Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурса среди претендентов на назначение стипендий Кабинета Министров Украины для выдающихся спортсменов, тренеров и деятелей физической культуры и спорта

Министерство молодежи и спорта Украины
Порядок, Приказ от 03.12.2013 № 1176
редакция действует с 23.04.2019

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.12.2013

м. Київ

N 1176

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 грудня 2013 р. за N 2145/24677

Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства молоді та спорту України
від 18 березня 2019 року N 1379

Відповідно до підпункту 42 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року N 390, пункту 4 Положення про стипендію Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2002 року N 80,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту, що додається.

2. Департаменту олімпійського спорту (Уманець Н. Д.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23 січня 2012 року N 49 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2012 року за N 186/20499.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр молоді та спорту України

Р. С. Сафіуллін

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 4 Положення про стипендію Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2002 року N 80, та визначає процедуру проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту (далі - стипендія Кабінету Міністрів України).

2. Для розгляду кандидатур на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України Міністерством молоді та спорту України утворюється комісія.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Мінмолодьспорту України та цим Порядком.

4. Основним завданням комісії є підготовка пропозицій щодо призначення видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту стипендій Кабінету Міністрів України.

II. Організація роботи комісії

1. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Міністра молоді та спорту України з відповідного напряму діяльності.

2. До складу комісії входять голова, заступник голови, відповідальний секретар, члени комісії.

3. За посадами до складу комісії входять 10 представників від Мінмолодьспорту України і 10 представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою).

4. Персональний склад комісії затверджується наказом Мінмолодьспорту України. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідності. Засідання комісії є правочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

5. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх членів шляхом відкритого голосування та оформлюється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у засіданні. У разі рівної кількості голосів голос голови є вирішальним. Член комісії, який не підтримує рішення комісії, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії.

6. До повноважень комісії належать:

1) ознайомлення та аналіз оригіналу пакета документів, що надійшли від місцевих органів виконавчої влади, національних спортивних федерацій та громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для отримання претендентами стипендій Кабінету Міністрів України;

(підпункт 1 пункту 6 розділу II у редакції наказу
Міністерства молоді та спорту України від 18.03.2019 р. N 1379)

2) підготовка пропозиції щодо призначення (позбавлення) відповідних стипендій Кабінету Міністрів України;

3) внесення відповідних пропозицій на затвердження Мінмолодьспорту України.

7. Комісія має право:

1) одержувати від місцевих органів виконавчої влади, національних спортивних федерацій та громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які порушили клопотання про призначення стипендій Кабінету Міністрів України, додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

(підпункт 1 пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства молоді та спорту України від 18.03.2019 р. N 1379)

2) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

III. Порядок подання документів

1. Висунення претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України здійснюють місцеві органи виконавчої влади, національні спортивні федерації та громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості.

(пункт 1 розділу III у редакції наказу Міністерства
молоді та спорту України від 18.03.2019 р. N 1379)

2. Місцеві органи виконавчої влади, національні спортивні федерації та громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості подають до відповідного структурного підрозділу Мінмолодьспорту України:

(абзац перший пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства молоді та спорту України від 18.03.2019 р. N 1379)

лист-подання на призначення стипендії Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури за формою, наведеною у додатку;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України або копію паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій;

(абзац третій пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства молоді та спорту України від 18.03.2019 р. N 1379)

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

3. До розгляду не приймаються документи щодо претендентів, які не відповідають вимогам, викладеним у розділі IV цього Порядку.

4. У разі якщо претенденти на призначення стипендій Кабінету Міністрів України відповідають вимогам, наведеним у розділі IV цього Порядку, документи передають на розгляд комісії Мінмолодьспорту України.

IV. Вимоги до претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України

1. На здобуття стипендії Кабінету Міністрів України можуть бути висунуті спортсмени зі складу збірних команд України та їх тренери, які зайняли 1 - 6 місця на Олімпійських іграх, 1 - 3 місця на Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи серед дорослих з олімпійських номерів програми, а діячі фізичної культури і спорту - за вагомий внесок у розвиток галузі.

2. Призначення стипендії Кабінету Міністрів України здійснюється розпорядженням Кабінету Міністрів України.

3. Стипендія Кабінету Міністрів України призначається строком на один рік.

Стипендія Кабінету Міністрів України виплачується щомісяця незалежно від розміру одержуваної заробітної плати (пенсії). Виплата проводиться за місцем основної роботи (навчання) або за місцем проживання стипендіата.

Після закінчення строку одержання стипендії стипендіат має право на повторне висунення його кандидатури на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України.

V. Порядок подання документів до Кабінету Міністрів України на призначення стипендій та порядок їх виплати

1. Для розгляду та затвердження списку претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України, поданого комісією, у тижневий строк Мінмолодьспортом України готуються клопотання та проект розпорядження Кабінету Міністрів України з цього питання, що подаються в установленому порядку до Кабінету Міністрів України.

2. Після прийняття відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України Мінмолодьспорт України готує наказ, який є підставою для виплати стипендій Кабінету Міністрів України.

 

Директор департаменту
олімпійського спорту

Н. Д. Уманець

 

ЛИСТ-ПОДАННЯ
на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Число, місяць, рік народження ____________________________________________________________

Місце проживання, навчання, роботи _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) ________________________________________________________

Місцевий орган виконавчої влади, національна спортивна федерація, громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості
______________________________________________________________________________________

Фізкультурно-спортивне товариство ______________________________________________________

Освіта (заклад вищої освіти) ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Вид спорту ____________________________________________________________________________

Участь спортсмена в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи:
      на яких іграх став призером ___________________________________________________________
      номер програми, результат ___________________________________________________________

Спортивне звання (Майстер спорту України, Майстер спорту України міжнародного класу (гросмейстер України - для шахів, шашок), Заслужений майстер спорту України, Заслужений тренер України)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Коротка характеристика кандидата на призначення державної стипендії
(участь у змаганнях та особисті досягнення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Президент Федерації
(керівник органу виконавчої влади / голова організації фізкультурно-спортивної спрямованості)

 

(П. І. Б.)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства молоді та спорту України від 18.03.2019 р. N 1379)

____________

Опрос