Идет загрузка документа (188 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке прекращения паевого инвестиционного фонда

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 19.11.2013 № 2605
редакция действует с 29.01.2021

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

19.11.2013

м. Київ

N 2605

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2013 р. за N 2128/24660

Про затвердження Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16 грудня 2014 року N 1712
,
 від 6 жовтня 2015 року N 1604
,
від 3 жовтня 2019 року N 581
,
від 25 червня 2020 року N 318
,
від 24 грудня 2020 року N 834

Відповідно до пункту 3 частини першої та пункту 30 частини другої статті 7, пунктів 13 та 23 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 46, 47 та частини шостої статті 55 Закону України "Про інститути спільного інвестування" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2005 року N 107 "Про затвердження Положення про порядок вилучення пайового інвестиційного фонду з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2005 року за N 402/10682 (із змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 квітня 2005 року N 158 "Про затвердження Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2005 року за N 462/10742 (із змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 жовтня 2010 року N 1516 "Про затвердження Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду та розрахунків з його учасниками при ліквідації", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2010 року за N 1150/18445 (із змінами).

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає процедуру ліквідації пайового інвестиційного фонду (далі - Фонд) та розрахунків з його учасниками при ліквідації, послідовність дій та організаційних заходів, які необхідно здійснити для підготовки та проведення ліквідації Фонду, порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду у разі припинення Фонду або визнання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) випуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся, а також порядок виключення відомостей про Фонд з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - Реєстр).

2. У цьому Положенні наведені терміни вживаються в таких значеннях:

виключення відомостей про Фонд з Реєстру - внесення відповідного запису про припинення Фонду до Реєстру;

ліквідаційна комісія Фонду (далі - ліквідаційна комісія) - колегіальний орган, який створюється під час ліквідації Фонду та здійснює свою діяльність відповідно до вимог Закону України "Про інститути спільного інвестування" (далі - Закон), цього Положення та положення про ліквідаційну комісію;

ліквідація Фонду - дії, спрямовані на припинення діяльності Фонду, які здійснюються у порядку, передбаченому Законом, з дотриманням вимог цього Положення;

абзац п'ятий пункту 2 розділу І виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів - унесення відповідного запису до Реєстру.

3. Фонд припиняється виключно шляхом ліквідації.

4. З моменту прийняття рішення про ліквідацію Фонду розміщення та обіг інвестиційних сертифікатів забороняються.

5. Рішення про ліквідацію Фонду приймає уповноважений орган компанії з управління активами (далі - КУА).

6. З дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду винагорода КУА не нараховується.

7. Фонд ліквідується в порядку та у строки, встановлені цим Положенням.

Розрахунки з учасниками Фонду, в тому числі депонування коштів на користь учасників Фонду, які не подали заявки на викуп належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду або які подали зазначені заявки та не звернулися для отримання розрахунку, мають бути здійснені не пізніше одного календарного року з дати прийняття рішення про його ліквідацію (крім випадку, передбаченого пунктом 8 розділу III цього Положення).

(пункт 6 розділу І замінено новими пунктами 6, 7 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.10.2015 р. N 1604
,
 у зв'язку з цим пункти 7 - 10
 вважати відповідно пунктами 8 - 11
)

8. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються відповідно до розділу III цього Положення.

9. Фонд вважається таким, що ліквідований, після виключення відомостей про нього з Реєстру.

10. Документи на двох і більше аркушах, які подаються до Комісії згідно з цим Положенням, повинні бути прошиті та пронумеровані та засвідчені підписами відповідних уповноважених осіб.

(пункт 10 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.10.2019 р. N 581)

11. Пункт 11 розділу І виключено

(розділ І доповнено пунктом 11 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1712
,
пункт 11 розділу І виключено згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

11. Звіти про фінансовий стан, подання яких передбачено цим Положенням, подаються за формою, визначеною законодавством.

(розділ I доповнено пунктом 11 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

12. Довідки про вартість чистих активів Фонду складаються відповідно до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року N 1336, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2013 року за N 1444/23976.

(розділ I доповнено пунктом 12 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

II. Послідовність дій та організаційних заходів щодо підготовки та проведення ліквідації Фонду у разі прийняття рішення щодо його припинення уповноваженим органом КУА

1. З метою ліквідації Фонду здійснюються заходи відповідно до вимог цього Положення.

2. Уповноважений орган КУА Фонду приймає рішення про його ліквідацію у випадках, визначених частинами другою та четвертою статті 46 та частиною шостою статті 55 Закону.

Засідання уповноваженого органу КУА щодо прийняття рішення про ліквідацію Фонду повинно бути скликане:

у випадку, передбаченому частиною шостою статті 55 Закону, не пізніше 10 робочих днів з дати отримання письмового повідомлення Комісії про визнання випуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся;

у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 46 Закону, не пізніше наступного робочого дня з дати закінчення строку, встановленого для відновлення мінімального обсягу активів Фонду, визначеного Законом;

у випадках, передбачених пунктами 3, 4 та 6 частини другої статті 46, не пізніше наступного робочого дня з дати закінчення строку, встановленого Законом;

у випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої статті 46 Закону, протягом 10 робочих днів з дати набрання чинності відповідним рішенням.

Ліквідація строкового Фонду до закінчення строку, встановленого його регламентом, є можливою за умови згоди усіх його учасників.

3. Рішення про ліквідацію Фонду оформлюється протоколом або іншим документом уповноваженого органу КУА, який повинен бути засвідчений підписами представників уповноваженого органу КУА, а якщо зазначений документ складається з двох і більше аркушів, також прошитий та пронумерований.

(абзац перший пункту 3 розділу ІІ із змінами,
 внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

Рішення має містити інформацію про:

ліквідацію Фонду та причини прийняття такого рішення;

зупинення розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів Фонду (крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів Фонду, та правочинів щодо спадкування та правонаступництва інвестиційних сертифікатів Фонду);

(абзац четвертий пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.10.2015 р. N 1604
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

обрання ліквідаційної комісії (з визначенням складу представників та розподілом повноважень);

затвердження положення про ліквідаційну комісію з урахуванням вимог цього Положення;

затвердження звіту про фінансовий стан та довідки про вартість чистих активів Фонду складених та розрахованих на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду.

(абзац сьомий пункту 3 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

4. Для проведення ліквідації Фонду створюється ліквідаційна комісія.

До складу ліквідаційної комісії повинні входити представники КУА та зберігача активів Фонду (крім випадків, передбачених пунктами 4 та 6 частини другої статті 46 та частиною другою статті 68 Закону). При цьому ліквідаційна комісія повинна складатися не менше ніж з трьох осіб.

(абзац другий пункту 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.10.2015 р. N 1604)

Зміни у складі ліквідаційної комісії підтверджуються відповідним документом уповноваженого органу КУА щодо цих змін з обов'язковим дотриманням вимог щодо представництва, передбачених абзацом другим цього пункту.

Головою ліквідаційної комісії призначається керівник або заступник керівника КУА, яка здійснює управління активами Фонду.

Ліквідаційна комісія здійснює свою діяльність відповідно до положення про ліквідаційну комісію.

Положення про ліквідаційну комісію має містити:

обов'язки та повноваження ліквідаційної комісії;

повноваження голови та членів ліквідаційної комісії;

(абзац восьмий пункту 4 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604)

порядок проведення засідань ліквідаційної комісії та прийняття нею рішень;

джерела фінансування діяльності ліквідаційної комісії;

порядок зміни складу ліквідаційної комісії.

5. Ліквідаційна комісія здійснює такі заходи:

1) у день прийняття рішення про ліквідацію Фонду письмово повідомляє щодо прийнятого рішення про ліквідацію Фонду Комісію, кредиторів КУА Фонду, зберігача активів Фонду/депозитарну(ні) установу(и), в якій(их) відкрито рахунок(и) в цінних паперах для обліку цінних паперів, що входять до складу активів Фонду (за наявності), Центральний депозитарій, аудитора (аудиторську фірму), оцінювача майна Фонду (у разі укладення договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна ІСІ), торговців цінними паперами, які здійснюють розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, а також інформує фондову біржу (у разі якщо інвестиційні сертифікати Фонду перебувають в обігу на цій фондовій біржі).

(абзац перший пункту 5 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

Зазначене повідомлення засвідчується підписами голови ліквідаційної комісії, уповноваженої посадової особи КУА.

(підпункт 1 пункту 5 доповнено новим абзацом другим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.10.2015 р. N 1604
,
абзац другий підпункту 1 пункту 5 розділу ІІ
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

Центральний депозитарій повідомляється в порядку, встановленому Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Комісії від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616 (із змінами).

(підпункт 1 пункту 5 доповнено новим абзацом третім згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.10.2015 р. N 1604
,
 у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами четвертим - шостим
)

До письмового повідомлення Комісії додаються:

(абзац четвертий підпункту 1 пункту 5 розділу ІІ із змінами,
 внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604)

протокол (копія протоколу) або інший документ, який містить рішення про ліквідацію Фонду та причини прийняття такого рішення, засвідчений підписом уповноваженої посадової особи КУА;

(абзац п'ятий підпункту 1 пункту 5 розділу ІІ у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.10.2015 р. N 1604
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) згоду всіх учасників Фонду на дострокову ліквідацію Фонду (у разі ліквідації Фонду до закінчення строку його діяльності, встановленого регламентом Фонду). Подається(ються), якщо протокол (копія протоколу) або інший документ не містить письмової згоди всіх учасників Фонду із зазначеного питання;

копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) згоду всіх учасників Фонду на здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду (у разі здійснення розрахунків з учасниками Фонду іншими, ніж кошти, активами). Подається(ються), якщо протокол (копія протоколу) або інший документ не містить письмової згоди всіх учасників Фонду із зазначеного питання;

(абзац шостий підпункту 1 пункту 5 розділу ІІ замінено
 абзацами шостим, сьомим згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604)

копія звіту про фінансовий стан Фонду складеного станом на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчена підписом голови ліквідаційної комісії (не подається якщо після реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду жоден з інвестиційних сертифікатів не було розміщено);

(підпункт 1 пункту 5 розділу ІІ доповнено абзацом восьмим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

копія довідки про вартість чистих активів Фонду, розрахованої станом на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчена підписом голови ліквідаційної комісії (не подається якщо після реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду жоден з інвестиційних сертифікатів не було розміщено);

(підпункт 1 пункту 5 розділу ІІ доповнено абзацом дев'ятим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

2) з наступного робочого дня з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду починає вживати заходів щодо:

стягнення дебіторської заборгованості Фонду, що ліквідується, та письмово повідомляє кожного з боржників про ліквідацію Фонду в установлені законодавством строки;

забезпечення внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах, анкети керуючого рахунком в цінних паперах, пов'язаних з прийняттям рішення про ліквідацію Фонду, у порядку, встановленому Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616, та внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної(их) установи(ов), у яких відкриті рахунки в цінних паперах, у строки, встановлені відповідним договором;

(підпункт 2 пункту 5 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісія з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.06.2020 р. N 318)

3) протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду:

розміщує інформацію щодо ліквідації Фонду, порядку та строку пред'явлення кредиторами вимог до Фонду в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті КУА;

(абзац другий підпункту 3 пункту 5 розділу ІІ у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку від 03.10.2019 р. N 581)

розробляє та затверджує порядок проведення розрахунків з учасниками Фонду (далі - Порядок про розрахунки). У разі наявності у протоколі або іншому документі, який містить рішення про ліквідацію Фонду, інформації про згоду всіх учасників Фонду на здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду, Порядок про розрахунки, за умови дотримання вимог частин третьої та четвертої статті 47 Закону, має містити порядок розрахунків з учасниками Фонду іншими, ніж кошти, активами.

(абзац третій підпункту 3 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.12.2020 р. N 834)

Порядок про розрахунки затверджується ліквідаційною комісією відповідно до положення про ліквідаційну комісію, підписується членами ліквідаційної комісії;

(абзац четвертий підпункту 3 пункту 5 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.10.2019 р. N 581)

4) здійснюються виплати, передбачені пунктами 1 - 3 частини першої статті 47 Закону за рахунок коштів, наявних в активах Фонду на момент прийняття рішення про його ліквідацію;

(пункт 5 розділу ІІ доповнено новим підпунктом 4 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.10.2015 р. N 1604
,
 у зв'язку з цим підпункти 4 - 14
 вважати відповідно підпунктами 5 - 15
)

5) протягом п'яти робочих днів з дати затвердження Порядку про розрахунки повідомляє учасників Фонду про порядок розрахунків з ними у зв'язку з ліквідацією Фонду (далі - Повідомлення про розрахунки) шляхом його:

розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті КУА (у разі публічного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду);

(абзац другий підпункту 5 пункту 5 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

надсилання (надання) кожному учаснику Фонду персонально на підставі отриманого від Центрального депозитарію переліку учасників Фонду (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду). Якщо кількість учасників такого Фонду становить більше ста осіб, Повідомлення про розрахунки також розміщується КУА на власному веб-сайті в закритій його частині з наданням доступу до неї кожному з цих учасників Фонду.

Повідомлення про розрахунки має містити:

повне найменування КУА та повну назву Фонду;

дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду та причину прийняття такого рішення;

порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форму таких заявок;

порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду;

інформацію щодо можливості здійснення розрахунків з учасниками Фонду без реалізації (розподілу) / погашення протягом строку ліквідації Фонду цінних паперів, що входять до складу активів Фонду, та обліковуються за нульовою вартістю та щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію / проспектом цінних паперів та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебування емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду (в разі їх наявності в активах Фонду), - за умови письмової згоди всіх учасників Фонду щодо здійснення таких розрахунків;

(підпункт 5 пункту 5 розділу ІІ доповнено новим абзацом
 дев'ятим згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

інформацію про місце, дату та час оформлення документа, що містить письмову згоду всіх учасників Фонду щодо здійснення таких розрахунків;

(підпункт 5 пункту 5 розділу ІІ доповнено новим абзацом
 десятим згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцятий
 вважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцять другим)

строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані;

місцезнаходження, контактні телефони ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду.

Повідомлення про розрахунки має містити інформацію щодо умов зміни строків, зазначених у ньому, та порядку повідомлення про такі зміни учасників Фонду.

(абзац тринадцятий підпункту 5 пункту 5 розділу ІІ у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.10.2015 р. N 1604)

Повідомлення про розрахунки повинне містити інформацію про можливість (неможливість) здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого ІСІ відповідно до вимог Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 01 жовтня 2013 року N 2073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2013 року за N 1796/24328.

У разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду та якщо регламентом передбачена можливість здійснення розрахунків з учасниками Фонду іншими, ніж кошти, активами Фонду, Повідомлення про розрахунки додатково має містити:

інформацію про можливість здійснення розрахунків з учасниками Фонду за належними їм на праві спільної часткової власності інвестиційними сертифікатами Фонду також іншими, ніж кошти, активами Фонду за умови згоди всіх учасників Фонду;

інформацію про те, що кожен з учасників Фонду отримає рівну частку вартості чистих активів Фонду, що припадає на один інвестиційний сертифікат в обігу станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду;

інформацію про те, що розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду між його учасниками здійснюється пропорційно кількості інвестиційних сертифікатів, що їм належать;

інформацію про місце, дату та час укладення договору про розподіл таких активів Фонду між ліквідаційною комісією та всіма учасниками Фонду;

застереження про те, що договір про розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду повинен бути підписаний всіма учасниками Фонду. У разі якщо такий договір не буде підписаний хоча б одним з учасників Фонду, розрахунки за інвестиційними сертифікатами Фонду здійснюватимуться виключно коштами;

застереження щодо заборони перерозподілу інших, ніж кошти, активів Фонду після укладення договору про розподіл таких активів Фонду;

застереження про те, що у разі здійснення розрахунків з учасниками Фонду за належними їм інвестиційними сертифікатами іншими, ніж кошти, активами Фонду витрати, пов'язані з переходом прав власності на активи, здійснюються за рахунок набувачів таких активів;

6) приймає та опрацьовує заявки на отримання розрахунків від учасників Фонду, забезпечує реалізацію активів Фонду або проведення розрахунків з учасниками Фонду іншими, ніж кошти, активами та здійснює оплату витрат за зобов'язаннями Фонду, що виникли в процесі його ліквідації.

У разі якщо до складу активів Фонду входять цінні папери, щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження (крім обмежень, встановлених на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію / проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду), ліквідаційна комісія може звернутися з клопотанням до Комісії для розгляду питання реалізації таких активів або проведення розрахунків з учасниками Фонду іншими ніж кошти активами.

Цінні папери, що знаходяться в активах Фонду та перебувають у лістингу, реалізуються виключно на фондовій біржі під час торговельної сесії;

(підпункт 6 пункту 5 розділу ІІ у редакції рішень Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604
,
від 25.06.2020 р. N 318)

7) підпункт 7 пункту 5 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604)

8) підпункт 8 пункту 5 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604
,
 у зв'язку з цим підпункти 9 - 15
 вважати відповідно підпунктами 7 - 13
)

7) складає звіт про фінансовий стан та довідку про вартість чистих активів Фонду станом на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду з урахуванням витрат ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду;

(підпункт 7 пункту 5 розділу ІІ у редакції рішень Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604
,
від 25.06.2020 р. N 318)

8) здійснює розрахунки з учасниками фонду.

У разі якщо після закінчення строку прийому заявок від учасників Фонду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, у строки, зазначені у Повідомленні про розрахунки, звернулися для отримання розрахунку, забезпечує депонування коштів на користь цих учасників;

(абзац другий підпункту 8 пункту 5 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.10.2015 р. N 1604)

9) складає звіт про фінансовий стан Фонду станом на наступний робочий день після завершення розрахунків з учасниками Фонду та депонування коштів (у разі його здійснення);

(підпункт 9 пункту 5 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

10) складає звіт про результати ліквідації Фонду (додаток 1) та в довільній формі інформаційну довідку, підписану головою та членами ліквідаційної комісії, із зазначенням дати її підписання щодо причин зменшення загальної вартості чистих активів Фонду понад 10 відсотків (за період від дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду до дати початку розрахунків з його учасниками).

(абзац перший підпункту 10 пункту 5 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.10.2019 р. N 581)

Зазначена в абзаці першому цього підпункту інформаційна довідка повинна містити аналіз причин зменшення загальної вартості чистих активів Фонду понад 10 відсотків з урахуванням, в тому числі даних про витрати, пов'язані із задоволенням вимог згідно з пунктами 1 - 3 частини першої статті 47 Закону, стосовно реалізації активів Фонду (окремо за кожним активом, який спричинив зменшення вартості чистих активів) та витрати, пов'язані з оплатою послуг, що виникли в процесі ліквідації цього Фонду;

(підпункт 10 пункту 5 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604)

11) протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати складання звіту про результати ліквідації Фонду подає до Комісії документи для скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду відповідно до розділу IV цього Положення;

12) у разі якщо форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду документарна, на підставі розпорядження Комісії про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду забезпечує вилучення та знищення сертифікатів інвестиційних сертифікатів випуску (випусків), що скасований (скасовані) у встановленому уповноваженим органом КУА порядку.

Знищення вилучених сертифікатів інвестиційних сертифікатів, зіпсованих та/або невикористаних бланків сертифікатів інвестиційних сертифікатів здійснюється у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення сертифікатів інвестиційних сертифікатів.

Акт про знищення сертифікатів інвестиційних сертифікатів надається до Комісії протягом 5 робочих днів з дати його підписання.

Такий акт підписується всіма членами ліквідаційної комісії;

(абзац четвертий підпункту 12 пункту 5 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.10.2019 р. N 581)

13) після зняття в системі депозитарного обліку щодо цінних паперів, які входять до складу активів Фонду, обмежень, які було встановлено на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію / проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду), ліквідаційна комісія забезпечує здійснення заходів щодо переходу прав власності за такими цінними паперами або продаж таких цінних паперів з подальшим депонуванням коштів на користь осіб, що були учасниками Фонду станом на дату прийняття рішення про його ліквідацію;

(пункт 5 розділу ІІ доповнено підпунктом 13 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318,
у зв'язку з цим підпункт 13 вважати підпунктом 14)

14) подає до Комісії документи для виключення відомостей про Фонд з Реєстру відповідно до розділу V цього Положення протягом п'ятнадцяти робочих днів:

з дати винесення уповноваженою особою Комісії розпорядження про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду (далі - Розпорядження про скасування) у разі відсутності, після скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, в активах Фонду цінних паперів, щодо яких в системі депозитарного обліку не знято відповідні обмеження;

з дати закриття в депозитарній(их) установі(ах) (рахунку(ів) в цінних паперах Фонду, які були відкриті компанією з управління активами з метою обслуговування активів Фонду в цінних паперах (у разі наявності в активах Фонду після скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду цінних паперів, щодо яких в системі депозитарного обліку не знято відповідні обмеження).

(підпункт 14 пункту 5 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

6. Пункт 6 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604
,
 у зв'язку з цим пункти 7 - 9 вважати відповідно пунктами 6 - 8
)

6. З метою ліквідації Фонду Комісія здійснює такі заходи:

1) скасовує реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулює свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду на підставі документів, а також у порядку та в строки, що встановлені розділом IV цього Положення;

2) скасовує реєстрацію регламенту Фонду, анулює свідоцтво про внесення відомостей про Фонд до Реєстру та виключає відомості про Фонд з Реєстру на підставі документів, а також у порядку та в строки, що встановлені розділом V цього Положення.

7. У разі визнання Комісією випуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся, та нерозміщення жодного з інвестиційних сертифікатів Фонду після реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду ліквідаційна комісія здійснює заходи, передбачені абзацами першим - четвертим підпункту 1, підпунктом 2 (за наявності боржників Фонду), абзацами першим та другим підпункту 3 (за наявності кредиторів Фонду) пункту 5 цього розділу та протягом п'ятнадцяти календарних днів з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду подає до Комісії пакет документів для скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду згідно з пунктом 2 розділу IV цього Положення.

(пункт 7 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.10.2015 р. N 1604)

У разі розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду та визнання Комісією випуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся, ліквідаційна комісія здійснює в строк, встановлений абзацом другим частини шостої статті 55 Закону, заходи щодо розрахунків з учасниками Фонду, передбачені підпунктами 1 - 8 пункту 5 цього розділу, та протягом п'ятнадцяти календарних днів з наступного дня з дати закінчення таких розрахунків подає до Комісії пакет документів для скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду згідно з пунктом 1 розділу IV цього Положення.

(пункт 7 розділу ІІ доповнено абзацом другим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

8. У разі якщо проспект емісії інвестиційних сертифікатів Фонду не зареєстровано протягом одного року з дня внесення відомостей про Фонд до Реєстру, зазначений Фонд ліквідується без створення ліквідаційної комісії. При цьому уповноважений орган КУА приймає рішення про ліквідацію Фонду та протягом п'ятнадцяти календарних днів з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду подає до Комісії документи для виключення відомостей про Фонд з Реєстру відповідно до розділу V цього Положення.

III. Здійснення розрахунків з учасниками при ліквідації Фонду

1. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються коштами або іншими, ніж кошти, активами Фонду у порядку, визначеному цим Положенням.

2. Розрахунки з учасниками Фонду розпочинаються з дати, визначеної ліквідаційною комісією, зазначеної у Повідомленні про розрахунки.

У разі якщо строк прийняття заявок на викуп акцій Фонду скорочено за рішенням ліквідаційної комісії, ліквідаційна комісія повідомляє учасників про зміну строку розрахунків.

У разі зміни дати початку розрахунків з учасниками Фонду ліквідаційна комісія не пізніше трьох робочих днів до дати початку таких розрахунків з учасниками Фонду зобов'язана повідомити їх з урахуванням вимог абзаців другого або третього підпункту 5 пункту 5 розділу II цього Положення.

(пункт 2 розділу ІІІ у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604)

3. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифіката Фонду.

Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію.

(пункт 3 розділу ІІІ у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604)

4. Розрахунки з учасниками Фонду в процесі ліквідації Фонду можуть здійснюватися іншими, ніж кошти, активами Фонду за умови дотримання вимог частин третьої та четвертої статті 47 Закону.

Ліквідаційна комісія забезпечує укладення договору про розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду (далі - Договір) та підписання його всіма учасниками Фонду із зазначенням у ньому найменування емітентів, кількості, ціни, загальної вартості цінних паперів, коштів, майнових та немайнових прав, іншого майна, належного кожному учаснику Фонду.

Перерозподіл інших, ніж кошти, активів Фонду під час розрахунку іншими, ніж кошти, активами після укладення Договору забороняється.

У разі розподілу інших, ніж кошти, активів Фонду реалізація таких активів не здійснюється.

У разі здійснення розрахунків з учасником Фонду за належними йому на праві власності інвестиційними сертифікатами іншими, ніж кошти, активами Фонду витрати, пов'язані з переходом прав власності на активи, здійснюються за рахунок набувачів таких активів.

У такому разі ліквідаційна комісія протягом строку, передбаченого пунктом 7 розділу I цього Положення, повинна здійснити усі заходи, передбачені законодавством, для забезпечення переходу прав власності на активи до учасників Фонду.

(абзац шостий пункту 4 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

5. У разі якщо інвестиційні сертифікати Фонду розміщувалися шляхом приватного та публічного розміщення, розрахунки з учасниками такого Фонду здійснюються коштами у порядку, визначеному цим Положенням.

6. Здійснення розрахунку з учасниками венчурного Фонду іншими, ніж кошти, активами Фонду забороняється, якщо до складу активів такого Фонду залучені права вимоги за кредитними договорами.

7. Кошти, отримані від реалізації активів Фонду, розподіляються у черговості, установленій частинами першою та другою статті 47 Закону.

8. У разі визнання Комісією випуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся, розрахунки з учасниками Фонду здійснюються відповідно до вимог Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 30 липня 2013 року N 1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2013 року за N 1475/24007.

IV. Порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду

1. Для скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду у разі ліквідації Фонду ліквідаційна комісія або уповноважений орган КУА подає за кожним Фондом окремо такі документи:

1) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, підписану головою ліквідаційної комісії або уповноваженою особою КУА (додаток 2);

(підпункт 1 пункту 1 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.10.2019 р. N 581)

2) підпункт 2 пункту 1 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604)

3) підпункт 3 пункту 1 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604
,
 у зв'язку з цим підпункти 4 - 16
 вважати відповідно підпунктами 2 - 14
)

2) підпункт 2 пункту 1 розділу IV виключено

(підпункт 2 пункту 1 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581,
у зв'язку з цим підпункти 3 - 12 вважати відповідно підпунктами 2 - 11)

2) довідку, яка свідчить про персональне повідомлення учасників про порядок розрахунків з учасниками, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду);

(підпункт 2 пункту 1 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.10.2019 р. N 581)

3) довідку КУА щодо переліку учасників Фонду станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду із зазначенням частки інвестиційних сертифікатів, які належать кожному учаснику Фонду, від їх загальної кількості, що перебуває в обігу, засвідчену підписом уповноваженої особи КУА (подається у разі дострокової ліквідації Фонду або здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду);

(підпункт 3 пункту 1 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.10.2019 р. N 581)

5) підпункт 5 пункту 1 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604
,
 у зв'язку з цим підпункти 6 - 14
 вважати відповідно підпунктами 5 - 13)

4) оригінал (дублікат) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду;

(підпункт 4 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

5) оригінал(и) (дублікат(и)) проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та змін до нього (них);

(підпункт 5 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

6) довідку, складену в довільній формі, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії, яка містить інформацію щодо втрати оригіналів, зазначених у підпунктах 4, 5 цього пункту (в разі їх втрати), із зазначенням посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщено таку інформацію;

(пункт 1 розділу IV доповнено підпунктом 6 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

7) копію(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) згоду всіх учасників Фонду на здійснення розрахунків з такими учасниками до реалізації (розподілу) цінних паперів / погашення боргових цінних паперів, що входять до складу активів Фонду, та обліковуються за нульовою вартістю та щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію / проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду (за наявності таких цінних паперів в активах Фонду);

(пункт 1 розділу IV доповнено підпунктом 7 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318,
у зв'язку з цим підпункти 6 - 11 вважати відповідно підпунктами 8 - 13)

8) копію звіту про фінансовий стан Фонду, складеного станом на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду, затвердженого на дату здійснення розрахунків з учасниками Фонду засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії;

(підпункт 8 пункту 1 розділу IV у редакції рішень Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604
,
від 25.06.2020 р. N 318)

9) копію довідки про вартість чистих активів Фонду, складеної станом на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду, затвердженої на дату здійснення розрахунків з учасниками Фонду, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії Фонду;

(підпункт 9 пункту 1 розділу IV у редакції рішень Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604
,
від 25.06.2020 р. N 318)

9) підпункт 9 пункту 1 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604
,
 у зв'язку з цим підпункти 10 - 13
 вважати відповідно підпунктами 9 - 12)

10) звіт про результати ліквідації Фонду, підписаний усіма членами ліквідаційної комісії (додаток 1), з доданням інформаційної довідки, передбаченої підпунктом 10 пункту 5 розділу II цього Положення;

(підпункт 10 пункту 1 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

11) документи, що підтверджують депонування коштів на користь власників інвестиційних сертифікатів Фонду (у разі його здійснення);

(підпункт 11 пункту 1 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604)

12) копію Договору, укладеного між ліквідаційною комісією та всіма учасниками Фонду, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (подається в разі здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду);

(підпункт 12 пункту 1 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.10.2019 р. N 581)

13) копію протоколу або іншого документа, який містить рішення уповноваженого органу КУА щодо змін у складі ліквідаційної комісії (за наявності таких змін), засвідчену підписом уповноваженої особи КУА;

(підпункт 13 пункту 1 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

14) довідку про стан рахунку в цінних паперах Фонду в Центральному депозитарії станом на дату складання звіту про результати ліквідації Фонду, видану Центральним депозитарієм;

(пункт 1 розділу IV доповнено підпунктом 14 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

15) довідку банку, в якому відкрито поточний рахунок Фонду, про залишок коштів на рахунку станом на дату складання звіту про результати ліквідації Фонду;

(пункт 1 розділу IV доповнено підпунктом 15 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

16) довідку про склад та розмір витрат ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду, складену в довільній формі, станом на дату складання звіту про результати ліквідації Фонду.

(пункт 1 розділу IV доповнено підпунктом 16 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

2. Для скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, у разі якщо після реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду жоден з інвестиційних сертифікатів не розміщено, ліквідаційна комісія подає такі документи:

(абзац перший пункту 2 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604)

1) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, підписану головою ліквідаційної комісії (додаток 2);

(підпункт 1 пункту 2 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.10.2019 р. N 581)

2) підпункт 2 пункту 2 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604
,
 у зв'язку з цим підпункти 3 - 7
 вважати відповідно підпунктами 2 - 6)

2) довідку Центрального депозитарію про те, що розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснювалось;

3) підпункт 3 пункту 2 розділу IV виключено

(підпункт 3 пункту 2 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

3) оригінал (дублікат) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду;

(підпункт 3 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

4) оригінал(и) (дублікат(и)) проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та змін до нього (них);

(підпункт 4 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

5) довідку, складену в довільній формі, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії, яка містить інформацію щодо втрати оригіналів, зазначених у підпунктах 3, 4 цього пункту (в разі їх втрати), із зазначенням посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщено таку інформацію;

(пункт 2 розділу IV доповнено новим підпунктом 5
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318,
у зв'язку з цим підпункт 5 вважати підпунктом 6)

6) копію протоколу або іншого документа, який містить рішення уповноваженого органу КУА щодо змін у складі ліквідаційної комісії (за наявності таких змін), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою КУА;

(підпункт 6 пункту 2 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604)

7) довідку про стан рахунку в цінних паперах Фонду в Центральному депозитарії станом на дату складання звіту про результати ліквідації Фонду, видану Центральним депозитарієм;

(пункт 2 розділу IV доповнено підпунктом 7
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

8) довідку банку, в якому КУА відкрито поточний рахунок Фонду, про залишок коштів на рахунку станом на дату складання звіту про результати ліквідації Фонду.

(пункт 2 розділу IV доповнено підпунктом 8
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

3. Пункт 3 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

4. Пункт 4 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318,
у зв'язку з цим пункти 5 - 8 вважати відповідно пунктами 3 - 6)

3. Розгляд заяви та всіх необхідних документів, визначених пунктами 1 та 2 цього розділу, що надані для скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюються Комісією протягом тридцяти календарних днів з дати надходження заяви та документів до Комісії.

(абзац перший пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

У разі відповідності поданих документів вимогам законодавства уповноважена особа Комісії виносить розпорядження про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду (далі - Розпорядження про скасування) (додаток 3) та у письмовій формі повідомляє заявника про винесення такого розпорядження. При цьому Розпорядження про скасування передається особисто уповноваженій особі ліквідаційної комісії, про що робиться відповідний запис.

(абзац другий пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.10.2015 р. N 1604)

Комісія протягом п'яти робочих днів з дати винесення Розпорядження про скасування:

направляє Центральному депозитарію електронну копію Розпорядження про скасування відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів;

(абзац четвертий пункту 3 розділу IV у редакції рішень
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.10.2015 р. N 1604
,
від 25.06.2020 р. N 318)

розміщує Розпорядження про скасування в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.

(абзац п'ятий пункту 3 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

абзац шостий пункту 3 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

4. Уповноважена особа Комісії відмовляє у скасуванні реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду у разі наявності підстав для такої відмови, якими є:

1) невідповідність поданих документів вимогам законодавства з питань діяльності ІСІ та цього Положення;

2) порушення умов та/або порядку розрахунків з учасниками Фонду, передбачених цим Положенням;

3) надання недостовірної інформації в документах.

У разі наявності підстав для відмови в скасуванні реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду уповноважена особа Комісії в письмовій формі відмовляє заявнику із зазначенням підстав для відмови. При цьому ліквідаційна комісія зобов'язана усунути зазначені у відмові порушення та подати до Комісії пакет документів відповідно до вимог цього розділу.

(абзац п'ятий пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

У разі відмови в скасуванні реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду усі подані документи залишаються в Комісії.

Уповноважена особа Комісії повертає оригінали документів, а саме оригінал(и) (дублікат(и)) проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду (змін до нього (них)) та оригінал(и) (дублікат(и)) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, на підставі письмового клопотання заявника. Факт повернення оригіналів документів засвідчується відповідною відміткою на заяві про повернення оригіналів документів.

5. Заява про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду залишається без розгляду, якщо документи оформлені з порушенням вимог цього Положення.

У цьому випадку документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка заявника (його представника) на копії такої заяви.

Про залишення заяви без розгляду уповноважена особа Комісії повідомляє заявника в письмовій формі із зазначенням підстав для залишення заяви без розгляду. При цьому ліквідаційна комісія протягом тридцяти календарних днів зобов'язана усунути зазначені у листі про залишення заяви без розгляду порушення та повторно подати до Комісії пакет документів відповідно до вимог цього розділу.

6. За письмовою заявою заявника строк розгляду документів може бути продовжено не більше ніж на тридцять календарних днів з дати подання такої заяви.

За письмовим зверненням заявника Комісія може повернути всі подані документи на доопрацювання.

(пункт 6 розділу IV доповнено абзацом другим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

V. Порядок виключення відомостей про Фонд з Реєстру

1. Виключення відомостей про Фонд з Реєстру здійснюється після скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду у разі його ліквідації.

У разі якщо випуск (випуски) інвестиційних сертифікатів Фонду Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією не реєструвався (не реєструвались), виключення відомостей про Фонд з Реєстру здійснюється без скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду.

2. Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати винесення уповноваженою особою Комісії розпорядження про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду або з дати прийняття уповноваженим органом КУА рішення про ліквідацію Фонду, у разі якщо випуск (випуски) інвестиційних сертифікатів Фонду Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією не реєструвався (не реєструвались), для виключення відомостей про Фонд з Реєстру ліквідаційна комісія або уповноважений орган КУА подає до Комісії такі документи:

1) заяву про виключення відомостей про Фонд з Реєстру, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії або уповноваженої особи КУА (додаток 4);

(підпункт 1 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.10.2019 р. N 581)

2) оригінал (дублікат) свідоцтва про включення відомостей про Фонд до Реєстру;

(підпункт 2 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

3) оригінал(и) (дублікат(и)) тексту регламенту Фонду та змін до нього;

(підпункт 3 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

4) довідку, складену в довільній формі, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії, яка містить інформацію щодо втрати оригіналів, зазначених у підпунктах 2, 3 цього пункту (в разі їх втрати), із зазначенням посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщено таку інформацію;

(пункт 2 розділу V доповнено новим підпунктом 4
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318,
у зв'язку з цим підпункт 4 вважати підпунктом 5)

5) засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії копії документів банку(ів), що підтверджують закриття рахунку(ів), які були відкриті КУА з метою обслуговування коштів Фонду;

(підпункт 5 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.10.2019 р. N 581
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

6) засвідчена(і) підписом голови ліквідаційної комісії Фонду копія(ї) документу(ів) депозитарної(их) установи(в), що підтверджує(ють) закриття рахунку(ів) в цінних паперах, які були відкриті КУА з метою обслуговування активів Фонду в цінних паперах;

(пункт 2 розділу V доповнено новим підпунктом 6
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

7) документи, що підтверджують депонування, на користь осіб, що були учасниками Фонду станом на дату прийняття рішення про його ліквідацію, коштів, отриманих від реалізації цінних паперів, прав за цінними паперами, що залишились в активах Фонду після скасування реєстрації випуску акцій Фонду (в разі наявності таких активів).

(пункт 2 розділу V доповнено новим підпунктом 7
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

3. Розгляд заяви та документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, що надані для виключення відомостей про Фонд з Реєстру, та повідомлення заявника про результати розгляду здійснюються Комісією протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви та документів до Комісії.

У разі відповідності поданих документів вимогам цього розділу уповноважена особа Комісії виносить розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру (додаток 5) та у письмовій формі повідомляє заявника щодо винесення такого розпорядження. При цьому розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру передається особисто уповноваженій особі ліквідаційної комісії, про що робиться відповідний запис.

4. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати винесення розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів інформацію щодо виключення відомостей про Фонд з Реєстру.

(пункт 4 розділу V у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

5. Комісія відмовляє у виключенні відомостей про Фонд з Реєстру у разі наявності підстав для такої відмови, якими є:

1) невідповідність поданих документів вимогам, передбаченим пунктом 2 цього розділу;

2) надання недостовірної інформації у документах.

У разі наявності підстав для відмови у виключенні відомостей про Фонд з Реєстру уповноважена особа Комісії у письмовій формі відмовляє заявнику із зазначенням підстав для відмови. При цьому ліквідаційна комісія протягом тридцяти календарних днів зобов'язана усунути зазначені у відмові порушення та подати до Комісії пакет документів відповідно до вимог цього розділу.

У разі відмови у виключенні відомостей про Фонд з Реєстру усі подані документи залишаються в Комісії.

Уповноважена особа Комісії повертає оригінали документів, а саме оригінали (дублікати) регламенту (змін до нього) та свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Реєстру, на підставі письмового клопотання заявника. Факт повернення оригіналів (дублікатів) документів засвідчується відповідною відміткою заявника (його представника) на заяві про повернення оригіналів (дублікатів) документів.

6. Заява про виключення відомостей про Фонд з Реєстру залишається без розгляду, якщо документи оформлені з порушенням вимог цього Положення.

У цьому випадку документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка заявника (його представника) на копії такої заяви.

Про залишення заяви без розгляду уповноважена особа Комісії повідомляє заявника в письмовій формі із зазначенням підстав для залишення заяви без розгляду. При цьому ліквідаційна комісія зобов'язана усунути зазначені у листі про залишення заяви без розгляду порушення та повторно подати протягом тридцяти календарних днів до Комісії пакет документів відповідно до вимог цього розділу.

7. За письмовою заявою заявника строк розгляду документів може бути продовжений не більше ніж на п'ятнадцять робочих днів з дати подання такої заяви.

 

Директор департаменту спільного
інвестування та регулювання
діяльності інституційних інвесторів

О. М. Симоненко

 

ЗВІТ
про результати ліквідації Фонду

_____________________________________________________________________________
(повна назва Фонду, реєстраційний код за Реєстром, повне найменування КУА Фонду, код за ЄДРПОУ)

1. Інформація про реалізацію активів Фонду:

1) таблиця реалізації активів Фонду - цінних паперів

2) таблиця реалізації активів Фонду - нерухомості

3) таблиця реалізації іншого виду активів Фонду

N
з/п

Найменування іншого виду активів (окремо за кожним)

Вартість іншого виду активів станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн

Вартість іншого виду активів за результатами продажу, грн

Дата реалізації іншого виду активів

Код за ЄДРПОУ та найменування - для юридичної особи - набувача / дата й номер договору купівлі-продажу іншого виду активів - для фізичної особи - набувача

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

2. Інформація про цінні папери, щодо яких встановлені обмеження в системі депозитарного обліку***

3. Інформація про наявність грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунках

N
з/п

Вид рахунку

Сума грошових коштів на дату складання Звіту

Назва валюти****

Найменування банку

Код за ЄДРПОУ банку

Код банку

Дохід за депозитним рахунком (%)

Сума грошових коштів на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн

Сума грошових коштів на дату початку розрахунків з учасниками Фонду, грн

у гривнях

в іноземній валюті

вклади у гривнях

вклади в іноземній валюті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

4. Дата початку/закінчення розрахунків з учасниками Фонду ______________/_____________.
                                                                                                                                                          (дд.мм.рр)/(дд.мм.рр)

5. Вартість інвестиційного сертифіката Фонду станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду _________________ грн.

6. Вартість інвестиційного сертифіката Фонду станом на дату початку розрахунків з учасниками фонду _________________ грн.

7. Кількість інвестиційних сертифікатів, щодо яких подано заявки на здійснення розрахунків коштами, _________________ шт.

8. Загальна сума коштів, що були виплачені за пред'явленими до викупу інвестиційними сертифікатами Фонду, __________________________ грн.

9. Кількість інвестиційних сертифікатів, щодо яких подано заявки на здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами (за кожним видом активів), ________ шт.

10. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, щодо яких здійснено розрахунки активами, ___________ шт. на суму _________ грн (зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, належних кожному учаснику Фонду, та сукупність активів Фонду, якими було здійснено розрахунки; за кожним видом активів Фонду вказуються його вартість, емітент та його код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, місцезнаходження для об'єктів нерухомості).

11. Кількість інвестиційних сертифікатів, щодо яких здійснено депонування коштів, _________ шт.

12. Сума задепонованих коштів, що не були сплачені інвесторам у зв'язку з непред'явленням ними до викупу належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду та (або) у зв'язку з тим, що учасники не звернулися для отримання розрахунку, _________ грн.

13. Відомості про місце депонування коштів ________________________.

Голова ліквідаційної
комісії Фонду

 
_____________
(підпис)

 
__________________
(прізвище, ініціали)

Члени ліквідаційної
комісії Фонду

 
_____________
(підписи)

 
__________________
(прізвища, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Заповнюється відповідно до довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

** Зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

*** Заповнюється стосовно цінних паперів, щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду.

**** Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

(додаток 1 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 25.06.2020 р. N 318)

 

ЗАЯВА
ПРО СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ВИПУСКУ (ВИПУСКІВ) ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ФОНДУ, ПРОСПЕКТУ (ПРОСПЕКТІВ) ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ФОНДУ ТА АНУЛЮВАННЯ СВІДОЦТВА (СВІДОЦТВ) ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ВИПУСКУ (ВИПУСКІВ) ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ФОНДУ

Повне найменування КУА Фонду

 

Код за ЄДРПОУ КУА Фонду

 

Місцезнаходження КУА Фонду

 

Телефон, факс, електронна адреса КУА Фонду

 

Назва, вид та тип Фонду

 

Реєстраційний код Фонду за Реєстром

 

Строк діяльності Фонду (для строкових Фондів)

 

Причина скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду

 

Дані про випуск (випуски) інвестиційних сертифікатів, реєстрація яких скасовується (за кожним випуском окремо):

 

дата та номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

 

найменування установи, що зареєструвала випуск інвестиційних сертифікатів

 

загальна номінальна сума випуску (грн)

 

кількість інвестиційних сертифікатів (шт.)

 

номінальна вартість інвестиційного сертифіката (грн)

 

кількість іменних інвестиційних сертифікатів (шт.)

 

загальна сума іменних інвестиційних сертифікатів (грн)

 

кількість інвестиційних сертифікатів на пред'явника (шт.)

 

загальна сума інвестиційних сертифікатів на пред'явника (грн)

 

Форма випуску, існування інвестиційних сертифікатів

 

Голова ліквідаційної
комісії

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

"___" ___________ 20__ року

(додаток 2 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ____-СІ

м. Київ

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку _________________ відповідно до пункту ___ розділу ___ Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листопада 2013 року N 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___________________, та наданих документів __________________________________________________________________,
                                                                                                               (повне найменування заявника)
місцезнаходження _____________, код за ЄДРПОУ ___________________, на скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів у зв'язку з ліквідацією

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (повна назва Фонду)
на загальну суму ____________ грн, у кількості ___________ штук, номіналом _______ грн*.

2. Скасувати реєстрацію проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                (повна назва Фонду)
що зареєстрований(і) "___" ________________ року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та/або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Анулювати свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (повна назва Фонду)
від _____________ року N ___, що видане(і) Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та/або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

______________________________________
(посада уповноваженої особи Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку)

____________
(підпис)

 

_______________
(П. І. Б.)

____________
* Інформація про загальну суму випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, номінал інвестиційних сертифікатів Фонду вказується за кожним випуском інвестиційних сертифікатів окремо.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

 

Заява про виключення відомостей про Фонд з Реєстру

Голова ліквідаційної
комісії

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

"___" ___________ 20__ року

(додаток 4 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___-ІС

м. Київ

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ________________________________ відповідно до пунктів ___ розділу __ Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листопада 2013 року N 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року за N 2128/24660 (із змінами), та відповідно до наданих документів ________________________________________________ для виключення відомостей про
                                                                (повне найменування заявника)
___________________________________________________________ з Єдиного державного реєстру
                              (повна назва Фонду (реєстраційний код за Реєстром))
інститутів спільного інвестування у зв'язку з ліквідацією або прийняттям Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про невідповідність Фонду мінімальному обсягу активів ІСІ

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію регламенту _____________________________________________________,
                                                                                                                                          (повна назва Фонду)

зареєстрованого ________________ року.

2. Анулювати свідоцтво про внесення відомостей про _______________________________________
                                                                                                                                                      (повна назва Фонду (реєстраційний код
___________ до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування від _________ року
за Реєстром))

N _______, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

_________________________
(уповноважена особа)

_______________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

 

 

 

(додаток 5 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 06.10.2015 р. N 1604
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

____________

Опрос