Идет загрузка документа (176 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке прекращения корпоративного инвестиционного фонда

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 19.11.2013 № 2606
редакция действует с 21.08.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

19.11.2013

м. Київ

N 2606

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2013 р. за N 2133/24665

Про затвердження Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16 грудня 2014 року N 1712
,
 від 6 жовтня 2015 року N 1605
,
від 3 жовтня 2019 року N 581
,
від 25 червня 2020 року N 318

Відповідно до статті 110 Цивільного кодексу України, пункту 3 частини першої та пункту 30 частини другої статті 7, пунктів 13, 22 та 311 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 6 та розділу IV Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", статей 39, 40 та частини четвертої статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2010 року N 1324 "Про затвердження Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду та розрахунків з його акціонерами при ліквідації", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2010 року за N 919/18214;

пункт 10 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 квітня 2011 року N 416 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо статутного капіталу)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 травня 2011 року за N 577/19315;

пункт 4 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року N 1102 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 липня 2013 року за N 1226/23758;

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 травня 2005 року N 249 "Про затвердження Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій корпоративного інвестиційного фонду", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 червня 2005 року за N 675/10955 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2010 року N 1323);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2005 року N 106 "Про затвердження Положення про порядок вилучення корпоративного інвестиційного фонду з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2005 року за N 401/10681 (із змінами).

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

 

Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає процедуру припинення корпоративного інвестиційного фонду (далі - Фонд) та розрахунків з його учасниками при ліквідації, послідовність дій та організаційних заходів, які необхідно здійснити для підготовки та проведення ліквідації Фонду, порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду, порядок виключення відомостей про Фонд з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - Реєстр) у разі його ліквідації.

2. У цьому Положенні наведені терміни вживаються в таких значеннях:

виключення відомостей про Фонд з Реєстру - внесення відповідного запису про припинення Фонду до Реєстру;

ліквідаційна комісія Фонду (далі - ліквідаційна комісія) - колегіальний орган, який створюється під час припинення Фонду шляхом ліквідації та здійснює свою діяльність відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України "Про інститути спільного інвестування" та цього Положення;

ліквідація Фонду - дії, спрямовані на припинення діяльності Фонду, які здійснюються у порядку, передбаченому Законом України "Про інститути спільного інвестування" (далі - Закон), з дотриманням вимог Цивільного кодексу України та цього Положення;

абзац п'ятий пункту 2 розділу І виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581,
у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим)

скасування реєстрації випуску (випусків) акцій - унесення відповідного запису до Реєстру.

3. Фонд припиняється виключно шляхом ліквідації.

Добровільна ліквідація Фонду здійснюється за рішенням загальних зборів учасників Фонду у порядку, передбаченому Законом, з дотриманням вимог Цивільного кодексу України, крім випадків, передбачених пунктом 1 розділу II цього Положення.

4. Фонд ліквідується в обов'язковому порядку з підстав, передбачених частиною другою статті 39 Закону.

5. У разі якщо протягом одного місяця з дня закінчення строку, передбаченого статутом та регламентом строкового Фонду, загальними зборами учасників Фонду не прийнято рішення про його ліквідацію, ліквідація такого Фонду здійснюється за рішенням наглядової ради.

6. Ліквідація Фонду здійснюється на підставі рішення суду, зокрема за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) або іншого уповноваженого державного органу у разі неприйняття загальними зборами учасників Фонду рішення щодо ліквідації Фонду з підстав, передбачених частиною другою статті 39 Закону, а також невиконання наглядовою радою вимог пункту 5 цього розділу.

(пункт 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.06.2020 р. N 318)

7. З моменту прийняття рішення про ліквідацію Фонду розміщення та обіг акцій такого фонду забороняються.

8. З дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду винагорода компанії з управління активами не нараховується.

(розділ І доповнено новим пунктом 8 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318,
у зв'язку з цим пункти 8 - 12 вважати відповідно пунктами 9 - 13)

9. Фонд ліквідується в порядку та у строки, встановлені цим Положенням. Розрахунки з учасниками Фонду, в тому числі депонування коштів на користь учасників Фонду, які не подали заявки на викуп належних їм акцій Фонду або які подали зазначені заявки та не звернулися для отримання розрахунку, мають бути здійснені не пізніше одного календарного року з дати прийняття рішення про його ліквідацію.

(пункт 9 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.10.2015 р. N 1605)

10. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються відповідно до розділу III цього Положення.

11. Фонд вважається таким, що ліквідований як інститут спільного інвестування (далі - ІСІ), з дати виключення відомостей про Фонд з Реєстру.

12. Фонд після виключення відомостей про нього з Реєстру зобов'язаний здійснити всі дії, пов'язані з його ліквідацією як юридичної особи.

13. Документи, що подаються до Комісії згідно з цим Положенням на двох і більше аркушах, повинні бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписами відповідних уповноважених осіб.

(пункт 13 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

13. Пункт 13 розділу І виключено

(розділ І доповнено пунктом 13 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1712
,
пункт 13 розділу І виключено згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

14. Звіти про фінансовий стан, подання яких передбачено цим Положенням, подаються за формою, визначеною законодавством.

(розділ І доповнено пунктом 14 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

15. Довідки про вартість чистих активів Фонду складаються відповідно до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року N 1336, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2013 року за N 1444/23976.

(розділ І доповнено пунктом 15 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

II. Послідовність дій та організаційних заходів щодо підготовки і проведення ліквідації Фонду у разі прийняття рішення про ліквідацію уповноваженим органом Фонду

1. Фонд ліквідується в обов'язковому порядку за рішенням загальних зборів учасників Фонду у випадках, визначених частиною другою статті 39 Закону.

2. Рішення щодо ліквідації Фонду приймається з дотриманням вимог Закону в частині скликання зборів, їх проведення, оформлення тощо:

1) у разі прийняття загальними зборами учасників Фонду рішення щодо ліквідації Фонду таке рішення оформлюється протоколом, який повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний головою та секретарем загальних зборів, скріплений підписом голови наглядової ради Фонду;

(підпункт 1 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

2) рішення одноосібного учасника Фонду щодо ліквідації Фонду оформляється ним письмово (у формі рішення, наказу тощо) та засвідчується нотаріально.

(абзац перший підпункту 2 пункту 2 розділу II із змінами,
 внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

Якщо одноосібним учасником Фонду є фізична особа, її підпис на такому рішенні підлягає нотаріальному засвідченню;

3) у разі прийняття наглядовою радою рішення щодо ліквідації Фонду у випадку, передбаченому Законом та пунктом 5 розділу I цього Положення, таке рішення оформлюється протоколом засідання наглядової ради, який повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний головуючим на засіданні та скріплений підписом голови наглядової ради Фонду;

(підпункт 3 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

4) рішення загальних зборів з питання ліквідації строкового Фонду до закінчення строку, встановленого регламентом, приймається всіма учасниками Фонду.

3. Документи, зазначені в пункті 2 цього розділу, мають містити інформацію щодо прийняття рішень з таких питань:

ліквідації Фонду та причини прийняття такого рішення;

зупинення розміщення та обігу акцій Фонду, крім операцій, пов'язаних із викупом акцій Фонду, та правочинів щодо спадкування акцій та правонаступництва акцій Фонду;

(абзац третій пункту 3 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

затвердження звіту про фінансовий стан та довідки про вартість чистих активів Фонду, складених та розрахованих на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;

(абзац четвертий пункту 3 розділу ІІ у редакції рішень
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.10.2015 р. N 1605
,
від 25.06.2020 р. N 318)

обрання ліквідаційної комісії (з визначенням складу, представників та розподілом повноважень);

затвердження положення про ліквідаційну комісію з урахуванням вимог цього Положення;

розрахунків з учасниками Фонду іншими, ніж кошти, активами Фонду;

затвердження порядку розподілу інших, ніж кошти, активів Фонду між учасниками такого Фонду.

4. До складу ліквідаційної комісії Фонду обов'язково повинні входити представники компанії з управління активами та зберігача активів Фонду (крім випадків, передбачених підпунктами 4 - 6 частини другої статті 39, а також частиною другою статті 68 Закону). При цьому ліквідаційна комісія повинна складатися не менше ніж з трьох осіб.

(абзац перший пункту 4 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.10.2015 р. N 1605)

Зміни у складі ліквідаційної комісії підтверджуються відповідним документом, а саме протоколом загальних зборів, або протоколом засідання наглядової ради, або рішенням одноосібного учасника Фонду щодо цих змін, з обов'язковим дотриманням вимог щодо представників, передбачених абзацом першим цього пункту.

За відсутності учасників Фонду у зв'язку зі здійсненням розрахунків з ними такі зміни підтверджуються протоколом засідання ліквідаційної комісії.

Ліквідаційна комісія здійснює свою діяльність відповідно до вимог законодавства та норм положення про ліквідаційну комісію.

Положення про ліквідаційну комісію Фонду обов'язково має містити:

обов'язки та повноваження ліквідаційної комісії;

повноваження голови та членів ліквідаційної комісії;

(абзац сьомий пункту 4 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.10.2015 р. N 1605)

порядок проведення засідань ліквідаційної комісії та прийняття нею рішень;

джерела фінансування діяльності ліквідаційної комісії;

порядок зміни складу ліквідаційної комісії.

5. Ліквідаційна комісія здійснює такі заходи:

1) у день прийняття рішення про ліквідацію Фонду письмово повідомляє щодо прийнятого рішення про ліквідацію Фонду Комісію, компанію з управління активами Фонду, зберігача активів Фонду/депозитарну(ні) установу(и), в якій(их) відкрито рахунок(и) в цінних паперах для обліку цінних паперів, що входять до складу активів Фонду (за наявності), Центральний депозитарій, аудитора (аудиторську фірму), оцінювача майна Фонду (у разі укладення договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна ІСІ), торговців цінними паперами, які здійснюють розміщення та/або викуп акцій Фонду, а також інформує фондову біржу (у разі якщо акції Фонду перебувають в обігу на цій фондовій біржі).

(абзац перший підпункту 1 пункту 5 розділу II із змінами,
 внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

Зазначене повідомлення засвідчується підписами голови наглядової ради, уповноваженої особи компанії з управління активами, голови ліквідаційної комісії.

(абзац другий підпункту 1 пункту 5 розділу ІІ із
 змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

Центральний депозитарій повідомляється в порядку, встановленому Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Комісії від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616 (із змінами);

(абзац другий підпункту 1 пункту 5 розділу ІІ замінено абзацами другим, третім
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.10.2015 р. N 1605)

До повідомлення Комісії додаються:

(підпункт 1 пункту 5 розділу ІІ доповнено абзацом четвертим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.06.2020 р. N 318)

копія звіту про фінансовий стан Фонду, складеного на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду, затвердженого на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідченого підписом голови ліквідаційної комісії;

(підпункт 1 пункту 5 розділу ІІ доповнено абзацом п'ятим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.06.2020 р. N 318)

копія довідки про вартість чистих активів Фонду, розрахованої на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду, затвердженої на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчена підписом голови ліквідаційної комісії.

(підпункт 1 пункту 5 розділу ІІ доповнено абзацом шостим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.06.2020 р. N 318)

2) з наступного робочого дня з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду починає вживати заходів щодо:

стягнення дебіторської заборгованості Фонду, що ліквідується, та письмово повідомляє кожного з боржників про ліквідацію Фонду в установлені законодавством строки;

забезпечення внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах, анкети керуючого рахунком в цінних паперах, пов'язаних з прийняттям рішення про ліквідацію Фонду, у порядку, встановленому Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616, та внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної(их) установи(ов), у яких відкриті рахунки в цінних паперах, у строки, встановлені відповідним договором;

(підпункт 2 пункту 5 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.06.2020 р. N 318)

3) протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду:

розміщує інформацію щодо ліквідації Фонду, порядку та строку пред'явлення кредиторами вимог до Фонду в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті компанії з управління активами, яка здійснювала управління активами Фонду;

(абзац другий підпункту 3 пункту 5 розділу ІІ
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

розробляє та затверджує порядок проведення розрахунків з учасниками Фонду (далі - Порядок про розрахунки).

Порядок про розрахунки затверджується ліквідаційною комісією відповідно до положення про ліквідаційну комісію, підписується членами ліквідаційної комісії;

(абзац четвертий підпункту 3 пункту 5 розділу ІІ із
 змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

4) задовольняє вимоги кредиторів, передбачених пунктом 2 частини восьмої статті 39 Закону, за рахунок коштів, наявних в активах Фонду на момент прийняття рішення про його ліквідацію;

(пункт 5 розділу ІІ доповнено новим підпунктом 4 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.10.2015 р. N 1605)

5) не пізніше десяти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду надсилає до Комісії протокол (копію протоколу), прошитий, пронумерований, підписаний головою та секретарем загальних зборів, скріплений підписом голови наглядової ради Фонду, що містить рішення щодо ліквідації Фонду (у разі прийняття рішення загальними зборами учасників Фонду); або рішення одноосібного учасника Фонду щодо ліквідації Фонду, оформлене ним письмово (у формі рішення, наказу тощо) та засвідчене нотаріально (якщо одноосібним учасником Фонду є фізична особа, її підпис на такому рішенні підлягає нотаріальному засвідченню); або протокол засідання наглядової ради щодо ліквідації Фонду, який повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний головуючим на засіданні та скріплений підписом голови наглядової ради Фонду (у разі прийняття рішення наглядовою радою згідно з частиною третьою статті 39 Закону);

(пункт 5 розділу ІІ доповнено новим підпунктом 5 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.10.2015 р. N 1605
,
 у зв'язку з цим підпункти 4 - 15
 вважати відповідно підпунктами 6 - 17
,
підпункт 5 пункту 5 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.06.2020 р. N 318)

6) протягом п'яти робочих днів з дати затвердження Порядку про розрахунки повідомляє учасників Фонду про порядок розрахунків з ними у зв'язку з ліквідацією Фонду (далі - Повідомлення про розрахунки) шляхом його:

розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті компанії з управління активами (у разі публічного розміщення акцій Фонду);

(абзац другий підпункту 6 пункту 5 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

надсилання (надання) кожному учаснику Фонду персонально у спосіб, передбачений статутом Фонду, на підставі отриманого від Центрального депозитарію переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах (у разі приватного розміщення акцій Фонду). Якщо кількість учасників такого Фонду становить більше ста осіб, Повідомлення про розрахунки також розміщується компанією з управління активами на власному веб-сайті в закритій його частині з наданням доступу до неї кожному з цих учасників Фонду.

Повідомлення про розрахунки має містити:

(абзац четвертий підпункту 6 пункту 5 розділу ІІ із змінами,
 внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

повне найменування Фонду;

дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду та причину прийняття такого рішення;

порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок про викуп належних їм на праві власності акцій Фонду, форму таких заявок;

порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду;

строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були останніми отримані;

місцезнаходження, контактні телефони ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду.

Повідомлення про розрахунки має містити інформацію щодо умов зміни строків, зазначених у ньому, та порядку повідомлення про такі зміни учасників Фонду.

(абзац одинадцятий підпункту 6 пункту 5 розділу ІІ у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.10.2015 р. N 1605)

Повідомлення про розрахунки повинне містити інформацію про можливість (неможливість) здійснення конвертації акцій Фонду в цінні папери іншого ІСІ відповідно до вимог Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 01 жовтня 2013 року N 2073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2013 року за N 1796/24328.

У разі прийняття рішення про розрахунки з учасниками Фонду іншими, ніж кошти, активами Фонду Повідомлення про розрахунки додатково має містити:

інформацію про те, що кожен з учасників Фонду отримає рівну частку вартості чистих активів Фонду, що припадає на одну акцію в обігу станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду;

інформацію про те, що розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду між його учасниками здійснюється пропорційно кількості акцій, що їм належать;

інформацію про місце, дату та час укладення договору про розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду, що укладається між ліквідаційною комісією та всіма учасниками Фонду, складеному на підставі порядку, затвердженого загальними зборами учасників Фонду;

застереження про те, що договір про розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду повинен бути підписаний всіма учасниками Фонду. У разі якщо такий договір не буде підписаний хоча б одним з учасників Фонду, розрахунки за акціями Фонду здійснюватимуться виключно коштами;

застереження щодо заборони перерозподілу інших, ніж кошти, активів Фонду після укладення договору про розподіл таких активів Фонду;

застереження про те, що у разі здійснення розрахунків з учасниками Фонду за належними їм акціями іншими, ніж кошти, активами Фонду витрати, пов'язані з переходом прав власності на активи, здійснюються за рахунок набувачів таких активів;

інформацію щодо можливості здійснення розрахунків з учасниками Фонду без реалізації (розподілу) / погашення протягом строку ліквідації Фонду цінних паперів, що входять до складу активів Фонду, та обліковуються за нульовою вартістю та щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію / проспектом цінних паперів та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебування емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду (в разі їх наявності в активах Фонду), - за умови письмової згоди всіх учасників Фонду щодо здійснення таких розрахунків;

(підпункт 6 пункту 5 розділу ІІ доповнено абзацом
 двадцятим згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

інформацію про місце, дату та час оформлення документа, що містить письмову згоду всіх учасників Фонду щодо здійснення таких розрахунків;

(підпункт 6 пункту 5 розділу ІІ доповнено абзацом
 двадцять першим згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

7) приймає та опрацьовує заявки на отримання розрахунків від учасників Фонду, забезпечує реалізацію активів Фонду або проведення розрахунків з учасниками Фонду іншими, ніж кошти, активами та здійснює оплату витрат за зобов'язаннями Фонду, що виникли в процесі його ліквідації.

У разі якщо до складу активів Фонду входять цінні папери, щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження (крім обмежень, встановлених на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду), ліквідаційна комісія може звернутися з клопотанням до Комісії для розгляду питання реалізації таких активів або проведення розрахунків з учасниками Фонду іншими, ніж кошти, активами.

Цінні папери, що знаходяться в активах Фонду та перебувають у лістингу, реалізуються виключно на фондовій біржі під час торговельної сесії;

(підпункт 7 пункту 5 розділу ІІ у редакції рішень Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605
,
від 25.06.2020 р. N 318)

8) підпункт 8 пункту 5 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605)

9) підпункт 9 пункту 5 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605
,
 у зв'язку з цим підпункти 10 - 17
 вважати відповідно підпунктами 8 - 15
)

8) складає звіт про фінансовий стан та довідку про вартість чистих активів Фонду станом на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду з урахуванням витрат ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду;

(підпункт 8 пункту 5 розділу ІІ у редакції рішень Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605
,
від 25.06.2020 р. N 318)

9) ініціює скликання засідання наглядової ради для затвердження звіту про фінансовий стан та довідки про вартість чистих активів Фонду, складеної станом на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду;

(підпункт 9 пункту 5 розділу ІІ у редакції рішень Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605
,
від 25.06.2020 р. N 318)

10) здійснює розрахунки з учасниками Фонду.

У разі якщо після закінчення строку прийому заявок від учасників Фонду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп належних їм акцій Фонду, а також не всі учасники, які подали заявки на викуп належних їм акцій Фонду, у строки, зазначені у Повідомленні про розрахунки, звернулися для отримання розрахунку, забезпечує депонування коштів на користь цих учасників;

(абзац другий підпункту 10 пункту 5 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.10.2015 р. N 1605)

11) складає звіт про фінансовий стан Фонду станом на наступний робочий день після завершення розрахунків з учасниками Фонду та депонування коштів (у разі його здійснення);

(підпункт 11 пункту 5 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

12) складає звіт про результати ліквідації Фонду (додаток 1) та в довільній формі інформаційну довідку, підписану головою та членами ліквідаційної комісії, із зазначенням дати її підписання, щодо причин зменшення загальної вартості чистих активів Фонду понад 10 відсотків (за період від дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду до дати початку розрахунків з його учасниками) (далі - інформаційна довідка).

(абзац перший підпункту 12 пункту 5 розділу ІІ
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

Інформаційна довідка повинна містити аналіз причин зменшення загальної вартості чистих активів Фонду понад 10 відсотків з урахуванням в тому числі даних про витрати, пов'язані із задоволенням вимог згідно з пунктом 2 частини восьмої статті 39 та пунктами 1 - 3 частини першої статті 40 Закону, стосовно реалізації активів Фонду (окремо за кожним активом, який спричинив зменшення вартості чистих активів) та витрати, пов'язані з оплатою послуг, що виникли в процесі ліквідації цього Фонду;

(підпункт 12 пункту 5 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605)

13) протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати складання звіту про результати ліквідації Фонду подає до Комісії документи для скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду відповідно до пункту 2 розділу IV Положення;

(підпункт 13 пункту 5 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

14) після зняття в системі депозитарного обліку щодо цінних паперів, які входять до складу активів Фонду, обмежень, які було встановлено на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію / проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду), ліквідаційна комісія забезпечує здійснення заходів щодо продажу таких цінних паперів з подальшим депонуванням коштів на користь осіб, що були учасниками Фонду станом на дату прийняття рішення про його ліквідацію;

(пункт 5 розділу ІІ доповнено новим пунктом 14 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318,
у зв'язку з цим підпункти 14, 15 вважати відповідно підпунктами 15, 16)

15) подає до Комісії документи для виключення відомостей про Фонд з Реєстру відповідно до розділу V цього Положення протягом п'ятнадцяти робочих днів:

з дати винесення уповноваженою особою Комісії розпорядження про скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду (далі - Розпорядження про скасування) (додаток 2) у разі відсутності після скасування реєстрації випуску акцій Фонду в активах Фонду цінних паперів, щодо яких в системі депозитарного обліку не знято відповідні обмеження;

з дати закриття в депозитарній(их) установі(ах) (рахунку(ів) в цінних паперах Фонду, які були відкриті компанією з управління активами з метою обслуговування активів Фонду в цінних паперах (у разі наявності в активах Фонду після скасування реєстрації випуску акцій Фонду цінних паперів, щодо яких в системі депозитарного обліку не знято відповідні обмеження);

(підпункт 15 пункту 5 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

16) після виключення відомостей про Фонд з Реєстру забезпечує подання документів, необхідних для проведення державної реєстрації припинення Фонду.

6. Пункт 6 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605
,
у зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 6
)

6. З метою ліквідації Фонду Комісія здійснює такі заходи:

1) скасовує реєстрацію випуску (випусків) акцій, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулює свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду на підставі документів, а також у порядку та в строки, установлені розділом IV цього Положення;

2) скасовує реєстрацію регламенту Фонду, анулює свідоцтво про внесення відомостей про Фонд до Реєстру та виключає відомості про Фонд з Реєстру на підставі документів, а також у порядку та в строки, установлені розділом V цього Положення.

III. Здійснення розрахунків з учасниками при ліквідації Фонду

1. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються коштами або іншими, ніж кошти, активами Фонду у порядку, передбаченому цим розділом.

2. Розрахунки з учасниками Фонду розпочинаються з дати, визначеної ліквідаційною комісією, зазначеної у Повідомленні про розрахунки.

У разі якщо строк прийняття заявок на викуп акцій Фонду скорочено за рішенням ліквідаційної комісії, ліквідаційна комісія повідомляє учасників про зміну строку розрахунків.

У випадку зміни дати початку розрахунків з учасниками Фонду ліквідаційна комісія не пізніше трьох робочих днів до дати початку таких розрахунків з учасниками Фонду зобов'язана повідомити їх з урахуванням вимог абзаців другого або третього підпункту 6 пункту 5 розділу II цього Положення.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю акції Фонду.

Розрахункова вартість однієї акції Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість акцій Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію.

(пункт 2 розділу ІІІ у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605)

3. Розрахунки з учасниками Фонду в процесі ліквідації Фонду можуть здійснюватися іншими, ніж кошти, активами Фонду за умови дотримання вимог частини дев'ятої статті 39 та частин третьої та четвертої статті 40 Закону.

4. Розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду оформлюється відповідним договором, що укладається між ліквідаційною комісією та всіма учасниками Фонду (далі - Договір).

Ліквідаційна комісія забезпечує укладення Договору та підписання його всіма учасниками Фонду із зазначенням у ньому найменування емітентів, кількості, ціни, загальної вартості цінних паперів, коштів, майнових та немайнових прав, іншого майна, належного кожному учаснику Фонду.

Перерозподіл інших, ніж кошти, активів Фонду під час розрахунку іншими, ніж кошти, активами після укладення Договору забороняється.

У разі розподілу інших, ніж кошти, активів Фонду реалізація таких активів не здійснюється.

5. У разі здійснення розрахунків з учасником Фонду за належними йому на праві власності акціями іншими, ніж кошти, активами Фонду витрати, пов'язані з переходом прав власності на активи, здійснюються за рахунок набувачів таких активів.

У такому разі ліквідаційна комісія протягом строку, передбаченого пунктом 9 розділу I цього Положення, повинна здійснити всі заходи, передбачені законодавством, для забезпечення переходу прав власності на активи до учасників Фонду.

(абзац другий пункту 5 розділу III у редакції рішення Національна
 комісія з цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

6. Після реалізації активів Фонду ліквідаційною комісією кошти, отримані від реалізації, розподіляються у черговості, встановленій частиною першою статті 40 Закону.

7. Розподіл активів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги.

8. У разі якщо акції Фонду розміщувались як шляхом приватного, так і публічного розміщення, розрахунки з учасниками такого Фонду здійснюються виключно коштами.

9. Здійснення розрахунку з учасниками венчурного Фонду іншими, ніж кошти, активами Фонду забороняється, якщо до складу активів такого Фонду залучені права вимоги за кредитними договорами.

IV. Порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду у разі припинення Фонду

1. Для скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду у разі ліквідації Фонду ліквідаційна комісія подає до Комісії такі документи:

1) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду, підписану головою ліквідаційної комісії (додаток 3);

(підпункт 1 пункту 1 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.10.2019 р. N 581)

2) підпункт 2 пункту 1 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605)

3) підпункт 3 пункту 1 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605
,
 у зв'язку з цим підпункти 4 - 15
 вважати відповідно підпунктами 2 - 13
)

2) підпункт 2 пункту 1 розділу IV виключено

(підпункт 2 пункту 1 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581,
у зв'язку з цим підпункти 3 - 11 вважати відповідно підпунктами 2 - 10)

2) довідку, яка свідчить про персональне повідомлення учасників щодо порядку розрахунків з учасниками, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (у разі приватного розміщення акцій Фонду);

(підпункт 2 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.10.2019 р. N 581)

3) оригінал (дублікат) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду;

(підпункт 3 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та
 фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

4) оригінал(и) (дублікат(и)) проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду, змін до нього (них) або оригінал інформації про випуск (випуски) акцій та змін до неї (у разі її реєстрації);

(підпункт 4 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та
 фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

5) довідку, складену в довільній формі, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії, яка містить інформацію щодо втрати оригіналів, зазначених у підпунктах 3, 4 цього пункту (в разі їх втрати), із зазначенням посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщено таку інформацію;

(пункт 1 розділу IV доповнено підпунктом 5 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

6) копію(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) згоду всіх учасників Фонду на здійснення розрахунків з такими учасниками до реалізації (розподілу) цінних паперів / погашення боргових цінних паперів, що входять до складу активів Фонду, та обліковуються за нульовою вартістю та щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію / проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду (за наявності таких цінних паперів в активах Фонду);

(пункт 1 розділу IV доповнено підпунктом 6 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318,
у зв'язку з цим підпункти 5 - 10 вважати відповідно підпунктами 7 - 12)

7) копію звіту про фінансовий стан Фонду, складеного на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду, затвердженого на дату здійснення розрахунків з учасниками Фонду засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії;

(підпункт 7 пункту 1 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

8) копію довідки про вартість чистих активів Фонду, складеної на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду, затвердженої на дату здійснення розрахунків з учасниками Фонду, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії Фонду;

(підпункт 8 пункту 1 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

8) підпункт 8 пункту 1 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605)

9) підпункт 9 пункту 1 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605
,
 у зв'язку з цим підпункти 10 - 13
 вважати відповідно підпунктами 8 - 11
)

9) звіт про результати ліквідації Фонду, підписаний усіма членами ліквідаційної комісії (додаток 1) з доданням інформаційної довідки, передбаченої підпунктом 12 пункту 5 розділу II цього Положення;

(підпункт 9 пункту 1 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

10) документи, що підтверджують депонування коштів на користь власників акцій Фонду (у разі його здійснення);

(підпункт 10 пункту 1 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605)

11) копію Договору, укладеного між ліквідаційною комісією та всіма учасниками Фонду, засвідчену підписом голови наглядової ради. Подається в разі здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду;

(підпункт 11 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.10.2019 р. N 581)

12) копію протоколу загальних зборів учасників Фонду, або протоколу засідання наглядової ради, або рішення одноосібного учасника Фонду щодо змін у складі ліквідаційної комісії (за наявності таких змін), або копію протоколу засідання ліквідаційної комісії (у разі відсутності учасників Фонду);

Абзац другий підпункту 12 пункту 1 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605)

13) довідку про стан рахунку в цінних паперах Фонду в Центральному депозитарії станом на дату складання звіту про результати ліквідації Фонду, видану Центральним депозитарієм;

(пункт 1 розділу IV доповнено підпунктом 13 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та
 фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

14) довідку банку, в якому відкрито поточний рахунок Фонду, про залишок коштів на рахунку станом на дату складання звіту про результати ліквідації Фонду;

(пункт 1 розділу IV доповнено підпунктом 14 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та
 фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

15) довідку про склад та розмір витрат ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду, складену в довільній формі, станом на дату складання звіту про результати ліквідації Фонду.

(пункт 1 розділу IV доповнено підпунктом 15 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та
 фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

2. Пункт 2 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

3. Пункт 3 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318,
у зв'язку з цим пункти 4 - 10 вважати відповідно пунктами 2 - 8)

2. Розгляд заяви та всіх необхідних документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, що надані для скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій здійснюються Комісією протягом тридцяти календарних днів з дати надходження заяви та документів до Комісії.

(абзац перший пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та
 фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

У разі відповідності поданих документів вимогам законодавства уповноважена особа Комісії виносить Розпорядження про скасування та у письмовій формі повідомляє заявника про винесення такого розпорядження. При цьому Розпорядження про скасування передається особисто уповноваженій особі, представнику Фонду, про що робиться відповідний запис.

(абзац другий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.10.2015 р. N 1605)

3. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати винесення Розпорядження про скасування:

направляє Центральному депозитарію електронну копію Розпорядження про скасування відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів;

(абзац другий пункту 3 розділу IV у редакції рішень Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605
,
від 25.06.2020 р. N 318)

розміщує Розпорядження про скасування в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.

(абзац третій пункту 3 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

абзац четвертий пункту 3 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

4. Уповноважена особа Комісії відмовляє у скасуванні реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та в анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій у разі наявності підстав для відмови у скасуванні реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та в анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій, якими є:

1) невідповідність поданих документів вимогам законодавства з питань діяльності ІСІ;

2) невідповідність інформації, що міститься в поданих документах, вимогам законодавства;

3) надання недостовірної інформації у документах.

5. У разі наявності підстав для відмови у скасуванні реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та в анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду уповноважена особа Комісії у письмовій формі відмовляє заявнику із зазначенням підстав для відмови. При цьому ліквідаційна комісія зобов'язана усунути зазначені у відмові порушення та подати до Комісії пакет документів відповідно до вимог цього розділу.

(пункт 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.06.2020 р. N 318)

6. У разі відмови у скасуванні реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та в анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду усі подані документи залишаються в Комісії.

Уповноважена особа Комісії повертає оригінали документів, а саме оригінал(и) (дублікат(и)) проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та оригінал(и) (дублікат(и)) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду, на підставі письмового клопотання заявника. Факт повернення оригіналів документів засвідчується відповідною відміткою заявника (його представника) на заяві про повернення оригіналів документів.

7. Заява про скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду залишається без розгляду, якщо документи оформлені з порушенням вимог цього Положення.

У цьому випадку документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка заявника (його представника) на копії такої заяви.

Про залишення заяви без розгляду уповноважена особа Комісії повідомляє заявника в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду. При цьому ліквідаційна комісія протягом тридцяти календарних днів зобов'язана усунути порушення, зазначені у листі про залишення заяви без розгляду, та повторно подати до Комісії пакет документів відповідно до вимог цього розділу.

8. За письмовою заявою заявника строк розгляду документів може бути продовжено не більше ніж на тридцять календарних днів з дати подання такої заяви.

За письмовим зверненням заявника Комісія може повернути всі подані документи на доопрацювання.

(пункт 8 розділу IV доповнено абзацом другим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

V. Порядок виключення відомостей про Фонд з Реєстру

1. Для виключення відомостей про Фонд з Реєстру ліквідаційна комісія подає до Комісії такі документи:

1) заяву про виключення відомостей про Фонд з Реєстру, підписану головою ліквідаційної комісії Фонду (додаток 4);

(підпункт 1 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.10.2019 р. N 581)

2) оригінал (дублікат) свідоцтва про включення відомостей про Фонд до Реєстру;

(підпункт 2 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

3) оригінал(и) (дублікат(и)) тексту регламенту Фонду та змін до нього;

(підпункт 3 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

4) довідку, складену в довільній формі, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії, яка містить інформацію щодо втрати оригіналів, зазначених у підпунктах 2, 3 цього пункту (в разі їх втрати), із зазначенням посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщено таку інформацію;

(пункт 1 розділу V доповнено новим підпунктом 4
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318,
у зв'язку з цим підпункт 4 вважати відповідно підпунктом 5)

5) засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії копії документів банку(ів), що підтверджують закриття рахунків, які були відкриті компанією з управління активами з метою обслуговування коштів Фонду;

(підпункт 5 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.10.2019 р. N 581
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

6) засвідчена(і) підписом голови ліквідаційної комісії Фонду копія(ї) документу(ів) депозитарної(их) установи(в), що підтверджує(ють) закриття рахунку(ів) в цінних паперах, які були відкриті компанією з управління активами з метою обслуговування активів Фонду в цінних паперах;

(пункт 1 розділу V доповнено підпунктом 6 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

7) документи, що підтверджують депонування, на користь осіб, що були учасниками Фонду станом на дату прийняття рішення про його ліквідацію, коштів, отриманих від реалізації цінних паперів, прав за цінними паперами, що залишились в активах Фонду після скасування реєстрації випуску акцій Фонду (в разі наявності таких активів та здійснення розрахунків з учасниками Фонду коштами).

(пункт 1 розділу V доповнено підпунктом 7 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

2. Розгляд заяви та документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, що надані для виключення відомостей про Фонд з Реєстру, та повідомлення заявника про результати розгляду здійснюються Комісією протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви та документів до Комісії.

У разі відповідності поданих документів вимогам цього розділу уповноважена особа Комісії виносить розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру (додаток 5) та у письмовій формі повідомляє заявника щодо винесення такого розпорядження. При цьому розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру передається особисто уповноваженій особі, представнику Фонду, про що робиться відповідний запис.

3. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати винесення розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів інформацію щодо виключення відомостей про Фонд з Реєстру.

(пункт 3 розділу V у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

4. Комісія відмовляє у виключенні відомостей про Фонд з Реєстру у разі наявності підстав для такої відмови, якими є:

1) невідповідність поданих документів вимогам, передбаченим пунктом 1 цього розділу;

2) невідповідність інформації, що міститься в поданих документах, вимогам, передбаченим пунктом 1 цього розділу;

3) надання недостовірної інформації в документах.

У разі наявності підстав для відмови у виключенні відомостей про Фонд з Реєстру уповноважена особа Комісії у письмовій формі відмовляє заявнику із зазначенням підстав для відмови. При цьому ліквідаційна комісія протягом тридцяти календарних днів зобов'язана усунути зазначені у відмові порушення та подати до Комісії пакет документів відповідно до вимог цього розділу.

У разі відмови у виключенні відомостей про Фонд з Реєстру усі подані документи залишаються в Комісії.

Уповноважена особа Комісії повертає оригінали документів, а саме оригінали (дублікати) регламенту (змін до нього) та свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Реєстру, на підставі письмового клопотання заявника. Факт повернення оригіналів (дублікатів) документів засвідчується відповідною відміткою заявника (його представника) на заяві про повернення оригіналів (дублікатів) документів.

5. Заява про виключення відомостей про Фонд з Реєстру залишається без розгляду, якщо документи оформлені з порушенням вимог цього розділу.

У цьому випадку документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка заявника (його представника) на копії такої заяви.

Про залишення заяви без розгляду уповноважена особа Комісії повідомляє заявника в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду. При цьому ліквідаційна комісія зобов'язана усунути порушення, зазначені у листі про залишення заяви без розгляду, та повторно подати протягом тридцяти календарних днів до Комісії пакет документів відповідно до вимог цього розділу.

6. За письмовою заявою заявника строк розгляду документів може бути продовжений не більше ніж на п'ятнадцять робочих днів з дати подання такої заяви.

 

Директор департаменту
спільного інвестування та
регулювання діяльності
інституційних інвесторів

О. М. Симоненко

 

Звіт про результати ліквідації Фонду

__________________________________________________________
(повне найменування Фонду, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за Реєстром)

1. Інформація про реалізацію активів Фонду:

1) реалізація активів Фонду - цінних паперів

2) реалізація активів Фонду - нерухомості

3) реалізація іншого виду активів Фонду

N
з/п

Найменування іншого виду активу (окремо за кожним)

Вартість іншого виду активу станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн

Вартість іншого виду активу за результатами продажу, грн

Дата реалізації іншого виду активу

Код за ЄДРПОУ та найменування - для юридичної особи - набувача / дата й номер договору купівлі-продажу іншого виду активу - для фізичної особи - набувача

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

2. Інформація про цінні папери, щодо яких встановлені обмеження в системі депозитарного обліку ***

3. Інформація про наявність грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунках

N
з/п

Вид рахунку

Сума грошових коштів станом на дату складання Звіту

Назва валюти****

Найменування банку

Код за ЄДРПОУ банку

Код банку

Дохід за депозитним рахунком (%)

Сума грошових коштів на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн

Сума грошових коштів на дату початку розрахунків з учасниками Фонду, грн

у гривнях

в іноземній валюті

вклади у гривнях

вклади в іноземній валюті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

4. Дата початку/закінчення розрахунків з учасниками Фонду ______________/_____________.
                                                                                                                                                          (дд.мм.рр)/(дд.мм.рр)

5. Вартість акції Фонду станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду ___________ грн.

6. Вартість акції Фонду станом на дату початку розрахунків з учасниками Фонду ___________ грн.

7. Кількість акцій, щодо яких подано заявки на здійснення розрахунків коштами, _________________ шт.

8. Загальна сума коштів, що були виплачені за пред'явленими до викупу акціями Фонду, __________________________ грн.

9. Кількість акцій, щодо яких подано заявки на здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами (за кожним видом активів), ________ шт.

10. Кількість акцій Фонду, щодо яких здійснено розрахунки активами, ___________ шт. на суму _________ грн (зазначаються кількість акцій Фонду, належних кожному учаснику Фонду, та сукупність активів Фонду, якими було здійснено розрахунки; за кожним видом активів Фонду вказуються його вартість, емітент та його код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, місцезнаходження для об'єктів нерухомості).

11. Кількість акцій, щодо яких здійснено депонування коштів, __ шт.

12. Сума задепонованих коштів, що не були сплачені учасникам у зв'язку з непред'явленням ними до викупу належних їм акцій Фонду та (або) у зв'язку з тим, що учасники не звернулися для отримання розрахунку, _______________ грн.

13. Відомості про місце депонування коштів ____________________.

Голова ліквідаційної
комісії Фонду

 
____________
(підпис)

 
_________________
(прізвище, ініціали)

Члени ліквідаційної
комісії Фонду:

 
____________
(підписи)

 
_________________
(прізвища, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Заповнюється відповідно до довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

** Зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

*** Заповнюється стосовно цінних паперів, щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду.

**** Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

(додаток 1 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___- СІ

м. Київ

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа, _________________________, відповідно до пунктів __ розділу __ Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листопада 2013 року N 2606, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___________ за N __________, та наданих документів _______________________________, місцезнаходження ___________________________,
                                     (повне найменування заявника)
код за ЄДРПОУ ______________, на скасування реєстрації випуску акцій у зв'язку з ліквідацією

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску (випусків) акцій
_____________________________________________________________________________________
                   (повне найменування корпоративного інвестиційного фонду, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за Єдиним
_____________________________________________________________________________________
державним реєстром інститутів спільного інвестування)
на загальну суму1 __________________________ грн, у кількості _______________ штук, номіналом ___________ грн.
2. Скасувати реєстрацію проспекту (проспектів) емісії акцій
_____________________________________________________________________________________
                    (повне найменування корпоративного інвестиційного фонду, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за Єдиним
_____________________________________________________________________________________
державним реєстром інститутів спільного інвестування)

що зареєстрований(і) "___" ________ 20__ року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).
3. Анулювати свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію випуску (випусків) акцій
_____________________________________________________________________________________,
                                                (повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)
від "___" ____________ 20__ року N ___, що видане(і) Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).
4. Анулювати інформацію про випуск акцій, зареєстровану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку _______________.
                                                        (дата)

_____________________________________
(посада уповноваженої особи Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку)

_________________
(підпис)

___________________________
(П. І. Б.)

____________
1 Інформація про загальну суму випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, кількість акцій корпоративного інвестиційного фонду, номінал акцій корпоративного інвестиційного фонду вказуються за кожним випуском акцій корпоративного інвестиційного фонду окремо.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

 

ЗАЯВА
ПРО СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ВИПУСКУ (ВИПУСКІВ) АКЦІЙ ФОНДУ, ПРОСПЕКТУ (ПРОСПЕКТІВ) ЕМІСІЇ АКЦІЙ ФОНДУ ТА АНУЛЮВАННЯ СВІДОЦТВА (СВІДОЦТВ) ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ВИПУСКУ (ВИПУСКІВ) АКЦІЙ ФОНДУ

Повне найменування компанії з управління активами Фонду

 

Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами Фонду

 

Місцезнаходження компанії з управління активами Фонду

 

Телефон, факс, електронна адреса компанії з управління активами Фонду

 

Найменування, вид та тип Фонду

 

Реєстраційний код за Реєстром Фонду

 

Код за ЄДРПОУ Фонду

 

Місцезнаходження Фонду

 

Телефон, факс, електронна адреса Фонду

 

Строк діяльності Фонду (для строкових Фондів)

 

Причина скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду

 

Дані про випуск (випуски) акцій, реєстрація яких скасовується (за кожним випуском окремо):

 

дата та номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

 

загальна номінальна сума випуску (грн)

 

кількість акцій (шт.)

 

номінальна вартість акцій (грн)

 

тип акцій (за типами), а саме:

 

кількість іменних акцій (шт.)

 

загальна сума іменних акцій (грн)

 

Форма випуску, існування акцій

 

Голова ліквідаційної комісії Фонду

__________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 3 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

 

Заява про виключення відомостей про Фонд з Реєстру

Голова ліквідаційної комісії Фонду

__________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 4 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___-ІС

м. Київ

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа, __________________________________________, відповідно до пунктів __ розділу __ Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листопада 2013 року N 2606, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року за N 2133/24665 (із змінами), та наданих документів _____________________________________________,
                                                                                                                                         (повне найменування заявника)
місцезнаходження __________________, код за ЄДРПОУ _____________, реєстраційний код за Реєстром _______________, на виключення відомостей про корпоративний інвестиційний фонд з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування у зв'язку з ліквідацією

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію регламенту ______________________________________________________,
                                                                                                   (повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)
зареєстрованого "___" ____________ 20__ року.

2. Анулювати свідоцтво про внесення відомостей про _______________________________________
                                                                                                                                     (повне найменування корпоративного фонду)
до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування від ____________ року N _____, що видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

_______________________________
(посада уповноваженої особи Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку)

____________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

(додаток 5 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1605
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

____________

Опрос