Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об условиях и порядке проведения конкурсов по определению уполномоченных бирж по продаже имущества, находящегося в налоговом залоге

Министерство доходов и сборов Украины
Положение, Приказ от 10.10.2013 № 575
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.10.2013

м. Київ

N 575

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2013 р. за N 2159/24691

Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 30 червня 2017 року N 611)

Відповідно до пункту 95.7 статті 95 глави 9 розділу II Податкового кодексу України та пункту 9 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року N 1033 "Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 року за N 1428/18723.

3. Департаменту обслуговування платників податків (Мальцева В. В.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Фонду
державного майна України

О. В. Рябченко

Перший заступник
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

А. А. Максюта

 

Положення про умови і порядок
проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 95.7 статті 95 глави 9 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з метою проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж, які здійснюють продаж майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

1.2. Це Положення визначає умови і порядок проведення конкурсів з визначення товарних бірж, створених відповідно до Закону України "Про товарну біржу", уповноважених організовувати і проводити біржові торги, у тому числі електронні торги, та цільові аукціони з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, у рахунок погашення податкового боргу.

1.3. Конкурс проводиться конкурсною комісією за наявності двох або більше допущених до нього претендентів, заяви від яких отримані Міністерством доходів і зборів України (далі - Міндоходів) в установлений термін після опублікування (оприлюднення) повідомлення про проведення конкурсу.

1.4. Повідомлення про проведення конкурсу з визначення уповноважених бірж повинно містити такі відомості:

дату, час і місце проведення конкурсу;

кінцевий термін надходження документів на конкурс;

обов'язкові вимоги до учасників конкурсу;

адресу, за якою подаються (надсилаються) документи;

контактні телефони для довідок з питань конкурсу.

1.5. Зазначене повідомлення публікується Міндоходів в одному із друкованих засобів масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження не пізніше ніж за місяць до дати проведення конкурсу та оприлюднюється на єдиному веб-порталі Міндоходів.

II. Комісія з проведення конкурсу

2.1. Для організації і проведення конкурсу Міндоходів створюється конкурсна комісія (далі - комісія) у складі голови комісії - заступника Міністра доходів і зборів України, заступника голови комісії - керівника (його заступника) підрозділу Міндоходів, до функцій якого входить організація проведення конкурсу з визначення уповноважених бірж, які здійснюють продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та 7 членів комісії - двох представників структурних підрозділів Міндоходів, представника підрозділу внутрішньої безпеки Міндоходів, представника Міністерства фінансів України (за згодою), представника Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (за згодою), представника Фонду державного майна України (за згодою), керівника Адміністратора Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішеннями органів виконавчої влади (за згодою).

2.2. Секретарем комісії призначається один з членів комісії - представник підрозділу Міндоходів, до функцій якого входить організація проведення конкурсу з визначення уповноважених бірж, які здійснюють продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

2.3. Персональний склад комісії затверджується наказом Міндоходів.

Зміни до складу комісії вносяться наказом Міндоходів.

2.4. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством, зокрема цим Положенням.

2.5. Основними завданнями та функціями комісії є:

визначення дати проведення конкурсу;

оприлюднення інформації про проведення конкурсу;

прийняття документів від претендентів на участь у конкурсі;

розгляд конкурсних пропозицій;

визначення переможців конкурсу;

складання та затвердження протоколів про результати проведення конкурсу;

виключення уповноваженої біржі, яка допустила порушення умов реалізації майна, що перебуває у податковій заставі, з переліку уповноважених бірж, з якими органи доходів і зборів можуть укладати договори про реалізацію майна, згідно з розділом VI цього Положення;

призначення додаткового конкурсу.

2.6. Організовує роботу та керує діяльністю комісії голова комісії, який у межах своєї компетенції:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях;

організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим Положенням.

У разі потреби голова комісії залучає до роботи комісії експертів та консультантів.

2.7. У разі відсутності голови комісії його функції і обов'язки виконує заступник голови комісії.

III. Вимоги до претендентів на участь у конкурсі

3.1. До участі в конкурсі допускаються біржі, створені відповідно до Закону України "Про товарну біржу", які мають право на організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, досвід роботи не менше одного року в цій сфері діяльності й подали (надіслали) на розгляд комісії передбачений у пункті 3.2 цього розділу пакет документів.

3.2. Для участі в конкурсі претендент подає (надсилає) до Міндоходів за адресою, зазначеною в повідомленні про проведення конкурсу, на розгляд комісії такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням найменування претендента, який виявив бажання брати участь у конкурсі, реквізитів (місцезнаходження, телефон), складу керівництва (прізвища, ініціали, посади), чисельності працівників;

2) засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;

3) копії балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік з відповідним підтвердженням їх прийняття органом статистики;

4) правила біржової торгівлі та витяг з протоколу загальних зборів про їх затвердження, завірені підписом керівника, скріпленим печаткою біржі;

5) обґрунтовану інформацію про технічні можливості для забезпечення організації продажу майна, що перебуває у податковій заставі, та виконання взятих зобов'язань щодо його реалізації (підтверджується довідкою у довільній формі), у тому числі:

про кількість угод, укладених за результатами біржових торгів та аукціонів протягом останнього року, та про обсяги реалізованого майна, які не повинні бути меншими 2,5 млн гривень;

про наявність відокремленого приміщення для персоналу біржі, який забезпечує її функціонування, площею не менше ніж 40 м кв. та приміщення для проведення торгів площею не менше ніж 100 м кв., обладнаного електронним табло або іншими засобами оперативного висвітлення біржової інформації;

про наявність не менше 5 ліній міського та міжміського телефонного зв'язку;

про наявність електронної пошти та власної сторінки (веб-сайту) біржі у глобальній мережі Інтернет (із зазначенням адреси веб-сайту);

про наявність у штаті біржі підготовлених фахівців, у тому числі не менше двох експертів-оцінювачів та двох фахівців з відчуження об'єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації (підтверджується фотокопіями кваліфікаційних сертифікатів, виданих Фондом державного майна України, засвідчених в установленому порядку);

про наявність договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, укладеного з Фондом державного майна України (підтверджується фотокопією документа, засвідченою в установленому порядку);

про наявність не менше 10 брокерських контор, зареєстрованих на біржі (із зазначенням їх місцезнаходження та спеціалізації біржових операцій);

про розмір плати за користування послугами біржі за останній рік у відсотках до вартості біржового контракту (угоди);

6) письмове зобов'язання (гарантійний лист) щодо надання біржею Адміністратору Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, яке реалізується за рішеннями органів виконавчої влади, інформації про майно суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що реалізується як об'єкт податкової застави, та про відрахування частини комісійної винагороди за реалізацію майна, інформацію про яке включено до цієї інформаційної системи, згідно з установленим розміром відповідно до договорів, укладених з органами доходів і зборів;

7) довідку про присвоєння облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу за формою згідно з додатком 1 до Порядку формування облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 2013 року N 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 984/23516.

3.3. Документи, зазначені в пункті 3.2 цього розділу, реєструються в журналі реєстрації конкурсних документів (додаток) секретарем комісії за датою їх реєстрації в підрозділі Міндоходів, що відповідає за реєстрацію вхідної кореспонденції, а в разі подання їх нарочним - за датою їх вручення секретарю комісії, що засвідчується підписом уповноваженої особи претендента в журналі реєстрації.

3.4. До участі в конкурсі не допускаються претенденти, які подали (надіслали) неповний пакет документів, передбачених пунктом 3.2 цього розділу, або пакет документів Міндоходів отримало після закінчення кінцевого терміну їх прийняття.

IV. Порядок проведення конкурсу

4.1. Конкурс проводиться один раз на три роки. За його наслідками визначаються переможці, які мають право на організацію і проведення біржових торгів, у тому числі електронних торгів, та цільових аукціонів з продажу майна платників податків, що перебуває у податковій заставі, у рахунок погашення їх податкового боргу.

У разі необхідності дозволяється проводити додатковий конкурс у порядку, передбаченому цим Положенням.

Додатковий конкурс може проводитись за рішенням комісії, прийнятим у зв'язку з надходженням до Міндоходів пропозицій не менше двох бірж, які виявили бажання здійснювати продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

4.2. При визначенні переможців комісією на підставі поданих заяв та документів, передбачених пунктом 3.2 розділу III цього Положення, вивчаються та оцінюються такі критерії:

обсяги реалізованого майна на біржових торгах та аукціонах протягом останнього року;

кількість угод, укладених на біржі за результатами біржових торгів та аукціонів протягом останнього року;

розмір плати за користування послугами біржі за останній рік;

розмір власного капіталу.

4.3. Комісія присвоює кожному критерію зважений коефіцієнт від 0 до 1. Сума зважених коефіцієнтів за критеріями не перевищує 1.

4.4. Під час проведення засідання члени комісії, які беруть участь у засіданні, оцінюють кожну біржу окремо, присвоюючи від 1 до 10 балів за кожним визначеним критерієм, шляхом множення присвоєного бала на відповідний зважений коефіцієнт окремо за кожним критерієм та додавання одержаних показників.

За результатами проведення оцінювання біржі члени комісії, які беруть участь у засіданні, заповнюють та підписують бланки оцінювання біржі і передають їх секретареві комісії.

Секретар комісії після перевірки розрахунків у бланках оцінювання біржі вираховує середньоарифметичний бал за кожною біржею, складає і підписує звіт про оцінювання бірж за встановленою комісією формою, який разом із зазначеними бланками подає комісії для розгляду та визначення переможця конкурсу.

4.5. За результатами розгляду даних, наведених у бланках та звіті про оцінювання бірж, комісія визначає переможцями конкурсу біржі, які набрали 7 і більше балів.

4.6. У разі необхідності отримання додаткової інформації про учасника конкурсу комісія має право заслухати його представника на засіданні комісії.

4.7. Засідання комісії є легітимним за умови участі в ньому не менше двох третин усіх членів комісії.

4.8. Після закінчення засідання комісії складається протокол про результати проведення конкурсу, у якому зазначаються:

відомості про учасників конкурсу;

результати оцінювання;

обґрунтування визначення переможців.

4.9. Протокол про результати проведення конкурсу складається і підписується всіма членами комісії, які брали участь в оцінюванні, та затверджується головою комісії.

4.10. Після затвердження протоколу про результати проведення конкурсу Міндоходів у десятиденний строк з дня його затвердження включає переможців конкурсу до переліку уповноважених бірж, з якими органи доходів і зборів можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

4.11. Облік протоколів про результати проведення конкурсів та документів, передбачених пунктом 3.2 розділу III цього Положення, які подаються на розгляд комісії, ведеться підрозділом Міндоходів, до функцій якого входить організація проведення конкурсу з визначення уповноважених бірж, які здійснюють продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

4.12. Інформація про результати конкурсу у десятиденний строк надсилається комісією всім учасникам конкурсу, біржам, органам доходів і зборів та оприлюднюється на єдиному веб-порталі Міндоходів.

V. Розгляд спорів

5.1. У разі незгоди з результатами проведення конкурсу учасник конкурсу у десятиденний строк з моменту отримання інформації стосовно переможців конкурсу, занесених до переліку уповноважених бірж, може подати до конкурсної комісії скаргу, яка розглядається на засіданні комісії.

5.2. Засідання комісії проводиться у двадцятиденний строк з дати закінчення строку оскарження, передбаченого пунктом 5.1 цього розділу, про що повідомляється учасник конкурсу, яким подано скаргу, за три дні до засідання. У засіданні комісії має право брати участь представник цього учасника конкурсу.

5.3. Рішення комісії про результати розгляду скарги може бути оскаржено згідно із законодавством.

VI. Виключення біржі з переліку уповноважених бірж, з якими органи доходів і зборів можуть укладати договори про реалізацію майна, що перебуває у податковій заставі

6.1. У разі виявлення фактів недотримання уповноваженою біржею вимог нормативно-правових актів, які регулюють порядок проведення біржових торгів, у тому числі електронних торгів, та цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, скликається позачергове засідання комісії, на якому розглядається питання щодо виключення такої біржі з переліку уповноважених бірж, з якими органи доходів і зборів можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Рішення про виключення такої біржі з переліку уповноважених бірж приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голова комісії має ухвальний голос, якщо під час прийняття рішення про виключення біржі з переліку уповноважених бірж голоси членів комісії розділилися порівну.

Протокол про виключення біржі з переліку уповноважених бірж, з якими органи доходів і зборів можуть укладати договори про продаж майна, затверджується згідно з пунктом 4.9 розділу IV цього Положення.

6.2. Після затвердження протоколу про виключення уповноваженої біржі, яка допустила порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення біржових торгів, у тому числі електронних торгів, та цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, Міндоходів наступного дня виключає таку біржу з переліку уповноважених бірж, з якими органи доходів і зборів можуть укладати договори про продаж майна.

6.3. Інформація про виключення такої біржі з переліку уповноважених бірж, з якими органи доходів і зборів можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, у триденний строк надсилається комісією відповідній біржі та органам доходів і зборів та відображається на єдиному веб-порталі Міндоходів.

6.4. З дня виключення біржі з переліку уповноважених бірж, з якими органи доходів і зборів можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, на підставі рішення комісії така біржа не є уповноваженою біржею, з якою органи доходів і зборів можуть укладати договори про продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

6.5. У разі незгоди з рішенням комісії біржа може оскаржити відповідне рішення згідно із законодавством.

 

Директор Департаменту
обслуговування платників податків

В. В. Мальцева

 

Журнал реєстрації конкурсних документів

N з/п

Дата реєстрації в журналі

Найменування біржі, місце-
знаходження

Надані документи

Підпис особи, що надала документи, або номер та дата вихідного документа учасника конкурсу

Дата та номер реєстрації в органі доходів і зборів

Примітки

заява про участь

установ-
чий доку-
мент

баланс, звіт про фінансові результати

правила біржової торгівлі

інформація про кількість угод

інформація про приміщення

інформація про технічні засоби

кваліфі-
каційні сертифі-
кати

договір з ФДМУ

інформація про перелік брокерських контор

розмір плати

письмове зобов'я-
зання

довідка Держфінмо-
ніторингу України

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

____________

Опрос