Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о центре планирования семьи и репродукции человека

Министерство здравоохранения, Национальная академия медицинских наук Украины
Положение, Приказ от 29.11.2013 № 1030/102
действует с 21.01.2014

Положення
про центр планування сім'ї та репродукції людини

I. Загальні положення

1. Центр планування сім'ї та репродукції людини (далі - Центр) є закладом охорони здоров'я або структурним підрозділом закладу охорони здоров'я з реалізації державної політики у сфері планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я.

2. Центр планування сім'ї та репродукції людини створюється в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, Указами Президента України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням, координує свою роботу з Державним центром планування сім'ї та репродуктивного здоров'я та взаємодіє із закладами охорони здоров'я, а також з профільними кафедрами вищих медичних навчальних закладів (медичних факультетів вищих навчальних закладів), відділами науково-дослідних інститутів, з державними та громадськими організаціями.

4. Режим роботи Центру встановлюється з урахуванням максимальної зручності для населення міст і районів області, а також розподілу різних потоків пацієнтів: підлітків, жінок репродуктивного і пізнього репродуктивного віку, чоловіків, сімейних пар.

II. Основні завдання Центру

1. Організаційно-методична робота:

1) організація роботи з Державним центром планування сім'ї та репродуктивного здоров'я;

2) координація роботи кабінетів планування сім'ї районів та міст Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

3) взаємодія та організація роботи із закладами первинної медико-санітарної та акушерсько-гінекологічної (амбулаторної і стаціонарної) допомоги;

4) формування системи направлень щодо надання допомоги з планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я відповідно до рівнів надання медичної допомоги.

2. Консультативна робота:

1) розробка, затвердження та поновлення єдиного формату консультування пацієнтів щодо методів запобігання непланованій вагітності та охорони репродуктивного здоров'я на всіх рівнях надання медичної допомоги;

2) консультативна допомога фахівцям первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги з планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я;

3) консультативна допомога медичними працівниками закладів охорони здоров'я з питань планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я;

4) консультування з усіх методів планування сім'ї жінок репродуктивного віку, чоловіків та подружніх пар, а також підлітків, жінок з тяжкими соматичними захворюваннями, людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом;

5) консультування жінок та чоловіків відповідно до репродуктивних планів та періодів життя;

6) консультування жінок з планування сім'ї після пологів та абортів;

7) консультування жінок з перинатальними втратами з питань подальшого планування сім'ї та надання психологічної допомоги;

8) консультування сімейних пар психологом з питань планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я.

3. Лікувально-діагностична робота:

1) огляд пацієнта, обстеження для визначення медичних критеріїв прийнятності певних видів контрацепції для конкретного пацієнта, надання допомоги у виборі найбільш прийнятного методу контрацепції для кожної жінки або подружньої пари;

2) за добровільно-поінформованим вибором надання безоплатних контрацептивів відповідно до належності до визначених категорій населення для безоплатного забезпечення контрацептивами;

3) проведення інвазивних втручань для забезпечення контрацепції: застосування ін'єкційних контрацептивів, введення внутрішньоматкових контрацептивів, імплантатів, проведення чоловічої та жіночої стерилізації;

4) надання допомоги у разі побічних ефектів або ускладнень від застосування засобів контрацепції;

5) підбір контрацептивів індивідуально для кожної жінки з тяжкою соматичною патологією, за якою вагітність та пологи загрожують життю;

6) консультування жінок з тяжкою екстрагенітальною патологією, які застосовують певний вид контрацепції;

7) медико-генетичне консультування для визначення ризику спадкової патології;

8) профілактика, діагностика та лікування інфекцій, які передаються статевим шляхом;

9) надання допомоги пацієнтам, які мають проблеми з фертильністю;

10) надання безкоштовних контрацептивів категоріям населення, визначеним Державною програмою "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1849, а також прийнятими на її основі місцевими програмами та іншими нормативно-правовими актами. Перелік категорій жінок може бути переглянутий за рішенням Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим та структурних підрозділів з питань охорони здоров'я, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та доповнений такими категоріями, як підлітки, жінки з наркологічною та/або алкогольною залежністю, після аборту тощо.

4. Впровадження механізму забезпечення безоплатними контрацептивами визначених груп населення:

1) визначення потреби в безоплатному забезпеченні контрацептивами: категорій населення та кількості населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що потребують контрацепції;

2) створення комп'ютерного реєстру жінок з тяжкою соматичною патологією, при якій вагітність та пологи загрожують життю;

3) розподіл наявних безоплатних контрацептивів відповідно до потреб міст та районів адміністративно-територіальних одиниць;

4) аналіз розповсюдження контрацептивів та відповідність забезпеченості контрацептивами потребам адміністративно-територіальних одиниць;

5) формування звітності та запиту на поповнення кількості контрацептивів;

6) формування запиту на закупівлю контрацептивів з місцевих бюджетів.

5. Статистично-аналітична робота:

1) аналіз демографічної ситуації, стану репродуктивного здоров'я населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці і розробка комплексу заходів, а також конкретних рекомендацій щодо вирішення проблем планування сім'ї на основі сучасних досягнень медичної науки і практики;

2) проведення організаційно-методичної роботи; аналіз та узагальнення статистичної інформації з усіх питань планування сім'ї, підготовка рекомендацій щодо вирішення проблем планування сім'ї, розробка відповідних місцевих заходів і комплексних програм.

6. Навчальна робота:

1) регулярне підвищення кваліфікації лікарів-акушерів-гінекологів з питань планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я;

2) організація постійного навчання лікарів загальної практики - сімейних лікарів, а також акушерок, фельдшерів з питань планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я;

3) систематичне поновлення знань фахівців у сфері доказової медицини щодо застосування сучасних контрацептивів та інших питань охорони репродуктивного здоров'я;

4) організація інформування і навчальної роботи серед медичних фахівців різного профілю, соціальних працівників, психологів та педагогів основам планування сім'ї, сексології, андрології.

7. Координаційна робота:

Співпраця з органами місцевого самоврядування, соціального захисту населення, місцевими органами управління освітою, органами державної реєстрації актів цивільного стану, правоохоронними та іншими органами, засобами масової інформації, громадськими організаціями з питань медико-соціального захисту інтересів і прав сімей та їх членів, репродуктивного здоров'я населення та планування сім'ї.

8. Просвітницька робота з населенням та засобами масової інформації (далі - ЗМІ):

1) залучення ЗМІ (радіо, телебачення, соціальна реклама тощо) до виховання у населення високої культури сімейних та статевих відносин, свідомого і відповідального ставлення до питань планування сім'ї та дітонародження, збереження репродуктивного здоров'я нації;

2) організація співпраці з центрами здоров'я, засобами масової інформації та громадськими організаціями з питань інформування населення щодо здорового способу життя, безпечної статевої поведінки та планування сім'ї;

3) організація консультування осіб, що вступають до шлюбу, або подружжя з питань гігієни та культури статевого життя, сімейної психології, формування відповідної дітородної, безпечної поведінки населення, планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я;

4) розробка заходів та їх координація в рамках щорічного проведення Всеукраїнського тижня планування сім'ї;

5) розробка інформаційно-просвітницьких матеріалів для певних вікових груп населення з питань здорового способу життя, планування сім'ї тощо.

9. Міжнародна робота та зв'язки з громадськими організаціями:

1) встановлення зв'язків з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами;

2) організація та сприяння стажуванню працівників Центру за кордоном;

3) обмін досвідом із зарубіжними спеціалістами, установами медичного профілю, профільними організаціями.

III. Керівництво Центром

1. Керівник Центру призначається Міністром охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівниками структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або головним лікарем закладу охорони здоров'я, у структурі якого він створений.

2. На посаду керівника Центру призначається особа, яка відповідає вимогам, визначеним наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 березня 2002 року N 117 "Про впровадження випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", має повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа" або "Педіатрія", післядипломну спеціалізацію за фахом "Акушерство та гінекологія" або "Дитяча гінекологія" (інтернатура), а також пройшла підготовку та має досвід роботи з питань планування сім'ї.

3. Керівник Центру відповідає за дотримання виробничої, трудової і виконавської дисципліни співробітниками Центру, якість та рівень лікувально-діагностичного процесу та консультативної допомоги, достовірність показників роботи Центру, облік матеріальних цінностей, облік і звітність щодо проведеної роботи.

4. Штатні посади медичного персоналу Центру встановлюються згідно з діючими штатними нормативами. Рекомендована структура та розрахунок штатних посад Центрів наведені у додатку до цього Положення.

5. Для забезпечення лікувально-діагностичної та організаційно-методичної роботи Центр може включати в свою структуру необхідні функціональні підрозділи відповідно до потреб.

6. За потреби та за наявності відповідного фінансування центр планування сім'ї та репродукції людини може змінювати структуру і додатково забезпечувати надання медичної допомоги з інших питань репродуктивного здоров'я, зокрема: кабінет вакцинації проти вірусу папіломи людини, кабінет патології шийки матки, кабінет захворювань чоловічої статевої системи, рентгенологічний кабінет для проведення гістеросальпінгографії, кабінет добровільного тестування на ВІЛ-інфекцію тощо.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

Начальник
лікувально-організаційного
управління НАМН України

В. Лазоришинець

 

Рекомендована структура
центру планування сім'ї та репродукції людини

Центр включає такі функціональні підрозділи:

1. Адміністративний відділ:

1.1. Керівник Центру.

1.2. Заступник керівника з лікувальної роботи та зв'язків із закладами первинної медико-санітарної допомоги (якщо Центр є юридичною особою).

1.3. Сестра медична старша.

1.4. Сестра-господиня.

2. Реєстратура:

2.1. Реєстратор медичний.

2.2. Працівник з електронною базою даних.

3. Організаційно-методичний (навчальний) відділ:

3.1. Лікар-статистик.

3.2. Статистик медичний.

3.3. Оператор комп'ютерної техніки.

4. Лікувально-діагностичний відділ з кабінетами:

4.1. Лікар-акушер-гінеколог.

4.2. Лікар-гінеколог дитячої та підліткової гінекології.

4.3. Лікар-сексопатолог.

4.4. Лікар-уролог.

4.5. Лікар з ультразвукової діагностики.

4.6. Лікар-терапевт.

4.7. Лікар-дерматовенеролог.

4.8. Акушерка.

4.9. Сестра медична.

4.10. Молодша медична сестра.

5. Відділ психологічного сімейного консультування з кабінетами:

5.1. Лікар-психотерапевт.

5.2. Лікар-психолог.

5.3. Психолог.

5.4. Юрист.

5.5. Молодша медична сестра.

6. Стаціонар денного перебування. Відділення ендоскопічної діагностики і терапії:

6.1. Лікар-акушер-гінеколог.

6.2. Лікар-уролог.

6.3. Лікар-сексопатолог.

6.4. Лікар-анестезіолог.

6.5. Сестра медична.

6.6. Сестра медична операційна.

6.7. Молодша медична сестра.

7. Лабораторія:

7.1. Лікар-лаборант.

7.2. Фельдшер-лаборант.

7.3. Молодша медична сестра.

8. Кабінет медико-генетичного консультування (потужність залежить від регіональних особливостей):

8.1. Лікар-генетик.

8.2. Лікар-лаборант-генетик.

8.3. Лаборант (медицина).

8.4. Сестра медична.

8.5. Оператор комп'ютерного реєстру (спадкової патології, вад розвитку, випадків мертвонароджуваності, спонтанних викиднів, вагітностей, що не розвиваються, тощо).

8.6. Спеціаліст з ультразвукової діагностики (пренатального скринінгу).

Оснащення робочих місць спеціалістів та структурних підрозділів центру забезпечується відповідно до діючих табелів оснащення медичним обладнанням та виробами медичного призначення.

____________

Опрос