов'язок здійснювати реєстрацію вхідної кореспонденції.

2.8. У разі невідповідності звітності формам, встановленим додатками 1 - 4 до цього Порядку, розрахунковий центр відмовляє в її прийнятті, про що у дводенний строк письмово повідомляє підприємство із повідомленням причин відмовлення.

III. Оброблення звітності. Передача звітності та іншої інформації Міністерству енергетики та вугільної промисловості України

3.1. Після приймання звітності за відповідний звітний період від підприємств паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, розрахунковий центр протягом п'яти робочих днів від кінцевого строку подання звітності здійснює узагальнення, аналіз та оброблення звітності.

3.2. Узагальнення, аналіз та оброблення наданої звітності полягає у формуванні та веденні розрахунковим центром електронної бази даних, що відображає стан погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, а також стан подання звітності.

3.3. За результатами узагальнення, аналізу та оброблення наданої звітності за кожний звітний період розрахунковий центр у строк, визначений пунктом 3.1 цього розділу:

формує та передає Міністерству енергетики та вугільної промисловості України електронну форму звітності підприємств паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру;

надає Міністерству енергетики та вугільної промисловості України аналітичні довідки щодо звітності за попередній звітний період за формами, наведеними у додатках 5 - 9 до цього Порядку, а також пояснювальну записку до них, яка складається у довільній формі.

3.4. За запитом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України розрахунковий центр протягом двох робочих днів після отримання відповідного запиту надає аналітичні довідки щодо окремого підприємства паливно-енергетичного комплексу, яке внесено до Реєстру. Форми довідок, які формуються за запитом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо окремого підприємства, наведено у додатках 10 та 11 до цього Порядку.

3.5. За запитом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України розрахунковий центр протягом двох робочих днів після отримання відповідного запиту надає копію звітності підприємства паливно-енергетичного комплексу, яке внесено до Реєстру.

3.6. Розрахунковий центр забезпечує облік звітності та документів, що її стосуються, а також фіксує дату, прізвище, ім'я та по батькові відповідального працівника та перелік документації, що передається Міністерству енергетики та вугільної промисловості України.

3.7. Оптовий постачальник електричної енергії - державне підприємство "Енергоринок" забезпечує зберігання звітності протягом не менше трьох років з дати завершення процедури погашення заборгованості.

 

Директор Департаменту
економіки і фінансів

В. Доля

 

Звіт
про стан, обсяги та структуру погашення дебіторської заборгованості
за ____________ 20__ року

Дані про підприємство паливно-енергетичного комплексу:

1

Найменування юридичної особи

 

2

Код за ЄДРПОУ

 

3

Місцезнаходження

 

4

Ознака підгалузі паливно-енергетичного комплексу (вугільна, електроенергетична, інші галузі)

 

5

Номер особового запису в Реєстрі

 

тис. грн

N
з/п

Галузева належність дебітора (кредитора)

Заборго-
ваність станом на 01.01.2005 (на дату внесення до Реєстру)

Заборго-
ваність станом на
розрахункову дату

Загальна заборго-
ваність станом на
розрахункову дату, яка не погашена станом на початок звітного періоду

Заборгованість, що погашена у звітний період відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" та іншими механізмами

Загальна заборго-
ваність станом на
розрахункову дату, яка не погашена станом на кінець звітного періоду

взаєморозрахунки

списання

часткова оплата

реструктуризація

іншими механіз-
мами

усього за даними бухгал-
терського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

усього за даними бухгал-
терського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

усього за даними бухгал-
терського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

загальна сума відповідно до договорів

погашена за звітний період

зали-
шилась непога-
шеною

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I

Між підприємствами України, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

За товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Оптовий постачальник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Залізниця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Сільгоспвиробники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Житлово-комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Підприємства та організації, що фінансуються з державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Підприємства та організації, що фінансуються з місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Населення (без урахування пільг та субсидій)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Населення (пільги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10

Населення (субсидії)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11

Інша заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

За векселями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

З бюджетом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Із внутрішніх розрахунків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Зі страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

З оплати праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Інша заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Із суб'єктами господарської діяльності інших країн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. резерв сумнівних боргів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт складений за даними бухгалтерського обліку.

Керівник підприємства

 

___________________
(підпис)

(___________________)
(П. І. Б.)

 

Головний бухгалтер

 

___________________
(підпис)

(___________________)
(П. І. Б.)

 

 

М. П.

 

 

 

Виконавець:

Контактний телефон:

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 12.01.2015 р. N 2)

 

Звіт
про стан, обсяги та структуру погашення кредиторської заборгованості
за ____________ 20__ року

Дані про підприємство паливно-енергетичного комплексу:

1

Найменування юридичної особи

 

2

Код за ЄДРПОУ

 

3

Місцезнаходження

 

4

Ознака підгалузі паливно-енергетичного комплексу (вугільна, електроенергетична, інші галузі)

 

5

Номер особового запису в Реєстрі

 

тис. грн

N
з/п

Галузева належність дебітора (кредитора)

Заборго-
ваність станом на 01.01.2005 (на дату внесення до Реєстру)

Заборго-
ваність станом на
розрахункову дату

Загальна заборго-
ваність станом на
розрахункову дату, яка не погашена станом на початок звітного періоду

Заборгованість, що погашена у звітний період відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" та іншими механізмами

Загальна заборго-
ваність станом на
розрахункову дату, яка не погашена станом на кінець звітного періоду

взаєморозрахунки

списання

часткова оплата

реструктуризація

іншими механіз-
мами

усього за даними бухгал-
терського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

усього за даними бухгал-
терського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

усього за даними бухгал-
терського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

загальна сума відповідно до договорів

погашена за звітний період

зали-
шилась непога-
шеною

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I

Між підприємствами України, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

За товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Оптовий постачальник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Залізниця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Сільгоспвиробники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Житлово-комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Підприємства та організації, що фінансуються з державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Підприємства та організації, що фінансуються з місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Населення (без урахування пільг та субсидій)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Населення (пільги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10

Населення (субсидії)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11

Інша заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

За векселями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

З бюджетом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Із внутрішніх розрахунків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Зі страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

З оплати праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Інша заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Із суб'єктами господарської діяльності інших країн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. резерв сумнівних боргів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт складений за даними бухгалтерського обліку.

Керівник підприємства

 

___________________
(підпис)

(___________________)
(П. І. Б.)

 

Головний бухгалтер

 

___________________
(підпис)

(___________________)
(П. І. Б.)

 

 

М. П.

 

 

 

Виконавець:

Контактний телефон:

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 12.01.2015 р. N 2)

 

Звіт
про стан, обсяги та структуру погашення дебіторської заборгованості
за ____________ 20__ року

Дані про підприємство паливно-енергетичного комплексу:

1

Найменування юридичної особи

 

2

Код за ЄДРПОУ

 

3

Місцезнаходження

 

4

Ознака підгалузі паливно-енергетичного комплексу (вугільна, електроенергетична, інші галузі)

 

5

Номер особового запису в Реєстрі

 

тис. грн

N
з/п

Галузева належність дебітора (кредитора)

Заборго-
ваність станом на 01.01.2005 (на дату внесення до Реєстру)

Заборго-
ваність станом на
розрахункову дату

Загальна заборго-
ваність станом на
розрахункову дату, яка не погашена станом на початок звітного періоду

Заборгованість, що погашена у звітний період відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" та іншими механізмами

Загальна заборго-
ваність станом на
розрахункову дату, яка не погашена станом на кінець звітного періоду

взаєморозрахунки

списання

часткова оплата

реструктуризація

іншими механіз-
мами

усього за даними бухгал-
терського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

усього за даними бухгал-
терського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

усього за даними бухгал-
терського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

загальна сума відповідно до договорів

погашена за звітний період

зали-
шилась непога-
шеною

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I

Між підприємствами України, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

За товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

промисловість, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

сільгоспвиробники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

підприємства комунальної теплоенергетики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

котельні промпідприємств (теплоносії для соцсфери)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

підприємства та організації, що фінансуються з державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

підприємства та організації, що фінансуються з місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

інші фонди держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

газотрейдери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

комерційні структури інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10

газозбутові (підприємства з газопостачання та газифікації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11

інші підприємства системи НАК "Нафтогаз України"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12

інша заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

За векселями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

З бюджетом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Із внутрішніх розрахунків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Зі страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

З оплати праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Інша заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Із суб'єктами господарської діяльності інших країн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв сумнівних боргів (дебіторська заборгованість)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт складений за даними бухгалтерського обліку.

Керівник підприємства

 

___________________
(підпис)

(___________________)
(П. І. Б.)

 

Головний бухгалтер

 

___________________
(підпис)

(___________________)
(П. І. Б.)

 

 

М. П.

 

 

 

Виконавець:

Контактний телефон:

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 12.01.2015 р. N 2)

 

Звіт
про стан, обсяги та структуру погашення кредиторської заборгованості
за ____________ 20__ року

Дані про підприємство паливно-енергетичного комплексу:

1

Найменування юридичної особи

 

2

Код за ЄДРПОУ

 

3

Місцезнаходження

 

4

Ознака підгалузі паливно-енергетичного комплексу (вугільна, електроенергетична, інші галузі)

 

5

Номер особового запису в Реєстрі

 

тис. грн

N
з/п

Галузева належність дебітора (кредитора)

Заборго-
ваність станом на 01.01.2005 (на дату внесення до Реєстру)

Заборго-
ваність станом на
розрахункову дату

Загальна заборго-
ваність станом на
розрахункову дату, яка не погашена станом на початок звітного періоду

Заборгованість, що погашена у звітний період відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" та іншими механізмами

Загальна заборго-
ваність станом на
розрахункову дату, яка не погашена станом на кінець звітного періоду

взаєморозрахунки

списання

часткова оплата

реструктуризація

іншими механіз-
мами

усього за даними бухгал-
терського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

усього за даними бухгал-
терського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

усього за даними бухгал-
терського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

загальна сума відповідно до договорів

погашена за звітний період

зали-
шилась непога-
шеною

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I

Між підприємствами України, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

За товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

промисловість, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

сільгоспвиробники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

підприємства комунальної теплоенергетики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

котельні промпідприємств (теплоносії для соцсфери)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

підприємства та організації, що фінансуються з державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

підприємства та організації, що фінансуються з місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

інші фонди держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

газотрейдери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

інші комерційні структури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10

газозбутові (підприємства з газопостачання та газифікації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11

інші підприємства системи НАК "Нафтогаз України"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12

інша заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

За векселями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

З бюджетом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Із внутрішніх розрахунків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Зі страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

З оплати праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Інша заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Із суб'єктами господарської діяльності інших країн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв сумнівних боргів (дебіторська заборгованість)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт складений за даними бухгалтерського обліку.

Керівник підприємства

 

___________________
(підпис)

(___________________)
(П. І. Б.)

 

Головний бухгалтер

 

___________________
(підпис)

(___________________)
(П. І. Б.)

 

 

М. П.

 

 

 

Виконавець:

Контактний телефон:

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 12.01.2015 р. N 2)

 

Довідка
про несвоєчасність подання звітності підприємствами паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості,
станом на __________ р.

Підгалузь ПЕК

Повне найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Звітність, надана з перевищенням строку

Звітність не надана

загальна кількість порушень

розшифровка за місяцями

загальна кількість порушень

розшифровка за місяцями

місяць

фактичний строк

1

2

3

4

5

6

7

8

Електроенергетична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вугільна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нафтогазова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інша

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за ПЕК

 

 

 

 

 

 

 

Керівник розрахункового центру

___________________
(підпис)

(___________________)
(П. І. Б.)

 

 

Довідка
про погашення заборгованості у розрізі механізмів погашення заборгованості підгалузями паливно-енергетичного комплексу станом на 01 ______ 20__ р. (за ____________ 20__ р.)*

Підгалузь ПЕК

Вид заборгованості

Обсяги погашення

У тому числі за механізмами

взаєморозрахунки

списання

часткова оплата

реструктуризація

усього

у т. ч. за останній місяць, млн грн

усього

у т. ч. за останній місяць, млн грн

усього

у т. ч. підлягає відшкоду-
ванню, млн грн

у т. ч. за останній місяць, млн грн

усього

у т. ч. за останній місяць, млн грн

усього

у т. ч. за останній місяць, млн грн

млн грн

%

млн грн

% до гр. 3

млн грн

% до гр. 3

млн грн

% до гр. 3

млн грн

% до гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Електроенергетична

дебіторська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредиторська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вугільна

дебіторська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредиторська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нафтогазова

дебіторська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредиторська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші галузі

дебіторська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредиторська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

дебіторська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредиторська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник розрахункового центру

___________________
(підпис)

(___________________)
(П. І. Б.)

 

 

   М. П.

 

 

____________
* За учасниками Реєстру (станом на поточну дату - ___ учасників).

 

Довідка
про погашення заборгованості у розрізі механізмів її погашення за дебіторами та кредиторами підприємств
_________________________
(підгалузь ПЕК)
станом на 01 ______ 20__ р. (за ____________ 20__ р.)*

Галузева належність дебітора/
кредитора

Вид заборгованості

Обсяги погашення

У тому числі за механізмами

взаєморозрахунки

списання

часткова оплата

реструктуризація

усього

у т. ч. за останній місяць, млн грн

усього

у т. ч. за останній місяць, млн грн

усього

у т. ч. підлягає відшкоду-
ванню, млн грн

у т. ч. за останній місяць, млн грн

усього

у т. ч. за остан-
ній місяць, млн грн

усього

у т. ч. за остан-
ній місяць, млн грн

млн грн

%

млн грн

% до гр. 3

млн грн

% до гр. 3

млн грн

% до гр. 3

млн грн

% до гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

дебіторська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредиторська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник розрахункового центру

___________________
(підпис)

(___________________)
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

 

 

____________
* За учасниками Реєстру (станом на поточну дату - ___ учасників).

 

Довідка
про погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), які беруть участь у процедурі погашення, за видами заборгованості
станом на 01 ______ 20__ р. (за ____________ 20__ р.)*

Підгалузь ПЕК

Заборгованість

на початок процедури погашення заборгованості, млн грн

погашена на поточну дату (з урахуванням інших механізмів)

підлягає погашенню

у т. ч. реструктуризована

млн грн

%

млн грн

%

млн грн

%

дебітор-
ська

кредитор-
ська

дебітор-
ська

кредитор-
ська

дебітор-
ська

кредитор-
ська

дебітор-
ська

кредитор-
ська

дебітор-
ська

кредитор-
ська

дебітор-
ська

кредитор-
ська

дебітор-
ська

кредитор-
ська

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Електроенергетична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вугільна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нафтогазова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші галузі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник розрахункового центру

___________________
(підпис)

(___________________)
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

 

 

____________
* За учасниками Реєстру (станом на поточну дату - ___ учасників).

 

Довідка
про погашення заборгованості дебіторами/кредиторами підприємств
_________________________
(підгалузь ПЕК)
за видами заборгованості станом на 01 ______ 20__ р. (за ____________ 20__ р.)*

Галузева належність дебітора/
кредитора

Заборгованість

на початок процедури погашення заборгованості, млн грн

погашена на поточну дату (з урахуванням інших механізмів)

підлягає погашенню

у т. ч. реструктуризована

млн грн

%

млн грн

%

млн грн

%

дебітор-
ська

кредитор-
ська

дебітор-
ська

кредитор-
ська

дебітор-
ська

кредитор-
ська

дебітор-
ська

кредитор-
ська

дебітор-
ська

кредитор-
ська

дебітор-
ська

кредитор-
ська

дебітор-
ська

кредитор-
ська

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник розрахункового центру

___________________
(підпис)

(___________________)
(П. І. Б.)

 

 

  М. П.

 

 

____________
* За учасниками Реєстру (станом на поточну дату - ___ учасників).

 

Довідка
про погашення заборгованості підприємством паливно-енергетичного комплексу у розрізі механізмів її погашення станом на 01 ______ 20__ р.

Дані про підприємство паливно-енергетичного комплексу:

1

Найменування юридичної особи

 

2

Код за ЄДРПОУ

 

3

Місцезнаходження

 

4

Ознака підгалузі паливно-енергетичного комплексу (вугільна, електроенергетична, нафтогазова, інші галузі)

 

5

Номер особового запису в Реєстрі

 

Галузева належність дебітора/
кредитора

Вид заборго-
ваності*

Обсяги погашення

У тому числі за механізмами

взаєморозрахунки

списання

часткова оплата

реструктуризація

усього

у т. ч. за остан-
ній місяць, млн грн

усього

у т. ч. за останній місяць, млн грн

усього

у т. ч. підлягає відшкоду-
ванню, млн грн

у т. ч. за останній місяць, млн грн

усього

у т. ч. за останній місяць, млн грн

усього

у т. ч. за останній місяць, млн грн

млн грн

%

млн грн

% до гр. 3

млн грн

% до гр. 3

млн грн

% до гр. 3

млн грн

% до гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

дебітор-
ська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

креди-
торська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник розрахункового центру

___________________
(підпис)

(___________________)
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

 

 

 

Довідка
про погашення заборгованості підприємством паливно-енергетичного комплексу, яке бере участь у процедурі її погашення, за видами заборгованості станом на 01 ______ 20__ р.

Дані про підприємство паливно-енергетичного комплексу:

1

Найменування юридичної особи

 

2

Код за ЄДРПОУ

 

3

Місцезнаходження

 

4

Ознака підгалузі паливно-енергетичного комплексу (вугільна, електроенергетична, нафтогазова, інші галузі)

 

5

Номер особового запису в Реєстрі

 

Галузева належність дебітора/
кредитора

Заборгованість

на початок процедури погашення заборгованості, млн грн

погашена на поточну дату

підлягає погашенню

млн грн

%

млн грн

%

дебіторська

кредиторська

дебіторська

кредиторська

дебіторська

кредиторська

дебіторська

кредиторська

дебіторська

кредиторська

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по ПЕК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник розрахункового центру

___________________
(підпис)

(___________________)
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

 

 

____________

Опрос