Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку отбора кандидатов на учебу в высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, утвержденному приказом МВД Украины от 01 декабря 2010 года N 590, зарегистрированному в Министерстве юстиции Украины 24 декабря 2010 года под N 1340/18635 (с изменениями)

МВД
Приказ от 02.12.2013 № 1180
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.12.2013

м. Київ

N 1180

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2013 р. за N 2154/24686

Про затвердження Змін до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 01 грудня 2010 року N 590, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за N 1340/18635 (із змінами)

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 1 грудня 2010 року N 590

згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 15 січня 2015 року N 29)

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року N 1510, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за N 1855/24387, та з метою приведення нормативно-правових актів МВС України у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 01 грудня 2010 року N 590, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за N 1340/18635 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту кадрового забезпечення МВС України (Дивак М. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Лекаря С. І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал внутрішньої
служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Професійної
спілки атестованих працівників
органів внутрішніх справ України

І. П. Шевченко

Перший заступник Міністра
освіти і науки України

Є. М. Суліма

 

ЗМІНИ
до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України

1. У главі 1:

1) у пункті 1.2 слова та цифри "Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05 листопада 2012 року N 1244, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за N 1902/22214" замінити словами та цифрами "Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року N 1510, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за N 1855/24387";

2) у пункті 1.3 слова "молодшого спеціаліста," виключити;

3) доповнити главу після пункту 1.6 новим пунктом 1.7 такого змісту:

"1.7. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.".

У зв'язку з цим пункти 1.7 - 1.17 вважати відповідно пунктами 1.8 - 1.18;

4) у пункті 1.9 слова "мають право приймати на другий (третій) курс (зі скороченим терміном навчання)" замінити словами "приймають на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)";

5) пункт 1.11 викласти в такій редакції:

"1.11. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", Указами Президента України від 25 березня 1994 року N 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня 1994 року N 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та правилами прийому до ВНЗ МВС.";

6) доповнити пункт 1.18 новим абзацом такого змісту:

"Розподіл випускників ВНЗ МВС на посади нижчі, ніж ті, які вони займали до вступу на навчання, забороняється.".

2. У главі 2:

1) пункт 2.1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"2.1.11. Особи середнього та старшого начальницького складу, які закінчили вищий навчальний заклад МВС України III - IV рівня акредитації, отримали диплом з відзнакою та прослужили в органах внутрішніх справ не менше 1 року після здобуття освіти, віком до 35 років і зараховані до резерву кадрів на посади вищого рівня.";

2) абзац другий пункту 2.3 виключити.

3. У главі 3:

1) пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Відповідальними за відбір кандидатів на навчання є керівники підрозділів головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, які проводили їх вивчення, за правильність оформлення особових справ - керівники підрозділів кадрового забезпечення, а за якість проведення обстеження військово-лікарською комісією (далі - ВЛК) та психофізіологічного обстеження - керівники цих комісій.";

2) доповнити пункт 3.15 новим абзацом такого змісту:

"Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) у даному вищому навчальному закладі.";

3) пункт 3.20 після слова "(спеціальності)" доповнити словами "умовами та вимогами щодо виконання вправ та нормативів з фізичної підготовки,";

4) пункт 3.24 викласти в такій редакції:

"3.24. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року N 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за N 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.".

4. У главі 4:

1) у пункті 4.3 цифри "4.12" замінити цифрами "4.11";

2) у пункті 4.6 слова "зовнішнього незалежного оцінювання" виключити;

3) пункти 4.8, 4.9 викласти в такій редакції:

"4.8. Конкурсний бал вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра на основі базової та повної вищої освіти обчислюється як сума результату фахового випробування та вступного екзамену з іноземної мови.

4.9. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

Результат екзамену при вступі на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та літератури.";

4) пункт 4.11 викласти в такій редакції:

"4.11. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором мають особи:

які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Вибір здійснюється вступником під час подання документів.";

5) пункт 4.12 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4.13 - 4.18 вважати відповідно пунктами 4.12 - 4.17;

6) доповнити пункт 4.14 новим абзацом такого змісту:

"Перескладання вступних випробувань не допускається.".

5. У главі 5:

1) у пункті 5.2 цифри "5.12, 5.13" замінити цифрами "5.12 - 5.14";

2) пункт 5.4 доповнити після абзацу першого абзацом другим такого змісту:

"особам, які мають найкращі інтелектуальні досягнення, - 70 балів;".

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

3) пункт 5.5 після слів "поширюється тільки на" доповнити словами "осіб, які мають найкращі інтелектуальні досягнення за рішенням Експертної ради для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, прийнятим відповідно до Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2013 року N 1236, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 року за N 1596/24128, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2013 року N 467 "Про започаткування у 2013 році Програми Президента України для найталановитіших дітей "Інтелектуальне майбутнє України",";

4) у пункті 5.6 слова "при вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) даного ВНЗ додається" замінити словами "згідно з переліком, визначеним МОН України, нараховується";

5) доповнити пункт 5.7 новим абзацом такого змісту:

"Кількість балів, нарахованих вступникам відповідно до пункту 5.6 глави 5 цього Порядку за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією ВНЗ МВС до початку прийому заяв про участь у конкурсі.";

6) абзац другий пункту 5.10 викласти в такій редакції:

"Зарахування на ці місця відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.";

7) доповнити главу після пункту 5.10 новим пунктом 5.11 такого змісту:

"5.11. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 5.9 глави 5 цього Порядку, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 5.10 глави 5 цього Порядку, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.".

У зв'язку з цим пункти 5.11 - 5.34 вважати відповідно пунктами 5.12 - 5.35;

8) доповнити пункт 5.12 новим абзацом такого змісту:

"Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною цим пунктом.";

9) у пункті 5.13:

в абзаці другому слова "мають право на" замінити словами "рекомендовані до";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

абзац сьомий виключити;

10) пункт 5.15 викласти в такій редакції:

"5.15. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;

наявність права на першочергове зарахування.";

11) пункти 5.21 - 5.24 викласти в такій редакції:

"5.21. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених в Умовах прийому до вищих навчальних закладів України, пункті 5.22 цієї глави та правилах прийому до ВНЗ МВС.

5.22. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня.

5.23. Перший строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 04 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 05 серпня.

Другий строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 07 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 08 серпня.

Третій строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 11 серпня.

5.24. Коригування списку рекомендованих до зарахування та визначення строків для виконання вступниками вимог для зарахування здійснюються відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України.";

12) пункт 5.26 викласти в такій редакції:

"5.26. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5.20 глави 5 цього Порядку.

Особи, які зараховані на навчання, можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням або за інших підстав, передбачених законодавством, про що видається відповідний наказ, копія якого направляється до МВС України, а таким особам повертаються документи, що подавались ними при вступі на навчання.

На звільнене при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір щодо зарахування осіб, у тому числі з іншого напряму підготовки (спеціальності) цього ВНЗ МВС, за умови збігу конкурсних предметів, у разі відсутності претендентів на зарахування з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність).";

13) у пункті 5.29 слова "за формою, встановленою МОНмолодьспорт України" виключити;

14) пункт 5.30 викласти в такій редакції:

"5.30. Накази про зарахування вступників на навчання надсилаються до МВС";

15) у пункті 5.31 цифри та слова "10 календарних днів після закінчення вступних екзаменів" замінити цифрами та словами "15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір";

16) пункт 5.34 після слів "звільнені місця" доповнити словами та цифрами "з урахуванням вимог пункту 5.26 глави 5 цього Порядку".

6. У тексті цього Порядку:

1) слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "МОН";

2) слова "предметні екзаменаційні комісії" замінити словами "екзаменаційні комісії" у відповідних відмінках;

3) слово "абітурієнт" в усіх відмінках та числах замінити словом "вступник" у відповідних відмінках та числах.

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
генерал-лейтенант міліції

М. М. Дивак

Опрос