Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка представления органам государственной исполнительной службы данных в электронном виде из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей

Минюст
Порядок, Приказ от 09.12.2013 № 2599/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.12.2013

м. Київ

N 2599/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2013 р. за N 2114/24646

Про затвердження Порядку надання органам державної виконавчої служби даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 10 липня 2014 року N 1105/5
,
 від 12 січня 2015 року N 2/5

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 31 березня 2015 року N 466/5)

Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", статті 4 Закону України "Про виконавче провадження", Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання органам державної виконавчої служби даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що додається.

2. Державній реєстраційній службі України забезпечити доопрацювання державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням Порядку надання органам державної виконавчої служби даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого цим наказом, до 01 липня 2015 року.

(пункт 2 у редакції наказів Міністерства
 юстиції України від 10.07.2014 р. N 1105/5
,
 від 12.01.2015 р. N 2/5)

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Анохін О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1 цього наказу, який набирає чинності з 01 липня 2015 року.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 10.07.2014 р. N 1105/5,
 від 12.01.2015 р. N 2/5)

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д. М. та директора Департаменту взаємодії з органами влади Анохіна О. В.

 

Міністр

О. Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
виконавчої служби України

В. О. Дудінов

Заступник Голови Державної
реєстраційної служби України

І. А. Кухаренко

 

Порядок
надання органам державної виконавчої служби даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру надання органам державної виконавчої служби даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

користувач - державний виконавець, який має доступ до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному цим Порядком, з метою отримання даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру;

Реєстраційний портал - програмне забезпечення, представлене у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує доступ користувачів до Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Порядком, а також облік сформованих користувачами електронних запитів та витягів з Єдиного державного реєстру;

розширений витяг - документ, що сформований користувачем через Реєстраційний портал за відповідним критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру, передбачені пунктом 4 розділу III цього Порядку, які є актуальними на дату формування витягу або на дату, визначену користувачем в електронному запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у Єдиному державному реєстрі;

технічний адміністратор Єдиного державного реєстру (далі - технічний адміністратор) - державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр", що здійснює заходи зі створення та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру, забезпечує надання доступу до Єдиного державного реєстру, здійснює матеріально-технічне та технологічне забезпечення ведення Єдиного державного реєстру, комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо забезпечення захисту інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі, від несанкціонованого доступу, виконує інші функції, передбачені цим Порядком.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та "Про електронний цифровий підпис".

3. Ключ електронного цифрового підпису користувача повинен бути сумісним з Реєстраційним порталом та відповідати вимогам законодавства до форматів, структури та протоколів, що реалізуються в надійних засобах електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) та використовуються в системах електронного документообігу.

4. Державна виконавча служба України та головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі та районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції здійснюють матеріально-технічне забезпечення доступу користувачів до Єдиного державного реєстру.

5. Вимоги щодо оснащення робочого місця користувача, за умови дотримання яких гарантується якісний доступ до Єдиного державного реєстру, перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, ключі ЕЦП яких сумісні з Реєстраційним порталом, та інструкція користувача Реєстраційного порталу публікуються на веб-сайті технічного адміністратора.

Технічний адміністратор не несе відповідальності за можливість та якість доступу до Єдиного державного реєстру в разі недотримання вимог щодо оснащення робочого місця користувача та/або вимог щодо сумісності ключів ЕЦП з Реєстраційним порталом.

6. Забезпечення пошуку даних в електронному вигляді про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на запит користувача, фіксація дати та часу отримання електронних запитів, облік сформованих користувачем розширених витягів із зазначенням дати, часу їх формування та мети отримання, прізвища, імені та по батькові користувача здійснюються автоматично програмними засобами Реєстраційного порталу.

7. Органи державної виконавчої служби звільняються від плати за одержання на їх запит даних в електронному вигляді, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

II. Надання або блокування доступу органам державної виконавчої служби до відомостей Єдиного державного реєстру через Реєстраційний портал

1. Доступ користувачів до Єдиного державного реєстру забезпечується технічним адміністратором через Реєстраційний портал.

2. Організацію доступу користувачів до Єдиного державного реєстру, контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації, а також цільовим використанням даних, отриманих з Єдиного державного реєстру, здійснює відповідальна особа органу державної виконавчої служби, яка призначається наказом (далі - відповідальна особа органу).

3. Для організації надання доступу користувачам до Єдиного державного реєстру відповідальна особа органу:

забезпечує реєстрацію користувачів на Реєстраційному порталі;

направляє на поштову адресу технічного адміністратора повідомлення про надання користувачам доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (додаток 1), оформлене на бланку органу за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки.

4. Технічний адміністратор протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення, визначеного абзацом третім пункту 3 цього розділу:

1) відмовляє в наданні доступу до Єдиного державного реєстру у разі, якщо:

користувач не зареєстрований на Реєстраційному порталі;

ЕЦП користувача не відповідає вимогам законодавства до форматів, структури та протоколів, що реалізуються в надійних засобах ЕЦП та використовуються в системах електронного документообігу, та не сумісний з Реєстраційним порталом;

не в повному обсязі надано інформацію про користувача, визначену в додатку 1 до цього Порядку, або така інформація є некоректною чи суперечливою;

2) надає користувачу доступ до Єдиного державного реєстру у разі відсутності підстав для відмови, а також протягом трьох робочих днів з дня надання такого доступу надсилає на електронну пошту, вказану користувачем при реєстрації на Реєстраційному порталі, інструкцію з формування витягу.

5. Після отримання від відповідальної особи органу повідомлення про усунення в повному обсязі обставин, що стали підставою для відмови в доступі користувача до Єдиного державного реєстру, технічний адміністратор протягом трьох робочих днів з дня отримання такого повідомлення надає доступ користувачу до Єдиного державного реєстру.

6. Відповідальна особа органу забезпечує своєчасне направлення до технічного адміністратора:

1) повідомлення про зміни в особистих даних користувача, наданих технічному адміністратору відповідно до вимог абзацу третього пункту 3 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня внесення таких змін;

2) повідомлення про блокування доступу користувача до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (додаток 2), що надається:

не пізніше наступного робочого дня після втрати, пошкодження, компрометації особистого ключа ЕЦП користувача;

протягом трьох робочих днів з дня звільнення користувача із займаної посади, переведення до іншого органу, за інших підстав, що потребують блокування доступу користувача до Єдиного державного реєстру.

7. Технічний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення, визначеного пунктом 6 цього розділу, забезпечує внесення змін до особистих даних користувача або блокування доступу користувача до Єдиного державного реєстру.

III. Отримання даних в електронному вигляді

1. З Єдиного державного реєстру користувачам надаються дані в електронному вигляді у формі розширеного витягу.

2. Розширений витяг отримується користувачем за результатами пошуку відповідних відомостей у Єдиному державному реєстрі через Реєстраційний портал.

3. Критерій пошуку в Єдиному державному реєстрі формується з використанням одного з таких показників:

1) щодо юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

2) щодо фізичних осіб - підприємців:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

4. У формі розширеного витягу зазначаються:

1) мета отримання даних та номер виконавчого провадження за Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень;

2) відомості про критерії, за якими здійснювався пошук даних у Єдиному державному реєстрі;

3) відомості про юридичну особу:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

організаційно-правова форма;

центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;

місцезнаходження юридичної особи;

перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа;

види діяльності;

відомості про органи управління юридичної особи;

прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;

дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), та про дату закінчення його формування;

дата державної реєстрації юридичної особи;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора;

дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, зокрема про дату реєстрації рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи; дату публікації у виданні спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи;

відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо санації, щодо визнання її банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення;

дата державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для її внесення;

дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;

дані про юридичних осіб - правонаступників: найменування та місцезнаходження юридичних осіб - правонаступників, їх ідентифікаційні коди;

відомості про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;

інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою;

4) відомості про органи державної влади і органи місцевого самоврядування як юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу;

дата створення юридичної особи;

дата державної реєстрації юридичної особи;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

дані про перебування юридичної особи в процесі припинення;

дата державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

5) відомості про фізичну особу - підприємця:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи;

місце проживання;

види діяльності;

дата державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

дані про перебування фізичної особи - підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності, зокрема дата подання заяви про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення про оголошення фізичної особи - підприємця померлою або визнання безвісно відсутньою, щодо припинення підприємницької діяльності, що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо визнання банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення підприємницької діяльності;

прізвище, ім'я та по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, а також підстава для його внесення;

дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, а також підстава для його внесення;

інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою - підприємцем;

відомості про строк, визначений фізичною особою - підприємцем або спадкоємцем, опікуном, піклувальником чи управителем майна фізичної особи - підприємця, для заявлення кредиторами своїх вимог;

6) дата та час формування розширеного витягу;

7) відомості про особу, яка сформувала розширений витяг.

5. На вибір користувача до розширеного витягу включаються відомості, які є актуальними на дату формування витягів або на дату, визначену користувачем в електронному запиті.

6. Використання органами державної виконавчої служби отриманої інформації здійснюється в порядку, установленому Законом України "Про виконавче провадження".

Органам державної виконавчої служби забороняється надавати іншим особам за їх зверненням відомості з Єдиного державного реєстру.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Анохін

 

(Бланк органу державної виконавчої служби)

Вихідний N ___________

Державне підприємство

Дата "___" ____________

"Інформаційно-ресурсний центр"

ПОВІДОМЛЕННЯ
про надання користувачам доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" прошу надати доступ _____________________________________________________________________________________
                                         (найменування та місцезнаходження органу державної виконавчої служби)
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців таким користувачам:

N
з/п

П. І. Б. користувача (вказується повністю)

Найменування посади користувача

Реквізити розпорядчого документа про призначення користувача на посаду

Дата призначення користувача на посаду та термін перебування на посаді
(безстроково / терміном до)

Адреса електронної пошти користувача, вказана ним при реєстрації на Реєстраційному порталі

1

2

3

4

5

6

Користувачами створено індивідуальні облікові записи на Реєстраційному порталі.

Вимоги щодо оснащення робочого місця користувача забезпечено.

Ключі електронного цифрового підпису користувачів відповідають вимогам законодавства до форматів, структури та протоколів, що реалізуються в надійних засобах електронного цифрового підпису, використовуються в системах електронного документообігу та сумісні з Реєстраційним порталом*.

Відповідальна особа органу державної виконавчої служби:
____________________________________________________________________________________
     (найменування посади, ініціали та прізвище відповідальної особи або особи, яка її заміщує, контактні телефони,
                                                                                       адреса електронної пошти)
____________________________________________________________________________________

___________________________________
(найменування посади керівника
органу державної виконавчої служби
або особи, яка його заміщує)

____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, ключі ЕЦП яких сумісні з Реєстраційним порталом, публікується на веб-сайті технічного адміністратора.

 

(Бланк органу державної виконавчої служби)

Вихідний N ___________

Державне підприємство

Дата "___" ____________

"Інформаційно-ресурсний центр"

ПОВІДОМЛЕННЯ
про блокування доступу користувача до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Прошу заблокувати доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців користувачу _____________________________________________________________
                                                                                           (найменування та місцезнаходження органу державної
                                                                                                                            виконавчої служби)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
              (ініціали та прізвище користувача Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
                                                                                                   підприємців)

Підстава для блокування доступу користувача до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (необхідне зазначити установленням позначки ):

 

звільнення користувача із займаної посади
переведення користувача до іншого органу
припинення повноважень користувача
інші підстави, що потребують блокування доступу користувача до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
втрата особистого ключа електронного цифрового підпису користувача
пошкодження особистого ключа електронного цифрового підпису користувача
компрометація особистого ключа електронного цифрового підпису користувача

Відповідальна особа органу державної виконавчої служби:
_____________________________________________________________________________________
         (найменування посади, ініціали та прізвище відповідальної особи або особи, яка її заміщує, контактні телефони,
                                                                                            адреса електронної пошти)
_____________________________________________________________________________________

___________________________________
(найменування посади керівника
органу державної виконавчої служби
або особи, яка його заміщує)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

____________

Опрос