Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о требованиях к договору о предоставлении услуг по оценке стоимости недвижимого имущества института совместного инвестирования

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 26.11.2013 № 2672
действует с 10.01.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.11.2013

м. Київ

N 2672

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2013 р. за N 2121/24653

Про затвердження Положення про вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування

Відповідно до статті 72 Закону України "Про інститути спільного інвестування", Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 жовтня 2001 року N 313 "Про затвердження Положення про вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2001 року за N 1026/6217 (із змінами).

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Фонду державного
майна України

О. Рябченко

 

 

Положення
про вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування

I. Загальні положення

1. У цьому Положенні термін "оцінювач майна інституту спільного інвестування" (далі - оцінювач майна ІСІ) вживається у значенні, наведеному в статті 72 Закону України "Про інститути спільного інвестування".

Інші терміни вживаються у цьому Положенні відповідно до Законів України "Про інститути спільного інвестування", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

2. Надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування (далі - ІСІ) здійснюється оцінювачем майна ІСІ - суб'єктом оціночної діяльності, який відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" отримав сертифікат суб'єкта оціночної діяльності та включений до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, за умови дотримання обмежень, встановлених частиною четвертою статті 72 Закону України "Про інститути спільного інвестування" та законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні, на підставі договору про оцінку майна ІСІ (далі - Договір).

3. Договір укладається:

1) для корпоративного інвестиційного фонду (далі - корпоративний фонд) - від імені корпоративного фонду між компанією з управління активами та оцінювачем майна ІСІ.

Компанія з управління активами корпоративного фонду виступає представником корпоративного фонду у взаємовідносинах із оцінювачем майна ІСІ щодо Договору на підставі Закону України "Про інститути спільного інвестування" та договору про управління активами корпоративного фонду.

Договір має бути затверджений загальними зборами учасників цього фонду;

2) для пайового інвестиційного фонду (далі - пайовий фонд) - між компанією з управління активами та оцінювачем майна ІСІ.

4. Винагорода оцінювачу майна ІСІ виплачується за рахунок активів ІСІ в порядку, встановленому Положенням про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 серпня 2013 року N 1468, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2013 року за N 1516/24048, відповідно до Договору, а також з дотриманням вимог законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні.

II. Вимоги до договору про надання послуг з оцінки майна

1. Договір повинен відповідати загальним вимогам, що передбачені чинним законодавством України.

2. Договір укладається у письмовій формі.

3. Договір повинен містити істотні умови, визначені частиною першою статті 74 Закону України "Про інститути спільного інвестування" та частиною четвертою статті 11 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

4. У Договорі обов'язково має бути зазначено:

1) сторони Договору:

виконавець - оцінювач майна ІСІ, для якого у Договорі зазначається строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, що дозволяє здійснювати оцінку за напрямом, який відповідає виду об'єкта оцінки;

замовник - компанія з управління активами, для якої у Договорі зазначається строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та яка діє від імені та в інтересах корпоративного фонду або від власного імені в інтересах пайового фонду.

У Договорі обов'язково зазначаються такі реквізити ІСІ:

для корпоративного фонду - повне найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (далі - Реєстр);

для пайового фонду - повне найменування, реєстраційний код за Реєстром;

2) анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності є умовою дострокового розірвання Договору;

3) момент укладення Договору, підстави для зміни умов Договору та припинення (розірвання) Договору, дії сторін у разі прийняття рішення про дострокове припинення Договору.

У Договорі, укладеному компанією з управління активами для корпоративного фонду, має бути, зокрема, зазначено, що Договір вважається припиненим з моменту затвердження рішення про заміну оцінювача майна корпоративного фонду, яке приймається загальними зборами учасників корпоративного фонду, після відшкодування витрат оцінювача такого майна за фактично проведену оцінку майна.

У Договорі, укладеному компанією з управління активами пайового фонду, має бути, зокрема, зазначено, що Договір вважається припиненим з моменту затвердження рішення про розірвання такого Договору, яке приймається уповноваженим органом компанії з управління активами, після відшкодування витрат оцінювача такого майна за фактично проведену оцінку майна.

5. Обов'язки, права та відповідальність оцінювача майна ІСІ повинні відповідати вимогам законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні.

Оцінювач майна ІСІ має право безпосередньо або через свого представника за запрошенням особи, яка скликає загальні збори учасників корпоративного інвестиційного фонду, брати участь в таких зборах.

6. Договором може бути передбачено, крім практичної оціночної діяльності оцінювача майна, здійснення оціночної діяльності в консультаційній формі.

7. Договір може містити за згодою сторін інші умови, які не суперечать законодавству.

 

Директор департаменту спільного
інвестування та регулювання
діяльності інституційних інвесторів

О. М. Симоненко

Опрос