Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об особенностях бухгалтерского учета операций институтов совместного инвестирования

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 26.11.2013 № 2669
редакция действует с 17.11.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.11.2013

м. Київ

N 2669

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2013 р. за N 2156/24688

Про затвердження Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 6 жовтня 2015 року N 1611

Відповідно до частини четвертої статті 49 Закону України "Про інститути спільного інвестування", пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 липня 2005 року N 362 "Про затвердження Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 липня 2005 року за N 801/11081.

3. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства (М. Лібанов) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше ніж з 01 січня 2014 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Мозгового.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністра фінансів України

А. Мярковський

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Положення
про особливості бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування

I. Загальні положення

1. Бухгалтерський облік діяльності інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).

2. Бухгалтерський та податковий облік операцій і результатів діяльності із спільного інвестування, які проводяться компанією з управління активами через пайовий фонд, здійснюється компанією з управління активами окремо від обліку операцій та результатів її господарської діяльності та обліку операцій і результатів діяльності інших ІСІ, активи яких перебувають в її управлінні.

II. Особливості бухгалтерського обліку власного капіталу інститутів спільного інвестування

1. Збільшення статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду, яке здійснюється шляхом випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою спільного інвестування, в сумі номінальної вартості зареєстрованих акцій відображається як статутний капітал на підставі відомостей про реєстрацію змін до статуту в органах державної реєстрації. При цьому номінальна вартість зареєстрованих, але не розміщених акцій корпоративного інвестиційного фонду відображається як неоплачений капітал.

2. Пайовий інвестиційний фонд створюється компанією з управління активами. Бухгалтерський облік операцій і результатів діяльності пайового інвестиційного фонду ведеться з дня його створення.

Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду в сумі номінальної вартості зареєстрованих інвестиційних сертифікатів відображається як пайовий капітал на підставі відомостей про отримання свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду. При цьому номінальна вартість зареєстрованих, але не розміщених інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду відображається як неоплачений капітал.

3. Після внесення корпоративного інвестиційного фонду до реєстру ІСІ та реєстрації випуску акцій з метою здійснення спільного інвестування розміщення акцій цього фонду здійснюється за розрахунковою вартістю.

4. Після створення пайового інвестиційного фонду та отримання компанією з управління активами повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність пайового інвестиційного фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ розміщення інвестиційних сертифікатів цього фонду здійснюється за розрахунковою вартістю.

5. При первинному розміщенні акцій корпоративного інвестиційного фонду після набуття права власності на акції сума неоплаченого капіталу зменшується на суму коштів, отриманих в їх оплату від інвесторів, у розмірі номінальної вартості акцій.

При цьому в разі розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду:

1) за ціною вище номінальної вартості отриманий емісійний дохід (сума перевищення ціни розміщення над номінальною вартістю) відображається як емісійний дохід;

2) за ціною нижче номінальної вартості різниця між номінальною вартістю та ціною розміщення акцій фонду відноситься на зменшення емісійного доходу в частині наявного накопиченого залишку. Сума різниці між номінальною вартістю та ціною розміщення цих цінних паперів, непокрита залишком емісійного доходу, відображається як непокриті збитки.

6. При первинному розміщенні інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду після набуття права власності на розміщені інвестиційні сертифікати сума відображеного неоплаченого капіталу зменшується на суму коштів, отриманих в їх оплату від інвесторів, у розмірі номінальної вартості інвестиційних сертифікатів.

При цьому в разі розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду:

1) за ціною вище номінальної вартості отриманий емісійний дохід (сума перевищення ціни розміщення над номінальною вартістю) відображається як емісійний дохід;

2) за ціною нижче номінальної вартості різниця між номінальною вартістю та ціною розміщення інвестиційних сертифікатів фонду відноситься на зменшення емісійного доходу в частині наявного накопиченого залишку. Сума різниці між номінальною вартістю та ціною розміщення цих цінних паперів, непокрита залишком емісійного доходу, відображається як непокриті збитки.

7. Облік викуплених цінних паперів ІСІ здійснюється за ціною викупу, визначеною відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування", та відображається як вилучений капітал.

8. При вторинному розміщенні акцій (інвестиційних сертифікатів) ІСІ здійснюється зменшення розміру вилученого капіталу на суму балансової вартості вторинно розміщених цінних паперів ІСІ.

При цьому в разі вторинного розміщення акцій (інвестиційних сертифікатів):

1) за ціною вище їх балансової вартості (вартості викупу) емісійний дохід (різниця між балансовою вартістю та ціною вторинного розміщення цих цінних паперів) відображається як емісійний дохід;

2) за ціною нижче їх балансової вартості (вартості викупу) різниця між ціною вторинного розміщення та балансовою вартістю цих цінних паперів відображається як емісійний дохід в частині наявного накопиченого залишку. Різниця між ціною вторинного розміщення та балансовою вартістю цих цінних паперів, непокрита залишком емісійного доходу, відображається як непокриті збитки.

III. Особливості бухгалтерського обліку діяльності компанії з управління активами у випадку створення нею пайового інвестиційного фонду

1. Компанія з управління активами складає окрему фінансову звітність за результатами власної діяльності та діяльності зі спільного інвестування кожного із створених нею пайових інвестиційних фондів.

2. Компанія з управління активами відображає результати операцій, пов'язаних з нарахуванням та виплатою дивідендів за інвестиційними сертифікатами створеного нею закритого пайового інвестиційного фонду, на балансі цього фонду.

 

Заступник директора департаменту -
начальник відділу методології
пруденційного та консолідованого
нагляду департаменту систематизації
та аналізу фінансової звітності учасників
ринку цінних паперів та емітентів,
та пруденційного нагляду

Н. Коваленко

(Положення у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1611)

Опрос