Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении порядка учета и рассмотрения случаев смерти женщин во время беременности, родов и в послеродовом периоде

Министерство здравоохранения
Порядок, Приказ от 29.11.2013 № 1031
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2013

м. Київ

N 1031

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 грудня 2013 р. за N 2171/24703

Про затвердження порядку обліку та розгляду випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 8 жовтня 2018 року N 1827)

Відповідно до пункту 1 додатка до Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1849, підпунктів 6.5, 6.53 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467, з метою забезпечення своєчасного моніторингу випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді в Україні, підвищення ефективності та поліпшення якості надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, розроблення заходів щодо попередження та зниження випадків материнської смерті в усіх закладах охорони здоров'я України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Порядок проведення постійного моніторингу та розгляду випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді (далі - Порядок), що додається;

2) Положення про Експертну комісію Міністерства охорони здоров'я України з розгляду випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді (далі - Експертна комісія МОЗ України), що додається;

3) Положення про Експертну комісію Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з розгляду випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді (далі - територіальна Експертна комісія), що додається;

4) Повідомлення про випадок смерті жінки під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді та Інструкцію щодо його заповнення, що додаються.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам вищих медичних закладів післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України, директору державного інституту "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України":

1) забезпечувати особистий контроль за попередженням випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді;

2) щороку проводити засідання колегій структурних підрозділів з питань охорони здоров'я щодо попередження випадків материнської смерті; копії рішень колегій подавати до Міністерства охорони здоров'я України протягом двох тижнів з дня їх прийняття;

3) забезпечувати своєчасне подання інформації та первинної облікової медичної документації до Міністерства охорони здоров'я України щодо випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді у строки, визначені Порядком;

4) утворити територіальні Експертні комісії з розгляду випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді;

5) забезпечувати подання оперативної інформації про випадок смерті жінки під час вагітності, пологів або у післяпологовому періоді до Міністерства охорони здоров'я України упродовж доби.

3. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (Хобзей М.) забезпечити:

1) організацію проведення експертної оцінки копій первинної облікової медичної документації щодо випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді;

2) організацію засідань Експертної комісії МОЗ України відповідно до Положення про Експертну комісію, затвердженого цим наказом;

3) підготовку щорічного аналізу випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді з обговоренням на колегіях, апаратних нарадах відповідно до плану заходів, затверджених Міністерством охорони здоров'я України, та з подальшим інформуванням керівників Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

4) подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

 

Президент Національної академії
медичних наук України

А. М. Сердюк

 

Порядок
проведення постійного моніторингу та розгляду випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру надання повідомлення про випадки смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді, надання копій первинної облікової медичної документації та визначення причин материнської смерті з метою її попередження.

1.2. Моніторинг випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді здійснюється Міністерством охорони здоров'я України на підставі повідомлень Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - територіальний структурний підрозділ з питань охорони здоров'я) відповідно до цього Порядку.

1.3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

материнська смерть - смерть жінки, що настала в період вагітності (незалежно від її тривалості та локалізації) або протягом 42 днів після її закінчення з будь-якої причини, пов'язаної з вагітністю, обтяжена нею або її веденням, але не від нещасного випадку чи з випадкових причин (основна патологія, яка може бути діагностована у вагітної, роділлі та породіллі, об'єднана в XV клас за МКХ-10 і займає рубрики від O00 до O99 з урахуванням винятків, до яких відносяться випадки материнської смерті від ВІЛ-хвороби (B20 - B24) і акушерського правця (A34), що кодуються рубриками I класу, проте входять до розрахунку показників материнської смертності, при цьому враховується, що акушерські стани, які кодуються O96 та O97 (коди XV), не включаються у розрахунок показника "материнської смерті");

материнська смерть, безпосередньо пов'язана з акушерськими причинами, - смерть унаслідок акушерських ускладнень вагітності, пологів або у післяпологовому періоді, а також унаслідок втручань, недогляду, неправильного лікування або низки подій, пов'язаних з будь-якою із зазначених вище причин;

материнська смерть, опосередковано пов'язана з акушерськими причинами, - смерть унаслідок хвороби, що існувала раніше або виникла під час вагітності без зв'язку з безпосередньою акушерською причиною, проте обтяженої фізіологічним впливом вагітності;

нещасний випадок у період вагітності, пологів або протягом 42 днів після пологів - раптове ушкодження здоров'я, пов'язане чи не пов'язане з виробничою діяльністю, спричинене падінням, пораненням механічними силами (у тому числі тілесні ушкодження, заподіяні іншими особами), дією електричного струму, випроміненням, вкрай високою чи низькою температурою зовнішнього середовища, випадковим зануренням у воду, випадковим отруєнням, контактом з тваринами, ураженням блискавкою, травмами унаслідок стихійного лиха або іншими обставинами непереборної сили (ці випадки кодуються рубриками із класу XIX МКХ-10 "Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників" (S00 - T98), при цьому у випадках смерті від травм як основні коди слід вказувати коди зовнішніх причин (V01 - X59), а інші стани, які можуть бути зумовлені зовнішніми причинами, класифікуються в класах I - XVIII. Для цих станів коди класу XX слід використовувати тільки як додаткові);

пізня материнська смерть - це смерть жінки з безпосередньої акушерської причини чи причини, пов'язаної з нею, що настала у період, який перевищує 42 дні після пологів, але раніше ніж через рік після пологів;

смерть, пов'язана з вагітністю, - смерть жінки, яка настала під час вагітності, пологів або протягом 42 днів після пологів, незалежно від причини, у тому числі нещасний випадок або випадкова причина, які її спричинили.

1.4. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

II. Порядок проведення моніторингу випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді

2.1. Про усі важкі стани вагітних, роділь та породіль, які загрожують життю, медичні працівники, що надають медичну допомогу, повинні невідкладно повідомляти адміністрацію закладу охорони здоров'я та головного спеціаліста з акушерства та гінекології територіального структурного підрозділу з питань охорони здоров'я.

2.2. Головний спеціаліст з акушерства та гінекології територіального структурного підрозділу з питань охорони здоров'я відразу повідомляє про ситуацію, що виникла, головного позаштатного спеціаліста Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності "Акушерство та гінекологія" з метою подальшої координації дій медичних працівників.

2.3. Про усі випадки смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді головним спеціалістом з акушерства та гінекології територіального структурного підрозділу з питань охорони здоров'я терміново надається оперативна інформація до Міністерства охорони здоров'я України.

Оперативна інформація до Міністерства охорони здоров'я України про випадок смерті жінки під час вагітності, пологів або у післяпологовому періоді, що стався у закладі охорони здоров'я, надається упродовж першої доби з моменту смерті, про випадок, що мав місце поза закладом охорони здоров'я, - протягом перших трьох діб.

У разі настання смерті жінки у вихідні або святкові дні інформація до Міністерства охорони здоров'я України надається протягом першого робочого дня.

2.4. Копії первинної медичної документації, що була на момент смерті жінки (форма N 111/о "Індивідуальна карта вагітної і породіллі", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302, форма N 096/о "Історія пологів", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26 липня 1999 року N 184, форма N 003/о "Медична карта стаціонарного хворого", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, форма N 003-1/о "Медична карта переривання вагітності", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26 липня 1999 року N 184, форма N 113/о "Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 лютого 2006 року N 67, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 березня 2006 року за N 221/12095, форма N 106/о "Лікарське свідоцтво про смерть", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 серпня 2006 року N 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за N 1150/13024), надаються до Міністерства охорони здоров'я України головним спеціалістом з акушерства та гінекології територіального структурного підрозділу з питань охорони здоров'я упродовж перших трьох робочих днів з моменту смерті жінки.

Додатково упродовж 14 календарних днів з моменту смерті жінки територіальним структурним підрозділом з питань охорони здоров'я надаються до Міністерства охорони здоров'я України копії первинної медичної документації щодо результатів патолого-анатомічного дослідження (форма N 013/о "Протокол патолого-анатомічного дослідження", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, або форма N 171/о "Акт судово-медичного дослідження", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05 серпня 1999 року N 197, у разі необхідності копія форми N 112/о "Історія розвитку дитини", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302).

Упродовж 14 календарних днів з моменту смерті до Міністерства охорони здоров'я України надаються всі матеріали розгляду випадку на рівні закладу охорони здоров'я та територіального структурного підрозділу з питань охорони здоров'я, копії наказів з висновками щодо конкретного випадку для подальшого поглибленого аналізу Експертною комісією МОЗ України.

2.5. Розтин тіла у випадку смерті під час вагітності, пологів та післяпологового періоду здійснюється спеціалістами з патологічної анатомії або судово-медичними експертами не нижче І кваліфікаційної категорії на базі централізованих патолого-анатомічних відділень (бюро), територіальних патолого-анатомічних відділень.

За наявності письмової заяви близьких родичів або задокументованого волевиявлення покійної, вираженого в письмовій формі, завіреній в установленому законодавством порядку, і за відсутності підозри на насильницьку смерть, виходячи з релігійних та інших поважних мотивів, патолого-анатомічний розтин може не проводитися.

2.6. Патолого-анатомічний розтин при акушерській патології має здійснюватись у максимально ранній строк після настання смерті (до 24-х годин) з обов'язковим проведенням необхідних для встановлення істинної причини смерті посмертних біохімічних, бактеріологічних, інших додаткових досліджень, що забезпечують достовірність діагнозу та висновку про причину смерті.

2.7. Патолого-анатомічне дослідження у випадках смерті під час вагітності, пологів та післяпологового періоду має бути повним. При цьому використовуються методики, що виключають артефіціальний вплив під час розтину, дають змогу забезпечити широкий доступ до досліджуваних органів, виявлення джерел кровотечі, проведення проб на наявність повітря в плевральних порожнинах при катетеризації підключичних вен, тестів на повітряну емболію порожнин серця, забір крові і шматочків внутрішніх органів для бактеріологічного дослідження, крові на антитіла до ВІЛ, у разі масивної інфузійної терапії - забір крові для визначення осмолярності, аніонного і катіонного складів.

2.8. Результати секційного дослідження трупа обов'язково мають підкріплюватися повним гістологічним дослідженням.

2.9. Макроскопічний архів секційних матеріалів випадків смерті під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді зберігається до прийняття остаточного рішення за всіма положеннями діагнозу, а гістологічні препарати і блоки повинні зберігатися не менше року. При встановленні діагнозу "емболія навколоплідними водами" гістологічні препарати необхідно передавати Експертній комісії МОЗ України з розгляду випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді для додаткового перегляду скелець-препаратів спеціалістами з патологічної анатомії для підтвердження діагнозу.

2.10. Форма N 106 "Лікарське свідоцтво про смерть" видається відповідно до Інструкції щодо заповнення та видачі лікарського свідоцтва про смерть, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 серпня 2006 року N 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за N 1152/13026.

2.11. Реєстрація випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді здійснюється за місцем смерті в адміністративно-територіальній одиниці, де надавалась медична допомога. У разі виникнення материнської смерті у закладі охорони здоров'я іншої адміністративно-територіальної одиниці (не за місцем проживання і спостереження за перебігом вагітності) Експертна комісія МОЗ України з розгляду випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та післяпологового періоду після проведення детального аналізу якості надання медичної допомоги та відповідності її клінічним протоколам і нормативам надання акушерсько-гінекологічної допомоги надає висновок щодо попереджуваності на відповідному рівні надання медичної допомоги і випадок числиться за тим закладом охорони здоров'я, на рівні якого випадок визнано попереджуваним.

2.12. Розгляд випадку смерті жінки під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді проводиться на патолого-анатомічній конференції закладу охорони здоров'я протягом двох тижнів (залежно від строку проведення патолого-анатомічного дослідження) з моменту настання смерті, з подальшим розглядом випадку на рівні територіального структурного підрозділу з питань охорони здоров'я. Усі матеріали розгляду не пізніше як через місяць надаються до Міністерства охорони здоров'я України.

2.13. У разі настання смерті жінки під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді поза закладом охорони здоров'я територіальним структурним підрозділом з питань охорони здоров'я складається і надсилається до Міністерства охорони здоров'я України доповідна записка щодо обставин випадку смерті жінки під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді та протягом 14 календарних днів надаються ксерокопії наявної первинної медичної документації з матеріалами розгляду конкретного випадку.

2.14. Експертна комісія МОЗ України після отримання від територіального структурного підрозділу з питань охорони здоров'я ксерокопій первинної медичної документації та матеріалів розгляду випадку смерті аналізує надіслані копії первинних документів з метою оцінки якості надання медичної допомоги на усіх рівнях надання медичної допомоги, проводить оцінку щодо попереджуваності випадку, відповідності прийнятих організаційних рішень та висновків відповідного територіального структурного підрозділу з питань охорони здоров'я.

У разі попереджуваності випадку смерті та наявності недоліків при наданні медичної допомоги, які спровокували ситуацію, що стала причиною смерті жінки, Експертна комісія МОЗ України проводить детальний розгляд випадку смерті жінки під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді на рівні Міністерства охорони здоров'я України в присутності усіх медичних працівників, які надавали медичну допомогу у випадку, який розглядається, а також керівників відповідного територіального структурного підрозділу з питань охорони здоров'я з подальшим наданням висновку Експертної комісії щодо випадку смерті жінки під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді до територіального структурного підрозділу з питань охорони здоров'я.

2.15. Головний спеціаліст з акушерства і гінекології територіального структурного підрозділу з питань охорони здоров'я проводить щорічний детальний аналіз випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді, надає його на затвердження керівництву територіального структурного підрозділу з питань охорони здоров'я та надсилає в заклади охорони здоров'я адміністративно-територіальної одиниці для врахування в роботі з метою недопущення та попередження таких випадків.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

Опрос