Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оформления приглашений иностранцам и лицам без гражданства на получение визы для въезда в Украину

МВД
Порядок, Приказ от 15.11.2013 № 1104
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2013

м. Київ

N 1104

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 грудня 2013 р. за N 2060/24592

Про затвердження Порядку оформлення запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 31 серпня 2017 року N 742)

Відповідно до пункту 9, підпункту 3 пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 383, та абзацу п'ятого підпункту 2 пункту 11 Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 567,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Порядок оформлення запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну.

1.2. Технічний опис бланка запрошення іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну.

1.3. Зразок бланка запрошення іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну.

2. Установити, що запрошення іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну, оформлені з використанням бланків попереднього зразка, є чинними протягом строку їх дії.

3. Управлінню взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління МВС України (Черкасський Р. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від 08 жовтня 2008 року N 524 "Про затвердження Правил оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2008 року за N 1096/15787 (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
міграційної служби України

М. М. Ковальчук

Міністр закордонних
справ України

Л. О. Кожара

 

ПОРЯДОК
оформлення запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну (далі - запрошення) територіальними органами і територіальними підрозділами (далі - територіальні органи і підрозділи) Державної міграційної служби України (далі - ДМС України).

1.2. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 567 "Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію" (зі змінами), наказу МЗС України від 26 липня 2011 року N 196 "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за N 983/19721 (із змінами).

1.3. У цьому Порядку термін "запрошення" вживається у такому значенні - це документ, який є підставою для оформлення в дипломатичному представництві чи консульській установі України за кордоном короткострокової візи.

Короткострокова віза оформляється іноземцям та особам без громадянства з країн, з якими відповідно до міжнародних договорів чи законодавства України встановлено візовий порядок в'їзду в Україну, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів з дати першого в'їзду.

1.4. За оформленням запрошення може звернутися приймаюча сторона - зареєстровані в установленому порядку українські підприємства, установи та організації, представництва (філії) іноземних підприємств, установ, організацій, представництва міжнародних організацій (далі - юридичні особи), а також фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства), які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України у зв'язку з навчанням, стажуванням, роботою або на інших законних підставах та запрошують чи приймають іноземців та осіб без громадянства (далі - фізичні особи).

II. Розгляд заяв фізичних осіб та клопотань юридичних осіб щодо оформлення запрошення

2.1. Рішення про оформлення запрошень приймають начальники (або їх заступники) територіальних органів чи підрозділів ДМС України стосовно запрошення в Україну іноземців та осіб без громадянства юридичними та фізичними особами на території свого адміністративного обслуговування.

2.2. Для оформлення запрошення до територіального органу чи підрозділу ДМС України за місцем свого проживання фізичні особи подають такі документи:

1) заяву фізичної особи для оформлення запрошення іноземцю чи особі без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну (додаток 1);

2) паспортний документ (після пред'явлення повертається) та копію його сторінок з особистими даними;

3) посвідку на постійне чи тимчасове проживання (після пред'явлення повертається) та копію її сторінок з особистими даними (якщо приймаючою стороною є іноземець чи особа без громадянства);

4) копію сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи, що запрошується, з перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому порядку;

5) інформацію, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення для покриття витрат, пов'язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України.

2.3. Для оформлення запрошення до територіального органу чи підрозділу ДМС України за місцем своєї реєстрації юридичні особи подають такі документи:

1) клопотання юридичної особи для оформлення запрошення іноземцю чи особі без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну (додаток 2);

2) копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

3) копію розпорядчого документа (наказу, витягу з протоколу, доручення) про призначення працівників, які відповідають за оформлення документів іноземцям та особам без громадянства, засвідчену в установленому законодавством порядку;

4) паспортний документ (після пред'явлення повертається) та копію його сторінок з особистими даними керівника юридичної особи чи уповноваженої особи;

5) копію сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи, що запрошується, з перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому порядку;

6) інформацію, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення для покриття витрат, пов'язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України.

2.4. За видачу документів громадянам України, іноземцям і особам без громадянства про запрошення в Україну справляється державне мито або подається документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати.

2.5. Прийняті до розгляду заяви (клопотання) обліковуються в журналі обліку заяв (клопотань) фізичних та юридичних осіб для оформлення запрошення іноземцю чи особі без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну (додаток 3).

Порядковий номер запису в журналі в поточному році є номером обліку клопотань та заяв, який на них проставляється.

2.6. Територіальні органи та підрозділи ДМС України оформляють запрошення в строк, що не перевищує двадцять робочих днів з дня звернення.

У разі звернення приймаючої сторони щодо дострокового оформлення запрошення воно оформляється в строк, що не перевищує десяти робочих днів.

2.7. За дострокове оформлення запрошення за заявою фізичної особи, яка виступає приймаючою стороною, сплачується державне мито в подвійному розмірі.

2.8. Працівник територіального органу чи підрозділу ДМС України, який приймає документи, перевіряє правильність оформлення заяви (клопотання) та наявність усіх необхідних документів, звіряє їх копії з оригіналами (крім копії сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи, що запрошується), на копіях ставить свій підпис із зазначенням ініціалів, прізвища і посади. Прийняті документи формуються у справу.

2.9. Працівники територіальних органів та підрозділів ДМС України розглядають прийняті заяви (клопотання) та проводять перевірку інформації за наявними обліками ДМС України, наданої приймаючою стороною, та даних іноземця чи особи без громадянства, яка запрошується. На зворотному боці клопотання чи заяви проставляють відповідні відмітки про здійснену перевірку.

2.10. За результатами розгляду заяви (клопотання) особами, зазначеними у пункті 2.1 цього розділу, приймається рішення. Про прийняте рішення у заяві (клопотанні) робиться відмітка із зазначенням дати прийняття рішення.

2.11. У разі відмови в оформленні запрошення територіальний орган чи підрозділ ДМС України, який прийняв таке рішення, протягом п'яти робочих днів направляє приймаючій стороні письмове повідомлення із зазначенням підстав відмови.

2.12. Бланки запрошень виписані, але не видані, або зіпсовані при заповненні, за якими прийнято рішення про їх знищення, знищуються відповідно до законодавства України.

III. Внесення даних до бланка запрошення

3.1. Запрошення видається строком дії на шість місяців від дати його оформлення (протягом цього строку іноземець чи особа без громадянства може звернутися до дипломатичного представництва або консульської установи України за оформленням короткострокової візи), яке підписується особою, зазначеною у пункті 2.1 розділу II цього Порядку, та скріплюється гербовою печаткою. Копія оформленого запрошення долучається до матеріалів справи.

3.2. При оформленні бланка запрошення посадовою особою, що заповнює бланк запрошення, відповідно до інформації, вказаної в заяві (клопотанні) приймаючої сторони, зазначається:

1) громадянство (для осіб без громадянства зазначається "особа без громадянства") особи, що запрошується в Україну, її прізвище, ім'я, дата та місце народження;

2) кількість в'їздів в Україну (одноразовий, дворазовий чи багаторазовий), які може здійснити іноземець чи особа без громадянства протягом періоду, на який він запрошується (зазначається шляхом закреслення зайвих слів);

3) період, протягом якого іноземець або особа без громадянства може в'їхати в Україну (до п'яти років із зазначенням початкової та кінцевої дати);

4) кількість днів (від 5 до 90), на які запрошується іноземець чи особа без громадянства;

5) у рядку "Мета в'їзду в Україну" (шляхом закреслення зайвих цифр) зазначається кодове позначення мети поїздки: 01 - службова, ділова, 03 - приватна, 07 - культурний та спортивний обмін, релігійна, інша;

6) прізвище, ім'я та дата народження дітей до 18 років, які запрошуються разом з іноземцем чи особою без громадянства;

7) місцезнаходження житла, за яким запрошеному буде надано необхідне фінансове забезпечення на період його перебування в Україні;

8) у рядку "Приймаюча сторона в Україні" зазначається найменування юридичної особи чи прізвище та ініціали фізичної особи.

3.3. Запрошення видається приймаючій стороні під підпис, який проставляється на зворотному боці заяви (клопотання).

 

Начальник Управління взаємодії
з центральними органами
виконавчої влади та органами
військового управління МВС України

Р. А. Черкасський

 

Заява
фізичної особи для оформлення запрошення іноземцю чи особі без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну

Службові відмітки

Дата подачі заяви:

Номер заяви:


Прошу оформити достроково / не достроково (зайве закреслити) запрошення іноземцю чи особі без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну

Про себе повідомляю такі дані:

Прізвище

 

Ім'я, по батькові (за наявності)

 

Дата народження

 

Громадянство

 

Паспортний документ

 

Місце проживання в Україні

 

Телефон

 

Дані про іноземця чи особу без громадянства, яка запрошується в Україну:

Громадянин / особа без громадянства

назва держави

Прізвище

 

Ім'я

 

Дата народження

 

Місце народження

 

ЗАПРОШУЄТЬСЯ В УКРАЇНУ ДЛЯ (зайве закреслити)

одноразового в'їзду

дворазового в'їзду

багаторазового в'їзду

у період з

 

 

20    р.

до

 

 

20    р.

на

 

днів

Мета в'їзду

 

 

Разом з ним запрошуються діти до 18 років:

 

 

Запрошеному буде надано необхідне фінансове забезпечення на період його перебування в Україні за місцем проживання:

 

Я підтверджую, що маю достатньо коштів для покриття витрат, пов'язаних з перебуванням та виїздом іноземця чи особи без громадянства.
Мені відомо, що за порушення порядку надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства в Україні передбачена адміністративна відповідальність за статтями 205, 206 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Я усвідомлюю, що неправдиві відомості, подані мною в цій заяві, а також подання недійсного паспортного документа або документа, що належить іншій особі, можуть бути причиною відмови в оформленні запрошення іноземцю чи особі без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну

Дата

Підпис

 

Зворотний бік

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Заяву прийняв

Посада, прізвище посадової особи

Підпис

Дата

Перевірка наявності відомостей, що є підставою для відмови в оформленні запрошення, здійснена
Дата

Посада, прізвище посадової особи, що здійснила перевірку

 

Підпис

 

 

Прийняте рішення (зайве закреслити)

Оформити запрошення

 

Відмовити в оформленні запрошення

Посада, прізвище посадової особи

 

Підпис

Дата

Посада, прізвище посадової особи

 

Підпис

Дата

Запрошення серії ___ N ___________ отримав:

Прізвище заявника

 

Дата

 

Підпис

 

 

Клопотання
юридичної особи для оформлення запрошення іноземцю чи особі без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну

Службові відмітки

Дата подачі клопотання:

Номер клопотання:


про оформлення достроково / не достроково (зайве закреслити) запрошення іноземцю чи особі без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну

Відомості про приймаючу сторону:

Найменування

 

Директор (керівник)

 

Уповноважена особа

 

Поштова адреса

 

Місцезнаходження

 

Телефон

 

Дані про іноземця чи особу без громадянства, яка запрошується в Україну:

Громадянин / особа без громадянства

назва держави

Прізвище

 

Ім'я

 

Дата народження

 

Місце народження

 

ЗАПРОШУЄТЬСЯ В УКРАЇНУ ДЛЯ (зайве закреслити)

одноразового в'їзду

дворазового в'їзду

багаторазового в'їзду

у період з

 

 

20   р.

до

 

 

20   р.

на

 

днів

Мета в'їзду

 

 

Разом з ним запрошуються діти до 18 років:

 

 

Запрошеному буде надано необхідне фінансове забезпечення на період його перебування в Україні за місцем проживання:

 

Я підтверджую, що маю достатньо коштів для покриття витрат, пов'язаних з перебуванням та виїздом іноземця чи особи без громадянства.
Мені відомо, що за порушення встановленого порядку працевлаштування, прийняття на навчання іноземців та осіб без громадянства, надання їм житла, а також інші порушення, якщо вони будь-яким чином сприяють іноземцям та особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України після закінчення терміну перебування або спрямовані на їх незаконну реєстрацію, оформлення документів на проживання передбачена адміністративна відповідальність за статтею 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Я усвідомлюю, що неправдиві відомості, подані мною в цій заяві, а також подання недійсного паспортного документа або документа, що належить іншій особі, можуть бути причиною відмови в оформленні запрошення іноземцю чи особі без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну

Дата

Підпис

М. П.

Зворотний бік

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Клопотання прийняв

Посада, прізвище посадової особи

Підпис

Дата

Перевірка наявності відомостей, що є підставою для відмови в оформленні запрошення, здійснена
Дата

Посада, прізвище посадової особи, що здійснила перевірку

 

Підпис

 

Прийняте рішення

Оформити запрошення

 

Відмовити в оформленні запрошення

Посада, прізвище посадової особи

 

Підпис

Дата

Посада, прізвище посадової особи

 

Підпис

Дата

Запрошення серії ___ N ___________ отримав:

Прізвище уповноваженої особи

 

Дата

 

Підпис

 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ЗАЯВ (КЛОПОТАНЬ)
фізичних та юридичних осіб для оформлення запрошення іноземцю чи особі без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну

N з/п

Дата запису

Прізвище,
ініціали (назва) приймаючої сторони

Місце проживання (знаходження)

Прізвище та ім'я іноземця чи особи без громадянства

Дата народження

Громадянство

Мета поїздки

Серія, N оформленого запрошення чи підстави відмови

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Технічний опис бланка запрошення іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну

1. Бланк запрошення являє собою аркуш паперу (щільністю 80 г / кв. м) розміром 210 х 150 (± 0,5) міліметрів (А-5).

2. Бланк має ступені захисту від підробок:

захисна сітка;

мікрошрифт;

нумерація (складається з шести цифр);

серія (складається з двох літер).

3. Бланк запрошення з двох боків має салатовий колір.

4. З лицьового боку бланка запрошення:

на відстані від краю шириною 20 міліметрів розташована жовто-блакитна смуга (блакитний колір зверху до середини бланка, жовтий колір - знизу);

на відстані 20 мм від верхнього краю друкується текст запрошення, затверджений цим наказом.

5. Зі зворотного боку бланка запрошення:

найменування та код за ЄДРПОУ виробника, номер замовлення, рік та квартал виготовлення.

 

Начальник Управління взаємодії
з центральними органами
виконавчої влади та органами
військового управління МВС України

Р. А. Черкасський

 

Зразок бланка запрошення іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну

Серія ____ N ______

 

 

ЗАПРОШЕННЯ
на отримання візи для в'їзду в Україну

дійсне для пред'явлення до

 

 

20   р.

 

Громадянин / особа без громадянства

(назва держави)

Прізвище

 

Ім'я

 

Дата народження

 

Місце народження

 

 
ЗАПРОШУЄТЬСЯ В УКРАЇНУ ДЛЯ (зайве закреслити)
 

одноразового в'їзду

дворазового в'їзду

багаторазового в'їзду

у період з

 

 

20   р.

до

 

 

20   р.

на

 

днів

Мета в'їзду

01

03

07

Разом з ним запрошуються діти до 18 років:

 

 

Запрошеному буде надано необхідне фінансове забезпечення на період його перебування в Україні за місцем проживання:

 

Приймаюча сторона в Україні

 

Запрошення видане:

 

(найменування територіального органу чи підрозділу ДМС)

Дата видачі

"___" __________ 20___ р.

Підпис, прізвище посадової особи

М. П.

 

Начальник Управління взаємодії
з центральними органами
виконавчої влади та органами
військового управління МВС України

Р. А. Черкасський

Опрос