Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм представления информации о показателях ориентировочной средней стоимости подготовки по государственному заказу одного квалифицированного рабочего, специалиста, аспиранта, докторанта, слушателя

Министерство экономического развития и торговли Украины
Форма, Приказ от 04.12.2013 № 1429
действует с 31.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.12.2013

м. Київ

N 1429

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 грудня 2013 р. за N 2167/24699

Про затвердження форм подання інформації про показники орієнтовної середньої вартості підготовки за державним замовленням одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача

Відповідно до пункту 5 Методики розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року N 346,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму подання інформації про показники орієнтовної середньої вартості підготовки за державним замовленням одного кваліфікованого робітника;

форму подання інформації про показники орієнтовної середньої вартості підготовки за державним замовленням одного фахівця;

форму подання інформації про показники орієнтовної середньої вартості підготовки за державним замовленням одного аспіранта, докторанта;

форму подання інформації про показники орієнтовної середньої вартості підготовки за державним замовленням одного слухача.

2. Департаменту економіки соціальної та гуманітарної сфери (Савенко О. Л.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій (Дзюба С. В.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максюту А. А.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

І. М. Прасолов

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник
Міністра фінансів України

С. О. Рибак

Міністр
освіти і науки України

Д. В. Табачник

 

Форма подання інформації про показники орієнтовної середньої вартості підготовки за державним замовленням одного кваліфікованого робітника у ____ - ____ роках

___________________________________________
(найменування державного замовника)

Код та назва бюджетної програми

У 20__ році (попередній)

У 20__ році (план)

На 20__ рік (проект)

обсяги фінансування, тис. гривень

середньорічна чисельність, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного робітника, гривень

обсяги фінансування, тис. гривень

середньорічна чисельність, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного робітника, гривень

обсяги фінансування, тис. гривень

середньорічна чисельність, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного робітника, гривень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

На 20__ рік (прогноз)

На 20__ рік (прогноз)

обсяги фінансування, тис. гривень

середньорічна чисельність, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного робітника, гривень

обсяги фінансування, тис. гривень

середньорічна чисельність, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного робітника, гривень

11

12

13

14

15

16

________________________
(найменування посади
відповідальної особи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Виконавець (прізвище, телефон) ___________________

 

Заступник директора департаменту
економіки соціальної та
гуманітарної сфери -
начальник відділу
гуманітарного розвитку

О. О. Стельмах

 

Форма подання інформації про показники орієнтовної середньої вартості підготовки за державним замовленням одного фахівця у ____ - ____ роках

___________________________________________
(найменування державного замовника)

Освітньо-
кваліфікаційний рівень, код та назва бюджетної програми

У 20__ році (попередній)

У 20__ році (план)

На 20__ рік (проект)

обсяги фінансу-
вання, тис. гривень

середньорічна чисельність, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень

обсяги фінансу-
вання, тис. гривень

середньорічна чисельність, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень

обсяги фінансу-
вання, тис. гривень

середньорічна чисельність, осіб

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

На 20__ рік (проект)

На 20__ рік (прогноз)

На 20__ рік (прогноз)

орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень

обсяги фінансу-
вання, тис. гривень

середньорічна чисельність, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень

обсяги фінансу-
вання, тис. гривень

середньорічна чисельність, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

________________________
(найменування посади
відповідальної особи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Виконавець (прізвище, телефон) ___________________

 

Заступник директора департаменту
економіки соціальної та
гуманітарної сфери -
начальник відділу
гуманітарного розвитку

О. О. Стельмах

 

Форма подання інформації про показники орієнтовної середньої вартості підготовки за державним замовленням одного аспіранта, докторанта у ____ - ____ роках

___________________________________________
(найменування державного замовника)

Форма підготовки (аспірантура, докторантура), код та назва бюджетної програми

У 20__ році (попередній)

У 20__ році (план)

обсяги фінансу-
вання, тис. гривень

середньорічна чисельність, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного аспіранта/
докторанта, гривень

обсяги фінансу-
вання, тис. гривень

середньорічна чисельність, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного аспіранта/
докторанта, гривень

без відриву від вироб-
ництва

з відривом від вироб-
ництва

без відриву від вироб-
ництва

з відривом від вироб-
ництва

без відриву від вироб-
ництва

з відривом від вироб-
ництва

без відриву від вироб-
ництва

з відривом від вироб-
ництва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

На 20__ рік (проект)

На 20__ рік (прогноз)

На 20__ рік (прогноз)

обсяги фінансу-
вання, тис. гривень

середньорічна чисельність, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного аспіранта/
докторанта, гривень

обсяги фінансу-
вання, тис. гривень

середньорічна чисельність, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного аспіранта/
докторанта, гривень

обсяги фінансу-
вання, тис. гривень

середньорічна чисельність, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного аспіранта/
докторанта, гривень

без відриву від вироб-
ництва

з відривом від вироб-
ництва

без відриву від вироб-
ництва

з відривом від вироб-
ництва

без відриву від вироб-
ництва

з відривом від вироб-
ництва

без відриву від вироб-
ництва

з відривом від вироб-
ництва

без відриву від вироб-
ництва

з відривом від вироб-
ництва

без відриву від вироб-
ництва

з відривом від вироб-
ництва

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

________________________
(найменування посади
відповідальної особи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Виконавець (прізвище, телефон) ___________________

 

Заступник директора департаменту
економіки соціальної та
гуманітарної сфери -
начальник відділу
гуманітарного розвитку

О. О. Стельмах

 

Форма подання інформації про показники орієнтовної середньої вартості підготовки за державним замовленням одного слухача у ____ - ____ роках

___________________________________________
(найменування державного замовника)

Найменування форми післядипломної освіти, код та назва бюджетної програми

У 20__ році (попередній)

У 20__ році (план)

На 20__ рік (проект)

обсяги фінансування, тис. гривень

середньорічна чисельність, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного слухача, гривень

обсяги фінансування, тис. гривень

середньорічна чисельність, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного слухача, гривень

обсяги фінансування, тис. гривень

середньорічна чисельність, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного слухача, гривень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

На 20__ рік (прогноз)

На 20__ рік (прогноз)

обсяги фінансування, тис. гривень

середньорічна чисельність, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного слухача, гривень

обсяги фінансування, тис. гривень

середньорічна чисельність, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного слухача, гривень

11

12

13

14

15

16

________________________
(найменування посади
відповідальної особи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Виконавець (прізвище, телефон) ___________________

 

Заступник директора департаменту
економіки соціальної та
гуманітарної сфери -
начальник відділу
гуманітарного розвитку

О. О. Стельмах

Опрос